STÁHNĚTE SI...


Star Trek v Kriminálce Las Vegas CSI: LV

Seriál Kriminálka Las Vegas CSI: LV z r. 2000 poprvé přitáhl diváky 6. října 2000. Podobně jako Star Trek je i CSI rozděleno do víc seriálů, tedy kromě CSI (Las Vegas) se postupně odlouply další dva samostatné seriály. Každý díl začíná ještě před úvodními titulky objevením oběti vraždy (výjimečně jde o jiný čin). Vlastní děj je pak věnován zjišťování toho, kdo je pachatelem. Ve většině epizod se řeší dvě vraždy najednou a často jsou i obě vyřešeny. Na případech pracují dva nezávislé týmy. Jedním z taháků jsou pravděpodobně efekty, kdy divák vidí jednotlivé důkazy až do mikroskopických detailů.

CSI

Ep. "Random Acts Of Violence" (3. sez.)

"Hele, myslel jsem, že jsme kamarádi. Tak jakto že bereš do terénu Archiho a ne mě?"
"Protože on je nejlepší na počítače. Musíš rozumět prostředí, který vyšetřuješ. Archie?"
"No?"
"Ve kterým díle Star Treku se tomu chlapovi udělá na čele ta věc... ?"
"Myslíš klasiku, TNG, DS9, Voyager nebo Enterprise?"
"Už chápu."
"Nebylo to náhodou ve Farscape?"
"Vůbec nevím, o čem mluvíš."

"Look, I thought that we had a relationship. What are you doing taking Archie out into the field, instead of me?"
"It's the right tool for the right job, man. You have to understand world you're investigating. Hey, Archie."
"Yeah?"
"Hey, what's that Star Trek episode where the guy's got the forehead thingy, and the time portal...?"
"In Classic, TNG, DS9, Voyager or Enterprise?"
"Point taken."
"Or were you thinking about Farscape?"
"I have no idea what you are talking about."

Stahuj... Sekvence CZ [31 sec - 3,77 MB]

 

Ep. "Turn of the Screws" (4. sez.)

"Dám ti otázku. Která látka obsahuje tyto ingredience: sorbitol, cetyl alkohol, isopropyl myristát, glycerin,
stearát, peg-100 stearate, ropnou vazelínu, benzylalkohol, titanovou bělobu a destilovanou vodu?"
"Dobrá, zřejmě si objevil látku, co jsme našli na kolejích horský dráhy."
"Správně. Je to doxepinová mást. To zní klingonsky, co?"

"I've got a question for you. What substance contains the following ingredients: Sorbitol, cetyl alcohol,
isopropyl myristate, glyceryl, stearate, peg-100 stearate, petrolatum, benzylalcohol, titaniumdioxide and purified water?"
"Okay, I assume that you've identified the substance we found on the roller coaster track?"
"Correct. It's doxepin ointment. Sounds Klingon, huh?"

Stahuj... Sekvence CZ [25 sec - 2,57 MB]

 

Ep. "Viva Las Vegas" (5. sez.)

"A jako oslnivá supernova, vaše láska rozletěla se celým vesmírem. Dvě duše se spojily v jednu. Pozemšťanka s pozemšťanem.
Nyní, tedy z moci slunce, měsíce a všech planet vesmíru a též státu Nevada vás tímto prohlašuji za muže a ženu. Můžete políbit nevěstu. To je ono."
"Jen aby nezačal mlžit."
"Říkáte, že kostým toho mrtvého byl podobný tomu mému?"
"Jo, byly stejné."
"Vyrobené od Big City Costumes. Navržené výhradně pro tuto kapli."
"Jo, ty nám je šijou. Vás to asi nepřekvapí, ale nám se věčně něco ztrácí. Tihle marťanští cvoci jsou velcí sběratelé."
"Co takhle iniciály E.T.? Nevíte, kdo by..."
"To ne..."
"Jsou tu už ti na třetí."
"No jo. Už jdu."
"Vaše živnost vzkvétá."
"To jo. Nejlíp, co pamatuju. Lidi jezdí do Vegas buďto zbohatnout, nebo se vzít. Teda jen kvůli tomu to jako neděláme, žejo zlato?
My věříme v lásku, i v těch nejrůznějších podobách. Vy dva jste svoji?"
"Ne."
"Máme otevřeno 24 hodin denně. Vzadu máte číslo na bezplatnou linku, ano? Hlavně abyste nic neprošvihli. Ona Vás dostane."
"Neváhejte a přiďte k nám, nebudete litovat.
Počkejte, přece se nenecháte oddat tím Spockem nebo co to je. Co by tomu řekla máma... prosím."
"Jo, viva Las Vegas."

"A jako jeden jediný král rockenrolu vás tímto prohlašuju za manžele. Do toho. Jdi na to a polib nevěstu. Výborně.
"Není ti ten Elvis povědomej?"
"Dobrý... zkuste třeba karate, jestli chcete. To je ono, to je ono."

CSI LV - Vulkánský pozdrav

"And like a blinding supernova, your love is blasting throughout the universe.
Two spirits have become one. Earthling to earthling. So... by the power of the sun and the moon and all the planets
in the universe, and the great state of Nevada, I now pronounce you husband and wife. You may kiss that bride."
"Don't get all misty on me, now."
"So the deceased's costume was similar to mine, you say?"
"Yeah, identical. Manufactured by Big City Costumes. Specifically designed for this chapel."
"Yeah, that's who makes them. I guess I shouldn't be so surprised... things get stolen from here all the time.
Them sci-fi nuts, you know, they're big collectors."
"Do the initials E.T. mean anything to you ?
"No, just the..."
"Honey, we have a 3:00."
"Oh, yeah."
"So business is good ?"
"Oh, yes, never better. You know, I mean, people, they come to Vegas to get rich or to get hitched. I mean, you know, that's
not why we do it, though. Is it, honey? We believe in love, you know, in just whatever form it might take. Are you two married?"
"No."
"No? All right, well, we're open 24 hours. There's a toll-free number right there on the back, all right?
Don't let this moment pass you by. She's gonna getcha."
"Hey! You kids don't want to get married by Spock or whatever his name is in there. What would your mother say?"
"Viva Las Vegas, man."

"So as the one and only king of rock and roll, I now pronounce you, husband and wife.
You get over there and kiss that bride! All right! There we go!"
"Does Elvis look familiar to you?"
"That's the stuff! Do karate if you do, right? That's right, that's right."

Stahuj... Sekvence ORIG [1 min 5 sec - 8,37 MB]
Stahuj... Sekvence ORIG [1 min 5 sec - 8,37 MB]

 

Ep. "A Space Oddity" (9. sez.)

Tato epizoda je jednou velkou narážkou na kultovní seriál Star Trek.
Samotný seriál, jeho reáie a fanoušci naší doby. Stojí za to ji zkouknout celou.
Vybrali jsme jen tři ukázky a z některých pořídili obrázky. Znalí fanoušci určitě poznají např. narážky na konkrétní epizody Původní série.

 


 

"John. John. Come with me. Come with me."
"Brass."
"Yeah, it's Hodges."
"Who?"
"From Trace, we have a situation at the Whatifitcon."
"The Whatifit-what? How'd you get this number?"
"I cloned Grissom's cell phone on a work-related matter. That's not important now. We have a situation. It's one of the exhibitors."
"Could you be more specific?"
"He's dead, Jim."

"Johne! Johne! Vzbuď se!"
"Brass."
"Tady Hodges."
"Kdo?"
"Hodges. Máme vážný problém na Whatifitconě."
"Whatifit ... co? Odkud máš toto číslo?"
"Vzal jsem ho z Grissomova mobilu, ale to je teď vedlejší. Máme tu problém. Jeden z vystavovatelů..."
"Buď konkrétnější..."
"Je mrtvý, Jime."

Stahuj... Sekvence ORIG [25 sec - 2,60 MB]

  

"How do you do, ma'am? I'm Detective Jim Brass, Las Vegas Police. We're looking for Lionel Rose and Steuben Lorenz."
"They're upstairs. Where else?"
"Identification."
"Mom, not now. I told you we're debriefing."
"Red alert."

"Dobrý den, madam. Jsem detektiv Jim Brass z Las Vegaské policie. Hledáme Lionela Rose a Steubena Lorenze."
"Jsou nahoře... kde jinde."
"Identifikace."
"Mami, teď ne. Víš, že teď právě vyslýcháme."
"Červený poplach!"

Stahuj... Sekvence ORIG [39 sec - 4,83 MB]

 

 

"Have you ever actually seen one? I mean, have you ever actually seen one... in the flesh?"
"A Tijillian concubine."
"Feral... carnal... voracious. I'd say she was worth a change in shift. Wouldn't you?"
"You're on fire. Hodges, you're on fire!"

"Už si někdy viděl takovou pěknou...? Už si někdy viděl takovou z masa a kostí...?"
"Tijillianská konkubína."
"Divoká, smyslná a dravá. Byla by příjemnou změnou po službě, ne?"
"Celý hoříš! Hodgese, vždyť hoříš!"

Stahuj... Sekvence ORIG [58 sec - 7,98 MB]

 


Za tip a video děkujeme: Marty McFly a Taul a Adriana.