STÁHNĚTE SI...


Star Trek prochází Hvězdnou bránou

Televizní seriál Stargate SG-1 vychází z filmu Stargate (Hvězdná brána) Rolanda Emmericha a Deana Devlina z roku 1994 a volně na něj navazuje.

Ep. "Children of the Gods" (1. sez.)

Člen SG-2: "Zdraví vás Země..."

Stahuj... Sekvence ORIG [4 sec - 608 kB]

Children of the Gods

 

Ep. "1969" (2. sez.)

Jack: "Kapitán James T. Kirk, vesmírná loď Enterprise."
Major: "Vaše psí známky říkají něco jiného."
Jack: "Tak asi lžou."
Major: "Váš americký akcent je velmi dobrý, pane Kirku."

(narážka na epizodu Původní série - The Trouble with Tribbles)

Stahuj... Sekvence CZ [1 min 57 sec - 3,70 MB]
Stahuj... Sekvence ORIG [2 min 3 sec - 4,32 MB]

 

Ep. "Tangent" (4. sez.)

Jacob: "Jak je chcete z toho letounu dostat, až tam doletíme? Do nákladového prostoru se nevejde."
Daniel: "Doufali jsme, že je nějak ... teleportujete..."
Jacob: "Teleportuju? .. Jsme snad ve Star Treku?"

(Beam them out?  What am I, Scotty?)

Stahuj... Sekvence CZ [35 sec - 2,21 MB]
Stahuj... Sekvence ORIG [36 sec - 1,28 MB]

 

Ep. "2010" (4. sez.)

Zemi se snaží ovládnout Aschenové tím, že sníží porodnost u lidí téměř na 100%.
SGC je předěláno na jedno velké muzeum s průvodkyní, která provází návštěvníky celým komplexem.
V jednu chvíli jsou na pozadí vidět dva japonští turisté, jak se fotí, muž ukazuje do objektivu vulkánský pozdrav :)

SG-1: 2010

Stahuj... Sekvence CZ [25 sec - 3,48 MB]
Stahuj... Sekvence ORIG [26 sec - 4,63 MB]

 

Ep. "Redemption" (6. sez.)

Jack: "Phasers?"
Sam: "Sorry, sir."

Stahuj... Sekvence ORIG [34 sec - 1,24 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [27 sec - 1,12 MB]

 

Ep. "The Other Guys" (6. sez.)

Felger: "At least my heroes exist. If this was a 'Trek convention,
you'd be all dressed up like a Klingon..."
Coombs: "Vulcan, Felger, Vulcan! And I don't know how you can call yourself a scientist and not worship at
the alter of Roddenberry.
Felger: "Oooh, how we gonna get outta this one, Captain?
Well, I don't know...something to do with the tachyon emitter?"

Felger: "Trhni si Coombsi, mí hrdinové aspoň žijí. Já se nemusím převlékat za Klingona."
Coombs: "Vulkánce, Felgere, Vulkánce. Jak si můžeš říkat vědec a neklanět se před oltářem Star Treku?"
Felger: "Oůů, jak se z toho dostaneme? Má to co dělat s emitorem tachyonů..?"

Stahuj... Sekvence ORIG [45 sec - 2,24 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [49 sec - 4,05 MB]

Coombs: "I knew I should have updated my will before agreeing to off-world assignments."
Felger: "You are not going to die, Coombs."
Coombs: "Oh, come on, Felger. We might as well be wearing red shirts."
Felger: "I don't get that..."

Coombs: "Věděl jsem, že mám napsat závěť, než jsem se sem vydal."
Felger: "Ale ty přeci neumřeš, Coombsi."
Coombs: "Klidně bychom mohli mít červená trička."
Felger: "Tomu nerozumím."

Stahuj... Sekvence ORIG [14 sec - 1,16 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [13 sec - 708 kB]

Her'ak: "l am in command now, till our lord returns to reward us and claim his prize.
Spread the word among every rank. Be ready. Anubis is coming."

Her'ak: "Nyní jsem ve velení já, dokud se náš pán nevrátí, aby nás odměnil a vzal si svou cenu.
Rozšiřte tuto zprávu mezi všechny vojáky. Buďte připraveni. Anubis přichází."

Za trůnem Tok'ry Khonsu visí mezi jinými zbraněmi také klingonský Bat'leth :)

Stahuj... Sekvence ORIG [19 sec - 2,14 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [21 sec - 1,76 MB]

 

Ep. "Unnatural Selection" (6. sez.)

Sam: "Sir, we can't call it the Enterprise."
Jack: "Why not?"
Sam: "According to the project, this is Prometheus. What's wrong with that?"
Jack: "It's a greek tragedy, who wants that?"

Sam: "Pane, nemůžeme ji nazvat Enterprise."
Jack: "Proč ne?"
Sam: "Jméno projektu je Prometheus. Tak to je."
Jack: "To je řecká tragédie, no a co?"

Stahuj... Sekvence ORIG [40 sec - 2,24 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [36 sec - 1,50 MB]

 

Ep. "Avenger 2.0" (7. sez.)

Folger: "D-d-d-d-don't touch. Don't touch...don't touch...please. This is a finely calibrated device. It fires a focused plasma pulse..."
Sam: "Je to energetická zbraň, pane. Mohla by nahradit rakety na X-303."
Jack: "Phaser?"
Chloe: "More like a photon torpedo."
Folger: "My assistant, Chloe."

Folger: "Nesahat. Ne, nesahat prosím. Je to citlivě nastavené zařízení.
Vystřeluje plazmový svazek... Boom!"
Sam: "It's an energy-based weapon, sir. It could,|potentially, replace the missiles on the X-303."
Jack: "Fejzr?"
Chloe: "Spíš jako fotonové torpédo."
Folger: "Můj asistent, Chloe."?"

Stahuj... Sekvence ORIG [28 sec - 3,92 MB]

 

Ep. "Evolution, Part I." (7. sez.)

Když je tým SG-1 uvězněn a přichází k nim Goa'uld, Jack si opět neodpustí žertíček a snaží se ho pozdravit po vulkánsku :)

Evolution

Stahuj... Sekvence ORIG [13 sec - 1,42 MB]

 

Ep. "Babylon" (9. sez.)

Jolan: "I was afraid you would not wake."
Mitchell: "Well maybe I shouldn't have. How long was I.."
Jolan: "Seven hours."
Mitchell: "Seven? I thought it was only supposed to be two?"
Jolan: "I may have inadvertently made the elixir to strong."
Mitchell: "Yeah, that's gonna leave a scar. The elixir was most effective."
Jolan: "They believe you are dead."
Mitchell: "Well done, Bones. Never mind."

Jolan: "Už jsem se bál, že se neprobudíš."
Mitchell: "Možná jsem neměl. Jak dlouho jsem..."
Jolan: "Sedm hodin."
Mitchell: "Sedm? Myslel jsem, že to měly být jen dvě."
Jolan: "Možná jsem nedopatřením namíchal ten elixír silnější."
Mitchell: "No, po tomhle zůstane jizva. Takže, fungovalo to?"
Jolan: "Elixír byl vysoce účinný. Věřili, že jsi zemřel."
Mitchell: "Dobrá práce, Kostro. To neřeš."

Stahuj... Sekvence ORIG [21 sec - 2,59 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [41 sec - 4,55 MB]

 

Ep. "200" (10. sez.)

Scene 24
Martin: "Oh, great, one of my favorite scenes. Go ahead."
Vala: "Interior Bridge. The crew mans their stations."
Sam: "I'm picking up a strange energy anomaly, Colonel. It appears the singularity is about to explode."
Teal'c: "Weapons are at maximum."
Daniel: "Damn it, Captain! Solar flare. We've got a shockwave heading straight for us."
Mitchell: "Can you reverse the polarity?"
Sam: "I'll do my best."
Mitchell: "Engine room. Warp speed! Take us out of here now."
'Scotty': "I'm giving it all I've got, Captain, but you're expecting a bloody miracle."
Daniel: "Hang on, hang on, hang on."
Martin: " What?"
Daniel: "Okay, one, that's Star Trek. And two, it's ridiculous."

Scéna 24
Martin: "Oh. Skvělé. Jedna z mých nejoblíbenějších scén. Pokračuj."
Vala: "Na můstku ... je posádka na svých stanovištích."
Sam: "Zachycuji podivnou energetickou anomálii, plukovníku. Vypadá to, že ta singularita vybuchne."
Teal'c: "Zbraně jsou na maximum."
Daniel: "Zatraceně. Sluneční záření. Budeme přímo zasaženi."
Mitchell: "Můžete obrátit polaritu?"
Sam: "Pokusím se."
Mitchell: "Strojovno, warp rychlost! Dostaňte nás odsud."
'Scotty': "Dělám co se dá, kapitáne, ale vy ode mě očekáváte zázraky!"
Daniel: "Počkat.. počkat.. počkat."
Martin: "Co je?"
Daniel: "Takže zaprvé: to je Star Trek a zadruhé: je to směšné."

Stahuj... Sekvence ORIG [42 sec - 6,70 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [36 sec - 3,80 MB]

Tým SG-1


Copyright náleží Televizi Nova