OBRÁZKOVÝ KVÍZ


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0301.
Kolik palub má Defiant?

a)
b)
c)
d)
e)
3.
5.
8.
9.
12.

0302.
Jak se jmenuje substance, na níž jsou závislí Ornarané?

a)
b)
c)
d)
e)
Silicium.
Bericium.
Felicium.
Halicium.
Dulicium.

0303.
Ve kterém důstojníkovi Flotily se usadil mateřský organismus parazitů ohrožujících Federaci?

a)
b)
c)
d)
e)
Aaron.
Savar.
Keel.
Quinn.
Remmick.

0304.
Kterého člena posádky Enterprise obdařil Q všemocností?

a)
b)
c)
d)
e)
Picarda.
Rikera.
Data.
Troi.
LaForge.

0305.
Jaká zlá entita zabila Tashu?

a)
b)
c)
d)
e)
Armus.
Aldus.
Akrus.
Apnus.
Arlus.

0306.
Jaký byl kód U.S.S. Reliantu, díky kterému Spock deaktivoval jeho štíty?

a)
b)
c)
d)
e)
16235.
16456.
16310.
16307.
16309.

0307.
Jak pozdravila regentka Cuzar kapitána Picarda?

a)
b)
c)
d)
e)
Yang-Tai-Chi-Chuan-Che.
Seguidos-Dos-Gios.
Nebi-Smela-Dal-Bujdu.
Jo-Tschien-Tsche-Fo.
Fo-Hujkn-De-Fiho.

0308.
Jak popsal admirál Kirk Spockovu duši při smutečním proslovu?

a)
b)
c)
d)
e)
Nejobětavější.
Nejvulkánštější.
Nejlidštější.
Nejzkušenější.
Nejmoudřejší.

0309.
Kolik let strávil Khan se svou posádkou ve vyhnanství?

a)
b)
c)
d)
e)
10.
15.
20.
25.
30.

0310.
Kolik let bylo admirálu McCoyovi, když prověřoval lékařské záznamy na nové lodi Enterprise-D?

a)
b)
c)
d)
e)
125.
127.
135.
137.
145.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


301.b 302.c 303.e 304.b 305.a 306.e 307.d 308.c 309.b 310.d.