STÁHNĚTE SI...


Scotty se stará o loď, Michael Knight o auto

Film Knight Rider 2000 z r. 1991 - Je budoucnost, v které jsou zakázané zbraně a kriminálnici jsou na dobu trestu zmrazováni. Když začnou na ulicích dělat neplechu ozbrojení gauneři, na pomoc přivolávají strážce zákona Michaela Knighta s jeho černým Pontiacem jménem K.I.T.T.. Televizní film vychází ze seriálové "klasiky".

Knight Rider 2000

"He's withdrawing a large sum of cash, approximately 10,600.
Would you like me to electronically disable the man's vehicle?"
"For starters."
"Now stun him."
"All right, pal, you're under arrest."
"They've set their phasers on stun, Captain. I don't like the looks of it."
"Michael, shall I Mirandize him?"
"KITT, it's Scotty."
"Who?"
"Star Trek, you idiot! He's James Doohan. The actor who played Scotty in the original series and all 10 movies."
"Don't tell me you're a closet Trekkie."
"The dilithium crystals are fading fast. I don't think i can hold them, Mr. Spock."
"Maddock, I'm very angry about this. You obviously substituted a bogus chip in my memory.
I want my old chip back."
"Please! Somebody beam me up."
"Scotty, Scotty, Scotty."

"Ten muž si právě bere velkou částku v hotovosti, přibližně 10.600.
Mám elektronicky zablokovat jeho auto?"
"Začni."
"A teď ho omráčit."
"Dobře, kamaráde, jsi zatčen."
"Mají nastavené phasery na omráčení, kapitáne. Ten pohled nemám rád."
"Michaele, kám ho zneškodnit?"
"KITTe, to je Scotty. "
"Kdo?"
"Star Trek, ty idiote! To je James Doohan. Představitel Scottyho, který hrál v původní sérii Star Treku a všech 10 filmech."
"Neříkej mi, že jsi skrytý Trekkie."
"Dilithiové krystaly rychle slábnou. Nemyslím si, že je déle udržím, pane Spocku."
"Maddocku, jsem velmi rozzlobený. Zřejmě si nahradil čip v mé paměti.
Chci svůj starý čip zpět."
"Prosím! Transportujte mě někdo!"
"Scotty, Scotty, Scotty."

Stahuj... Sekvence ORIG [1 min 11 sec - 5,03 MB]

Za tip a video děkujeme: PET.