STÁHNĚTE SI...


The Big Bang Theory (2. sezóna)

Americký sitcom The Big Bang Theory z r. 2007 přinesl svěží vítr do tématu soužití geeků a nerdů s "normálními" lidmi. Leonard a Sheldon jsou fyzici. Někdo by je označil za šprty, ale v dnešní době je přesnější označení "geek". Žijí ve svém vlastním světě a realný život jim nic neříká. To se změní příchodem jejich nové sousedky, krásné blondýny Penny, obyčejné holce, které je svět Leonarda a Sheldona úplně neznámý, což často, vlastně vždy, vyústí do zábavné situace...

The Big Bang Theory

Ep. "The Bad Fish Paradigm" (2. sez.)

A nejhorší znamení je, že jsi tady a ne tam.
Nejsem tam, protože to chci brát pomalu...
A mimochodem, ve srovnání s vámi, postupuji warpem. A sundejte tu kameru.
Byla s ním větší legrace, když neměl naději.
Dej mu čas.

And the worst sign of all is you're here and not there.
I'm not there because I'm taking things slow, which, by the way, compared to you guys, approaches warp speed.
And take down that camera.
He was a lot more fun when he had no hope.
Give him time.

Stahuj... Sekvence ORIG [27 sec - 2,32 MB]

 

Takže myslíš, že kdybychom s Leonardem dál chodili, začne se mnou nudit?
Přijde na to.
Na co?
Máš znalosti z kvantové fyziky?
Ne.
Mluvíš klingonsky?
Ne.
Umíš nějaké triky s kartami?
Dobře, víš co... Chápu. Leonard nemá důvod si začít se servírkou lomeno herečkou,
která se cítila tak nesvá, že lhala o tom, že dokončila dvouletou vyšší odbornou školu...

So... Do you think that if Leonard and I keep dating, he'll eventually get bored with me?
That depends.
On what?
Do you have a working knowledge of quantum physics?
No.
Do you speak Klingon?
No.
You know any card tricks?
Okay, you know what... I get it. Leonard has no business being involved with a waitress-slash-actress
who felt so insecure that she lied to him about finishing community college.

Stahuj... Sekvence ORIG [38 sec - 4,92 MB]

 

Ep. "The Codpiece Topology" (2. sez.)

A co ta dívka loni na Comic Conu?
To se nepočítá.
Proč?
Co se stane v kostýmu na Comic Conu, zůstane na Comic Conu.
To říkáš jen kvůli tomu, co se stalo tobě.
Co se ti stalo?
Nic se nestalo.
Nebyla to tvoje chyba, Raji. Měl kostým zelené orionské otrokyně.
Jak jsme se dostali ke mně? Dobírali jsme si Leonarda a jeho stav. Chlape, rozhodně ses přes to nepřenesl.
Ale přenesl. Jde jen o to, jít s někým na rande.
A s kým?

What about that girl last year at Comic-Con?
Doesn't count.
Why not?
What happens in costume at Comic-Con stays at Comic-Con.
You're saying that because of what happened to you.
What happened to you?
Nothing happened to me.
It wasn't your fault. He was dressed as a green Orion slave girl.
How did we get on me?! We were mocking Leonard for not moving on. Dude, you have totally not moved on.
Yes, I have. It's just a matter of actually making a date with someone.
Like who?

Stahuj... Sekvence ORIG [32 sec - 4,66 MB]

 

Sheldon: "I'm sorry, I am not going back to the Renaissance fair."
Howard: "Come on, there's so few places I can wear my jester costume."
Sheldon: "I don't care. There are far too many historical anomalies for my comfort."
Rajnesh: "Okay, how about this? You can go dressed as a Star Trek science officer exploring a planet similar to Earth in the 1500s."
Sheldon: "You mean, like Spock?"
Rajnesh: "Sure."
Sheldon: "Fascinating."

Sheldon: "Captain, I'm getting an unusual reading."
Leonard: "That's great. You guys want corn dogs?"
Sheldon: "That's a temporal anomaly. Corn dog's didn't come into existence till the first half of the 20th century. "

Sheldon: "Promiňte, ale na ten festival renesance se nevrátím."
Howard: "No tak, Sheldone. Je tak málo míst, kam můžu nosit svůj šaškovský kostým."
Sheldon: "No mě nezajímá. Je tam příliš historických nesrovnalostí. Na můj vkus."
Rajnesh: "Dobře, a co tohle? Můžeš se obléct za vědeckého důstojníka ze Star Treku, který zkoumá planetu podobnou Zemi v šestnáctém
století."
Sheldon: "Myslíš jako Spock?"
Rajnesh: "Jasně."
Sheldon: "Fascinující."

Sheldon: "Kapitáne, mám tady neobvyklé hodnoty."
Leonard: "Jo, je to skvělé. Dáte si Corn dog?"
Sheldon: "To je časová anomálie. Corn dogy neexistovaly až do první poloviny dvacátého století."

Stahuj... Sekvence ORIG [48 sec - 5,03 MB]

 

Ep. "The Panty Pinata Polarization" (2. sez.)

Sheldon: "Time! All right, Klingons, pencils down."
Leonard: "Okay, I have: "poH.""
Všichni: "Have it. Got it."
Leonard: "Potlh."
Všichni: "Have it."
Leonard: "PuHpa."
Všichni: "Have it. Got it."
Howard: "Já mám "chor.""
Všichni: "I have... Got it."
Howard: "NeHmaH." A "kreplach.""
Rajnesh: "Hold on a second. "Kreplach?"
Howard: "Yeah."
Rajnesh: "It isn't Klingon; it's Yiddish for meat-filled dumpling."
Howard: "Well, as it turns out, it's also a Klingon word."
Leonard: "Really? Define it."
Howard: ""Kreplach": A hearty Klingon... dumpling."
Rajnesh: "Judge's ruling?"
Sheldon: "Bilurrrbe."
Penny: "Hey, guys, I need to use your TV."
Sheldon: "What's wrong with your TV?"
Penny: "I don't know. It just died. I'm getting a bunch of static."
Howard: "Did you pay your cable bill?"
Penny: "You sound just like the cable company. All right, shh! Tyra Banks is about to kick someone off America's Next Top Model."
Sheldon: "Excuse me, but we're..."
Leonard: "Don't tell her."
Sheldon: "... playing Klingon Boggle."
Howard: "What do you mean, "Aw"? Like she didn't know we were nerds?"
Sheldon: "All right, if you must watch, then mute it with closed captions, please."
Penny: "Fine."
Sheldon: "All right, Boggle warriors... Qapla'!"
Howard: "Look at those women. They're gorgeous."
Sheldon: "Nice! Worf! Too bad that's a proper noun."
Howard: "Look, there's the future Mrs. Wolowitz. No, wait, that's the future Mrs. Wolowitz.
With her head in the lap of... What a coincidence. It's the future Mrs. Wolowitz."
Leonard: "Yeah, and they can all move in with you and your mother. The current Mrs. Wolowitz."
Sheldon: "Is "Qochbe'" spelled with a "Q" or a "q"?"
Howard: "Why is that Mrs. Wolowitz crying?"
Penny: "That's Anais. None of the other girls in the house like her."
Howard: "House? What house?"
Penny: "They all live in a house together."
Howard: "A house, where?"
Penny: "I don't know. Somewhere in L.A."
Howard: "Wait a minute. You're telling me that I'm within driving distance of a house filled with aspiring supermodels?"
Penny: "Yeah, I guess."
Howard: "And they live together and shower together and... have naked pillow fights?"
Leonard: "Where are you going?"
Penny: "To pay my cable bill."
Sheldon: "All right, pencils down! I have "loH," "maH," and "chergh". Anybody got those?"

Sheldon: "Čas vypršel. Klingoni, položte tužky."
Leonard: "Takže, já mám "poH.""
Všichni: "Mám. Taky."
Leonard: "Potlh."
Všichni: "Jo. Taky, mám."
Leonard: "PuHpa."
Všichni: "Taky mám. Jo, taky."
Howard: "Já mám "chor.""
Všichni: "Mám. Jo."
Howard: "NeHmaH." A "kreplach.""
Rajnesh: "Počkat, "Kreplach?""
Howard: "Jo."
Rajnesh: "To není Klingonsky. To je masový knedlík v jidiš."
Howard: "No, a ukázalo se, že je to taky klingonské slovo."
Leonard: "Vážně? Definuj ho."
Howard: ""Kreplach": velký klingonský... knedlík."
Rajnesh: "Rozhodčí?"
Sheldon: "bIlughbe."
Penny: "Ahoj kluci, potřebuju se dívat na vaši televizi."
Sheldon: "Co se stalo s tou tvojí?"
Penny: "Netuším. Prostě nefunguje. Ukazuje jenom šum."
Howard: "A zaplatila jsi účet za kabelovku?"
Penny: "Ty máš otázky jak poskytovatel kabelovky. Tak dobře, ticho! Tyra Banks asi někoho vyhodí z "Amerika hledá topmodelku"."
Sheldon: "Promiň Penny, ale my jsme..."
Leonard: "Ne, ne, neříkej jí to."
Sheldon: "... hráli boggle v klingonštině."
Howard: "Co je? Myslíš, že netušila, že jsme nerdi?"
Sheldon: "Dobře, pokud se musíš dívat, vypni zvuk a zapni si titulky, prosím."
Penny: "Dobře."
Sheldon: "Připravit boggle válečníci... Qapla'!"
Howard: "Koukejte na ty holky. Jsou nádherný."
Sheldon: "Hele, "Worf", skvěle! Škoda, že je to vlastní jméno."
Howard: "Podívejte, je tam budoucí paní Wolowitzová. Ne, počkat, tohle je budoucí paní Wolowitzová.
Ta, co má hlavu na klíně... to je náhoda, budoucí paní Wolowitzové."
Leonard: "Jo, a všechny můžou bydlet s tebou a tvou matkou. Současnou paní Wolowitzovou."
Sheldon: "Píše se "Qochbe'" s "Q" nebo "q"?"
Howard: "Pročpak tahle paní Wolowitzová pláče?"
Penny: "To je Anais. Ostatní dívky v domě ji nemají rády."
Howard: "Domě? V jakém domě?"
Penny: "Bydlí spolu v jednom domě."
Howard: "V jednom domě? Kde?"
Penny: "Nevím, někde v L.A."
Howard: "Počkat. Chceš říct, že jsem teď v dojezdové vzdálenosti od domu, plného možná budoucích supermodelek?"
Penny: "Jo, myslím, že jo."
Howard: "A ony spolu žijí, sprchují se a... nahé pořádají polštářové bitvy?"
Leonard: "Kam jdeš?"
Penny: "Zaplatit účet za kabelovku."
Sheldon: "Konec, položte tužky! Mám "loH," "maH," a "chergh". Má je ještě někdo?"

Stahuj... Sekvence ORIG [2 min 59 sec - 11,8 MB]

 

Ep. "The Lizard-Spock Expansion" (2. sez.)

Sheldon: "Oh, look, Saturn 3 is on."
Rajnesh: "I don't want to watch Saturn 3. Deep Space Nine is better."
Sheldon: "How is Deep Space Nine better than Saturn 3?"
Rajnesh: "Simple subtraction will tell you it's six better."
Leonard: "Compromise. Watch Babylon 5."
Sheldon: "In what sense is that a compromise?"
Leonard: "Well, five is partway between three... Never mind."
Rajnesh: "I'll tell you what. How about we go rock-paper-scissors?"
Sheldon: "Ooh, I don't think so. Anecdotal evidence suggeststhat in the game of rock-paper-scissors, players familiar with
each other will tie 75 to 80% of the time due to the limited number of outcomes. I suggest rock-paper-scissors-lizard-Spock."
Rajnesh: "What?"
Sheldon: "It's very simple. Scissors cuts paper. Paper covers rock. Rock crushes lizard."
Lizard poisons Spock. Spock smashes scissors. Scissors decapitates lizard. Lizard eats paper.
Paper disproves Spock. Spock vaporizes rock. And as it always has, rock crushes scissors."
Rajnesh: "Okay, I think I got it."
Sheldon: "Rock-paper-scissors- lizard-Spock!"
Rajnesh: "Rock-paper-scissors- lizard-Spock!"

Sheldon: "I'm sorry, but I'm not going to watch The Clone Wars TV series until I've seen The e Clone Wars movie.
I prefer to let George Lucas disappoint me in the order he intended."
Leonard: "Well, I want to watch it now."
Sheldon: "Then I believe we've arrived at another quintessential rock-paper-scissors-lizard-Spock moment."
Leonard: "Watch whatever you want. Hello. Hey, Howard. What's wrong? Okay. Okay, we'll be right there."
Rajnesh: "What happened?"
Leonard: "Howard's at the Mars Rover lab. He says he's in trouble. Defcon 5."
Sheldon: "Defcon 5? Well, there's no need to rush."
Leonard: "What?"
Sheldon: "Defcon 5 means "no danger." Defcon 1 is a crisis."
Leonard: "How can 5 not be worse than 1?"
Rajnesh: "Yeah, Star Trek V worse than I."
Sheldon: "Okay, first of all, that's a comparison of quality, not intensity.
Secondly, Star Trek I is orders-of-magnitude worse than Star Trek V."
Rajnesh: "Are you joking? Star Trek V is the standard against which all badness is measured."
Sheldon: "No, no. Star Trek V has specific failures in writing and direction,
while Star Trek I fails across the board: art direction, costuming, music, sound editing."
Leonard: "Can we just forget I said Defcon and go?"

Sheldon: "All right, will you at least stipulate that Star Trek IV: The Voyage Home is inarguably the best?"
Rajnesh: "I have three words for you: Wrath of Khan."
Howard: "Oh, thank God, you're here."
Leonard: "What's the emergency?"
Howard: "I got the Mars Rover stuck in a ditch."

Rajnesh: "Okay, who gets the extra dumpling?"
Sheldon: "Rock-paper-scissors- lizard-Spock."
Rajnesh: "Rock-paper-scissors- lizard-Spock."
Howard: "Rock-paper-scissors- lizard-Spock."
Sheldon: "Okay, one of us is going to have to stop putting up Spock."
Rajnesh: "Rock-paper-scissors- lizard-Spock."
Sheldon: "Rock-paper-scissors- lizard-Spock."
Howard: "Rock-paper-scissors- lizard-Spock."

Sheldon: "A hele, dávají Saturn 3."
Rajnesh: "Nechci koukat na Saturn 3. Hluboký vesmír 9 je lepší."
Sheldon: "Jak může být Hluboký vesmír 9 lepší než Saturn 3?"
Rajnesh: "Jednoduchým výpočtem zjistíš, že je lepší o šest."
Leonard: "Co kompromis? Pusťte si Babylon 5."
Sheldon: "Jak by to mohl být kompromis?"
Leonard: "No, protože pět je mezi třemi a... Zapomeň na to."
Rajnesh: "Už vím. Co třeba kámen-nůžky-papír?"
Sheldon: "To asi ne. Existují neoficiální důkazy, že v kámen-nůžky-papír, kde se hráči znají, to skončí na 75-80% remízou,
vzhledem k omezenému počtu výsledků. Navrhuji kámen-nůžky-papír-ještěr-Spock."
Rajnesh: "Cože?"
Sheldon: "Je to jednoduché. Nůžky rozstřihnou papír. Papír balí kámen. Kámen drtí ještěra. Ještěr otráví Spocka. Spock zničí nůžky.
Nůžky zabijí ještěra. Ještěr sežere papír. Papír usvědčuje Spocka. Spock nechá vypařit kámen. A jak tomu vždy bylo, kámen tupí nůžky."
Rajnesh: "Dobře, myslím, že jsem to pochopil."
Sheldon: "Kámen-nůžky-papír-ještěr-Spock!"
Rajnesh: "Kámen-nůžky-papír-ještěr-Spock!"

Sheldon: "Teda promiňte, ale nebudu se dívat na seriál Clone Wars před tím, než uvidím film. Dávám přednost tomu, aby mě George Lucas
zklamal v pořadí, v jakém to zamýšlel."
Leonard: "No, ale já na to chci koukat teď."
Sheldon: "Pak myslím, že jsme dospěli k dalšímu typickému kámen-nůžky-papír-ještěr-Spock bodu."
Leonard: "Pusť si, co chceš. Haló. Ahoj, Howarde, co se děje? Dobře, dobře, hned tam budeme."
Rajnesh: "Co se stalo?"
Leonard: "Howard je v laboratoři Mars Roveru a říká, že má problém. Defcon 5."
Sheldon: "Defcon 5? No, tak to nemusíme spěchat."
Leonard: "Cože?"
Sheldon: "Defcon 5 znamená "žádné nebezpečí". Defcon 1 je krize."
Leonard: "Jak může být 5 horší než 1?"
Rajnesh: "Jo, Star Trek V je horší než I."
Sheldon: "Dobře, zaprvé, srovnáváme kvalitu, nikoliv intenzitu. Zadruhé, Star Trek I je podstatnou měrou horší než Star Trek V."
Rajnesh: "To myslíš vážně? Star Trek V je jednotka pro měření špatnosti."
Sheldon: "Ne, ne. Star Trek V má své chyby ve scénáři a režii, zatímco Star Trek I je špatný komplet. Od výpravy, kostýmů, hudby, střihu zvuku..."
Leonard: "Můžete zapomenout, že jsem řekl Defcon a jít?"

Sheldon: "Tak dobře, uznáš alespoň, že Star Trek IV: Cesta domů je bez diskuzí nejlepší?"
Rajnesh: "Na to mám jenom dvě slova: Khanův hněv."
Howard: "Díky bohu, že jste tady."
Leonard: "Kvůli čemu ten poplach?"
Howard: "Mars Rover se mi zasekl v příkopu."

Rajnesh: "Kdo dostane ten knedlíček navíc?"
Sheldon: "Kámen-nůžky-papír-ještěr-Spock."
Howard: "Kámen-nůžky-papír-ještěr-Spock."
Rajnesh: "Kámen-nůžky-papír-ještěr-Spock."
Sheldon: "Jeden z nás bude muset přestat dávat Spocka."
Howard: "A jak to chceš rozhodnout?"
Sheldon: "Kámen-nůžky-papír-ještěr-Spock."
Howard: "Kámen-nůžky-papír-ještěr-Spock."
Rajnesh: "Kámen-nůžky-papír-ještěr-Spock."

Stahuj... Sekvence ORIG [3 min 21 sec - 16,6 MB]

 

Ep. "The White Asparagus Triangulation" (2. sez.)

Podívejme se, dokonce nějaké těstoviny zbyly.
Chápeš, že tohle mělo být rande?
Ano. A ty? Protože, upřímně řečeno, od té doby, co jsem si k vám sednul, jsi velice nepříjemný.
Tak dobře, zeptám se takhle: Proč sis k nám sedal?
Abych pomohl. Protože, pokud selžeš v tomhle vztahu, a historie napovídá, že selžeš,
riskujeme ztrátu lékařského důstojníka, kterého náš výsadek vždycky potřeboval.
Jaký výsadek?
Ty jsi Kirk, já Spock, Wolowitz je Scotty, Koothrappali je ten chlap, co ho vždycky zabijou... A teď máme konečně McCoye.

Look at that, there's even pasta left over.
Do you understand that this was supposed to be a date?
I do. Do you? Because, frankly, you've been in a foul mood since I sat down.
Okay, here's my question: Why did you sit down?
To help. Look, if you fail at this relationship and history suggests you will, then we risk losing the medical officer that our landing party has always needed.
What landing party?
You're Kirk. I'm Spock. Wolowitz is Scotty. Koothrappali is the guy who always gets killed. And now we've got McCoy.

Stahuj... Sekvence ORIG [56 sec - 6,02 MB]

 

Ztrácíme ji.
Tak dobře, zjednoduším to pro tebe. Ty v tomhle vztahu nefiguruješ. Já ano.
Ergo, nemáš co mluvit do toho, co se děje mezi mnou a Stephanií.
Obávám se, že to nemůžu připustit. Ve smyslu obecného rozkazu Hvězdné Flotily číslo 104, sekce a),
jsi považován za nezpůsobilého a tak ti odebírám velení.
Rozkaz číslo 104, sekce a) se netýká této situace.
Dej mi jediný dobrý důvod, proč ne.
Protože tohle není Star Trek!!!

Okay, I'm gonna make this very simple for you. You are not in this relationship. I am.
Ergo, you have no say in anything that happens between with me and Stephanie.
I'm afraid I can't allow that. Pursuant to Starfleet General Order 104, Section A you are deemed unfit,
and I hereby relieve you of your command.
General Order 104, Section A does not apply in this situation.
Give me one good reason why not.
Because this is not Star Trek!!!

Stahuj... Sekvence ORIG [44 sec - 3,82 MB]

 

Ep. "The Bath Item Gift Hypothesis" (2. sez.)

Skvělé, Penny, jsi tady na výměnu dárků. Budeš potěšena, když ti povím, že jsem připraven na cokoliv mi dáš. Dobře, tady.
Měl bych zmínit, že mám nějaké zažívací potíže, takže, pokud se budu muset náhle omluvit, neznepokojuj se.
Ubrousek.
Otoč ho.
"Sheldonovi. 'Žij dlouho a blaze.' Leonard Nimoy."
Jo, přišel jednou k nám do restaurace. Omlouvám se, že je trochu špinavý. Utřel si s ním ústa.
Já teď vlastním DNA Leonarda Nimoye?
Jo, myslím, že jo. Ale podepsal to.
Uvědomuješ si, co to znamená? Teď už potřebuju jen zdravé vajíčko a můžu si vypěstovat vlastního Leonarda Nimoye.
Dobře, ale já ti dávám jen ten ubrousek, Sheldone.
Hned jsem zpátky.
Sheldone! Co to děláš?
Já vím. Není to dost, viď? Tady.
Leonarde, koukej, Sheldon mě obejmul.

Good, Penny, you're here to exchange gifts. You'll be pleased to know I'm prepared for whatever you have to offer.
Okay, here.
I should note I'm having some digestive distress, so, if I excuse myself abruptly, don't be alarmed.
A napkin.
Turn it over.
"To Sheldon, 'live long and prosper' Leonard Nimoy."
He came into the restaurant. Sorry the napkin's dirty. He wiped his mouth with it.
I possess the DNA of Leonard Nimoy?!
Yeah, I guess. But look, he signed it.
Do you realize what this means?! All I need is a healthy ovum and I can grow my own Leonard Nimoy!
All I'm giving you is the napkin, Sheldon.
Be right back.
Sheldon! What did you do?!
I know! It's not enough, is it? Here.
Leonard, look! Sheldon's hugging me.

Stahuj... Sekvence ORIG [2 min 27 sec - 21,4 MB]

 

Ep. "The Cushion Saturation" (2. sez.)

Co to sakra...?
To je za můj polštář.
Sheldone, Penny byla naše jediná naděje.
Je mi líto Leonarde. Ale pomsta nejvíc chutná za studena.

What the hell?
That was for my cushion.
Sheldon, Penny was our only hope.
I'm sorry, Leonard. But revenge is a dish best served cold.

Stahuj... Sekvence ORIG [16 sec - 2,42 MB]

 

Ep. "The Dead Hooker Juxtaposition" (2. sez.)

Dobrá, podívej. Jak to mám říct?
No, oni nevědí, jak použít svoje štíty.
Štíty?
Jo, chápeš, jako ve Star Treku. Když jsi v bitvě a zvedneš štíty... Kde jsem sakra tohle vzala?
V každém případě, no, víš jak je to s těmihle kluky, takže... prosím, nevyužívej je.

Let's see. How can I explain this?
They don't know how to use their shields.
Shields?
Yeah, you know, like in Star Trek when you're in battle and you raise the shields? Where the hell did that come from?
Anyways, you know how guys like this are. So please don't take advantage of them.

Stahuj... Sekvence ORIG [26 sec - 4,04 MB]

 

Ep. "The Hofstadter Isotope" (2. sez.)

Ty jsi vypnul televizi uprostřed přelomové epizody Hlubokého vesmíru devět a Původní série "Trable s Tribbly"?
Zdá se, že jo.
Jsi nemocný?
Ne.
Dobře. Takže je v pořádku říci, že procházíš jakousi emoční bouří kvůli odpoledním událostem týkajícím se Penny?
Kdy tě to napadlo?
Před chvílí, když jsi vypnul televizi uprostřed přelomové epizody Hlubokého vesmíru devět a Původní série "Trable s Tribbly".
Chtěl bys s tím nějak poradit?

Did you shut the TV off in the middle of the Deep Space Nine & Star Trek: The Original Series "Trouble With Tribbles" crossover episode?
Apparently so.
Are you ill?
No.
All right. Then is it fair to say that you're experiencing some emotional turmoil over the events involving Penny earlier this evening?
When did you pick up on that?
A moment ago, you turned off the TV in the middle of the Deep Space Nine & Star Trek: The Original Series "Trouble With Tribbles" crossover episode.
Would you like some advice?

Stahuj... Sekvence ORIG [39 sec - 3,34 MB]

 

Ep. "The Vegas Renormalization" (2. sez.)

Dobře, jsi ze světa Hvězdných válek?
Ano.
Byl jsi v originální trilogii?
Ano.
Nosím v peněžence obrázek, na kterém máš kovové bikiny?
Bože, doufám, že ne. A ne, nejsem princezna Leia.
Dobře, dobře, teď já. Byl jsi ve všech šesti filmech o Hvězdných válkách?
Ano.
Zajímavé. Jsi Droid?
Ano.
Vypadáš trochu jako lesklý Sheldon?
Ano.
C-3PO.
Uhodls.
To je nesmysl. Nevypadám jako C-3PO. Nechápejte mě špatně, lichotí mi to, jen nevidím tu podobnost.

Dobře, vraťme se ke hře.
Myslím, že jsem na řadě. Až budete připraveni, můžete začít pokládat otázky.
Jsi Spock?
Tato hra se mi nelíbí.

Dobrá, to byla dvacátá otázka. Musíš hádat.
Já nevím, Sheldone. Jsi Star Wars?
Jak může být jedna osoba celý film?
Dobře, vzdávám se. Můžeme prostě dělat něco jiného?
Fajn. Byl jsem Spock.

Are you from the Star Wars universe?
Yes.
Were you in the original trilogy?
Yes.
Is there a picture of you in my wallet wearing a metal bikini?
God, I hope not. And no, I'm not Princess Leia.
Okay. My turn. Are you in all six Star Wars movies?
Yes.
Interesting. Are you a droid?
Do you kind of look like a shiny Sheldon?
Yes.
C-3PO.
You got it.
That's preposterous. I do not resemble C-3PO. Don't get me wrong. I'm flattered. I just don't see it.

All right. Back to the game.
I believe it's my turn. You may begin your questions whenever you're ready.
Are you Spock?
I don't like this game.

Okay, that's question 20. You have to guess.
I don't know, Sheldon. Are you Star Wars?
How can one person be a whole movie?
I give up. Can we just do something else?
Fine. I was Spock.

Stahuj... Sekvence ORIG [1 min 22 sec - 8,09 MB]

 

Ep. "The Classified Materials Turbulence" (2. sez.)

Ne, oslavuju. Zatímco mluvíme, připojuje se k Mezinárodní vesmírné stanici raketoplán
doručující Wolowitzův systém pro odvod lidského odpadního materiálu ve stavu beztíže.
Neber se tak vážně. Je to technicky vyspělý záchod.
Jen se zamysli. Díky tvé těžké práci se mezinárodní posádka astronautů hrdě "vydá tam, kam se dosud nikdo nevydal".
To měl být vtip?
Domnívám se, že ano. Kombinace odkazu na Star Trek a slovní hříčka implikující dvojsmysl slovesa "vydat se" naznačuje,
že Leonard zesměšňuje tvou práci ve vesmírném instalatérství.

No, I'm celebrating. As we speak, the space shuttle is docking at the International Space Station
where it will deploy the Wolowitz Zero-Gravity Waste Disposal System.
Get over yourself. It's a high-tech toilet.
Just think. Thanks to your hard work, an international crew of astronauts will "boldly go where no man has gone before."
Is that supposed to be funny?
I believe it is. The combination of the Star Trek reference and the play on words involving the double-meaning of the verb "to go"
suggests that Leonard is mocking your efforts in space plumbing.

Stahuj... Sekvence ORIG [34 sec - 5,30 MB]