KOROLEV


Třída, o které prakticky nic nevíme. Používala se ve 24. století.

Známé lodě:

U.S.S. Goddard, NCC-59621