RIGEL


Prakticky neznámá třída. Užívala se ve 24. století.

Známé lodě:

U.S.S. Akagi, NCC-62158
U.S.S. Tolstoy, NCC-62095