To ostatní

Vtipů není nikdy dost :)
Vesmír je jedna velká záhada
Příroda je to, co nás obklopuje
Výročí svatby
Slova tesaná do mramoru
Všechno má svůj konec...