MEDITERRANEAN


Třída údajně podobná třídě Excelsior, od které se liší menší výbavou. Užívala se ve 24. století.

Známé lodě:

U.S.S. Lalo, NCC-43837
U.S.S. Wyoming, NCC-43730