STÁHNĚTE SI...


Star Trek na palubě Červeného trpaslíka

Red Dwarf, seriál britské BBC, nám ukazuje těžký život přeživší posádky těžařské loďi Jupiterské důlní společnosti :)

Pětice z Červeného trpaslíka

Ep. "The End" (1. sez.)

Památná věta doktora McCoye: "Je mrtvý, Jime."
Holly: "Teď je pro tebe bezpečné vyjít ze stáze."
Lister: "Právě jsem tam vlezl."
Holly: "Přejdi prosím do řídícího centra vyslechnout hlášení."
Lister: "Kde jsou všichni Holle?"
Holly: "Jsou mrtví, Dejve."
Lister: "Ale kdo?"
Holly: "Všichni Dave."
Lister: "I kapitán Hollister?"
Holly: "Všichni jsou mrtví, Dave."
Lister: "A co Todhunter?"
Holly: "Všichni jsou mrtví, Dave."
Lister: "A co Selby?"
Holly: "Je mrtvý. Všichni jsou mrtví, Dave."
Lister: "Peterson ale ne, že jo?"
Holly: "Všichni jsou mrtví, Dave."
Lister: "Chen snad ne."
Holly: "Gordon, Bennett, ano i Chen, všichni, všichni jsou mrtví, Dave."
Lister: "A Rimmer?"
Holly: "Je mrtvý, Dave, všichni jsou mrtví, všichni jsou už mrtví Dave."

Lister: "Where is everybody, Hol?"
Holly: "They're dead, Dave."
Lister: "Who is?"
Holly: "Everybody, Dave."
Lister: "What, Captain Hollister?"
Holly: "Everybody's dead, Dave."
Lister: "What, Todhunter?"
Holly: "Everybody's dead, Dave."
Lister: "What, Selby?"
Holly: "They're all dead. Everybody's dead, Dave."
Lister: "Petersen isn't, is he?"
Holly: "Everybody is *dead*, Dave."
Lister: "Not Chen?"
Holly: "Gordon Bennett! Yes! Chen, everybody. Everybody's dead, Dave."
Lister: "Rimmer?"
Holly: "He's dead, Dave. Everybody's dead. Everybody is dead, Dave!"

Stahuj... Sekvence CZ [47 sec - 1,72 MB]

 

Ep. "Future echoes" (1. sez.)

"Ozvěny budoucnosti" - Lister se připravuje na smrt
Holly: "Nouzový stav, nouzový stav, máme tady nouzový stav, Dave."
Lister: "Co je to Holle?"
Holly: "Řídící počítač se přehrál a já potřebuji tvoji pomoc v řídícím centru, Dave."
Lister: "Tak jdem 692, nadešel tvůj čas. Tak co jsem měl na sobě?"
Rimmer: "Tuhle bundu a to červené tričko."

Holly: "Emergency. Emergency. There's an emergency going on."
Lister: "What is it, Hol?"
Holly: "There's an emergency, Dave. The navicomp's overheating, and I need your help in the drive room."
Lister: "Come in number 169, your time is up. OK, what was I wearing?"
Rimmer: "Ahhh ... that jacket, and that red T-shirt."

Stahuj... Sekvence CZ [22 sec - 1 MB]

 

Ep. "Waiting for God" (1. sez.)

"Čekání na boha" - narážka na epizodu Původní série By Any Other Name a scénu Kelindy s kapitánem Kirkem.
Lister: "Co to Holly viděl?"
Rimmer: "Neidentifikovatelný předmět."
Lister: "Myslíš šutr?"
Rimmer: "To není tak jisté."
Lister: "Vždycky jsou to šutry."
Rimmer: "Vždycky jsou to kameny, ale tohle možná ne."
Lister: "Rimmre, tam venku nic není, nikdo tady nepřistál, ani vesmírný příšery ani Klingonský válečný lodi nebo blonďatý kočky
s drdolem na hlavě co říkaj 'Ukaž mi ještě ten pozemský zvyk líbání.' Jseš tu jenom ty, já, kocour a fúra blbejch létajících šutrů, nic víc, finito."

V originále se však o Klingonech nemluví.
Rimmer: "Mostly they're rocks, I agree, but maybe this one's different."
Lister: "Rimmer, there's nothing out there, you know. There's nobody outthere. No alien monsters, no Zargon warships,
no beautiful blondes with beehive hairdos who say, "Show me some more of this Earth thing called kissing."
There's just you, me, the Cat, and a lot of floating smegging rocks. That's it. Finito."

Stahuj... Sekvence CZ [28 sec - 1,72 MB]

 

Ep. "Body Swap" (3. sez.)

Rimmer: "Look, I refuse to take the rap for that body. I added a few pounds to its already ample frame, but it was a wreck before I got anywhere near it."
Lister: "A wreck?"
Rimmer: "If it was a car you would be an insurance write-off. Nothing works. Your taste buds are clapped out. You've killed them stone dead with 25 years of non-stop curries.
All the aches and pains you never mention? Twinges in your back, crimps in your neck. Oh, and a little tip - urine should only be green if you're Mr Spock."
Lister: "It's the last time you borrow it, that's for goddamn sure."

Rimmer: "Za tohle na mě neházej odpovědnost. Přidal jsem k té mastné kouli pár kilo, ale přiznej si, že to byla ruina, než jsem se k ní jen přiblížil."
Lister: "Ruina?"
Rimmer: "Kdyby to bylo auto, nikdo ho nepojistí. Nic nefunguje. Tvé chuťové buňky jsou zcela otupělé. Za těch pětadvacet let jsi je doslova vypálil tunami kari.
A co všechny ty bolístky, o kterých nemluvíš? Bolest v zádech, ztuhlý krk? Jo, a malý tip. Zelenou moč si můžeš dovolit jedině, když jsi pan Spock."
Lister: "S mým tělem máš utrum. Už ti ho nikdy nepůjčím."

Stahuj... Sekvence ORIG [35 sec - 3,06 MB]

 

Ep. "The last day" (3. sez.)

Kryton: "Mého nástupce, posledního modelu, nejmodernějšího robota. Pokud se nevypnu sám, má rozkaz udělat to za mě."
Lister: "To není problém, řekneme mu, že je na špatný adrese."
Kryton: "Ne, ne, ne, vy to nechápete. Jemu nelze říct ne. Je to jediný případ, kdy je naprogramován na násilné chování."
Lister: "Neuraz se Kryťáku, ale nemyslím si, že by nám moh chodící vysavač nějak ublížit."
Kryton: "Je to špičkový model s nejnovějším technickým vybavením."
Kocour: "Hele, jsme při tobě. On je jen jeden a my čtyři, žejo."
Kryton: "Co byste z toho měli? Dali byste v sázku život kvůli Androidovi? To je ta lidská vlastnost, kterému se říká přátelství?"
Lister: "Nech si ty startrekový pindy takle brzo po ránu."

Kocour: "Hey, what's the problem, man? There's one of him, and four of us, right?"
Kryton: "But you would not profit by it. You would gamble your safety for a mere android? Is this the human value you call "friendship?""
Lister: "Don't give me the Star Trek crap. It's too early in the morning."

Stahuj... Sekvence CZ [43 sec - 944 kB]

 

Ep. "Legion" (6. sez.)

Rimmer: "Náhněte k čertu nebo do ... já chci vyhlásit modrý poplach."
Lister: "Tak jó, jenom klid."
Rimmer: "Děkuju. Konec amaterismu."
Kryton: "Moment, něco mám. Dám to na monitor."
Lister: "Na loď je to moc malý, možná řízená střela."
Kryton: "Zatím nelze rozpoznat. Ale je jasné, že mají mnohem vyspělejší techniku než my."
Lister: "To měl i Albánskéj státní podnik na pračky."
Rimmer: "Červený poplach."
Kryton: "Pane, jste si naprosto jistý? To znamená vyměnit žárovku."

Lister: "So do the Albanian State Washing Machine Company."
Rimmer: "Step up to red alert!"
Kryton: "Sir, are you absolutely sure? It does mean changing the bulb."

Stahuj... Sekvence CZ [36 sec - 720 kB]

Rimmer: "Krytone, nemáš nějaký účinější plán útěku?"
Kryton: "Pane, vyhnout se tomu nemůžete."
Rimmer: "Jsem alergický na rány po hlavě."
Kryton: "Nic neucítíte. Uvedu Vás do bezvědomí iónským nervovým chvatem."
Rimmer: "To není iónský nervový chvat, praštils mě po hlavě!"
Kryton: "Žádný takový chvat neexistuje. Teď klidně stůjte, ať vás můžu praštit."

Rimmer: "Kryten, there has to be a more effective escape plan than this."
Kryton: "Sir, come back. You're just delaying the inevitable."
Rimmer: "I can't help it: I'm allergic to being hit."
Kryton: "You won't feel a thing. I'll render you unconcious using the Ionian Nerve Grip."
Rimmer: "That's not an Ionian Nerve Grip! That's smashing me over the head with a vase!"
Kryton: "There's no such thing as an Ionian Nerve Grip. Now stand still while I hit you!"

Stahuj... Sekvence CZ [19 sec - 800 kB]

Za tipy děkujeme: Vlada & Zemress & Toxy & Václava Melčová+ Cervenytrpaslik.cz