STÁHNĚTE SI...


House, doktor House

Seriál House M.D. z r. 2004 - Nevyléčitelná nebo nediagnostikovatelná nemoc? Pro doktora Gregoryho House to není žádný problém. Má totiž na diagnózy podivných nemocí tým lékařů. Je to jeho práce.

Doktor House

Ep. "97 Seconds" (4. sez.)

"Is that my blood? It's green. What does that mean?"
"It means I'm not fired."
"Is he a Vulcan? If no, what makes Nimoy Bleed green?"
"Are we officially Unfired?"
"How do we know she didn't Fake the green blood?"
"Because that would be stupid. "

"Je to moje krev? Je zelená. Co to má znamenat?"
"Znamená to, že nemám padáka."
"Je to Vulkánec? Jestli ne, jakto, že je jeho krev zelená?"
"Takže jsme oficiálně zase ve hře?"
"Jak víme, že tu zelenou krev nezfalšovala?"
"Protože to by bylo hloupé. "

Stahuj... Sekvence ORIG [25 sec - 3,22 MB]

 

Ep. "Don't Ever Change" (4. sez.)

"You can become a d'har master. Does that require further explanation?"
"Right ventricle normal."
"In college, I was really into science fiction. Not like the guys with the $600 prosthetic ears
Who could swear in Romulan, That was embarrassing to the rest of us Who just thought it was good, smart literature.
Went to one convention. By senior year, I was d'har master in the klingon empire."
"I'm not gonna become hasidic. I'm not even gonna become slightly more reformed. Coronary sinus normal."
"You can't have your eyes opened to something and not act on it."
"I haven't had my eyes opened. I just... don't think they're crazy anymore."
"Then they have something to offer."

"Může se z Vás stát D’har Mistr. Potřebuje to snad podrobnější vysvětlení?"
"Pravá komora v normálu."
"Na vysoké mě sci-fi opravdu bralo. Ne tak, jako ty lidi, co si kupují umělé uši za 600 dolarů a kteří umí nadávat v romulanštině.
Z takových jsme se my ostatní, kteří prostě považovali sci-fi za inteligentní literaturu, cítili trapně.
Byl jsem na jednom conu. V posledním ročníku jsem se stal D’har Mistrem klingonské říše."
"Nebude ze mně fundamentalista. Nebudu obrácen na víru. Coronary sinus v normálu."
"Nemůžete prohlédnout a nic s tím neudělat."
"Já jsem prostě ještě neprohlédl. Jen…už si nemyslím, že to jsou blázni."
"Tak to pak mají co nabídnout."

Stahuj... Sekvence ORIG [35 sec - 2,05 MB]

Za tip a video děkujeme Molirovi.