PROJEKT STAR REVIVAL


Rekapitulace, aneb kapitoly v kostce

USS Saffron

USS SAFFRON
Křižník třídy Yager letí prostorem, kapitán J.T. Davis vede jednu z rutinních misí. Drobnou roztržku mezi kapitánem a jeho rivalem Quarrantinem Derroxem přeruší důvěrné hlášení Flotily. Po krátkém rozhovoru s admirálem se Davis dovídá o útoku Cardassijské unie na Dominion, který skončil devastací útočníka. Saffron je jediná loď v blízkosti DS9 a proto okamžitě ruší misi a letí střežit hranice a hlavně zaplést tajný kapitánský rozhovor mezi čtyřma očima. Po cestě se na loď připojí nezvaný host: P.Z. Jeffrey. Má zde testovat svůj nový přístroj. Posádka je znepokojena. Mise probíhá se zabezpečením nejvyšší priority… Kapitánovi se pomalu ale jistě rozpadá manželství, večeři na usmířenou se svou ženou musí opustit v samém začátku. Saffron dosáhl DS9.
DEEP SPACE 9
Saffron kotví u vesmírné stanice. Převážná část posádky opouští loď a zabíjí čas ve staničním baru. Kapitán, Derrox a Scharkes se dozvídají podrobnosti o konfliktu a hlavní úkol mise: Speciální agent Flotily byl zadržován Cardassijskou tajnou službou, po útoku se jeho signál ozývá z jedné planety. Saffron letí na záchrannou misi. Derrox zrovna zapřádá vztah, když se u stanice objeví eskadra dominionských stíhačů. DS9 je vážně ohrožena a jediná její naděje je právě Saffron. Křižník vykryje útok torpédy a v tom se ozve Jeffrey a chce zapřít rozhovor o jeho poslání… Naštve si tak většinu posádky. DS9 se nakonec podaří obnovit zbraně a spolu se Saffronem roj stíhačů rozbijí a část zaženou zpět do červí díry. Saffron pak pár dní zůstává u DS9 a Quarrantin si za pomoci Defrema ujasní svůj vztah s Likou Darim.
DOMINION
Saffron se konečně dostal přes červí díru na druhou stranu. Po chvíli se navazuje kontakt s bojovou stanicí. Zde je ze slušnosti zanecháno pár pomocníků včetně kapitánovi ženy Rachel. Derrox si s Likou konečně vyjevili své city. Saffron letí plnou rychlostí za neznámou planetou. Po dosažení souřadnic jsou sestaveny dva výsadkové týmy. Ze Saffronu vyráží člun. Za chvíli přistává na písečném povrchu planety „Zero“. Okamžitě je zachycena známka života…
PLANETA ZERO
Výsadky nalézají čtyři Jem‘Hadary hlídající tajného agenty. Teprve na místě se o něm dozvídají, že se jedná o Měňavce. Člun se v pořádku vrací. Zato Davis má problém. Z ničeho nic se objevil v Jeffrysově průlezu a nemůže ven ani kontaktovat okolí… Jeffrey zatím rozbíhá svůj projekt: Biologický scanner, který dokáže objevit Měňavce na lodi. A skutečně objevil! To zjišťuje i lapený kapitán. Měňavec je spolu s ním v Jeffrysově průlezu. Jeffrey oznamuje tuto skutečnost na můstku zrovna ve chvíli, kdy se objeví Derrox a Měňavec z planety Zero. Pro jistotu je spuštěn scan po druhé, ale dochází ke zhroucení palubního počítače na lodi. Vina hned padá na vědce, i když je očividně nevinen. Quarrantin promlouvá s agentem a dozvídá se, že Měňavci zřejmě obsadili loď a jeden z nich má podobu kapitána. Lest je však prozrazena a při škrcení „kapitána“ je Derrox přerušen silnou explozí. Útočí Jem‘Hadarská letka je ale odražena. Saffron je bohužel silně poškozen. Jeffrey a Derrox pracují na odboji, zbytek důvěřivé posádky tupě vykonává rozkazy Měňavce…
VZPOURA
Derrox sebral většinu „vyšších“ na Saffronu a vytrácejí se do doků. Pravý kapitán zatím trpí ve svém vězení. Je popálený od útoku Jem‘Hadarů a konečně se dozvěděl, o co Měňavci jde. Na rozkaz vydat mu veškeré kapitánské kódy však nereaguje a Měňavec ho zabíjí. Kapitán umírá se ctí. Teď již ozbrojení povstalci jdou likvidovat Měňavce. Jedna část obsazuje hangár, kde vede boj s Jem‘Hadary, druhá vzdoruje ve skladu A-1 zbytku posádky vedenou panem Scharkersem. Tým 1 se v hangáru setkává s tajným agentem ze Sekce 31. Tým 2 zatím nalézá při průlezu lodí ostatky pravého kapitána. Zajatý Derrox se osvobozuje. Tým 1 ztrácí veškerou pochybnost. Tajemný muž je vážně ze Sekce 31 a ještě k tomu upgradovaný borgskou technologií. Vzpoura vrcholí. Všichni účastníci se objevují na můstku za účelem zajmout falešného kapitána. Ten nekontrolovaně zabijí Scharkerse a tři z týmu. Mezi nimi je i Lika. Měňavec pak mizí. Saffronem zmítá umělá elektronická bouře a i ostatní Měňavci mizí. Je na čase rychle jednat…
KDO Z KOHO?
Tajný agent se ustanovil kapitánem, Derrox byl jeho „jednička.“ Po chvilce příprav a pátrání je nalezena Jem‘Hadarská loď, kde se podle velení Saffronu ukrývají zmizelí Měňavci. Saffron letí plnou parou vpřed, ale Sekce 31 vykonala práci za ně. Loď meňavců je zničena a její posádka je zajata. Agent opouští Saffron. Velení přenechal Derroxovi. Saffron je však v bídném stavu a tak vyčkává a je opravován… V mlhovině poblíž se zatím schovává tajemná loď a malé Romulanské plavidlo… Saffron obdržel šifrovanou audiodepeši v kódu Federace: Starý známý agent Charron zadává nové úkoly. Saffron se má setkat s Romulanským člunem a vyměnit jejich člověka za agenta Federace a Romulana pak zabít. Charron zpochybňuje jednání nadřízeného Williamse a tak chce sabotovat celý plán. Je za to stíhán po celé své lodi. Zajatí Měňavci se zatím připravují na brutální výslech.
STŘET
Na nového kapitána Saffronu zatím dolehl stesk po Lice a stal se z něj samotář. Po dlouhé rozmluvě s přítelem se Derrox vyrovnal se svými pocity a stal se plnohodnotným a dobrým kapitánem. Saffron doletěl k červí díře a kotví u jedné stanice. Spojuje se s Charronem a dostává povolení zatknout Williamse. Část posádky opouští loď a Saffron jde do akce. Přenos se zdaří, ale tělo nikde. Williams se mezitím chce zmocnit Quaziho (Měňavec z planety Zero). Osvobozuje Makisty a tvoří posádku lodi Phoenix II. Jeho plán je jasný. Pomstít svou ztracenou rodinu. Na Saffron je transportována T‘Po a Derrox oznamuje Rachel smrt bývalého kapitána. Ta se vrací na Saffron. Při odletu lodi nastává ohromný dominionský útok. Saffron se začleňuje do rychle sehnané obrany, bojové stanice jsou zničeny. Obranu však vede neschopný kapitán lodi USS Zhukov. Saffron objeví dalších 180 stíhačů, ale Zhukov to nebere na vědomí a tak Saffron dezertuje. Federace je rozprášena. Saffron letí dál, ale Phoenix II. ho sleduje…
VÝPRAVA ZA SVATÝM GRÁLEM
Saffron letí na orbitu planety, na které je stanice na výrobu Ketracelu bílého. Náhražka přestává působit.Quazi a Defrem zatím sestrojili hypotézu, podle které je možné, že Dominion manipuluje s mrtvými a používá je na práci…
CHEVOT Z ORE‘X-AT – NEČEKANÁ POMOC?
Na lodi probíhají poslední přípravy na dobytí stanice na výrobu Ketracelu bílého. Jejich cestu však přeruší setkání s podivným plavidlem, které na palubu Saffronu transportuje bionickou hmotu. Na zemi zatím Admirál Regayov odkryje svou spolupráci s agentem Williamsem a předá mu přístupové kódy na Saffron. Pak se pohádá s Maxvellem. Saffron je v hrozném stavu a stále zkoumá neznámé plavidlo. Podle hypotézy se jedná o koráb, který používali Zakladatelé při průzkumu vesmíru v samém začátku. Plavidlo zatím obere Saffron o veškerou energii a transportuje mu na palubu Chevota – vědecký hologram Zakladatelů.
HORIZONTY UDÁLOSTÍ
Začátek kapitoly nás přenáší o pár dní zpět. Lika se připravuje na zajmutí kapitána – Měňavce. Je však zabita. Alespoň zdánlivě. Její tělo je přeneseno na neznámé místo, kde otrocky těží materiál pro výrobu Ketracelu. Saffron se zatím dozvídá, že se v blízkosti jejich pozice nachází opuštěný dok a proto změní kurz. Mezitím se k Saffronu připojuje malé plavidlo, které ovládá Chevot. Phoenix II. se zatím potýká s neznámou biolodí. I DS9 má problémy. Červí dírou proletěla eskadra neznámých plavidel, v raketoplánu č.4. je vyráží hledat praporčík Klondsky. Maxwell na Phoenixu nachází maskovaný kontejner Federace.
KLADY A ZÁPORY
Regayov nařizuje Williamsovi, aby prozkoumal Ore‘x-at. Saffron zatím odlétá do doku, kde Bárta a Jeffrey (Kteří spolu začínají péct) sestrojují z Chevota naváděcí rozhraní. Phoenix zatím úspěšně vypouští sondu, která vniká do Ore‘x-at. Saffron si taky vede dobře - přístroje v doku ho opravily a ještě nalezli maskovací zařízení!
DOK
Na Saffronu probíhají finální opravy, posádka má volno. Bárta a Jeffrey pronikají do Doku a nacházejí dvě ničivé zbraně. Donesou je kapitánovi, který okamžitě vyhlásí zákaz vstupu do Doku a sestaví výsadkový tým. Mezitím je definitivně přerušeno spojení mezi Klondskym a DS9. Rachel se stále ještě nemůže vzpamatovat ze smrti svého manžela a proto se vypraví za Borgem Brodgem. Phoenix odkryl tajemství Ore-x‘at, výsadkový tým rozdělený na dvě skupiny je překvapen agresivním útokem osminohých tvorů. Ani Saffron nezůstává ničeho ušetřen: Jem‘Hadarům se podařilo uprchnout.
WILLIAMSŮV TRIUMF
Saffron stále kotví u Doku, Phoenix ho sleduje. Williams se pokusí o riskantní transport, který se zdaří. Williams pak pustí Jem‘Hadary, kteří se rozprchnou do všech koutů lodi a zraní Weytovu přítelkyni. Ve strojovně také aktivuje svoje dlouho utajované zařízení. Tým v Doku se teleportuje na palubu, kde je zraněný Luis okamžitě předán do péče lékařů.
O PÁR KROKŮ BLÍŽ...
Quarrantin se konečně vyrovnal sám se sebou a tak se Saffron stal dobře vedenou lodí. Jem‘Hadaré byli jakž takž eliminováni, to i za cenu několika lidských životů. Weyt, který se teprve teď vrátil z Doku a neměl ani potuchy o pavoucích, přináší důležitou věc: Dokumenty poskytující kapitánovi přesnou mapu okolí – a tím pádem i stanic. Saffron se odpoutává od Doku a přitom narazí na malé, dominionské, transportní plavidlo. Z kapitána a jeho jedničky se stává sehraná dvojka. Phoenix, po odstranění autodestrukčního klíče, je pod přímým velením Maxwella se vydává do Doku tuše veliké věcI...

© 2002 Ferri Brodge