STÁHNĚTE SI...


Dollhouse a Vulkánci

Seriál Dollhouse z r. 2009 - skupinka lidí se stala součástí experimentu, při kterém jim pozměnili osobnost, změnili vzpomínky, motivy - vyrobyli z nich úplně jiná individua. Mimo plnění nejrůznějších úkolů žijí v jistém slova smyslu normální život v domě zvaném Dollhouse. Problém nastane, když si jedna z "loutek" - Echo - začne uvědomovat svoje "normální já" a vše, co se s ní tedy děje...

Dollhouse

Ep. "Man on the Street" (1. sez.)

"A mindless whore, just your type. No disrespect.
I'm sure she still has a heart of gold. What happened there, Ballard? I strike a nerve?"
"Yeah. Felt like this."
"You are not long for this world."
"Tanaka's going to the Director. You know he threw up after you pulled that Vulcan grip crap."

"Vymazaná kurva. Přesně tvůj typ. Nic proti.
Určitě má pořád srdce ze zlata. Copak, Ballarde? Šlápnul jsem ti na kuří oko?"
"Jo. Asi takhle."
"Ty... už tu dlouho nebudeš."
"Tanaka jde za ředitelem. Po tom tvým vulkánským chvatu se pozvracel."

Stahuj... Sekvence ORIG [25 sec - 4,73 MB]