STÁHNĚTE SI...


Pozdrav od Cleopatry

Seriál Cleopatra 2525 z r. 2000 - exotická tanečnice, která byla zmražena v roce 2001, byla probuzena do roku 2525 dvěmi válečnicemi,
které bojují se zlými roboty, jež ovládly svět. Spojily své síly a snaží se utéct z podzemních jeskyní, do kterých bylo lidstvo zahnáno.

Cleopatra 2525 trio

Ep. "Home" (1. sez.)

Lily: "You still haven't explained anything. Where have you been? Why did you attack the emissary?"
Cleopatra: "Beam us up, Scotty. Then get it fixed.
The transporter's still down. We can't return to the starship."
Lily: "What do you mean, starship?"
Cleopatra: "Your sister isn't real sharp, is she? Travelling between Earth and the mother planet
is hard without a starship. Even for a Jedi like your sister."

Lily: "Pořád jsi mi ještě nic nevysvětlila. Kde jsi vůbec byla a proč jsi zaútočila na posla?"
Cleopatra: "Přenes nás, Scotty. A pak to sprav. Transportér je pořád vypnutej. Do rakety se nestihneme vrátit."
Lily: "Proč mluvíš o raketě?"
Cleopatra: "Ona moc nechápe, co? Cestování mezi Zemí a mateřskou planetou. Bez rakety to jde těžko.
I tomu, kdo vypadá jako Jediho sestra."

Stahuj... Sekvence ORIG [23 sec - 4, 47 MB]


Cleopatra: "Live long and prosper. May the Force be with you."

Cleopatra: "Žij dlouho a blaze. Ať tě provází Síla."

Cleopatra 2525

Stahuj... Sekvence ORIG [22 sec - 3,74 MB]


Ep. "Rescue" (1. sez.)

Cleopatra: "Lily! Lily! Sh! Listen up, space cadet. There is no mother planet. That was just a line."
Lily: "Oh, really? Like your close encounter with Mr Spock?
Was that a line too? A joke you delivered to your friends to mock our beliefs?"
Cleopatra: "OK, I do believe in aliens. All right? But they're not all cute and cuddly.
Some come bursting out of your tummy or give you the Vulcan death grip."
Lily: "There is no Vulcan death grip. And you don't belong here."

Cleopatra: "Lily! Lily! Pššš. Poslouchej, kosmickej kadete. Mateřská planeta není, to vám všechno namlouvali.
Lily: "To určitě. A blízké setkání s panem Spockem, taky výmysl, jo? Vtip, jakým s partou z podzemí zesměšňujete naši víru?"
Cleopatra: "No dobře, na mimozemšťany věřím, jasný? Ale všichni nejsou milí a rozkošní.
Někteří tě můžou celou roztrhat nebo taky spálit úplně na prach."
Lily: "Žádné pálení na prach nebude a ty tu nemáš co dělat."

Stahuj... Sekvence ORIG [27 sec - 3,23 MB]

Cleopatra 2525 logo


Děkujeme: Molir + Ziina.