STÁHNĚTE SI...


Star Trek objevil Atlantis

Televizní seriál Stargate Atlantis je volným pokračováním seriálu Stargate SG-1.

Stargate Atlantis

Ep. "Thirty eight minutes" (1. sez.)

Beckett: "Tady Dr. Beckett, jak se má náš pacient?"
Ford: "Tady Ford, Major je při vědomí, ale brouk se ho stále drží."
Sheppard: "Co byste řekl na domovní návštěvu?"
Beckett: "Rád bych, ale musíme se postarat o tu vzdálenost.
Bylo mi řečeno, že jste z části 'Klingon'."
Sheppard: "To je sranda."

Beckett: "This is Dr Beckett, how's our patient?"
Ford: "This if Ford. Major Sheppard is conscious but the creature is still latched on to him."
Sheppard: "How do you feel about house calls doc?"
Beckett: "Would if I could major Sheppard, but you'll have to settle for long distance...
I'm told you have something of a cling-on [klingon]."
Sheppard: "That's funny..."

Stahuj... Sekvence ORIG [13 sec - 1,83 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [28 sec - 3,78 MB]


Ep. "Poisoning the well" (1. sez.)

Beckett: "Ne že bych vám nechtěl pomoct."
Sheppard: "Samozřejmě, že ne."
McKay: "Jste štedrý muž Carsone."
Beckett: "Ale jde o princip. Nemůžu se dobrovolně někam přihlásit a začít s někým pracovat, když tomu ani nevěřím.
To není dobrovolný ... to je nástup do služby pod nátlakem. A mimo jiné nejsem..."
Sheppard: "V armádě. Já vím."
McKay: "Ne ne ne on jenom nemá rád hvězdnou bránu."
Sheppard: "To je horší než doktor McCoy."
Teyla: "Kdo?"
Sheppard: "Televizní postava, kterou Dr. Beckett hraje v opravdovém životě."
Beckett: "Přeměnit člověka v energii a poslat ho milóny světelných let červí dírou, to je fakt hloupost."
McKay: "No tak. Máte příležitost s námi cestovat na jinou planetu."

Beckett: "It's not that I mind lending people a hand..."
Sheppard: "No, of course not."
McKay: "You're a generous man, Carson."
Beckett: "But it's the principle of the thing, isn't it? You can't go volunteering someone for something without consulting them first.
That's not even volunteering, is it? It's being pressed into service. Not to mention the fact that I'm not..."
Sheppard: "Not military, I can't give you orders. I know."
McKay: "No no no no no he just doesn't like going through the Stargate."
Sheppard: "He's worse than Doctor McCoy."
Teyla: "Who?"
Sheppard: "The TV character that Doctor Beckett plays in real life."
Beckett: "Converting a human body into energy and sending it millions of light years through a wormhole bloody insanity."
McKay: "C'mon, how often do you get to travel to an alien planet?"

Stahuj... Sekvence ORIG [33 sec - 1,39 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [33 sec - 2,20 MB]


Ep. "Sanctuary" (1. sez.)

Rodney: "Majore."
John: "Rodney. Co děláte vzhůru tak pozdě?"
Rodney: "Já jsem jen,... nemohl jsem spát, tak jsem šel zpět do řídící místnosti udělat nějaký výzkum. A co vy?"
John: "Ne, děkuji."
Rodney: "Ne, mám na mysli, co děláte vzhůru tak pozdě?"
John: "Vždy jsem vzhůru do noci, Rodney."
Rodney: "Jen pro výstrahu... celá rutina kapitána Kirka je problematická, jednoduše řečeno, zapomeňme na morální pochyby."
John: "Jaká rutina?"
Rodney: "Romance, ta mimozemská kněžka. To co děláte je velmi staromódní. Ve skutečnosti, jsem překvapen ..."
John: "Jestliže se staráte o vše co dělám ..."
Rodney: "Pak je mou starostí, majore, když žena, která zajisté není tím co tvrdí,
má kolem svého malíčku omotaného armádního důstojníka."
John: "Neříkejte to, McKayi."
Rodney: "Omlouvám se. Vím, že obvykle nejsem pan citlivka, ale musíte mi věřit..."
Chaya Sar: "... ale mýlíte se v důvodu mého příchodu sem."
John: "Tak proč jste sem přišla?"
Chaya Sar: "Kvůli Vám Johne."
John: "Kvůli mně?"
Chaya Sar: "Žila jsem v osamění po tak dlouhou dobu, když jste mě požádal, abych přišla na Atlantis, já..."
Rodney: "Och, můj bože, on je Kirk."
John: "Takže toto nikdy nebylo o, ... mohli bychom mít minutku jen pro sebe?"

Rodney: "Major."
John: "Rodney. What are you doing up so late?"
Rodney: "I was just, uh... I couldn't sleep, so I was going back up to the control room to do a little research. What about you?"
John: "Oh, no thanks."
Rodney: "No, I mean, what were you doing up so late?"
John: "I'm always up late, Rodney."
Rodney: "A word of caution... the whole captain Kirk routine is problematic, to say the least, let alone morally dubious."
John: "What routine?"
Rodney: "The romancing, the alien priestess. It's very 1967 of you. Actually, I'm surprised..."
.John: "...if and when anything I do becomes your business...."
Rodney: "...it becomes my business, major, when an alien woman who is clearly not who she claims to be
has the ranking military officer wrapped around her little finger."
John: "Don't go there, McKay."
Rodney: "I'm sorry. I know I'm not normally mr. Sensitive, but you've got to believe me
when I say there is something about her."
Chaya Sar: "... but you are wrong as to why I came here."
John: "Why did you come here?"
Chaya Sar: "You, John."
John: "Me?"
Chaya Sar: "I have lived in solitude for so long that when you asked me to come to Atlantis, I...."
Rodney: "Oh, my god, he is Kirk."
John: "So this was never about, ... could we just have a moment to ourselves here?"

Stahuj... Sekvence ORIG [1 min 21 sec - 3,26 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [1 min 11 sec - 7,37 MB]


Ep. "McKay and Mrs. Miller" (3. sez.)

Jeannie: "Oh můj bože! To pro tebe nemůže být dobré."
John: "Nemusíš se toho bát. Zažil jsem to hodněkrát. John Sheppard."
Rodney: "Je vdaná a je to moje sestra."
John: "Řekl jsem jen 'ahoj'."
Rodney: "Vím přesně, cos tím myslel. Ten pohled jsem viděl už dříve... Kirku."
Elizabeth: "Zdravím paní Milllerová. Jsem Dr. Elizabeth Weir. Vítejte na Atlantis."

Jeannie: "Holy cow... that can't be good for you."
John: "Nothing to worry about. I've done it dozens of times. John Sheppard."
Rodney: "Yeah. She's married, and she's my sister."
John: "I'm just saying hi."
Rodney: "Yeah. No, I know exactly what you're doing. I've seen that look before, Kirk."
Elizabeth: "Hello, Mrs. Miller. I'm Dr. Elizabeth Weir. Welcome to Atlantis."

Stahuj... Sekvence ORIG [24 sec - 4,43 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [28 sec - 5,95 MB]


Ep. "Submersion" (3. sez.)

Rodney: "Dickensone, nějaký pokrok při vypínání těch silových polí?
Mám tu hlášení, že se některá vypínají a zapínají. Vážně už potřebujeme senzory jumperu."
Dickenson: "Dělám, co můžu, pane."
Graydon: "Jednou ho oslovím Dr. McCoyi."
Dickenson: "To bych rád viděl."
Graydon: "Až mě zase osloví Graysone."
Dickenson: "Popravdě, já Graysona znám."

Rodney: "Dickenson. Any progress on disabling those forcefields?
I'm getting indications that some of them are going up and down. We could really use the Jumper sensors.
Dickenson: "I... I... I'm doing my best sir."
Graydon: "One of these days I'm just gonna call him Doctor McCoy."
Dickenson: "I'd love to be there for that."
Graydon: "Well, the next time he calls me Grayson..."
Dickenson: "Actually, I know a Grayson."

Stahuj... Sekvence ORIG [21 sec - 2,21 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [24 sec - 2,92 MB]