STÁHNĚTE SI...


Veronica Mars nejen na conu

Seriál Veronica Mars z r. 2004 se odehrává v kruhu zámožné komunity města Neptune v přímořském L.A. Tady určují pravidla mocní a bohatí, vlastní město i školu a zoufale se snaží udržet svá tajemství pod pokličkou. Naneštěstí pro ně, žije tu i Veronica Marsová (Kristen Bell), chytrá nebojácná 17-ti letá cool holka, která využívá toho, že její otec je soukromé očko, a řeší své vlastní případy....

Veronica Mars

Ep. "Charlie Don't Surf" (3. sez.)

Veronica: "Hello, Chip, Dick, faceless "Star Trek" crew members."
Chip: "Hey, gonna give us our money back?"

Veronica: "Zdravím, Chipe, Dicku, neznámí členové posádky Star Treku."
Chip: "Jdeš nám vrátit peníze?"

Stahuj... Sekvence CZ + ORIG [10 sec - 1,45 MB]

 

Ep. "Poughkeepsie, Tramps and Thieves" (3. sez.)

"How do I put this delicately? Does she know who you are?"
"Yes. We met at this convention thing. We got to talking. We hit it off. We ended up staying up all night in my hotel room
talking about... ...you know, life, the big picture. We connected on some higher plane. Last names, at that point, seemed trivial.
"What was the convention? Is there actually a fake term paper and stolen test provider union?"
"It was Comic con."
"You didn't get all sweaty in your Wookie suit, did you?"
"Yuck it up. It's not all Trekkies and Star Wars nerds. I was there because Dave Gibbons
has a new graphic novel... that he scripted as well as drew.
"Sounds cooler now. So about the one that got away. She was dressed as a Cylon and you only knew her as Six, right?"
"Her name is Chelsea and she was in regular clothes. And yeah, after the Dave Gibbons thing...
I may have drifted into the Battlestar Galactica session...and yeah, that's where we met.
Okay, we started out talking about how the Cylon Raiders on BSG... Iook like Batman's car when it turns into a plane.
But then we started talking about our crappy relationships with our parents... and Chuck Klosterman and moral grayness.
"How when you see a plastic bag flying around...there's so much beauty in the world you can't take it?"
"You get the picture."
"I do. Connection. Higher plane. Then you frakked."
"No. But sex was hardly the point. What we had was better."

"Jak bych to hezky vyjádřila? Ví kdo jsi ty?"
"Jo. Setkali jsme se na takovém shromáždění. Povídali jsme si. Rozuměli jsme si. Skončili jsme v mém hotelovém pokoji,
celou noc jsme byli vzhůru a povídali si, však víš o životě, o velkém obrazu. Spojili jsme se na vyšší úrovni.
Příjmení mi v tu chvíli nepřišlo podstatné."
"Uh-huh, tak, co to bylo za shromáždění?
Existuje nějaký spolek poskytovatelů falešných-semestrálních-prací a ukradených-testů?"
"Byl to Comic con."
"Nepotil ses ve Wookie kostýmu, že ne?"
"Dej pokoj. Nejsou to jen Trekkies a fanoušci Hvězdných válek.
Byl jsem tam, protože Dave Gibbons má nový komiksový román, který napsal i nakreslil."
"Teď už to zní líp. Takže, ohledně té, co je pryč, byla oblečená jako Cylon a tys ji znal jenom jako "Šestku", že?"
"Jmenuje se Chelsea a byla oblečená normálně. A ano, po Davu Gibbsonovi jsem se asi přichomejtnul na setkání Battlestar Galactica.
A, jo, tam jsme se poznali. Ano a začali jsme se bavit o tom, jak Cylon Raiders v "BSG" vypadají
jako Batmanovo auto, když se změní v letadlo.
Ale pak... Pak jsme se začali bavit o... našich mizerných vztazích s našimi rodiči a... o Chucku Klostermanovi a o morální šedi.
"A jak když vidíš poletovat igelitový sáček, tak si říkáš, že je na světě tolik krásy... že to nemůžeš unést?"
"Přesně tak."
"To jo. Spojení, vyšší úroveň. Pak jste šli na to."
"Ne, o sex tu fakt nešlo. Co jsme měli, bylo lepší."

Stahuj... Sekvence ORIG [1 min 26 sec - 12,7 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [1 min 26 sec - 12,7 MB]

 

Ep. "The Bitch Is Back" (3. sez.)

Mac: "Let me explain something, Veronica. I own the most powerful personal computer on campus.
There is no personal computer faster or better than mine at Hearst. And using this incredible
computer of mine, it will take 20 years to crack Jake Kane's password on this hard drive."
Veronica: "So how do we do it?"
Mac: "You're like Kirk in "Wrath of Khan." You refuse to believe in the no-win scenario."
Veronica: "You're like one of the nerds from "Revenge of the Nerds" with your "star trek" references."
Mac: "There is a computer on campus that might be able to crack it."

Mac: Něco ti vysvětlím, Veronico. Vlastním nejnadupanější osobní počítač na škole.
Na Hearstu neexistuje rychlejší nebo lepší osobní počítač než můj.
A s využitím té mé úžasné mašinky to zabere 20 let rozlousknout heslo Jakea Kanea na tom hard disku.
Veronica: "Tak jak to provedeme?"
Mac: "Ty jsi jako v Kirk v "Khanově hněvu". Odmítáš uvěřit, že to prostě nejde."
Veronica: "Jsi jako jeden z těch šprtů v "Pomstě šprtů" s těma narážkama na Star Trek."
Mac: "Na škole je jeden počítač, který by to heslo mohl rozšifrovat."

Stahuj... Sekvence CZ + ORIG [32 sec - 11,8 MB]

Za tip a video děkujeme: Marty McFly.