CHYBY VE STAR TREKU


Chyby ve Star Treku - Nová generace


Chyba: Pět z osmi
Epizoda: TNG - Encounter At Farpoint
Popis: Enterprise před oddělením talířové sekce odpálí osm fotonových torpéd. Poté se bojový modul vrací vstříc pronásledovateli, kdy je na obrazovce vidět detonace pěti torpéd s časovým zpožděním.
Poznámka: Logická chyba.

Chyba: Deanna Troi jako překvapení
Epizoda: TNG - Encounter At Farpoint
Popis: Riker si po příchodu na Enterprise procházel záznamy ze střetnutí s bytostí Q, u kterého byla přítomna i Deanna Troi. Riker byl však velice překvapen, když se s ní potkal na můstku jako členkou stejné posádky.
Poznámka: Logická chyba.

Chyba: Energetický paprsek
Epizoda: TNG - Encounter At Farpoint
Popis: Picard přikáže Yarové převést energii z phaserů na paprsek energie. Záběr na Enterprise ukazuje, že je paprsek na stanici Farpoint vysílán ze špatného místa.
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Nespisovný Dat
Epizoda: TNG - Encounter At Farpoint
Popis: Dat by neměl používat zkrácené tvary (v angličtině) přeneseně reprezentující nespisovnou mluvu. Sem tam v celém seriálu však zkrácené tvary používá - I'm x I am, I'd, Don't atd.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Jiná Enterprise
Epizoda: TNG - The Naked Now
Popis: Při procházení databáze našel Dat informace o prvním případu intoxikace posádky kapitána Kirka. Model Enterprise na monitoru se však neshoduje s "pravou" Enterprise kapitána Kirka (z epizody Původní série).
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Vzdálenost od hvězdy
Epizoda: TNG - The Naked Now
Popis: Enterprise, která obíhá červeného veleobra, vezme Tsiolkovsky do vleku. Motory Enterprise jsou vyřazeny. Nedlouho na to, po proměně hvězdy v bílého trpaslíka, se však Enterprise spolu s lodí ve vleku nachází již ve velké vzdálenosti od původní lokace, protože úlomek hvězdy se k nim dostane až za 15 minut.
Poznámka: Logická chyba.

Chyba: Špatná ruka
Epizoda: TNG - Code Of Honor
Popis: Při boji s Yareenou drží Tasha zbraň v levé ruce, ale po transportu na Enterprise ji už sundavá z ruky pravé.
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Kdo dřív
Epizoda: TNG - Code Of Honor
Popis: Když doprovází Picard Lutana a Hagona do konferenční místnosti, jde poslední. V následujícím záběru však vchází do místnosti jako první.
Poznámka: Chyba režiséra.

Chyba: Mikrofon ve strojovně
Epizoda: TNG - Where No One Has Gone Before
Popis: Ve strojovně, do které dorazí arogantní Kosinski, je vidět hlavička mikrofonu.
Poznámka: Chyba kameramana.

Chyba: Transport skrz štíty
Epizoda: TNG - The Battle
Popis: DaiMon Bok nejprve zvedne štíty Stargazeru, které brání transportu a hned poté se vklidu transportuje pryč.
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Špatná hodnost
Epizoda: TNG - Hide And Q
Popis: Krátce poté, co je Riker s členy posádky transportován na planetu Q, má Dat špatnou hodnost. Je pouze podporučík - chybí mu jedna plná pecka.
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Obtisk rtěnky
Epizoda: TNG - The Big Goodbye
Popis: Obtisk rtěnky na kapitánově tváři se změnil poté, co opustil simulátor - je tmavší a je umístěn více nad horním rtem.
Poznámka: Chyba maskéra.

Chyba: Odraz mikrofonu
Epizoda: TNG - The Big Goodbye
Popis: Když Riker pokyne Tashě otevřít kanál Jaradanům, je vidět na okamžik odraz mikrofonu na monitoru zadního počítače.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Postavy simulátoru
Epizoda: TNG - The Big Goodbye
Popis: Postavy ze simulátoru vyšly na chodu Enterprise a až poté se pomalu postupně od země 'rozplynuly'.
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Hvězdné datum
Epizoda: TNG - Datalore
Popis: Když se Riker transportuje na povrch planety, do svého deníku hlásí (nekompletní) vyšší hvězdné datum (4124,5), než jaké hlásí do svého deníku kapitán Picard během epizody (41242.45).
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Na dvou místech
Epizoda: TNG - Angel One
Popis: Když Geordi mluví s Beverly na ošetřovně, je vzadu vidět asistentka s bílými vlasy. Při záběru na Geordiho je však tato asistenka vidět také na můstku.
Poznámka: Chyba režiséra.

Chyba: Přednachystáno
Epizoda: TNG - Too Short Season
Popis: Při průniku do tajných chodeb hlavního města se Worf s Tashou dostávájí skrz dveře - je na nich viditelné, že jsou pro phasery "přednachystané".
Poznámka: Chyba vizuálních efektů.

Chyba: Trojnožka
Epizoda: TNG - When The Bough Breaks
Popis: Po srážce Rikera s Harrym komandér dokulhává k výtahu, ve kterém je vidět vpravo dole noha trojnožky upevňující osvětlení.
Poznámka: Chyba kameramana.

Chyba: Armusova křivka
Epizoda: TNG - Skin Of Evil
Popis: Na začátku epizody Worf zkoumá okolí raketoplánu a nahoře na displayi se mu ukazuje křivka znázorňující sílu Armusova energetického pole. Tato křivka ale postupně vzniká až v průběhu epizody díky emocionálnímu tlaku Deanny Troi na Armuse.
Poznámka: Logická chyba.

Chyba: Geordiho phaser
Epizoda: TNG - Skin Of Evil
Popis: Když Armus spolkne Rikera je v jednom momentu vidět, jak Geordimu zřejmě nedopatřením vypadne phaser a skončí v černém asfaltu. V další scéně ale už má phaser opět za pasem a čistý.
Poznámka: Zajímavost. Buď ho rychle stačil vyčistit a nebo si nechal poslat z Enterprise nový.

Chyba: Uhlazený písek
Epizoda: TNG - Skin Of Evil
Popis: Když Armus táhne Rikera do sebe, bránící se Riker rozryje okolní písek. V další scéně je ale písek opět krásně uhlazen.
Poznámka: Logická chyba.

Chyba: Přehozené hvězdné časy
Epizoda: TNG - Skin Of Evil
Popis: Smrt Tashi v této epizodě zamotává pořadím zbylých epizod sezóny. Hvězdné datum např. epizody The Arsenal Of Freedom je vyšší (41798.2) než hvězdné datum této epizody (41601.3). Přesto byla tato epizoda zařazena před Skin Of Evil, protože v ní Tasha ještě nebyla mrtvá.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Eiffelova věž
Epizoda: TNG - Always Have to Paris
Popis: Eiffelovka změnila svou pozici přibližně o 45 stupňů, což bylo způsobeno tím, že záběr na Picarda byl natáčen před jedním obrazem Paříže.
Poznámka: Chyba režiséra.

Chyba: Warp na impuls
Epizoda: TNG - Conspiracy
Popis: Na začátku epizody vydává Riker povel "Zrychlit na warp 6". Geordi u kormidla na to odpoví: "Rozkaz, plný impuls".
Poznámka: Chyba scénáristy.

Chyba: Geordi ve dveřích
Epizoda: TNG - Conspiracy
Popis: Když admirál Quinn nečekaně zaútočí na Geordiho, prohodí ho dveřmi. Dveře by se měly automaticky otevřít, pokud ne, měly by něco vydržet, protože se Geordi vzpamatoval velmi rychle a ani neměl nic zlomeného.
Poznámka: Logická chyba.

Chyba: Yamato
Epizoda: TNG - Where Silence Has Lease
Popis: V této epizodě má Yamato registrační číslo NCC 1305 E. Za necelých deset epizod v díle "Contagion" má registrační číslo NCC 71807.
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Obrázek Enterprise
Epizoda: TNG - Elementary, Dear Data
Popis: Moriarty dá Datovi namalovaný obrázek Enterprise, který pak Geordi už na chodbě Enterprise zpětně ukazuje Datovi. Aby Dat obrázek viděl, Geordi převrátí list vzhůru nohama a my vidíme Enterprise tak jak má být. To ale znamená, že Geordi koukal na obrázek Enterprise vzhůru nohama.
Poznámka: Chyba režiséra.

Chyba: Modýlek Enterprise
Epizoda: TNG - The Schizoid Man
Popis: V kapitánově pracovně je vystaven zlatý model Enterprise. Ve scénách v průběhu epizody se mění poloha modýlku, jednou má gondoly doprava, podruhé doleva.
Poznámka: Chyba kulisáků.

Chyba: Kilometry - Kellicamy
Epizoda: TNG - A Matter Of Honor
Popis: Jeden z Klingonů hlasí vzdálenost v kilometrech, přitom v celém seriálu se vzdálenost udává v klingonských jednotkách - kellicamech.
Poznámka: Zajímavost. Možná, aby tomu Riker rozuměl :)

Chyba: Absolutní nula
Epizoda: TNG - The Royale
Popis: Geordi hlasí Rikerovi údaje ze senzorů, že teplota na povrchu planety je -291 stupňů Celsia. Absolutní nula je však -273,16 stupňů Celsia, tj. 18 stupňů rozdíl.
Poznámka: Chyba scénáristy.

Chyba: Studený kov
Epizoda: TNG - The Royale
Popis: Na Enterprise jsou transportovány trosky neznámé lodi z horních vrstev atmosféry planety. Riker se jich na plošině transportéru okamžitě dotýká holou rukou, když je obrací nápisem čelem. Protože byly trosky ve vesmíru, měly by mít teplotu kolem absolutní nuly, ale Rikerovi to vůbec nevadí.
Poznámka: Zajímavost. Je možné, že transportér umí vykompenzovat teplotní rozdíl.

Chyba: Číslo transportéru
Epizoda: TNG - Samaritan Snare
Popis: Wesley hlásí, že odlétají s raketoplánem číslo 2, ale v následující scéně je vidět, že sedí spolu s kapitánem v raketoplánu číslo 1.
Poznámka: Chyba režiséra.

Chyba: 300 let
Epizoda: TNG - Up The Long Ladder
Popis: V epizodě zazní, že Bringloidové budují svou společnost už 300 let. Tato epizoda se datuje na rok 2365, jejich loď byla vypuštěna v roce 2123, tj. řádově spíše 200 let.
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Riker při vědomí
Epizoda: TNG - Up The Long Ladder
Popis: Když je Riker omráčen phaserem a je v bezvědomí vlečen pryč, v poslední chvíli zvedne hlavu a podívá se na kameru, protože si myslí, že už je mimo obraz. Ale není.
Poznámka: Chyba herce.

Chyba: Hasení ohně
Epizoda: TNG - Up The Long Ladder
Popis: Worf vysvětluje, jak fungují bezpečnostní systémy v případě požáru na lodi. Spustí se silová pole, které zdroj ohně obklopí, čímž rychle dojde kyslík a hoření nadále nepokračuje. V mnoha epizodách Star Treku však tento systém nefunguje!
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Záhadné žetony
Epizoda: TNG - The Emissary
Popis: V úvodní scéně hrají Riker, Geordi, Worf, Dat a Pulaski poker. Při hře posunuje doktorka poslední sloupeček žetonů do středu stolu a už ji žádné jiné žetony nezbývají. Při střihu, kdy všichni opouští místnost, Pulaská opět před sebou jeden sloupeček žetonů má.
Poznámka: Chyba režiséra.

Chyba: Stargazer
Epizoda: TNG - Who Watches The Watchers?
Popis: Model Stargazeru v kapitánově pracovně je registračního čísla NCC 2893 - Picard na této lodi sloužil jako důstojník. V rozhovoru s Nuriou je však čitelné číslo NCC 7100.
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Wesley na dvou místech
Epizoda: TNG - The Enemy
Popis: Picard pošle Wesleyho připravit neutrinový puls. On odchází mimo kameru. V další scéně při rozhovoru s Tomalakem je ale zpět na můstku na svém místě. Za pár minut Wesley opětně vchází na můstek s hlášením pro kapitána.
Poznámka: Chyba scénáristy.

Chyba: Doprovod do Neutrální zóny (tip - fis)
Epizoda: TNG - The Enemy
Popis: Picard Tomalakovi navrhne návrat jeho důstojníka a doprovod k Neutrální zóně, což Tomalak přijme. Poslední záběr epizody však ukazuje, že obě lodi odlétají opačným směrem.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Alternativní uniforma
Epizoda: TNG - Yesterday's Enterprise
Popis: V závěrečné scéně mluví Guinan s Geordim už v normálním vesmíru. Geordi má však na sobě stále uniformu z alternativní reality - černý rukáv a vyšší límeček.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Mozart
Epizoda: TNG - Sarek
Popis: V druhé části koncertu hudebníci nehrají Mozarta, ale Brahmse.
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Klingoni proti Romulanům
Epizoda: TNG - Reunion
Popis: K'mpec říká, že Klingoni a Romulané jsou nepřátelé 75 let (tedy od roku 2292). Worf však řekl, že ještě v době Khitomerského masakru v roce 2346, kdy byl ještě malý, byli spojenci. Epizoda se datuje na rok 2367. Rozdíl tedy činí pouze 21 let.
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Živá mrtvola
Epizoda: TNG - Night Terrors
Popis: Beverly trpí představou - všechna mrtvá těla v jeden okamžik oživla a posadila se. Když se snaží nepříjemnou představu zahnat, zavře oči a snaží se přijít na jiné myšlenky. Kamera se přibližuje na detail její hlavy, ale stále je vlevo vidět jedno tělo pod bílou plachtou a to i v době, kdy opět otevře oči a blud má být pryč.
Poznámka: Chyba kameramana.

Chyba: Zrádné zrcadlo
Epizoda: TNG - Half a Life
Popis: Když spolu Lwaxana s Deannou mluví v kajutě Lwaxany, je v zrcadle vidět tyč mikrofonu, která se pohybuje spolu s Lwaxanou po místnosti.
Poznámka: Chyba režiséra.

Chyba: Černá krabička
Epizoda: TNG - In Theory
Popis: Dat pracuje na fotonovém torpédu, drží nástroj v levé ruce. Jenna položí černou krabičku na torpédo a odejde. Když Dat vzápětí vstane a od torpéda odchází, krabička už na torpédu není a on navíc drží nástroj v pravé ruce.
Poznámka: Chyba režiséra.

Chyba: Slábnoucí štíty
Epizoda: TNG - Redemption Part I.
Popis: Když je Gowronova loď pod útokem, je ohlášeno, že štíty na levoboku jsou tak slabé, že již další zásah do těchto míst loď nevydrží. V následujícím záběru skrz obrazovku Enterprise je vidět, že loď vydržela dalších 5 zásahů.
Poznámka: Faktická chyba. Chyba vizuálních efektů.

Chyba: Nový phaser
Epizoda: TNG - Darmok
Popis: Když Enterprise střílí na Tamariany, je vidět, že phaserový paprsek vychází z odpalovače fotonových torpéd.
Poznámka: Faktická chyba. Chyba vizuálních efektů.

Chyba: Inteligentní komunikátor
Epizoda: TNG - Ensign Ro
Popis: Když Ro dává malé bajorské dívce svou vestu od uniformy, komunikátor z vesty po střihu kamery kouzelně přeskočí na tílko.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Otevřít oči!
Epizoda: TNG - The Game
Popis: Když je násilím Wesleymu nandavána na hlavu hra, jsou mu také násilím otevírány oči, které se snaží udržet zavřené. V jeden moment však Wesley mrkne. Kdyby mu byli oči drženy skutečně pevně, mrknout by nemohl.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Hlava ve skle
Epizoda: TNG - Unification, Part II
Popis: Při útěku Picarda, Data a Spocka od Romulanů je vidět v jeden okamžik odraz hlavy člověka ve skleněném ornamentu zelené barvy.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Šaty Troi
Epizoda: TNG - Cost Of Living
Popis: Lwaxana Troi přichází do baru nahá, avšak v jeden moment jsou na záběru zepředu vidět šaty tělové barvy.
Poznámka: Chyba kamerama, resp. střihu.

Chyba: Garon II. - IV.
Epizoda: TNG - The Next Phase
Popis: Picard mluvil o incidentu na Garon IV., ale v epizodě "Conundrum" a "Ensign Ro" bylo řečeno Garon II.
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Propadnout podlahou
Epizoda: TNG - The Next Phase
Popis: Geordi a Ro jsou mimo fázi, tj. prostrčí ruce pevnou hmotou, resp. projdou stěnami, lidmi apod. a dokonce se mohou dostat skrz plášť Enterprise do volného vesmíru. Proč nepropadnou podlahou (do spodních palub)?
Poznámka: ... lze fyzikálně vysvětlit? Dodatek: možné vysvětlení - v podlaze je umělá gravitace, která působí i na předměty a lidi mimo fázi. Upozornil Miro Volák.

Chyba: Mimo silové pole
Epizoda: TNG - Realm Of Fear
Popis: Když Barclay zachraňuje lidi z transportního paprsku, je aktivováno silové pole. Při pádu těla na zem však noha zachráněného hranici silového pole jasně překročí. Protože bylo silové pole stále aktivováno, stát by se to nemělo.
Poznámka: Chyba herce.

Chyba: Klubíčko kabelů
Epizoda: TNG - Schisms
Popis: Při rozhovoru Picarda s Geordim ve strojovně je vidět v odraze warp jádra stočené klubíčko kabelů.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Phaser neprošel
Epizoda: TNG - Schisms
Popis: Když Riker zachraňuje členku posádky, prochází zlomem zpět na Enterprise do nákladového prostoru čtyři. Než projde, vypadne mu phaser. V následujícím záběru ho už opět má za pasem.
Poznámka: Chyba herce.

Chyba: Kabel odpojen
Epizoda: TNG - Birthright, Part I
Popis: Dat má do hlavy připojen kabel. Když ho kamera zabere blíže, je po střihu úhlu vidět, že už kabel připojen nemá. Později, když se Dat probudí, je kabel opět připojen.
Poznámka: Chyba režiséra.

Chyba: Dublér Rikera
Epizoda: TNG - Second Chances
Popis: Na planetě, kdy Thomas Riker leží na zádech a něco opravuje a Will Riker sedí u počítače vedle něj, je poznat, že "pravý Riker" je dublér. Sedí úplně jinak než na záběrech z druhé kamery, příliš kolmo, nehýbe se, je příliš statický.
Poznámka: Chyba herce.

Chyba: Podpatky
Epizoda: TNG - Inheritance
Popis: Když jsou Juliana s Datem v transportní místnosti, je vidět, že má Juliana boty s vysokým podpatkem. Po transportu na planetu už má boty bez podpatku.
Poznámka: Zajímavost.

Chyba: Maska zmizela
Epizoda: TNG - Masks
Popis: Dat svou masku vytvořil na hodině keramiky, tudíž ji nevytvořil archiv. V nesestříhané verzi je i vidět, jak si ji Dat v kajutě bere, když odchází do chrámu Masaky. Maska v závěru epizody neměla zmizet se vším ostatním, ale zmizela.
Poznámka: Rekvizitářská chyba. Upozornil Cpt. Mates.

Chyba: Proražené dveře
Epizoda: TNG - Genesis
Popis: Když se Worf dobývá dveřmi k Deanně, je vidět jejich poškození po úderech. Ze záběru zvenku však dveře žádné poškození nemají.
Poznámka: Chyba režiséra.

Chyba: Tau Tau Tau
Epizoda: TNG - Journey's End
Popis: Původně bylo řečeno, že Cestovatel pochází z Tau Ceti, později to bylo změněno na Tau Alpha C.
Poznámka: Faktická chyba.

Chyba: Papírek na knížce
Epizoda: TNG - Emergence
Popis: V úvodní scéně v simulátoru drží Dat v ruce knížku, na jejíž předních deskách je připevněn papírek. Po střihu, kdy se navýšilo osvětlení, papírek záhadně mizí.
Poznámka: Zajímavost.