KONEC BORGŮ


... někde v delta kvadrantu ... star date 68550. 0...

"My jsme Borg. Budete asimilováni. Vaše technologická i biologická podstata bude přidána k naší. Veškerý odpor je marný!"

Vesmírem prolétl borgský interceptor. Hned za ním další. Ale ten rotoval okolo své osy a zanechával za sebou spirály plasmy. Vzápětí dostal zásah dvěma torpédy a explodoval. Oblak trosek a prachu rozvířila borgská krychle, která nevšímajíc si částí zničeného plavidla dopadávajících na její štít pokračovala vysokou rychlostí v pronásledování. Štíty interceptoru ze zaleskly pod dvěma zásahy phazerů . Interceptor zpomalil, krychle jej zachytila vlečným paprskem a začala ho pomalu přitahovat. V tu chvíli však po obou stranách vystoupily z warpu dvě další krychle a okamžitě zahájily palbu na krychli držící interceptor. Několik torpéd zasáhlo štít a krychle vypnula vlečný paprsek, aby mohla lépe distribuovat energii mezi důležité systémy.

"Remodulovat primární štítovou matrici!" Krychle pod tlakem dvou dalších krychlí ustupovala. Což poskytlo interceptoru čas na útěk. Za chvíli několik torpéd narušilo integritu pole krychle a její štíty selhaly. Obě nepřátelské lodě okamžitě zahájily palbu phazery a několika přesně mířenými výstřely do pláště zničily její pohon. Poté okamžitě přešly na warp...

... alfa kvadrant ... sektor 001 ... Starfleet HQ ... star date 68564. 2 ...

"Pane! USS Churchil žádá o povolení k vletu do základny kvůli provedení oprav... "
"Povolení uděleno!" Admirál sedící v křesle uprostřed ovládacího centra popíjel kávu a sledoval na hlavní obrazovce USS Churchil třídy Excelsior, jak majestátně vplouvá do doku.
"Dokování ukončeno... "
"USS Firebird základně ... dokončili jsme nakládání a žádáme o povolení k odletu."
"Hodně štěstí USS Firebird... máte volnou cestu... " Firebird třídy Akira se odpojil od základny a nedaleko od ní vstoupil do warpu.

"Pane... !!! 12 milionů kilometrů od Země zaznamenávám neznámé signatury... mřížka 452... " Admirál položil kávu na opěradlo u židle a vstal, aby se lépe podíval.
"Na obrazovku!" Obraz však zabíral pouze klidnou část vesmíru s výhledem na hvězdy.
"Asi se vám něco zdálo poručíku..., ukažte ... máte nastavenou moc velkou senzorovou rozlišovací schopnost... tak je to lepší ... stačí 500, 800 je zbytečný luxus." Usmál se a otočil se ke svému kafi.
"Ano pane... "
"Pane !!!! Zaznamenávám na těch souřadnicích plavidlo ... ještě před chvílí tam nebylo... je to borgská krychle ... vynořila se z transwarpu ... !!"
Admirál roztřesenou rukou položil hrneček, ze kterého se chtěl právě napít. "Červený poplach !!! Zvednout štíty !!! Nabít zbraně !!! Všechen personál na bojová stanoviště!!! Kontaktujte všechny lodě v dosahu !!!" Celé centrum ožilo. Důstojníci pobíhali po chodbách.

Místnost potemněla a základnou se začalo ozývat bzučení sirén červeného poplachu. "Pane ... Další krychle!!! 15 km od té první!!" Admirál přistoupil ke konzoli a zobrazil oblast na hlavní obrazovku. Pot mu stékal po čele, když nastavoval senzorové rozlišení zpátky na 800... Chvíli trvalo, než se obraz aktualizoval ... ale pak se objevil děsivý pohled... v mřížce 452, kterou obrazovka schématicky zabírala, bylo přes 30 symbolů pro uměle vytvořenou červí díru, v tomto případě transwarp... u mnoha z nich už také byl symbol pro borgskou loď a další přibývaly.

"Ježíši Kriste!!" Admirál se musel posadit. A ani neposlouchal neustávající hlášení o přibývajících borgských lodích. Potom se v místnosti rozhostilo na několik sekund ticho a pak důstojník u senzorů nahlásil : "3053 borgských lodí... 1188 detektorů ... 856 Interceptorů ... 415 koulí ... 322 asimilátorů ... 120 taktických krychlí ... 56 diamantů ... a 48 krychlí.... .... rozkazy???"

 

Ale admirála v tu chvíli ani nenapadlo vydávat nějaké rozkazy... Přemýšlel pouze o tom, že nastal ten nejhorší den, jaký si admirál může ve své kariéře představit a litoval, že se toho dožil. Ale ostatní důstojníci plnili dál své povinnosti: "USS Kajuga ... priorita jedna - okamžitý návrat na základnu.... ... USS Ceasar ukončete dokování .... .... .. Všem lodím ... všem lodím.... .... ...."
"Pane, borgské lodě zaujaly vyčkávací postoj a nepohybují se!" To byla první dobrá zpráva. Admirál vstal a podíval se na obrazovku.
"Zaujali pozice... 15 km od sebe .... jsou seřazeni... vyčkávají...."
"Jak máme postupovat?"
"Nijak... "Odpověděl admirál, protože věděl, že i s jednou krychlí by měli problémy. Dvě by možná zvládli, kdyby měli den na přípravu, ale ani kdyby měli neomezený čas a stáhli by všechny Federální lodě z celého alfa kvadrantu, nemohli by se postavit ani těm padesáti krychlím. Možná kdyby se do boje zapojilo celé Klingonské loďstvo, Cardasiané, Ferengové a všechny spřátelené rasy, tak by byly schopni za těžkých ztrát zastavit většinu z těch lodí, ale teď nemohl Borgy nikdo zastavit, natož porazit. "Jaký je stav?!?" Do místnosti rychlou chůzí vstoupili Vulkánský admirál a agent federální rozvědky. Jako odpověď se však dostavilo pouze další hlášení:
"Jedna krychle se pohnula... warp 5 ... míří sem... bude tu za 3 minuty ... ostatní krychle se nehýbají.... ... Pohybující se krychle stáhla štít !! Nevykazuje žádné známky nabíjení zbraní, letí warpem 5 a sklopila štíty... "
"Nic nevysílají?" zareagoval Vulkánec na skutečnost, že obvykle vysílají varování.
"Ne pane ... vůbec nic... "
"Máme 2 minuty na poradu ... svolejte všechny lodě v dosahu!" řekl muž z rozvědky a vydal se do konferenční místnosti.

V místnosti už byli další dva narychlo sehnaní admirálové, muž a žena. Místnosti dominovala obrazovka, která zachycovala zoufalou situaci. Nad ní probíhal odpočet do příletu krychle. "Vážení, máme tu krizovou situaci!" pronesl Muž z rozvědky. "Obavám se, že v tomto případě selhávají veškerá konvenční řešení, takže budu muset přebrat velení. Dovolte, abych vás v rychlosti seznámil s možnostmi řešení, jaké pro tento případ vypracovala sekce 31... "

Nad stolem se objevila holografická obrazovka, která v rychlém sledu ukazovala různé nákresy a schémata.
"Číslo 1: Patogenní virus... jeho nasazení do kolektivu bylo už vyzkoušeno ... nevýhodou je jeho pomalý účinek... Číslo 2: Torpéda Omega... všichni víme, co je schopna provést jediná molekula tohoto prvku ... torpéda s omega hlavicí jsou schopna způsobit obrovské poškození ve velké oblasti... nevýhody: omezené množství a vedlejší účinky v podobě zničeného podprostoru.... Číslo 3: Rasa 8472 ... jsme schopni vytvořit bránu do jejich dimenze a pokud by se pustili do boje s Borgy, mohli bychom jim nabídnout spojenectví ... nevýhody: nevíme, jak se rasa 8472 zachová, je tu možnost, že se postaví na stranu Borgů... "
"Vy jste blázen, chcete nejdřív rozstřílet subprostor a pak zaplavit naší galaxii Rasou 8472... "
"Obávám se, že nám nic jiného nezbývá... "
"Obávám se, že čas už vypršel" Ukázal admirál na odpočet, který ukazoval 15 sekund. Všichni se vydali zpátky do ovládacího centra.
"Pane, krychle se zastavila na hranici dostřelu našich satelitů... "
"Volají nás!"
"Na obrazovku!"

Admirál si upravil uniformu a nervózně udělal krok dopředu. Obrazovka přestala zabírat krychli z venčí a objevil se pohled do jejích útrob. Pak do výhledu vstoupil Borg. Ale ne pomalu a tupě jako obvykle, ale rázně s výrazným a pronikavým pohledem. Vypadal jako normální Borg: oční implantát, triangulační laserový zaměřovač, celotělní pancíř. Jeho obličej však vypadal jinak. I v zeleném světle bylo vidět, že nemá tak nezdravou barvu, jako ostatní a také neměl tolik nestranný výraz, vyjadřoval rozhodnost, ale také obavy. Jeho pohled přelétl celé osazenstvo řídícího centra. Už i z jeho pohledu bylo vidět, že něco není v pořádku...
Dlouhou sekundu nikdo nepromluvil. Ale pak se Borg přeci jen pustil do řeči: "Jsem První ze tří... primární základ centrální velící unimatice 325... Měli jsme nějaké neshody s kolektivem, naše myšlení už není jedno ... potřebujeme vaši pomoc!"

Všichni ve velícím centru se na sebe udiveně podívali. "Prosím, věřte mi, nechceme vás asimilovat, už nepatříme ke kolektivu, ale ten se s tím nechce smířit... pronásledují nás, je jich mnohem víc, nemůžeme se jim postavit, ale s vaší pomocí... Nechte mojí krychli, aby se mohla přiblížit k vaší základně, transportuji se k vám a vše vám vysvětlím... prosím ... přicházíme v míru!"
"Potřebujeme čas na rozmyšlenou." Prohlásil klidně Vulkánec.
"Samozřejmě... ale nemáme moc času!" Odpověděl První ze tří. Obrazovka opět začala zabírat krychli vznášející se v prostoru.
"Tak? Co budeme dělat?"
"Momentálně nám nezbývá nic jiného, než vyjednávání... "
"Ale ano, zbývá!" skočil Vulkánci do řeči Rozvědčík.
"Zapomínáte, že mám velení!"
"Nic nemáte!!! Nenechám vás zničit šanci na dohodu s Borgy!!! Vaše přítomnost zde je nežádoucí!! Zavoláme vás, až se situace vyhrotí natolik, že bude nutné vojenské řešení!!" Muž z rozvědky se zamračil a odešel. "Takže 12 miliónů km od základny máme 3000 borgských lodí ... myslím, že nic neztratíme, když ho necháme vstoupit na základnu a budeme vyjednávat."
"Souhlasím."
"Poručíku zavolejte je!"
"No, admirále jak jste se rozhodli?"
"Můžete se přiblížit a transportovat... po celou dobu budete mít vypnuté štíty a zbraně ... rozumíte?"
"Samozřejmě admirále."

Krychle se dala do pohybu. Majestátně minula obrané satelity i několik lodí připravených k obraně. Za chvíli se dostala na transportní vzdálenost a zastavila.
V konferenční místnosti bylo husto. U dveří stáli dva muži z ostrahy a u každé stěny další. Všichni admirálové čekali na návštěvníka. Za chvíli se otevřeli dveře a do místnosti vstoupili dva členové ostrahy a mezi sebou vedli Prvního. Ten se zastavil uprostřed místnosti a rozhlédl se. Jeho zrak padl na ostrahu. "Chápu." řekl a podíval se zpátky na admirály. "Já jsem admirál Novok, toto je admirálka Carsonnová, admirál Chevic a admirál Johnson... "
"Rád vás poznávám... " řekl První a snažil se podat ruku admirálu Johnsnovi. Ten však nechal jeho gesto bez povšimnutí.
"Myslím, že na osobní přátelství máme ještě dost času." Řekl ledově.
"Ano, pojďme raději k věci... " řekl Novok. Všichni až na Prvního se posadili. Ten odmítl nabídku křesla a místo toho začal mluvit.
"Myslím, že nechápete, co se tu děje a je na mně, abych vám situaci vysvětlil..."

Borg začal vyprávět: "Na jedné planetě v delta kvadrantu se vyvíjela rasa Borgiů, humanoidní rasa, velice vyspělá na všech úrovních, znající warp pohon. Při průzkumu planety v okolním systému se posádka jejich lodi nevědomky nakazila neznámou infekcí, kterou posléze přenesla na všechny ostatní na své domovské planetě. Všichni Borgiové začali trpět zákeřnou nemocí, na které jejich zdravotnictví nestačilo. Nemoc nenapadala všechny jedince stejně a průběh byl dosti odlišný, ale nikdo nebyl úplně zdravý. Někdo měl větší štěstí, netrpěl takovými bolestmi, jako jiní a byl středem pozornosti. Ostatní mu záviděli, že se měl lépe než třeba jeho, v tu chvíli bývalí, přátelé. Z původní mírumilovné harmonické, se stala zákeřná psychicky nevyrovnaná a smrtelnou nemocí postižená společnost. Veškeré úsilí bylo vynakládáno na objev zázračného léku, který by byl řešením neutěšeného stavu Borgiů. Nemoc napadala veškeré orgány, a protože na ni nepůsobily žádné chemické látky, musely se postižené části těla nahrazovat kybernetickými součástkami, které úspěšně přebíraly činnost postižených orgánů. Jejich znalosti kybernetiky velice vyspěly. Chaos ale vládnul dál a tak vedení planety napadlo, že by se mohlo využít kybertechnologie k nastolení pořádku na planetě. Bylo to tajné rozhodnutí, vedení planety mělo stále ještě nějakou autoritu a moc, a tak s pomocí svých doktorů provedlo plán neskutečných rozměrů. Všem jedincům se tajně a bez jejich vědomí v rámci zlepšení jejich zdravotního stavu implantoval do mozku neurosnímač. Mezitím se zahájila stavba generátoru energie a zařízení spojujícího všechny neurosnímače na jedno vědomí pro neomezenou kontrolu, což byl hlavní záměr. Když všichni Borgiové prodělali operativní zákrok, a stavba byla dokončena, vedení planety dalo pokyn k zapojení zdroje... Projekt byl úspěšný nad jejich očekávání. Stalo se něco, co nikdo nepředpokládal. Vytvořením kolektivního vědomí se rázem změnilo smýšlení jednotlivých jedinců, promícháním všech myslí se všichni o sobě dozvěděli vše, že jsou na tom vlastně všichni stejně, nemají si co závidět a že je zbytečné hledat rozdíly. Borgiové dosáhli nesmírného mentálního potenciálu. Prohlásili se novou rasou zvanou Borgové. Mělo to jednu nevýhodu, moc si o sobě začali myslet, že oni jsou nejvyspělejší, a že jsou nadřazenou rasou. Usadila se v nich myšlenka "pomoci" i jiným rasám od jejich zaslepenosti, tudíž jim ukázat jaké to je, být napojen na kolektiv ní vědomí a sdílet svůj život s milióny ostatních jedinců. Své moderní technologie a znalosti warp pohonu využili ke stavbě lodí s nejšpičkovějšími zařízeními včetně zbraní založené na principu společného vědomí. Protože se shodli na nepotřebnosti estetického hlediska svých plavidel, stavěli lodi ve tvaru krychle. Předsevzali si tedy "pomoci" i jiným rasám, a tak se vydali na několika krychlích napříč delta kvadrantem asimilovat jiné planety. Jelikož jejich technologická vyspělost byla na vyšší úrovni, byli úspěšní. Také zjistili, že nová vědomí nesmírně obohacují jejich společný potenciál a jejich zájem přibírat mezi sebe další a další se tím násobil.
Bohužel se v každém případě střetli s odporem ze strany asimilovaných, nad jehož důvodem se nepozastavovali, šli tvrdě za tím, co si předsevzali. Používali svou sílu, zbraně a tak si po delta kvadrantu vysloužili pověst násilnické zlé rasy zvané Borgové, šířící jen smrt. Obsáhli obrovská území a nehodlali přestat...
Ve společenství Borgů se však začal šířit tzv. syndrom individuality. Začalo to poté, co někteří Borgové byli odtrženi od kolektivního vědomí a byli nuceni se postarat sami o sebe, nuceni samostatně myslet. Po jejich opětovném napojení na společenstvo přenesli své zážitky a pocity do kolektivního vědomí a každý Borg si na chvíli prožil pocit být opět individualním jedincem bez spolehnutí se na ostatní. Působilo to na každého Borga jinak. Někteří pociťovali panický strach, který přenášeli na ostatní, jiní si uvědomovali výhody jednotlivce, tedy nevýhody společného vědomí. Také vyhodnocovali záporné myšlenky asimilace jiných ras, důvod jejich napojení do kolektivního vědomí. Původně jednotná sehraná mysl se začala vnitřně diferencovat na různé fragmenty, mizela jednota. Jedno bylo společné, všichni se zamýšleli nad tím, co vedlo jejich předky k rozhodnutí všechny Borgie spojit, připravit je o individuálně prožitý život. Byl to celkový stav společnosti a hlavně zákeřná nemoc, na níž už lék našli, a tím všechny uzdravili. Proč tedy stále udržovat kolektivní vědomí? Tenkrát to byla nutnost, která vedla k úspěšnému řešení a nyní? Proč se nevrátit k životu, který je přirozenější téměř pro každou rasu, a to k individuálnímu žití jedince? Zvyk, jejich dosavadní způsob života, byl ale velice silný, někteří Borgové o změně svého života absolutně nehodlali diskutovat. Proto se rozpoutala Borgská občanská válka. Společenstva se rozdělila na dvě podspolečenstva. Jedni bojují za zachování kolektivního vědomí, druzí za osamostatnění a individuální život. Cílem útoku jedné a obrany druhé strany, jsou generátory energie spojující Borgy do společné mysli...
Jenže těch, co se snaží udržet kolektivní vědomí, je víc.... Mohou používat některé technologie, které mi už používat nemůžeme: modulování štítů, asimilace ... My jsme odpoutaní od kolektivu a stále můžeme komunikovat telepatií, ale už myslíme jako jedinci. Nechceme pokračovat v asimilaci, vraždění a vyhlazování celých kultur. Chceme žít normálně, ale kolektiv to nepřipustí. Naším odchodem by byl značně oslaben. Naším cílem je zničit generátory společné mysli. Ale k tomu potřebujeme vaší pomoc..." Dovyprávěl První.

"Co konkrétně?" Zeptal se Chevic.
"Technologii kvantových torpéd, která by kolektiv připravila o možnost modulace štítů ... technologii multikobaltových torpéd, aby jsme mohli ostřelovat transwarp tunely ještě předtím, než se z nich vynoří lodě kolektivu... samozřejmě, že výměnou vám nabídneme cokoliv budete chtít: Zdroje energie, zbraňové systémy, technologii regenerace, transwarpu ... cokoliv!"
"Pane, chce s vámi mluvit kapitán Klingonského Negh´varu Torgon... jeho loď se právě demaskovala... "
"Jsem na cestě." odpověděl admirál Chevic. Všichni dorazili do velícího centra. Na obrazovce se ukázal zamračený obličej klingonského kapitána. "Admirále, snad nejste tak zbabělí, že děláte dohody s Borgy!!"
Ale Novok mu klidně odpověděl: "Myslím, že v tuto chvíli nám nic jiného nezbývá kapitáne, ale jestli chcete ukojit svou odvahu a bojovnost, tak asi 12 milionu km odtud máte 3000 borgských cílů na odstřel... "
Klingon zamumlal něco hodně neslušného a ukončil spojení. Potom se jeho křižník zamaskoval.
"Pane! Další transwarpová signatura... daleko od ostatních!"
"Jsou to vaši, nebo kolektiv?" Zeptala se Carsonnová. "To musí být kolektiv... všechny naše lodě jsou tady... našli nás rychle!"

"Z tunelu se vynořila krychle !!! Volají nás!"
"Na obraz!"
"My jsme Borg. Budete asimilováni. Vaše technologická i biologická podstata bude přidána k naší. Veškerý odpor je marný!"
"Pane, krychle napadla USS Majestic, který umisťoval sondy s varováním pro přilétající lodě!!" První zavřel oči a trhnul hlavou.
"Pane, čtyři lodě se odpoutaly od sestavy a míří k Majesticu... "

USS Majestic třídy Sovereign letěl plnou rychlostí směrem k Zemi. Jeho záďové torpédomety vypálily salvu šesti kvantových torpéd. Ta dopadla na krychli, ale nezpůsobila žádné viditelné poškození. Krychle se v plné rychlosti otáčela, aby využila všechny zbraně a pálila ze všech phazerů a torpédometů. Štíty Majesticu se téměř nepřetržitě prohýbaly pod palbou borgských zbraní. V tu chvíli však mezi prchající loď Federace a krychli vletěla další krychle a znemožnila tak další střelbu na Majestic. Za chvíli se připojily další dvě koule a začaly střílet. Za chvíli krychli zničily štít a zahájily střelbu phazery, střílely přesně do určitých míst. Pak některé části krychle explodovaly, ale přesto zůstala celá. Přestala střílet a přidala se k ostatním plavidlům vracejícím se do formace.
"Zničily přijímač subprostorových signálů... krychle a její posádka už nepatří kolektivu ... občas se to podaří, ale většinou loď zapne a autodestrukci... "
"Tak co, admirále... už jste se rozmyslel?"

Deník admirála Novoka, star date 68566. 5 - Právě skončilo jednání rady Aliance. Během několika hodin byl všem členům aliance předložen návrh na řešení situace. Ukázalo se, že naše představy o zničení kolektivu, když vybuchl unikomplex, byly mylné. První ze tří nás seznámil se skutečně hlavní základnou Borgů. Naprosto nezávislou na čemkoliv jiném a naprosto soběstačnou ukrytou v neprozkoumané části kvadrantu delta. Jedná se o dysonovu sféru. Federace se už jednou s tímto jevem setkala, tehdy však nebyly žádné důkazy proto, že by opuštěná sféra, na kterou narazila Enterprise-D, byla borgského původu. Konečné rozhodnutí Aliance bylo takové, že podnikneme na sféru společný útok. Hvězdná flotila začala stahovat všechny lodě z jejich misí za pomoci transwarp technologie Vzbouřenců. Loděnice jsou zcela zaměstnány prováděním úprav na lodích. Klingoni seskupují svou flotilu u základny 522. Lodě Khytanské federace mají dorazit do dvou dnů. Již začaly diplomatické rozhovory s jinými rasami. Za několik minut začíná briefing o defenzivních schopnostech sféry.

"Dysonova sféra... " Pronesl První ze tří v obrovském sálu, ve kterém seděla celá rada Aliance. Byl to sál asi 20 krát 60 metrů, ve kterém byl podlouhlý oválný stůl se znaky Spojené Federace planet, Klingonů a Khytanské federace. Celá jedna stěna byla vyplněna okny. Na ploše za ním se objevily taktické údaje a schémata.
".... je dutá koule s poloměrem cca 200 miliónů km, ve středu sféry je hvězda, která jí dodává takřka neomezenou energii. Tloušťka pláště se pohybuje zhruba od 10 do 20 tisíc metrů. Plášť je zvrchu tvořen pancéřováním, jehož tloušťka se pohybuje ve stovkách metrů. Na mnoha místech jsou brány pro plavidla. Tyto brány jsou kruhové a mají poloměr asi 2000 m . Na většině vnějšího povrchu jsou umístěny vývody pro tepelné záření, které zajišťují obyvatelnou teplotu uvnitř sféry. Na vnějšku jsou také umístěny zbraňové systémy. Jedná se o věže, které mohou střílet kterýmkoliv směrem. Na věžích jsou emitory vlečných paprsků, vysokoenergické phazery a torpédomety. Kadence těchto systému je omezená pouze přehříváním. Doba nabíjení je prakticky nulová, jak u phazerů tak u torpéd. Energie je do vnějšího pláště vedena přes několik pojistných systémů, takže se případné zkraty či pulzy nešíří do ostatních částí sféry. Zásobování torpédometů je prováděno několika oddělenými trubicemi. Architektura zásobování je stavěna tak, že je nemožné přivést zařízení k řetězovému výbuchu. Případná exploze se týká vždy pouze jednoho systému a nemá vliv na ostatní. Vnější povrch je dělen na segmenty, každý z nich má 100krát 100 m. Každý z těchto segmentů je chráněn vlastním štítem a každý z těchto štítů je schopen v případně nouze pokrýt i několik okolních segmentů. Jeden štít, který za normálních okolností chrání jeden segment je tak schopen, pokud je to nutné, ochránit i 8 dalších. Štíty jsou napájeny individuálně z generátorů a navíc jsou ještě pojištěny hlavními generátory, které jsou konstruovány až pro 100 štítů najednou. Generátory berou energii přímo ze slunce uvnitř sféry. Štíty jsou pro větší efektivitu v co nejnižší výšce nad povrchem sféry, což je zhruba 20 m. Dostřel phazerů sféry je zhruba dvakrát větší, než dostřel federálních phazerů. Dostřel torpéd je srovnatelný. Vnitřek sféry je tvořen hlavně různými výzkumnými stanicemi, generátory, doky, regeneračními stanicemi, komunikačními uzly ale i dalšími zbraňovými platformami. Zbraňové systémy však nejsou tak husté, jako na vnějším plášti. Uvnitř jsou také generátory společného vědomí. Ale obávám se, že dostat se k nim bude vyžadovat zničení velké část sféry."

První skončil analýzu a rozhlédl se po sále. Všichni se dívali v němém úžasu na dokonalost a nedobytnost sféry pomalu rotující na obrazovce. Pak vstal admirál Novok. "Děkuji.... Teď bych rád shrnul naše možnosti. " dořekl a postavil se za řečnický pult. "Spojená Federace planet bude mít za šest dní připraveno k boji 9000 lodí, právě teď probíhají renovace. Vyměňuje se palivo, přidávají se zbraně, nabírá se posádka ... S pomocí borgské technologie, kterou nám poskytli Vzbouřenci, modernizujeme naše lodě a připravíme je na boj. Vzbouřenci mají 3054 lodí. Klingoni jsou schopni poskytnout 5800 bojeschopných lodí. Jejich přílet se očekává do dvou dnů. Khytanská federace posílá do bitvy 5 500 lodí. Cardassijská Unie přislíbila zhruba dvě třetiny své flotily, což odpovídá 3700 lodí. Cardassiané však měli podmínku, že jejich lodě nebudou použity na přímý útok nebo dokonce jako kamikadze. Ferengové po dlouhých rozhovorech souhlasili s podporou v podobě 600 lodí za podmínek, že si dodáme vlastní posádku, nebudeme jejich lodě používat na přímý útok a že opět uvolníme své hranice pro jejich obchodníky. Romulanský protektorát poskytne dle poválečné dohody všechny své lodě, což je 50 plavidel. V současné době probíhají rozhovory s Kazony a pokoušíme se kontaktovat Konsorcium Eee známé spíše jako rasu 8472. Také jsme rozeslali žádosti o pomoc, všem známým neutrálním rasám v deltakvadrantu. Celkem budeme mít při útoku na sféru k dispozici asi 28000 lodí!... " na chvíli se odmlčel. "Ale i s takovýmto množstvím lodí nemůžeme čekat, že se nám podaří sféru zničit konvenčními silami. Jedna z možností by byla vyřadit více jak 60 % tepelných vývodů na vnějším plášti. Vnitřní teplota by se stala nadále neudržitelnou a nebylo by možné takto rozsáhlé poškození zregenerovat. Další možností by bylo zničit štíty okolo jedné z bran, vletět dovnitř a zničit generátory. To by nás ale stálo mnoho lodí. Museli bychom pod neustávající palbou zničit několik segmentů a pak celé pancéřování brány. Proto jsme ve spolupráci s Klingonskou říší připravili pro kolektiv malé překvapení."
Pak stiskl na pultu jedno z mnoha tlačítek. Dveře do sálu se s tichým zasyčením otevřely a všichni se tím směrem otočili. Ozvaly se kroky těžkých bot. Do místnosti pomalým krokem vešlo několik Klingonů. Všichni měli Rituální klingonskou uniformu místo standartní alianční a přes ramena měli černý plášť. Když došli na konec sálu, zastavili se a vyrovnali se do řady. Bylo jich deset. Všichni oblečení v černém. Hleděli zpříma a z jejich pohledu se dala vyčíst nesmírná hrdost a čest. Pak vstal od stolu zástupce klingonské říše. Mohutný klingon s dlouhými vousy i vlasy. Přistoupil k řečnickému pultu a bez okolků začal: "Klingonská říše se nebojí obětovat své válečníky! Tito muži byli vybráni k  nejčestnějšímu úkolu! Poletí ve speciálně upravených lodích třídy Bird of prey, které ponesou nálož Omega!" sál opět zašuměl. "Tito válečníci nevědí, co je strach a připojí se ke Kahlesovi Nezapomenutelnému ve Sto Vo Kor! Jejich jediným úkolem je navést svou zamaskovanou loď co nejblíže sféře, poté se odmaskovat a narazit do jejího štítu! Jejich jména nebudou nikdy zapomenuta!" Zvolal něco klingonsky a ostatní mu hlasitě odpověděli. Pak sestoupil z vyvýšeného pódia, vyndal rituální klingonský nůž a podal ho prvnímu z desítky černých válečníků. Ten si nůž vzal, sevřel levou rukou jeho čepel a řízl. Z jeho ruky se vyvalila krev a trocha jí zůstala na dýce. Pak jí podal d alšímu a rázným krokem odešel. Druhý Klingon udělal to samé. Nakonec si dýku opět vzal klingonský kancléř. Nedbajíc krve kapající na zem došel ke stolu a obrovskou silou zabodl dýku do desky stolu na místě, kde předtím seděl. Pak se posadil.

Slova se opět ujal admirál Novok. "Upravení Dravci ponesou speciální zařízení, které pokud je spuštěno, tak stabilizuje částici Omega a poté vyvolá její výbuch. Naneštěstí tato procedura se nedá provádět pod maskováním, takže bude dravec několik klíčových okamžiků zranitelný. Štíty byly u těchto deseti dravců značně posíleny a trup byl pokryt pancéřováním, ale předpokládá se, že soustředěnou palbu stejně nevydrží. Úkolem ostatních lodí je umožnit těmto dravcům bezpečný průlet až ke sféře a poté několik sekund bez nepřátelské palby. Předpokládáme, že po prvním nárazu a výbuchu bude v plášti sféry otvor dost velký na průlet našich jednotek. Až budeme uvnitř zaútočíme přímo na generátory, ale opět půjde o to umožnit nálet pro Dravce. Pokud se je nepodaří zničit, nezbývá nám nic jiného, než jednoho Dravce poslat přímo na kolizní kurs do slunce. Z tohoto důvodu jsou vybaveni i tepelnými štíty. Výbuch částice Omega ve sluneční koroně by měl vyvolat explozi novy. Jistě není nutné vysvětlovat, že potom by byla sféra zcela jistě naprosto zničena. Asi nemusím připomínat, že toto je naše jediná naděje... A nyní k  organizaci útoku. Útok bude proveden všemi loděmi určenými k útoku najednou a to na jedno místo. Minimalizujeme tak možnost obrany sféry protože převážná většina jejích zbraní bude mimo palebný úhel. Lodě budou rovnoměrně rozděleny do skupin o určité minimální síle. Lodě jednotlivých skupin se budou snažit držet pohromadě. Poškozené lodě se odpoutají a poletí směrem k našim zásobovacím lodím, kde budu buď opraveny a poslány zpět do bitvy a nebo zůstanou jako součást obrany zásobovacího konvoje. To samé platí pro lodě, které budou potřebovat doplnit jakékoliv vybavení, jako například dělostřelecká torpéda. Centrální velení bude umístěno v jedné z Vzbouřeneckých krychlí a ta bude zakotvena u zásobovacích lodí. Odtud budou řízeny veškeré akce. Rada Aliance zvolila jako vrchního velitele operace mě. Budu tedy nejvyšším velitelem všech ozbrojených sil. Dále bude mít každá zúčastněná rasa v centru jednoho až tři zástupce. Se seznamem manévrů a akcí se seznámí každý sám. Naše síly označené jako Spojenecká Flotila se tedy přesunou na určené místo do delta kvadrantu za pomoci transwarpu hvězdného data 68590. 0. Nejdříve se přesune flotila Vzbouřenců, poté naše síly a zásobování. Začátek útoku je stanoven na hvězdné datum 68592. 0, pokud nenastanou žádné komplikace. To je vše, děkuji za pozornost."

Deník admirála Novoka, star date 68589. 3 - Úpravy našich lodí jsou už u konce. Lodě jsou zcela připraveny na přesun. Všechny flotily dorazily v pořádku do prostoru Federace. Podařilo se nám domluvit spolupráci s Kazony a několika menšími rasami. Celkem teď máme téměř 30 000 lodí. Několik vzbouřeneckých detektorů se již přesunulo a monitorují prostor. Byl jsem požádán, abych ještě před začátkem operace pronesl řeč pro civilní obyvatelstvo Aliance.

Před hlavním velitelstvím flotily v San Franciscu bylo husto. Všichni chtěli vědět, co se děje. Záznam z tohoto projevu se měl vysílat na všech freqencích. Na vyhraněném místě stály stožáry s vlajkami zúčastněných národů. Uprostřed vlála vlajka Spojené Federace planet, vlevo Klingonská a vpravo Khytanská. Byly tam i vlajky Cardassie, Ferengů, Romulanského protektorátu, Kazonů a dalších ras. Potom se otevřely dveře velitelství a vyšli zástupci jednotlivých ras v čele s admirálem Novokem a Prvním ze tří. Těsně za nimi šel klingonský kancléř. Došli až ke stožárům s vlajkami a tam se zastavili. Každý si stoupl pod svou. Šum před velitelstvím utichl. Promluvil admirál Novok: "Dámy a pánové. Dnes jsme tu, abychom si ujasnili, co se v posledních dnech dělo a k čemu se schyluje. Několik minulých dní se naše lodě připravovaly na bitvu. Na bitvu s nepřítelem silnějším a nebezpečnějším, než cokoliv jiného, co jsme kdy poznali. Na bitvu s Borgy!" Na chvíli se pozastavil, jakoby i jemu docházel skutečný význam těch slov. "Zítra.... zaútočí téměř 30 000 našich lodí na hlavní borgskou základnu skrytou v deltakvadrantu. Bude to těžká a dlouhá bitva. Ale není jiné cesty. Bude to cesta dlouhá a spousta z nás už se z ní nevrátí. Buďto zvítězíme, a nebo prohrajeme. Ale přísahám, že se nevzdáme, dokud bude jediná federální, klingonská nebo jiná spojenecká loď schopná boje!" Admirál nečekal na potlesk, který následoval, když opadlo první zděšení, ale otočil se a vydal se spolu s ostatními zpátky na velitelství.

Deník admirála Novoka, dodatek - Přesunul jsem se do velícího centra na vzbouřeneckou krychli C 9985-6632. Centrum už je plně funkční. Doděláváme poslední přípravy před přesunem. Když jsem mluvil s některými kapitány lodí, pozoroval jsem na nich značnou nervozitu a někdy i strach. Ať mají jakýkoliv výcvik, nic je nemohlo připravit na to, co je čeká a ať je pohled na 30000 lodí jakkoliv uklidňující, obávám se, že pohled na sféru bude pro některé lidi nesnesitelný. Přestože to je nelogické, dali jsme této lodi jméno. Velení se dohodlo na jménu bez jakéhokoliv označení. Naše vlajková loď se tedy jmenuje Freedom.

Deník admirála Novoka, star date 68591. 9 - Po přesunutí všech jednotek se naše síly přeskupily do předem domluvených pozic. Jsme na visuální dosah od sféry. Zatím nemáme žádný kontakt s kolektivem. Zhruba za hodinu dorazíme na místo a zahájíme útok. Moje obavy ohledně odvahy některých posádek se ukázaly jako liché.

"Pane jsme na určených souřadnicích."
"Vrchní velení flotile .... zastavit!" 30000 lodí se zastavilo na hranici dvojnásobku dostřelu zbraní sféry.
"Jsou v okolí nějaké lodě?"
"Negativní."
"Všechny jsou tedy uvnitř... "
"Je to logické, jsou si tolik jisti svou obranou silou, že považují za zbytečné posílat proti nám lodě. Vědí, že by měli velké ztráty." Řekl První.
"Kolik lodí mají k dispozici?"
"Pokud vím, tak okolo 6000."
"To není moc, pokud vylezou ven, ale stačí to pokud zůstanou uvnitř!" pronesl znechuceně klingonský kancléř.
"Zahajme útok!"
"Ne ... ještě ne. Otevřete frekvence."
"Otevřeny... "
"Tady je Vrchní velitel spojenecké flotily admirál Novok ... Přednesu vám nyní naše požadavky.... .. "
"Vyjednávání je irelevantní... " ozvalo se ze všech stran "... Vaše síla pro nás není nebezpečím, pokud zaútočíte, budete asimilováni."
"Ukončili spojení... "
"To bylo krátké vyjednávání... "
"To ano... "
"Vrchní velení flotile.... .. začněte útok!!!" Všechny lodě určené pro útok se vydaly vstříc obrovské sféře. Na místě zůstaly pouze lodě určené pro obranu velitelství. Zhruba 28 000 lodí se přeskupilo do klínové formace. V jejím hrotu letěly krychle Vzbouřenců a za nimi další vzbouřenecké lodě. Další letěli Klingoni a  lodě Federace. Sotva se první krychle dostala na dostřel, začala pálit ze svých zbraní. Bílé zášlehy na jejím povrchu signalizovaly odpalování multikobaltových torpéd. Ani sféra však nezůstala netečná.

Sotva se zbraně zaměřily, začal obrovský ohňostroj. Na první krychli byla zaměřená první dávka torpéd. Torpéda byla odpalována tak rychle za sebou, že dělala dojem jako by se jednalo o phazer. Krychle dostala zásah ze čtyř různých směrů a okamžitě vybouchla. Hned za ní následovaly další vzbouřenecké lodě. Ve velitelském centru zatím všichni sledovali, jak na obrovské obrazovce se seznamem lodí ubývá světle modrých vlevo a přibývá tmavě červených vpravo. Dostavilo se také první hlášení o škodách: "104 lodí zničeno... vzdálenost flotily od sféry se zmenšuje... "

Obrovská flotila nezadržitelně postupovala proti přehradní palbě obraných systémů sféry. Stále více lodí zaostávalo poškozených za ostatními, ale také hodně zásahů schytala sféra. Na několika místech se podařilo chvilkově prorazit štít a multikobaltová torpéda prošla skrz. Střelecké věže tak jedna po druhé přestávaly existovat. To byl však jen zlomek palebné síly sféry.
"Kontaktní vzdálenost! První lodě se otáčejí!" Opravdu první lodě, kterým se podařilo dostat se i přes strašlivou střelbu až ke sféře, se už otáčely, aby mohly zaútočit z lepšího úhlu.
"Odvolejte všechny větší lodě do mobilní pozice alfa!" Na displayi bylo vidět, že velké lodě jsou ničeny nejdříve, protože je sféra moc snadno zaměřuje.
"428 zničených lodí! První Dravec se pokouší o nálet!"

Uprostřed bitevní vřavy se demaskoval černě pomalovaný Bird of pray a zamířil přímo ke sféře. Pak byl ale zasažen najednou třemi phazery a vypařil se . Ve velícím centru se ozvalo hluboké zabzučení, které signalizovalo, že první Dravec byl zničen. Menší lodě, které se dostaly až těsně nad povrch sféry, měly zjednodušenou pozici. Palebné věže měly problémy zaměřit malé rychlé nízko se pohybující cíle.
"578 lodí zničeno!"
"Vrchní velení menším lo d ím.... .. soustřeďte palbu na okolí brány na souřadnicích 266 na 532!" Malé lodě jako Defianty, Dravci nebo Paladiny excelovaly těsně nad štítem sféry a nedaly se zasáhnout. Okolí brány bylo zasypáváno torpédy, výstřely z phazerů a disruptorů, jak z lodí nad povrchem tak i z lodí vysoko, protože velká část zbraní sféry se snažila zasáhnout nízko létající malé stroje a nechávala větší prostor pro větší lodě. Velitelstvím se dvakrát rychle za sebou ozvalo zabzučení.
"Další dva Dravci dole!"
Jedna krychle, která byla těžce zasažena, ztratila směr a vysokou rychlostí narazila do štítu sféry. Ten na krátkou chvíli vypadl. I to však stačilo, aby ostatní lodě srovnaly se zemí celou nechráněnou plochu.
"710 zničených lodí ... zbývá sedm Dravců!"
Nad povrchem sféry se to už jen míhalo malými plavidly, která nemilosrdně pálila vším co měla.

"Vrchní velitelství mobilní pozici alfa .... útok na bránu!"
Všechny velké lodě, které přežily první útok, se znovu vydaly směrem ke sféře. Na okolí brány začaly dopadat těžké zásahy.
"Vrchní velení větším lodím... znovu se stáhněte!"
Než se stačily věže zaměřit na nové nepřátele, lodě se otočily a pod palbou do zadních štítů se vzdálily z dostřelu.
"930 zničených lodí.. další Dravec se pokou.... " hlas důstojníka zanikl v táhlém zabzučení... "Pane, na senzorech mám 140 oprava 285 lodí ... směr 198 na 024 ... vzdálenost 10 mil km .. rychlost warp 9 ... ETA 38 sekund.... jsou to Hirogenské lodě!"
"Vrchní velení volným skupinám 14-26 přesun k zásobovacím lodím! Posílíte obranu!"
"Volají nás Hirogeni!"

"Na obrazovku!" Na nástěnné obrazovce se objevil Hirogenský velitel ve skafandru. "Admirále, žádám o povolení připojit se k útoku!"
"Povolení uděleno. Zapojte se do útoku podle libosti nebo čekejte na rozkazy na souřadnicích 866 na 233 jako skupina 1148."
Hirogenské lodě proletěly okolo zásobování a zaútočily na sféru. Velitelství se ozvalo další zabzučení. "1176 zničených lodí ... pět dravců zbývá... sféra nemá žádné vážné poškození... Pane! Zaznamenávám .... ... neznámé signatury.... souřadnice 121 na 455 .... je to několik .... červých děr.... možná kolektiv!"
Trochu stranou od sféry se objevilo několik bílých záblesků. Pak se objevily černé siluety. Jakoby třícípý hlavní trup byl prodloužen do úzkých křídel položených do třícípé hvězdy kolmo na trup . "Celkem 280 lodí .... .... " Lodě okamžitě nabraly směr ke sféře a začaly se formovat po devíti do kruhových formací s jednou lodí uprostřed. Jedna loď se vydala směrem k Freedom.

"Pane, zdraví nás zástupce Eee konsorcia !!!"
"Na obraz!"
Obrazovka přestala zabírat blížící se bioloď a místo toho se objevil interiér, a v něm postava. Šedivá na třech nohách z těla jí vybíhali ostny.
"Zdravím vás admirále! Přišli jsme vám pomoci... "
"Pane! Biolodě zaútočily na sféru.... "

Lodě rasy 8472 v 31 osmicípých formacích s jedním plavidlem uprostřed zahájily palbu. Účinek jejich energických zbraní byl devastující. Blesky přejíždějící po štítu sféry působily na jejím povrchu masivní výbuchy. Některé štítové segmenty vypadly a byly okamžitě nahrazeny roztažením vedlejšího štítu. Zbraně sféry změnily prioritu. Zaměřily se na biolodě a několik jich sestřelily. Biolodě doletěly až těsně nad sféru a rozpustily formace. Jednotlivě letěly nízko nad povrchem, míjely ostatní malé lodě a svými výboji ničily jeden systém za druhým.
"Ztráty překročily 2000 lodí! ... Pane jeden dravec je těsně nad povrchem sféry... žádá o odvedení palby, aby mohl zaútočit!"
"Vrchní velitelství skupině 22 ... zaútočte na souřadnicích 225 na 663, odlákejte pozornost!"
Několik krychlí přestalo střílet na sféru a vydalo se stejným směrem. Utvořily formaci, sestoupily na nižší hladinu a zahájily bombardování za letu. Odpalovaly multikobaltová torpéda, kovově se lesknoucí a tvrdě dopadající na štít sféry. Zbraňové systémy se začaly zaměřovat na tyto krychle. A potom zahájily palbu. Krychle schytávaly těžké zásahy. Jedna těžce poškozená zpomalila a pak vybuchla. Ale ostatní pokračovaly v upoutávání pozornosti. A pak se těsně nad štítem sféry v obrovské rychlosti demaskoval klingonský dravec. Byl tak nízko, že se křídly téměř dotýkal štítu. Zionizované plyny z jeho pohonu vytočeného na maximum tvořily na štítu sféry podobný efekt jako nízko letící letadlo nad vodou. Ve velícím centru sledovali všichni jeho manévrování na obrazovce. Palebné věže okamžitě přestaly střílet na krychle a pokoušely se zaměřit na dravce. Ale bylo už příliš pozdě, dravec byl moc rychlý a moc nízko. Obrovskou rychlostí se řítil k jedné z  bran. Některé emitory vlečného paprsku se ho ještě pokoušely zastavit, ale pouze neškodně minuly. Dravec mezi nimi prokličkoval a pak ostře zatočil od sféry, aby měl lepší úhel. Nedaleko se otočil zpátky a řítil se přímo na sféru. Černé kresby, kterými byl pomalován tvořily na jeho plášti tvář útočícího predátora. Pak dravec narazil do štítu a v jednom jediném okamžiku vybuchl celý prostor okolo něj. Obrovský záblesk modrého světla osvítil celý okolní vesmír a vyryl svou podobu do sítnic všem přihlížejícím. Když světlo zesláblo, bylo stále ještě vidět bílo-modrou kouli o poloměru několik kilometrů, která byla z půlky ponořená do sféry. Okolní segmenty, které nebyly výbuchem přímo zasaženy, pomalu přestávaly fungovat. Jejich štíty vypadly a všechny nazelenalá světla zhasla. Povrch sféry přestal fungovat i několik kilometrů od výbuchu. Ve velícím centru propukl jásot. Klingonský kancléř zařval několik slov klingonsky, se kterými si neporadil ani univerzální překladač. Jediný kdo nedával najevo žádné emoce, byl admirál Novok.
"Zahajte akci omega 1!"
Když pohaslo veškeré světlo po výbuchu, bylo vidět, že tam, kde před chvílí byla nepropustná uzavřená brána, byla teď díra vedoucí do vnitřku sféry. Všechny lodě okamžitě zamířily k této nově vzniklé cestě dovnitř. První proletěly lodě letící nízko nad povrchem v okolí výbuchu, které nebyly výbuchem zasaženy. Několik defiantů a dravců. Když vletěly dovnitř, byly uvítáni několika stovkami borgských lodí. Většina střelby však šla vedle a dopadala na vnitřní štíty sféry. Radost však netrvala dlouho. Borgské lodě ze vnitřku sféry se začaly stahovat k díře, aby tak zabránily příletu nových lodí. To se však už formovaly další skupiny biolodí. A první formace už zahájila palbu přímo mezi dvě krychle, které se snažily vstup blokovat. Krychle explodovaly a rozmetaly několik okolních menších lodí a části zařízení. Biolodě proletěli oblakem trosek a rozdělily se. Účinky jeji ch zbraní na vnitřku sféry byly ještě viditelnější, než na vnějšku. Energie přeskakovala z jednotlivých částí vnitřního zařízení na další. Částí sféry otřásaly výbuchy doků a jiných vnitřních struktur. A otvorem po výbuchu vlétaly dovnitř další a další lodě. Uvnitř pak sváděly těžkou bitvu s borgskými jednotkami.
"Vrchní velitelství pro zbývající dravce... rozdělte se! Dva na generátory a dva zadejte směr ke slunci!"
Otvorem vlétly dovnitř i romulanské warbirdy. Okamžitě zahnuly a letěly při vnitřním povrchu mohutně střílejíc ze svých předních zbraní.

"Ztrát : 3126 lodí .... . máme ještě čtyři dravce.... . a ve sféře máme už 4120 lodí.... "
Vedení pozorovalo, jak dírou vlétají skupiny lodí dovnitř. Ozvalo se zabzučení.
"Dravec určený pro jeden z reaktorů selhal... "
"Kolik zbývá času, než doletí ke slunci?"
"Ještě třicet minut."
Lodě ve vnitřku sféry zatím plenily zařízení. Lodě 8472 svou střelbou zcela ignorovaly borgské štíty.
"4000 lodí ztraceno ... druhý dravec určený pro generátor selhal! Pane z druhé strany sféry směrem od slunce letí dravcům naproti borgské lodě!"
"Stihnou to?"
"Ne pane... setkání za ... 2 minuty!"
"Můžete jim poslat eskortu?!"
"Bohužel... jsou příliš daleko!"
Ve velitelství zavládlo ticho.
"Ztráty přesáhly 5000 lodí .... " Ozvalo se zabzučení. "Už je dostihly... " Dvě krychle právě sestřelily jednoho z dravců a zaměřovaly se na dalšího. Ten letěl dál. Ale neměl šanci. Ve velíně se první vzpamatoval klingonský kancléř. Obloukem přeskočil zábradlí a odstrčil komunikačního důstojníka. Naťukal něco na panel a na nástěnné obrazovce se objevil pilot onoho dravce. Kancléř zařval z plných plic. Obraz se zatřásl, jak dravec dostal zásah, ale přesto bylo slyšet, jak Klingon odpověděl. Pak se přerušilo spojení. Obraz zabral vnitřek sféry s detailem na dvě krychle, které právě vystřelily dávku torpéd. A pak najednou těsně před dopadem torpéd se dravec protáhl a zmizel. Vstoupil do warpu přímo mezi dvěma krychlemi. Torpéda šla naprázdno.
"To není možné... " Uniklo Novokovi. Nedaleko slunce se objevil záblesk, jak dravec vystoupil z wa rpu. Daleko za oběma krychlemi s volnou cestou ke slunci.
"Vrchní velení všem lodím!!! Opusťte sféru!!!! Opakuji, opusťte sféru !!!! ... Kolik zbývá času?"
"42 sekund... " Odvětil důstojník. Dravec se nezadržitelně blížil ke slunci a metafázový štít mu rudě zářil, jak se zahříval.
"Naše lodě se stahují... ztráty 5712 lodí .... mimo sféru je 19 000 lodí ... vyčkávají... ve sféře je stále ještě 3100 lodí!"
"Vrchní velení všem lodím !!! Přejděte na warp a čekejte na domluvených souřadnicích!!!"

"25 sekund ... vevnitř je stále ještě 1400 lodí!"
"Otevřete kanál k tomu dravci!"
"Otevřen!" všichni ztichli.
"Kapitáne?"
"Je tu silné rušení pane.... " ale něco se přeci jen ozvalo: "Varujte mrtvé! Jsem na cestě !"
"Hodně štěstí!"
"Spojení se ukončilo pane... zbývá 5 sekund ... všechny naše lodě už jsou venku!"
"Zadejte kurs!!! Maximální warp!!! Energii!!!"
Daleko od sféry bylo vidět několik desítek záblesků naznačujících, jak jednotlivé lodě vstupovaly do warpu. Freedom se otočila, nabrala rychlost a pak zmizela v záblesku světla ve stejný okamžik, jako dravec narazil do korony slunce uvnitř sféry.

V následné explozi novy zanikly všechny warp záblesky stejně, jako přestali existovat Borgové.... "Vesmír už nikdy nebude stejný... "

© 2001 Unimatrix325 alias První ze tří alias Martin Šimek