Moje studium

Od páté třídy Základní školy jsem studovala s odborným zaměřením na plavání. Na základě výtečného prospěchu na konci osmé třídy jsem byla bez přijímacích zkoušek přijata na čtyřleté studium Střední zdravotnické školy obor Farmaceutický laborant. Studium jsem úspěšně zakončila maturitní zkouškou a nastoupila na rok do lékárny.

Několik měsíců jsem se při zaměstnání učila na přímačky na vysokou školu. Moje klasifikace byla kolem stého místa z tisícovky uchazečů, když se přijímalo dvěstě nových posluchačů. V září roku 1999 jsem proto nastoupila na 5-leté studium Karlovy Univerzity obor Farmacie v Hradci Králové.

Přehled prostorového uspořádání molekul - Metoda VSEPR
Základní tvary:

Tetraedr (dva typy)
Rovnostranný trojúhelník
Lineární tvar
Čtverec - planární
Trigonální bipyramida
Oktaedr
Deformované tvary:
Trigonální pyramida z tetraedru
Lomený tvar z tetraedru
Lomený tvar z rovnostranného trojúhelníka
Nepravidelný tetraedr z trigonální bipyramidy
T-tvar z trigonální bipyramidy
T-tvar z oktaedru
Lineární tvar z trigonální bipyramidy
Lineární tvar z oktaedru
Tetragonální pyramida z oktaedru
Čtverec planární z oktaedru

Přehled testových otázek z Biologie
Biologie č. 1
Biologie č. 2
Biologie č. 3

Témata z Mikrobiologie
Bakteriologie
Virologie
Mykologie
Protozologie
Helmintologie
Entomologie