BÁSNIČKOVÝ PŘÍBĚH VOYAGERU


Ztratily se dvě lodě ve vesmíru.
Posádky k návratu hledaly díru.

A to ne nějakou, to díru červí.
Na samém začátku to byly nervy.

A jen k té poznámce, že lodě se ztratily.
Toť dílo Ochránce a Hvězdné flotily.

Obě dvě posádky se jednou staly
a za své životy bojovaly.

Mohli se téhož dne vrátit hned zpátky,
však cestu si zvolili zadními vrátky.

Daleko od Země, sami a spolu přec,
stali se rodinou, rozhodli správnou věc.

A pro fandy sci-fi zlatý grál.
Zrodil se nový seriál.

O našich hrdinech teď povím trochu.
Pevně se drž děvče i hochu.

Že domů poletí tak strašně dlouho,
rozhodla Kathryn za chvíli pouhou.

Posádku k Zemi vést, byl hlavní cíl.
I když trvat to mělo o něco dýl.

Chakotay zase v hluboké víře,
zvolil si průvodcem nějaké zvíře.

Průvodce, přítele, rádce - kdo ví,
nalezla kapitán v Tuvokovi.

Tom Paris myslel si: Já nejdřív dostanu
ty holky z Voyageru a potom B'Elannu.

B'Elannina druhá stránka se vždy projeví,
když na blízku se nějaký problém objeví.

Je obětním beránkem, však vždycky přižije.
Hádejte kdo to je – Harry Kim. Tady je.

Máte-li pocit, že žijete v klamu,
svěřte se příteli doktoru hologramu.

Když ptala se posádka býti, či nebýti,
dostala posilu – to Sedmou z devíti.

Tahleta fešanda lidského původu,
utekla od Borgů z jednoho důvodu.

Posádka Voyageru se jí líbila víc.
Bylo jich sto, ne sto tisíc.

Každý ví určitě, že takhle to nebylo.
Jenomže mě se to do verše hodilo.

Před vzpomínkami se už neschová,
ta malá holka Anika Hensonová.

Neelix je případ sám pro sebe. Uvaří pro mě i pro tebe.
A jeho znalosti nepřítele, potěší každého velitele.

Častokrát přemýšlím ještě dnes,
co asi dělá a kde je Kes.

A Vám všem příznivcům nejenom v Praze
Posílám poselství "Žijte dlouho a blaze".

© 2004 Clarice