STEAMRUNNER


Třída Steamrunner je velmi neobvyklého designu. Tvar má podobný např. třídě Galaxy, ale jakoby byl "krk" a sekundární trup vynechán. Gondoly jsou zvrchu připevněny k primárnímu trupu. Oficiálně se jedná o eskortní loď.

Původně se třída měla jmenovat Streamrunner, ale ono "r" z neznámých důvodů vypadlo.

Známé lodě:

U.S.S. Appalachia, NCC-52136
U.S.S. Hiroshima

Další nepojmenované lodě se objevily v epizodách DS9: Call To Arms [3]; DS9: Sacrifice of Angels [3]; DS9: The Magnificent Ferengi; DS9: Field of Fire; DS9: What You Leave Behind [2] a VOY: Relativity.