ANDROMEDAO třídě Andromeda nevíme prakicky nic. Jedná se zřejmě o hlídkové lodě, užívané ve 24. století.