STÁHNĚTE SI...


Star Trek až za hrob

Film Plots with a View (Láska až za hrob) z r. 2002 - Boris, majitel pohřebního ústavu, je již od střední školy zamilovaný do Betty. Nikdy však neměl odvahu jí to říci. Betty je nyní vdaná za právníka Hugha. Neví ale, že ji podvádí se svou roztomilou sekretářkou. Shodou náhod se Boris a Betty znovu setkají a on jí konečně vyzná lásku. Zdá se, že Betty jeho city opětuje, ale je přeci vdaná! A rozvod nepřipadá v úvahu, vždyť co by řekli sousedé! Rozhodnou se proto předstírat, že Betty zemřela...

Láska až za hrob

"I'm asking... did she have any... what's the word?
Fantasies... that weren't fulfilled while she was with us?"
"Well, she liked watching television.
Why, she had a favourite television programme, but...
she didn't want want anyone to know she was a real fan, you know."
"What show is that then, Al?"
"Star Trek. She didn't want anybody to know, but I knew she had something
going... for that Mr Spock."

"Chci vědět... měla nějaké, jak to říci... sny, které se jí za jejího života nesplnily?"
"Ráda se dívala na televizi. Měla oblíbený pořad, ale nechtěla, aby někdo věděl, že je fanynka."
"A... co je to za pořad?"
"Star Trek. Nechtěla, aby to někdo věděl, ale měla slabost pro toho pana Spocka."

Stahuj... Sekvence ORIG [31 sec - 2,15 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [31 sec - 2,13 MB]

Láska až za hrob

Funeral Mrs Elsie Edwards
"You're gonna be so pleased with what we've done with Elsie.
I think her dream has been realised."
"Well, she had so many dreams, you know. She loved so many things... especially children.
Oh, my God! What have you done?"
"You said she loved "Star Trek", so... I made her up to be Spock's sister."
"Her fantasy has finally been realised."
"C'mon, it'll grow on you, Al. Ready?"
"Ready."
"Ears on."
"Stardate 21... 01-2001. Crewman Elsie Edwards was an original.
Who'd have thought that she had such a sense of humour?
And it is with this attitude that I would like to reflect... on the life of Elsie."
"This is gonna be so great!"
"Death was not a boundary, but a beginning of her ascension... to her heavenly home.
What she was trying to tell us... was that she was ready for her cosmic trip...
through the wormhole, to the other side.</i>
Nothing will stop her from launching her life... to the great beyond."
"It's marvelous!"
"The lift that she has given..."
"You can stop it now."
"It won't, man! It's stuck! I can't!"
"My God!"
"This is not good."

Pohřeb Elsie Edwards
"Bude se Vám líbit, jak jsme Elsie připravili. Jsem přesvědčen, že její sny se splnily."
"Měla hodně snů, měla ráda tolik věcí... hlavně děti. Dobrotivý bože. Co jste to s ní udělali?"
"Říkal jste, že milovala Star Trek, tak jsem z ní udělal Spockovu sestru."
"Její sny se konečně splnily."
"Bude se Vám to líbit."
"Připraven?"
"Připraven."
"Uši!"
"Hvězdné datum 21012001. Členka posádky Elsie Edwards byla jedinečná. Kdo by si jen pomyslel, že má takový smysl pro humor.
A tak bych chtěl v tomto duchu vzpomenout na životní dráhu drahé Elsie."
"Tohle je fakt velké!"
"Smrt není hranicí, ale začátek vzkříšení v nebeském domově. Chtěla nám sdělit jen jedno, že je připravena na cestu vesmírem přes červí díru
až na druhou stranu a nic jí nemohlo zabránit, aby svůj život povznesla až ke hvězdám."
"To je velkolepé!"
"Povznesla se nadevšechno..."
"Už to zastav."
"Nejde to, zaseklo se to."
"Můj bože..."
"To se moc nepovedlo."

Stahuj... Sekvence ORIG [1 min 59 sec - 12,3 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [1 min 59 sec - 12,3 MB]

Za tip a video děkujeme: Marty McFly.