MERCED


Třída lodí užívaných ve 24. století.

Známé lodě:

U.S.S. Trieste, NCC-37124