CHYBY VE STAR TREKU


Chyby ve Star Treku - filmy č. VI. - X.


Chyba: Tenké stěny
Film: ST VI. - The Undiscovered Country
Popis: V několika záběrech se otřásá, resp. prohýbá stěna, např. když Valeris sklouzává po tyči - příliš chatrné kulisy.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Sledovač
Film: ST VI. - The Undiscovered Country
Popis: Když Spock poplácá Kirka po zádech, nepozorovaně mu umístí na spodní část levého ramene sledovací zařízení v podobě malého černého plátěného proužku. Toto zařízení má v různých scénách jinou polohu, jednou vertikální, podruhé horizontální. Také je zarážející, že si ho během zatčení, soudu a transportu do vězení na Kirkovi nikdo nevšiml, McCoy ani žádný Klingon.
Poznámka: Chyba scénáristy.

Chyba: Mimika
Film: ST VI. - The Undiscovered Country
Popis: Statnému mimozemšťanovi, který se dožadoval Kirkova oděvu, se při rozhovoru nehýbou rty. Má nasazenu statickou masku, která neumožňuje mimiku. Avšak později se ústa hýbají.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Zmatky s časem
Film: ST VI. - The Undiscovered Country
Popis: Nad hlavní obrazovkou Enterprise jsou vidět digitální hodiny. Při výstřelech dvou torpéd ze zamaskovaného dravce ukazují čas 01:18. Když se nájemní vrazi transportují zpátky na Enterprise, čas na panelu je 01:38. Poté, co Chang kontaktuje Enterprise a vyhrožuje pomstou, čas je 01:29. Celý incident se sehrál spíše v řádu deseti minut, než minut dvaceti - druhý časový údaj je proto chybný.
Poznámka: Logická chyba.

Chyba: Stůl
Film: ST VI. - The Undiscovered Country
Popis: Když Excelsior prolétává skrz šokovou vlnu po výbuchu Praxisu, stůl kapitána Sulu mění polohu o víc než metr po střihu z pohledu jiné kamery.
Poznámka: Logická chyba.

Chyba: Pouta (tip - Johanson)
Film: ST VI. - The Undiscovered Country
Popis: Když Kirkovi a McCoyovi nandavají želízka, je po střihu na jinou kameru patrné, že klingon Kirka zatím poutat ani nezačal.
Poznámka: Chyba střihu.

Chyba: Změna deníku
Film: ST VI. - The Undiscovered Country
Popis: Když je u soudu s Kirkem a McCoyem pouštěn osobní deník kapitána, je jiný, než ten, který diktoval přímo Kirk do svých záznamů, přitom ke "zfalšování" nebyl důvod. "I've never trusted Klingons, and I never will. I can never forgive them for the death of my boy. x I've never been able to forgive them for the death of my boy."
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Prezidentova kancelář (tip - Johanson)
Film: ST VI. - The Undiscovered Country
Popis: Kancelář prezidenta Federace je předělaná paluba 10 lodi Enterprise-D, tedy lodního baru. Chodby klingonské lodi jsou zase nápadně podobné interiérům chodeb na Enterprise-D.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Tlukot srdce
Film: ST VI. - The Undiscovered Country
Popis: Když Spock vyslýchá Valeris na můstku, je slyšitelný tlukot srdce. Tato tepová frekvence je srovnatelná s lidskou. Komu patřila? Vulkánci mají tep oproti lidem dvojnásobně rychlejší.
Poznámka: Zajímavost. Spock mohl skrz splynutí myslí tep Valeris zpomalit.

Chyba: Kuchařka
Film: ST VI. - The Undiscovered Country
Popis: Když Valeris střílí z phaseru na hrnec s těstem, míří k ní kuchařka s podnosem. Po střihu z pohledu jiné kamery do dráhy výstřelu nestačila vůbec dojít, kdežto poprvé se paprsku téměř vyhýbala.
Poznámka: Chyba střihu.

Chyba: Těsto
Film: ST VI. - The Undiscovered Country
Popis: Valeris vystřelila na hrnec s těstem, přičemž se desintegroval pouze hrnec, ale těsto zůstalo. Má phaser technologie 23. stol. nastavení umožňující definovat materiál, resp. složení látky, na který nebude působit? Pokud ano, proč to není v mnoha případech později využíváno?
Poznámka: Logická chyba. Hrnec se měl rozplynout i se svým obsahem.

Chyba: Sudy
Film: ST VI. - The Undiscovered Country
Popis: Když spolu Kirk a Martia-Kirk zápasí, převalují se na stěhu. V jeden moment se překutálí po McCoyovi, který byl předtím omráčen. Z pohledu zezhora by se měli převalit přes jeho nohy směrem k trupu, ale v následujícím záběru se převalují ze strany přes jeho bok.
Poznámka: Chyba střihu.

Chyba: Sarek v křesle
Film: ST VI. - The Undiscovered Country
Popis: Po rozhovoru všichni zúčastnění odchází z prezidentovy kanceláře, jen Sarek zůstává sedět ve svém křesle. Není vidět, že by se zvedl a místnost opustil.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Transport se zbraněmi
Film: ST VI. - The Undiscovered Country
Popis: Mírová konference by měla být jednou z nejvíce zabezpečených akcí. Je proto zvláštní, že se nejprve výsadek Enterprise a poté i Excelsioru se zbraněmi transportoval přímo mezi hosty. Žádné zabezpečení deaktivace zbraní či alespoň spuštění poplachu.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Budíček
Film: ST VI. - The Undiscovered Country
Popis: Podporučík Slater přišel vzbudit kapitána Sulu přímo do jeho kajuty. Za normálních okolností se v takovém případě využívá lodního interkomu. Christian Slater je však syn Mary Jo Slater (casting director filmu) a chtěl si střihnout nějakou roličku.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Výstřel do transportu
Film: ST VI. - The Undiscovered Country
Popis: Když jsou Kirk s McCoyem transportováni z Rura Penthe, stihne po Kirkovi klingonský dozorce vystřelit z phaseru. Transportní cyklus není dokončen, přesto je Kirk na Enterprise rematerializován bez zranění. V jiném případě dotyčný umírá, např. Hayes (série Enterprise).
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Pravé oči
Film: ST VII. - Generations
Popis: Při rozhovoru Geordiho s Datem o emočním čipu jsou při pohledu zblízka vidět pravé zdravé hnědé oči herce LeVar Burtona. Měly by být bílé.
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Změna Nexu
Film: ST VII. - Generations
Popis: Podle fyzikálních zákonů by měl hmotný bod projevovat stejnou gravitaci na objekt o vzdálenosti X, jako kulový objekt konstantní hustoty s poloměrem menším než X. Podle toho se Nexus neměl odchýlit ze svého kurzu, když byla hvězda zničena, alespoň dokud tlaková vlna nepřešla planetu a nezničila ji spolu se Soranem.
Poznámka: Logická chyba.

Chyba: Barva paprsku
Film: ST VII. - Generations
Popis: Podle dohody Picarda s Lursou a B'Etor měl být kapitán transportován za Geordiho na klingonskou loď a poté dolů na planetu k Soranovi. Picard se rematerializoval bez komunikátoru, ale barva paprsku byla modrá jako u transportu Federace. Klingonský transportér má paprsek červený.
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Oblačno
Film: ST VII. - Generations
Popis: Poprvé, když Picard bojuje se Soranem, je jasně modrá obloha. Napodruhé, když se k boji připojí i Kirk, je už na obloze spousta mraků.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Konec lana (tip - Johanson)
Film: ST VII. - Generations
Popis: Když Soran uniká na laně, po kterém se spouští ze skály, je vidět konec a na něm uzel, jak se obtáčí kolem kovové konstrukce. Tento záběr je ve filmu dvakrát.
Poznámka: Chyba střihu.

Chyba: Aktivace střely
Film: ST VII. - Generations
Popis: Poprvé, když Picard bojuje se Soranem, se střela sama aktivuje a zničí slunce cca po minutě. Napodruhé, když se k boji připojí i Kirk, se střela sama neodpálí a oba kapitáni stíhájí Sorana o dost déle. Právě na včasné načasování exploze slunce kvůli ovlivnění Nexu byl kladen velký důraz.
Poznámka: Logická chyba.

Chyba: Dva typy zbraní
Film: ST VIII. - First Contact
Popis: Ve scéně s vypínáním emočního čipu Data je vidět, že ve filmu byly použity dva typy zbraní. Ve filmu jsou použity dvoje rifle, což je vidět ve více scénách. Jedna je se stříbrným ústím, dvouruční, a druhá je s černým ústím - odlehčená, jednoruční, která se posléze začala vyskytovat ve Voyageru a ST 9. V ST 10 už jsou potom zase jiné. O chybu se jedná proto, že ve scéně s emočním čipem jde o dva záběry jdoucí hned po sobě a je z nich jasné, že se mezi nimi členové výsadku nikde nestavovali (např. ve zbrojnici) pro výměnu zbraní.
Poznámka: Logická chyba. Chyba rekvizitáře. Upozornil Dušan "ENTERVOY" Kotala, konzultace TR.

Chyba: Díry v hlavě
Film: ST VIII. - First Contact
Popis: Když Borgská královna mučí nadporučíka Data, nechá mu vyvrtat do levého spánku dva otvory. V dalších záběrech/scénách však není po poškození ani stopa.
Poznámka: Logická chyba. Královna mohla nařídit také opravu.

Chyba: Nový Zéland
Film: ST VIII. - First Contact
Popis: Když Picard ukazuje Lily planetu Zemi z orbity, vyjmenovává země, nad kterými Enterprise zrovna prolétává. Jmenuje také Nový Zéland, ten však Lily ani diváci vidět nemohou.
Poznámka: Chyba speciálních efektů.

Chyba: Magnetický zámek
Film: ST VIII. - First Contact
Popis: Po napadení Hawka Picard urychluje poslední povely do počítače k uvolnění magnetického zámku. V čase 1:10:54 je však na moment záběr zámku už ve 'svislé' poloze, tj. té, do které se má právě úplně na konci umístit. V dalším střihu je však opět správně ve 'vodorovné' poloze a Picard ho do 'svislé' polohy teprve dává tak jako před ním Worf.
Poznámka: Chyba střihu.

Chyba: Lodičky
Film: ST VIII. - First Contact
Popis: Když Picard v afektu udeří do skleněné výstavky s modýlky Enterprise, rozbije se sklo a model Enterprise-D se jen vychýlí o 45 stupňů od původní polohy. Žádný další zvuk nenásleduje. V následujícím záběru však Lily stojí u daleko více poškozené vytrýnky, modely jsou popadané a rozlámané.
Poznámka: Chyba kulisáků.

Chyba: Chytač
Film: ST IX. - Insurrection
Popis: Když se maskovaný tým Federace a Sona snaží dopadnout nadporučíka Data, nastane ve vesnici Ba'ku zmatek. Jedna žena je odstrčena a tvrdě by dopadla, kdyby ji nechytal muž stojící za ní. Muž se však na chytání připravoval viditelně předem.
Poznámka: Chyba herce.

Chyba: Bez míčku
Film: ST IX. - Insurrection
Popis: Po transportu výsadku Enterprise do vesnice si na pozadí hrají děti s míčkem. V jednom záběru, kdy jsou téměř skryti za kapitánem Picardem, je vidět, že poskakují, ale tentokrát bez míčku.
Poznámka: Chyba speciálních efektů.

Chyba: Líbala - nelíbala
Film: ST IX. - Insurrection
Popis: Když přijde Will za Deannou k ní do kajuty, políbí ji. Ta ho však odstrčí, že ho s vousy ještě nelíbala. Opak je pravdou - v epizodě Menage Troi (3.sez.)., když si oba vzali dovolenou na planetě Betazed, se spolu líbali.
Poznámka: Logická chyba.

Chyba: Dat za Picarda
Film: ST IX. - Insurrection
Popis: Když připlují Anij, Picard a Dat na voru k maskované hololodi a spustí otevírací mechanismus, na jeden záběr si Dat s Picardem vymění pozice.
Poznámka: Chyba režiséra.

Chyba: Krev navíc
Film: ST IX. - Insurrection
Popis: Když se Ru'afo rozčílí v kapitánově pracovně, praskne mu žilka na čele a odkape několik kapiček krve přímo na koberec. V dalším záběru, než domluví, má však Ru'afo krev také vedle nosu.
Poznámka: Chyba maskéra.

Chyba: Falešné vousy
Film: ST IX. - Insurrection
Popis: Před transportem na planetu a záchranou misí předává Picard Rikerovi velení a posílá ho za radou Federace. V této scéně má herec Jonathan Frakes na tváři již připevněny falešné vousy.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Geordi mlčí
Film: ST IX. - Insurrection
Popis: Když Geordi ve strojovně hasí hořícího kolegu, hlásí, že je tady dole třeba lékař. Jeho rty se však nehýbou, při natáčení nic neříkal.
Poznámka: Chyba režiséra.

Chyba: Zajištěná zbraň
Film: ST IX. - Insurrection
Popis: Ve výtahu, když odvádí Galatin Picarda, je patrné, jak vypadá aktivovaná zbraň So'na s rozsvícenými světýlky. Když střílí Ru'afo do stěny hololodi, zbraň odjištěnou tím pádem nemá.
Poznámka: Chyba režiséra.

Chyba: So'na transport
Film: ST IX. - Insurrection
Popis: Když se Picard tranportuje z hlavní So'na lodi na injektor, měl by mít transportní paprsek červenou barvu technologie So'na. Má však barvu Federace - modrou.
Poznámka: Chyba vizuálních efektů.

Chyba: Dubléři
Film: ST X. - Nemesis
Popis: V první levé zatáčce je patrné, že terénní vůz Argo neřídí Picard, ale jeho dublér spolu s náhradníkem herce Brenta Spinera, navíc bez ochranných brýlí.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Holohlavý kadet
Film: ST X. - Nemesis
Popis: Podle fotky z Akademie už Picard jako kadet neměl vlasy (na fotce je herec Tom Hardy, představitel Shinzona). V epizodě Violations (3.sez.) však podle vzpomínek Beverly ještě částečně vlasy měl a to byl o mnoho let starší.
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Náplň skleničky
Film: ST X. - Nemesis
Popis: Při večeři Picarda a Shinzona v romulanském senátu popíjejí kromě vína ještě nápoj modré barvy. Jeho náplň ve skleničce je však po sobě následujících záběrech odlišná.
Poznámka: Logická chyba.

Chyba: Zbraň fuč
Film: ST X. - Nemesis
Popis: Když se Picard a Dat uzamknou v hangáru Scimitaru, kapitán odhodí na zem svou zbraň. V dalších záběrech však není po zbrani ani památky.
Poznámka: Logická chyba.

Chyba: Paluba 29
Film: ST X. - Nemesis
Popis: Dat hlásí, že ztratili centrální štít na palubě 29, kam se tranportovali Rémané. Enterprise-E má pouze 24 palub.
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Vínečko
Film: ST X. - Nemesis
Popis: Ve scéně na konci filmu, kdy posádka vzpomíná na Data, si posádka připíjí vínem. Picard nejprve drží skleničku za nožku, ale po střihu za kalich.
Poznámka: Chyba herce.