STÁHNĚTE SI...


Hikaru Sulu má asistenta, aneb jasnovidec na conu

Seriál Psych (Agentura Jasno) z r. 2006 - Během dětství se Shawnovi Spencerovi, pod dozorem jeho otce – policajta, vyvinul mimořádný talent, který mu umožňuje všimnout si najmenších detailů. Avšak po tom, co vyrostl, zjistil, že je těžké si najít práci. Spoustu času proto věnoval tomu, že svoje schopnosti využíval na to, aby dával policii anonymní tipy. Po krátkém čase sa stávají jeho tipy tak dobré, že jeden z policajtů ho začal podezřívat, že on sám je zapletený do těchto kriminálních činů. Aby očistil své jméno, předstírá, že je médium a zakládá si společnost...

Psych

Ep. "Shawn vs. the Red Phantom" (1. sez.)

"Pořadatel (David Nykl): "No, no, no, no, no. Leave this out of sight until we get the issues resolved with the food in his room.
I don't know if he's going to walk over the blueberry issue, but we cannot have people lining up until we're sure he's participating.
I got to call his agent. Get me a list of all the produce vendors in the area. We can't risk alienating the Star Trek fans."
Pořadatel: "You can't come in without tickets."
Shawn: "They didn't tell you we were coming?"
Pořadatel: "Who?"
Shawn: "We work for George. 'Ta-kai.'"
Pořadatel: "You mean 'Ta-kay'?"
Shawn: "Yeah, those closest to him know exactly how he likes it pronounced.
You think you can have a convention without Commander Chekov?"
Burton: "Sulu, jackass."
Shawn: "Have his fresh blueberries arrived yet?"
Pořadatel: "I don't have record of receiving them yet."
Shawn: "You don't have record of having received them yet. Give me that. They don't have the fresh blueberries."
Pořadatel: "W... what's the big deal?"
Shawn: "What's the big deal? What is the big deal? Do you have any idea what happened when they forgot his blueberries
at the Con in San Antonio? That comb-over'll be the least of your... you know what? It's better... it's better if you don't know.
It's how I ended up with a stutter and a wooden pinkie toe. Now, for the love of Scotty..."
Burton: "Still Sulu."
Shawn: "Would you... p... please... let me get in there and save all of our asses?"

------

Pořadatel (David Nykl): "Ne, ne, ne, ne. Nechte to vzadu, dokaď nevyřešíme jídlo v jeho pokoji.
Nevím, jestli vyřešíme problém s borůvkami, ale lidi nemohou stát v řade, když nebude spolupracovat.
Zavolám jeho agentovi. Sežeňte mi seznam obchodníků v oblasti. Nemůžeme rozzuřit fanoušky Star Treku."
Pořadatel: "Bez lístků nemůžete jít dovnitř.
Shawn: "Neříkali, že přídeme?"
Pořadatel: "Kdo?"
Shawn: "Pracujeme pro Georgeho. 'Ta-kai.'"
Pořadatel: "Myslíte 'Ta-kay'?"
Shawn: "No, ti co jsou mu blízcí, vědí přesně jak se to má vyslovovat. Myslíte, že můžete mít con bez komandéra Chekova?"
Burton: "Sula, blbče."
Shawn: "Už prišly jeho čerstvé borůvky?"
Pořadatel: "Ješte jsme je nedostali."
Shawn: "Ješte jste je nedostali. Dejte mi to. Nemají čerstvé borůvky."
Pořadatel: "V čem je problém?"
Shawn: "V čem je problém? V čem je ten velký problém? Víte, co se stalo když podělali jeho borůvky na conu v San Antoniu? Měli
by jste... Víte co? Je to lepší... Je to lepší, když to nevíte. Tehdy jsem začal koktat a kousat si nehty. Teď pro lásku
Scottyho..."
Burton: "Stále Sulu."
Shawn: "Mohli by jste... p... prosím... pustiť nás dovnitř a zachrániť všem naše zadky!?"

Stahuj... Sekvence ORIG [1 min 36 sec - 12,9 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [1 min 33 sec - 12,9 MB]

 

Pořadatel: "Well, they seemed pretty convincing. That's them there."
George Takei: "Why are you telling people you're my assistants?"
Shawn: "Uh... because we are your assistants."
George Takei: "Excuse me?"
Shawn: "Are you serious, George? I know we said we'd work outside the loop, but this is a little ridiculous."
George Takei: "I don't recognize you."
Shawn: "You hired us personally. We met you in Chicago, at a screening of that movie with the whales."
Burton: "Star Trek IV: The Voyage Home."
George Takei: "The last time I was in Chicago, I was doing a reading from my autobiography."
Shawn: "Right. We booked that. Remember, Robin told us he'd never be able to fill a room that size?"
George Takei: "I don't know any Robin."
Shawn: "That's because I fired her. Look, George, you don't need that kind of negativity, okay? It's her fault what
happened in San Antonio. Though... you didn't hear that from me."
George Takei: "I'm very confused."
Shawn: "Look, George, we can stand around and talk all day..."
Burton: "Like Robin used to."
Shawn: "Or I can try to do something about solving your blueberry crisis. The choice is yours."
George Takei: "Well, all right, then. Get to it."
Shawn: "Thank you."
Burton: "Thank you."

------

Pořadatel: "Vypadali dost přesvedčivě. To jsou oni."
George Takei: "Proč lidem namlouváte, že jste moji asistenti?"
Shawn: "Protože... jsme vaši asistenti."
George Takei: "Prosím?"
Shawn: "Myslíte to vážně, Georgei? Vím, že jsme vám řekli, že budeme pracovat mimo veřejnost, ale toto je směšné."
George Takei: "Nepoznávám vás."
Shawn: "Osobně jste nás zaměstnal. Potkali jsme se v Chicagu, kde promítali film s Velrybami."
Burton: "Star Trek IV: Návrat domů."
George Takei: "Naposledy jsem byl v Chicagu, když jsem četl svou autobiografii."
Shawn: "Správně. My jsme to zařídili. Pamatujete se, když Robin povídala, že nikdy nenaplní tu místnost?"
George Takei: "Neznám žádnou Robin."
Shawn: "Prorože jsem ji vyhodil. Podívejte se, Georgi, netřeba to brát negativně, dobře? Je to její chyba, co se stalo v San
Antoniu. No... ode mě to nevíte."
George Takei: "Jsem zmatený."
POdívejte se , Georgi, můžeme tu stát celý den a povídat si..."
Burton: "Jak měla Robin ve zvyku..."
Shawn: "Anebo můžeme vyřešit problém s borůvkami. Vaša volba."
George Takei: "No tak dobře. Pusťte se do toho."
Shawn: "Děkujeme."
Burton: "Děkujeme."

Stahuj... Sekvence ORIG [1 min 4 sec - 6,40 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [1 min 1 sec - 4,34 MB]

 

George Takei: "Shawn."
Shawn: "G. T."
George Takei: "The blueberries are still wrong. I requested North Carolina blueberries, but they sent me Michigan blueberries.
People say I'm crazy, but I can taste the difference."
Shawn: "I don't think that's crazy at all."
George Takei: "And... I requested that my green room not be at the end of the hall. I have to be in the middle.
It's affecting my "Chi"."
Shawn: "Gus?"
Burton: "What?"
Shawn: "Did you skimp out and get the Michigan blueberries?"
Burton: "What?"
Shawn: "And screw up the room location? And what are you doing to George's "Chi"? Are you touching it and whatnot? Stop it.
This is my fault, Mr. Takei. My fault for farming out responsibilities that I should've seen to personally. My humblest apologies.
We'll get you the right blueberries as soon as possible, and a better room assignment. You have my word."
George Takei: "Well, all right, then. Good help is hard to find, I suppose."
Burton: "Why did you blame that on me?"
Shawn: "Dude, we needed a fall guy."
Burton: "I'm can't be the fall guy in front of one of my heroes, Shawn."
Shawn: "Okay, you and I need to create a third imaginary assistant that's completely incompetent. I think her name should be Beatrice."

------

George Takei: "Shawn."
Shawn: "G. T."
George Takei: "Ty borůvky jsou špatné. Chtěl jsem borůvky ze Severní Karolíny, ale poslali mi Michiganské.
Lidi si myslí, že jsem blázen, ale já poznám rozdíl."
Shawn: "Nemyslím si, že jste blázen."
George Takei: "A... chtěl jsem, aby můj zelený pokoj byl uprostřed a ne na konci chodby. Ruší to moje "Chi"."
Shawn: "Gusi?"
Burton: "Co?"
Shawn: "Chtěl si ušetřit a koupil ty Michiganské borůvky?"
Burton: "Co?"
Shawn: "A popletl si pokoj? Víš co to dělá s Georgeovým "Chi"? Hraješ si s ním? Přestaň. Je to moje chyba, pane Takei.
Je to moja vina, že jsem přenechal jiným to, co mám udělat osobně. Promiňte mi to.
Seženu Vám ty borůvky a najdu pro Vás jiný pokoj. Dávám Vám své slovo."
George Takei: "Dobře teda. Dobrá pomoc se těžko hledá, předpokládám."
Burton: "Proč si obviňoval mě?"
Shawn: "Kámo, potřeboval jsem někoho."
Burton: "Nemůžu být dohazovačem před mými hrdiny, Shawne."
Shawn: "Dobře, tak potřebujeme vymyslet třetí osobu, asistenta, který je nespolehlivý. Měla by se jmenovat Beatrice."

Stahuj... Sekvence ORIG [1 min 5 sec - 10,40 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [1 min 3 sec - 8,70 MB]

 

Burton: "Oh, hello, Mr. Takei. What can I do for you? Just name it. Hold on. It's for you."
Shawn: "G... Dawg. What's up, handsome? Beatrice? I canned her. Yeah, she's out of here. Tonight?
Absolutely, sir. I'll meet you there."
Burton: "What? What's happening?"
Shawn: "Karaoke with George later."
Burton: "Get out of here. This is a Trek fan's dream come true."
Shawn: "Awkward."
Burton: "What?"
Shawn: "Well, he sort of just invited me. You know what? Call him back. Tell him I said we need you for all the high harmonies."
Burton: "This is messed up, Shawn."

------

Burton: "Oh, dobrý den, pane Takei. Co pro Vás můžu udělat? Jen si řekněte. Moment. Pro tebe."
Shawn: "G... Dawg. Copak? Beatrice? Není tu. Dnes večer? Absolutně, pane. Potkáme se tam."
Burton: "Co je? Co se děje?"
Shawn: "Karaoke s Georgem."
Burton: "No nekecej. Sen fanouška Star Treku se naplnil."
Shawn: "To je mrzutý."
Burton: "Co?"
Shawn: "Pozval jen mě. Víš co? Zavolej mu zpátky. Řekni, že tě potřebujeme kvůli harmonii."
Burton: "Podělal si to, Shawne."

Stahuj... Sekvence ORIG [40 sec - 6,33 MB]

 

Pořadatel (David Nykl): "Ladies and gentlemen, George... O... Okay. Okay. Please welcome back to the stage psychic Shawn Spencer!"
Shawn: "I'm sensing something. Something strong. A spirit. A disturbed spirit."
George Takei: "Why is my assistant up there?"
Burton: "Maybe he's setting up a karaoke machine for your duet, Chekov."
George Takei: "Sulu, damn it!"
Shawn: "It's getting clearer now. It's a kidnapping spirit, responsible for crimes committed right here at the con."
George Takei: "This is the same thing that happened in San Antonio."

------

Pořadatel (David Nykl): "Dámy a pánové, George... Dobře. Dobře. Prosím přivítejte Shawna Spencera, náše médium."
Shawn: "Cítím něco. Cítím něco silného. Duši. Rušivou duši."
George Takei: "Proč je můj asistent tam nahoře?"
Burton: "Možná připravuje karaoke, Chekove."
George Takei: "Sulu, zatraceně!"
Shawn: "Ujasňuje se to. Je to duše únosce, který spáchal zločiny zde na conu."
George Takei: "To samé se stalo v San Antoniu."

Stahuj... Sekvence ORIG [43 sec - 6,82 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [1 min 8 sec - 8,92 MB]