STÁHNĚTE SI...


Star Trek taky uzamčen?

Děj seriálu Dark Angel (Temný Anděl) z r. 2000 se odehrává v blízké budoucnosti, kdy se politický systém stává hlavním nepřítelem běžných lidí a ti postupně přicházejí o všechny pravomoce, ale zdá se, že už je moc pozdě na to, aby na této situaci mohli něco změnit. Organizace zvaná Manticore dělá pokusy na lidech a tvoří klonováním dokonalého vojáka. Jenže několik málo upravených dětí, které zde Manticore uměle vytvořil, uteče na svobodu, kde žijí společně s ostatními lidmi. Jak dovršení tragédie, kterou civilizovaný svět právě zažívá, je odpálení pulzní bomby, která smaže všechna digitálně zaznamenaná data po celé planetě, což je apokalypsou pro veškerý obchod...

Dark Angel

Ep. "Borrowed Time" (2. sez.)

"What are you doing tonight?"
"And why do you ask?"
"Got word from this fence I know. There's a collector willing to pay top dollar for Star Wars: Episode VII.
After the Pulse, they shut down production. This is the only footage that exists."
"Is that the one where Captain Kirk dies?"
"I guess. Anyway, the reel's locked up in a vault at the Fox Building in Belltown."
"Max, are you asking me to steal something with you?"
"It's a two-man job."
"I'm shocked. I don't do that kinda stuff any more, Max. You yourself showed me the error of my ways."
"Did I mention your take was 20 grand?"
"What time do I pick you up?"

"Co děláš dneska v noci?"
"Proč se ptáš?"
"Ále, něco sem zaslechla. Je tu sběratel ochotný zaplatit velký balík za Hvězdné války: Episodu VII.
Po Impulsu zastavili produkci. Tohle je jediná kopie, která existuje."
"To je ta, ve které umírá kapitán Kirk?"
"Myslím že jo. Každopádně cívka je uložena ve sklepě budovy Foxu v Belltownu."
"Max, chceš po mně, abych s tebou něco ukradl?"
"Je to práce pro dva."
"Jsem šokován. Já už nechci dělat takovéhle věci, Max. Ty sama jsi mi ukázala, že jdu po špatné cestě."
"Zmínila jsem se, že tvůj podíl je 20 litrů?"
"V kolik tě mám vyzvednout?"

Stahuj... Sekvence ORIG [44 sec - 4,05 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [38 sec - 4,42 MB]

Za tip a video děkujeme: Tomovi.