STÁHNĚTE SI...


Jak jsem potkal Star Trek

Seriál How I Met Your Mother z r. 2005 - Je netradičně vyprávěný sitkom o pěti kamarádech z New Yorku a jejich příhodách, nehodách a dobrodružstvích. Tu pravou a jedinou hledající Ted, bývalá popová hvězda Robin, milovník záhad Marshall, učitelka ze školky Lily a nenapravitelný živel Barney... povypráví, jak to tenkrát všechno vlastně bylo...

How I Met Your Mother

Ep. "The Duel" (1. sez.)

"I can't believe this. I'm sitting here with a beautiful woman I just met eating at my favorite restaurant. Sweet."
"It's a nice place. It's good to know the future has ribs."
"In the future, food will most likely be served in gel cap form. Plus, cows will probably have died out by then. Or be our leaders."

"Let me guess-- there's been a crazy accident and you have to go."
"No, I would never do that. I don't want to go anywhere. I'm all yours."
"Look, if you're a hooker, I don't have a lot of money..."

"Oh god, I'll be right there. Kevin, I'm so sorry. I have to go. My friend's been stabbed with a sword."
"Hab Slosi' Quch! It's a Klingon insult. You have no honor. You know, if you felt this way, you could've just been upfront."
"No, I swear, that was a real call. I just... Oh, forget it."

------

"Nemůžu tomu uvěřit. Sedím tady s nádhernou ženou, kterou jsem právě potkal, jím ve své oblíbené restauraci. Hezký."
"Je to hezký místo. Je dobré vědět, že budoucnost má žebra."
"V budoucnosti bude jídlo podáváno v gelových kapslích. A krávy nejspíš vymřou. Nebo nám budou velet."

"Nech mě hádat - stala se příšerná nehoda a ty musíš jít."
"Ne, to bych nikdy neudělala. Nechci jít nikam. Jsem celá tvoje."
"Podívej, jestli jsi prostitutka, já nemám moc peněz..."

"Bože, hned tam budu. Kevine, moc se omlouvám, musím jít. Moji kamarádku někdo bodl mečem."
"Hab Slosi' Quch! To je Klingonská urážka. Nemáš žádnou čest. Víš, jestli si to cítila takhle, mohlas to říct na začátku."
"Ne, přísahám, to byl skutečný telefonát. Zapomeň na to."

Stahuj... Sekvence ORIG [1 min 12 sec - 9,09 MB]

 

Ep. "Lucky Penny" (2. sez.)

""Hey, what's going on here?"
"Oh, looks like they're camping out for something."
"Yeah, but for what?"
"I don't know. Usually there's a Stormtrooper or Klingon in line to give you some indication.
'Annual wedding dress blowout. Designer sample dresses up to 90% off.'"

"Hej, co se to tady děje?"
"Oh, vypadá to, že tady kempujou nebo tak něco."
"Jo, ale proč?"
"To nevím. Většinou je v řadě nějaký Stormtrooper nebo Klingon, který podává informace.
'Každoroční výprodej svatebních šatů. Návrhářské modely: sleva až 90%.'"

Stahuj... Sekvence ORIG [15 sec - 2,19 MB]