ZODIAC


Tato třída nemusí vůbec existovat, protože jediná známá loď se objevila v alternativní budoucnosti vytvořené Q. Žádné další info není k dispozici.

Známé lodě:

U.S.S. Yorktown, NCC-61137