STÁHNĚTE SI...


Čas na Star Trek

Film Teenage Mutant Ninja Turtles III z r. 1993 - želví nindžové opět v akci!

Teenage Mutant Ninja Turtles III

Leonardo: "I been thinking. We have to go back. It's our destiny. I mean, if we stay here... we interfere with their lives, and that would be selfish."
April: "Exactly."
Leonardo: "Our lives are in New York. Right, guys?
April: "It's "Star Trek" time, guys."

Leonardo: "Přemejšlel jsem. Musíme se vrátit. Je to náš osud. Myslím, když tu zůstanem... pleteme se jim do života, a to by mohlo bejt sobecký."
April: "Přesně."
Leonardo: "Naše životy jsou v New Yorku. Správně, kluci?"
April: "Je čas "Star Treku", hoši."

Stahuj... Sekvence ORIG [21 sec - 3,37 MB]

Děkujeme: Margh + Taul + Xsoft.