CHYBY VE STAR TREKU


Chyby ve Star Treku - filmy č. I. - V.


Chyba: Červený deflektor (tip - Paldík)
Film: ST I. - The Motion Picture
Popis: V jednom ze záběrů je deflektor vysvícen červeně, v jiných standardně modře.
Poznámka: Chyba vizuálních efektů.

Chyba: Spockovy kotlety (tip - Diegina)
Film: ST I. - The Motion Picture
Popis: Během filmu se Spockovi mění velikost špičatých kotletek. Někdy jsou kratší, jindy delší, špičatější apod.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Výměna barev
Film: ST I. - The Motion Picture
Popis: V poslední scéně na můstku mají na krátký okamžik Spock s McCoyem vyměněné barvy na uniformách. Správně je oranžová pro vědce (Spock) a zelená pro zdravotníky (McCOy).
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Krev se pohybuje
Film: ST II. - The Wrath Of Khan
Popis: Krev na Kirkově uniformě je ve dvou po sobě následujících scénách na jiném místě.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Nezapomenutelný Chekov
Film: ST II. - The Wrath Of Khan
Popis: Když Khan zajme Chekova a kapitána Terrella, pozná Chekova s tím, že tváře nezapomíná. Epizoda Space Seed, kdy posádka Enterprise na Khana narazila, je v první sezóně, kdy Chekov ještě oficiálně nebyl součástí posádky. Uvádí se ale, že už na Enterprise sloužil, ale ne na můstku, ale ve strojovně, kterou jako jednu z prvních částí Enterprise zabrali Khanovi lidé.
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Znak Flotily
Film: ST II. - The Wrath Of Khan
Popis: Khan má ještě na palubě Botany Bay kolem krku přívěšek znaku Flotily - jde o pozdější "filmovou" verzi, ke které se nemohl v první sezóně Původní série dostat.
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Ceti Alpha 5 - 6
Film: ST II. - The Wrath Of Khan
Popis: Khan říká, že Ceti Alpha 6 vybouchla a změnila orbitu Ceti Alphy 5, čímž bylo zpustošeno vše na planetě. Fajn. Jak si tedy spletli Ceti Alphu 5 za Ceti Alphu 6? Star Trek má zavedený způsob číslování planet - čísluje se od hvězdy uvnitř systému směrem k okraji. Země by byla Sol 3, kdyby již neměla jiné jméno. Na spletení Ceti Alphy 5 za Ceti Alphu 6 by musela být mezi Ceti Alphu 5 a hvězdu vsunuta další planeta. Není šance, aby exploze Ceti Alphy 6 poslala mezi Ceti Alphu 5 a slunce novou planetu a jediný způsob, jak by Ceti Alpha 5 mohla být odtlačena od hvězdy je ten, kdyby planeta explodovala na opačné straně oběžné dráhy, než byla Ceti Alpha 5. Kdyby to tak bylo, tlaková vlna by nebyla ani náhodou dost silná na to, aby posunula Ceti Alphu 5 o dvě orbity (protože Ceti Alpha 6 je pryč, 5ka by musela být poslána až za 7čku).
Poznámka: Logická chyba.

Chyba: Zavřené oči
Film: ST II. - The Wrath Of Khan
Popis: Joachime dramaticky umírá v Khanově náručí. Poté, co vydechne naposledy, si ho Khan přitiskává k sobě, jenže herec ještě stačí zavřít oči.
Poznámka: Chyba herce.

Chyba: Pohyb hvězd dopředu
Film: ST II. - The Wrath Of Khan
Popis: Při prvním setkání lodi Enterprise s Reliantem je záběr Reliantu na obrazovce Enterprise - je zřetelné, že se hvězdy pohybují dopředu. V dalším záběru na loď ve vesmíru se hvězdy vzdalují, protože se Reliant stále polovičním impulsem přibližuje k Enterprise.
Poznámka: Chyba vizuálních efektů.

Chyba: Cíp vesty
Film: ST II. - The Wrath Of Khan
Popis: Při posledním rozhovoru Kirka se Spockem, který je smrtelně ozářen, má ve dvou po sobě následujících záběrech cíp Kirkovy vesty jinou polohu, nejprve je ohnutý nahoře, poté dole.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Před 200 lety
Film: ST II. - The Wrath Of Khan
Popis: Při polapení Chekova a Terrella Khan připomíná, že na Zemi, před 200 lety, ovládal milióny lidí. Oficiální datum filmu je rok 2285 a podle epizody Space Seed Eugenické války byly v roce 1996, tj. časově to vychází téměř o sto let dříve.
Poznámka: Chyba scénáristy.

Chyba: Brýle na chvilku
Film: ST II. - The Wrath Of Khan
Popis: V jeskyni Genesis si Kirk nasazuje brýle, aby se podíval na hodinky, v následujícím záběru je už nemá.
Poznámka: Chyba režiséra.

Chyba: Rozhovor při transportu
Film: ST II. - The Wrath Of Khan
Popis: Při transportu z jeskyně Genesis zpátky na Enterprise ještě nebyl dokončen rematerializační proces, přesto spolu již Saavik a Kirk hovořili.
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Osvícená planeta
Film: ST II. - The Wrath Of Khan
Popis: Na konci filmu se Kirk s ostatními dívají na nově zrozenou planetu Genesis, zpoza které vyjde 'slunce'. Planeta je ovšem osvícená i na své odvrácené polokouli, která by měla být pohroužena do tmy. V záběrech na Regulu 1 v průběhu filmu je osvětlení správné.
Poznámka: Logická chyba.

Chyba: Silnice (tip - Paldík)
Film: ST III. - The Search For Spock
Popis: Na začátku filmu kamera zabírá prales na planetě Genesis. V jeden moment je vlevo dole vidět silnice s projíždějícími auty.
Poznámka: Chyba kameramana.

Chyba: Strop
Film: ST III. - The Search For Spock
Popis: Na začátku filmu se Kirk prochází po můstku - je viditelný strop, resp. nedokončené kulisy.
Poznámka: Chyba kameramana.

Chyba: Jinak zbraně
Film: ST III. - The Search For Spock
Popis: Při rozhovoru Kirka se Sarekem jsou ve dvou po sobě následujícíh záběrech jinak naaranžované zbraně na stěně.
Poznámka: Chyba kulisáka.

Chyba: Ruka v záběru
Film: ST III. - The Search For Spock
Popis: Ve scéně, ve které exploduje Enterprise, výbuch odhazuje tělo Klingona přes kormidlo. Na okamžik je vpravo vidět cizí ruka.
Poznámka: Chyba střihu.

Chyba: Správně - špatně
Film: ST IV. - The Voyage Home
Popis: Při prověřování Spockovy paměti počítač vyhodnocuje odpovědi a zobrazuje je na obrazovce. Při záběru zezadu, resp. skrz ní, by měly být všechny nápisy zrcadlově obráceně, aby je mohl Spock normálně číst. Slovo "Správně" však zobrazil počítač čitelně pro diváky.
Poznámka: Logická chyba.

Chyba: Stěrač
Film: ST IV. - The Voyage Home
Popis: Když je Sulu v helikoptéře, nedopatřením zapne stěrač. Stěračem ale z prava doleva a zpět hýbá člověk, dole je vidět jeho prst.
Poznámka: Chyba kameramana.

Chyba: Knot svíčky
Film: ST IV. - The Voyage Home
Popis: V restauraci při rozhovoru Kirka s Gillian se střídavě mění výška knotu svíčky.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Žádné nebe
Film: ST IV. - The Voyage Home
Popis: Když posádka opouští klingonského dravce, který nouzově přistál na vodě, skrz horní únikový poklop, není vidět nebe, ale strop hangáru, kde se scéna natáčí.
Poznámka: Chyba kameramana.

Chyba: Řekla dvakrát
Film: ST IV. - The Voyage Home
Popis: Když se podaří velryby lokalizovat v Berlingově moři, Gillian udiveně odvětí "Jak jste to udělal?". Poprvé však rty hýbá naprázdno, zvuk byl odstraněn a otázku zopakuje okamžitě poté z pohledu jiné kamery už normálně.
Poznámka: Chyba střihu.

Chyba: Zlaté lemování
Film: ST IV. - The Voyage Home
Popis: V poslední scéně filmu posádka míří k nové Enterprise-A. Kirk byl suspendován a proto má správně pecky jako kapitán, avšak jeho vestička má stále zlaté lemování hodnosti admirála.
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Phaser Kirka
Film: ST IV. - The Voyage Home
Popis: Když Kirk zabezpečuje dveře, aby zdravotnický personál nerušil doktora McCoye, je záběr na střílející phaser zblízka. Ten je však držen jinou (pravou) rukou, než v následujícím záběru na Kirka, který drží phaser v ruce levé.
Poznámka: Chyba režiséra.

Chyba: Keporkakové
Film: ST IV. - The Voyage Home
Popis: Keporkakové (velryby) mají být navráceni na Aljašku a vypuštěni na svobodu. Gillian řekla Kirkovi a Spockovi, že Gracie je v pokročilém stádiu těhotenství. V takovém případě by velryby měly být vypuštěny u Hawaie místo u Aljašky. Keporkakové rodí v zimě v teplých vodách jižního Tichého oceánu a na léto se přesouvají na sever.
Poznámka: Logická chyba.

Chyba: Kirkovo držátko
Film: ST V. - The Final Frontier
Popis: Když Kirk leze po skále a otáčí se na Spocka, je na malý moment vidět bezpečnostní vybavení. Kirk však žádné jistící horolezecké vybavení mít nemá.
Poznámka: Chyba kamerama.

Chyba: Chybějící prst
Film: ST V. - The Final Frontier
Popis: Když přinese Uhura Scottymu večeři na můstek, je zřetelně vidět, že Jamesovi Doohanovi chybí na pravé ruce prostředníček. Celou Původní sérii proto pravou ruku skrývá mimo záběr.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Falešný McCoy (tip - Johanson)
Film: ST V. - The Final Frontier
Popis: V záběru, ve kterém běží McCoy ke Kirkovi a Spockovi, z pohledu Kirka vzhůru nohama, to na herce DeForesta Kellyho nevypadá.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Tenké stěny # 1
Film: ST V. - The Final Frontier
Popis: V několika záběrech se otřásá, resp. prohýbá stěna, např. když se snaží Kirk, McCoy a Spock utéci - příliš chatrné kulisy.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Tenké stěny # 2
Film: ST V. - The Final Frontier
Popis: V několika záběrech se otřásá, resp. prohýbá stěna, např. když Scotty prorazí stěnu, je vidět, jak je tenká - příliš chatrné kulisy.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Ruka v záběru
Film: ST V. - The Final Frontier
Popis: Ve scéně, ve které zápasí Kirk se Sybokem, je na okamžik vpravo vidět cizí ruka.
Poznámka: Chyba střihu.

Chyba: Posloupnost palub
Film: ST V. - The Final Frontier
Popis: Velký zmatek v posloupnosti palub je patrný při útěku Kirka, McCoye a Spocka. Enterprise má jen 23 palub, ale ukázána byla až 78 paluba. Můstek je paluba 1, tudíž směrem nahoru by měla čísla palub klesat právě k číslu jedna. Tady je tomu naopak, čísla stoupají až k 78. Samotná posloupnost je zmatečná, střídají se záběry na paluby 10, 35, 52, 63, 64, poté zpátky na 63, 64, 65 a 52, následuje 77, 78 a znova 78.
Poznámka: Logická chyba.

Chyba: Spockovo držátko
Film: ST V. - The Final Frontier
Popis: Když se Spock vrátí ke Kirkovi a McCoyovi v raketových botách, je vidět stín tyče, která ho fixuje ke stěně.
Poznámka: Chyba kameramana.

Chyba: Držte se Spocka
Film: ST V. - The Final Frontier
Popis: Když Spock pomáhá v útěku Kirkovi a McCoyovi pomocí svých raketových bot, oba se o jednu botu na své straně opřou. V dalších záběrech se už nepodpírají, proto je drží jen Spockovo objetí a jeho síla. I když jsou Vulkánci silní, toto by bylo nad fyzické možnosti všech třech zúčastněných.
Poznámka: Logická chyba.