ANDORIÁNI


Další informace o Andoriánech

Andoriáni je jedna z velmi zajímavých ras, která sice není příliš frekventovaná jako třeba Klingoni či Borgové, ale naopak není jen episodní záležitostí. Navíc je tu reálná šance, že její pravý čas přijde v seriálu Enterprise.

Andoriáni se poprvé objevili v episodě Originální série - Journey to Babel. Andoriánského velvyslance Shrase ztvárnil Reggie Nalder a Theleva, Orionce převlečeného za Andoriána.si zahrál William O'Connell.

V episodě Gamesters of Triskelion (TOS) bojuje Kirk s andoriánským gladiátorem a v episodě Whom gods destroy (TOS) pomáhá Andoriánský blázen držet Kirka v zajetí.

Dále v episodě Originální série Lights of Zetar je vidět mrtvý andoriánský knihovník na Memory Alpha.
Také v Nové generaci Andoriáni nechybí. V episodě Captain's Holiday jsou spatřeni na planetě Risa, kam se chodí rekreovat, v Data's Day je slyšet zmínka o andoriánských svatbách ve čtveřicích a také v Offspring - zde si Lal, dcera Data, vybírá svou podobu - Andoriánku.

TNG - Offspring

V Deep Space Nine v episodě Prophet Motive je Andoriánský lékař navržen na Carrington Award.
Z filmů je to ST IV - The Voyage Home při zasedání Rady Federace a ST V - The Final Frontier - podoba andoriánského Boha.

Planeta AndoriaDomovem Andoriánů je planeta Andoria. Hovoří se zde vlastním andoriánským jazykem. Andoriáni jsou jedni ze zakládajících členů Spojené federace planet, nicméně ve Flotile jich slouží jen velmi málo. Andoriáni jsou povahou válečníci. V minulosti bojovali jak mezi sebou, tak i proti útočníkům z jiných planet. Narozdíl třeba od Klingonů však nejsou dobyvační a nebojují bez důvodu - boj je pro ně jednak prostředek obrany, jednak věc cti, jen zřídka prostředek jak někoho k něčemu donutit. Andoriánská kultura ctí rodinná pouta a přestože soucit není u Andoriánů zrovna hojný, v případě rodinných záležitostí mají pro podobné slabosti pochopení.

Andoriáni jsou humanoidní rasa, která v sobě kombinuje některé rysy savců s některými vlastnostmi hmyzu. Mají vnitřní kostru jako lidé, ale také mají exoskelet, jako hmyz, který slouží k ochraně končetin a těla. Jsou vyšší než lidé a pozoruhodné jsou jejich modrá kůže a tykadla. Muži-Andoriáni jsou vysocí kolem 2,4 metrů a váží asi 102 kg. Ženy mají asi 2,1 metrů a 90 kg. Většina Andoriánů má bílé vlasy, ale malé množství (asi 15%) Andoriánů má vlasy černé. Andoriánský zrak je spoluprácí dvou orgánů: očí a tykadel. Andoriánské oči jsou barvoslepé, tykadla mají naopak široké spektrum barev, ale nižší ostrost vnímání. Andoriánský sluch je také lepší než lidský, neboť na sluchu se podílí uši a tykadla. Omezením tykadel je, že jsou směrové, takže musí být otočeny směrem ke zdroji zvuku. Na druhou stranu, mají široký frekvenční rozsah. Díky tomu všemu je velmi těžké ukrýt se před Andoriánem, dokonce i v naprosté tmě.

Párek AndoriánůAndoriáni se rodí z vajec, a jejich život trvá kolem 130 andoriánských let (asi 180 standardních let), nejstarší Andorián všech známých dob se dožil 256 pozemských let. Slabinou Andoriánů je to, že nemají moc vyvinutý termoregulační systém, takže mají problém s udržením tělesné teploty při vysokých teplotách.

Nejzajímavější částí andoriánského fyzického vzhledu jsou tykadla. Jsou velmi citlivá, omezeně pohyblivá, jsou tvořena svalovou hmotou pokrytou exoskeletem, na jejich konci jsou receptory, mimo jiné pro: barevné vidění, sluch, hmat, čich. Je zde také "telepatický" senzor (nutný dotyk dvou takovýchto senzorů pro přenos myšlenek), které hrají velmi důležitou roli při rozmnožování. Pomocí tykadel se také vyjadřují emoce. Andoriánský "polibek" je realizován dotykem konců tykadel. Díky velké důležitosti tykadel se velká část andoriánské psychologie týká právě jich. Strach z poškození tykadel je větší a rozšířenější než strach z kastrace u lidí. Ztráta tykadla je pro Andoriána ekvivalentní hluchotě, němotě, kastraci a znetvoření obličeje u člověka a žádný Andorián by dobrovolně podstoupil nebezpečí jejich zranění. Pokud se někdo dotkne tykadla bez vyzvání, je to bráno jako neomluvitelná hrubost a v případě poranění je zde legitimní důvod k napadení i vraždě. Andoriánská tykadla jsou velice citlivá na bolest, protože je zde mnoho nervů. Avšak, pokud Andorián přijde ke zranění tykadla, není to důvod ke smrti, jak se mnozí domnívají.

Jedna z nejdůležitějších věcí v andoriánské psychologii je rozmnožovací ústrojí. Lze říci, že Andoriáni svým dětem vysvětlují aspekty života na ptácích, hmyzu, mořských konících a klokanech. Andoriánské pohlavní orgány jsou podobné stavbou a funkcí lidským - s tím rozdílem, že muži mají 2 penisy. Jeden větší plní sexuální funkci, menší slouží k vyměšování.

Je velice obtížné určit pohlaví dítěte při narození, což má za následek, že andoriánské děti jsou vychovávány bez rozlišení pohlaví. To je jeden z důvodů, proč je andoriánská společnost opravdu rovnoprávná ve vztahu mužů a žen. Pohlavní orgány se vyvíjejí během první puberty. Muži mají vtažitelný penis, podkožní varlata; ženy mají dělohu a pochvu, břišní vak a šest bradavek - v této fázi jsou ploché a nevyvinuté - které se po párech táhnou od hrudníku až k podbříšku. Této fázi se říká bezpohlavní fáze. Druhá puberta nastává, pokud vznikne silný emocionální vztah mezi bezpohlavními opačných pohlaví a jejich empatické spojení se prohloubí do plného telepatického spojení. Vyvíjejí se ženské bradavky a břišní vak, zvětšuje se velikost varlat u mužů a začíná produkce pohlavních buněk. Od chvíle prvních změn se pár považuje za zasnoubený a musí mít svatbu kdykoliv před konečným spojením. Konečné spojení je spojení penisu muže s vyvinutými varlaty a pochvy ženy s vyvinutými bradavkami včetně prvního plného telepatického spojení. Končí těhotenstvím. Nejprve je vejce 10,5 měsíce uvnitř ženy, poté je sneseno. Během těhotenství mají ženy neobvyklé chutě.
Nevěra je na Andoru neznámým pojmem, neboť spojení během formálního svazku vyvolá fyzické změny v nervovém systému a Andorián pak není schopen vykonat spojení s nikým jiným. Andoriáni neznají slovo rozvod; sňatek trvá celý život a smrt jednoho obvykle znamená smrt ostatních.

Znak AndoruAndoriáni jsou velmi inteligentní rasa, která má velký smysl pro povinnost a disciplínu. Andoriánští vědci mají velmi dobré jméno ve Federaci, neboť vyvinuli mnoho technologií.
Andoriáni většinou zachovávají chladnou hlavu, myslí a jednají racionálně, avšak také pod vlivem emocí, čímž se odlišují od Vulkánů. Andoriáni rozvíjejí svou logiku, aniž by zavrhovali emoce.
Andoriánská společnost je založená na rodině a klanech. Rodiny kdysi bývaly docela velké, ale v nynější době to je obvykle 7-10 lidí. Andoriánské rodiny jsou sdruženy v klanech. Klany se různí od několika set do několika milionů členů. Klany nemají vymezená svá území.

Andoriáni mají tři tradiční obřady: obřad narození, "Věk změny" a svatbu.
Prvním z těchto obřadů je NUTAK - Když se narodí nový Andorián, pořádá se po 4 dny uvítací obřad. Oslavuje se jeho osvobození z vejce a jeho příchod na tento svět. Poslední den přijímá požehnání od kněze.
Druhým je REMALI'Y - Andoriánský "Věk změny", oslavující příchod dospělosti. Ten probíhá, když Andorián dospěje, tzn. vyvinou se u něj plně pohlavní znaky. Trvá 3 dny; první den je sám s učitelem (příprava), druhý den je o samotě (rozjímání) a konečně třetí den je během formální ceremonie přijat mezi dospělé.
A konečně FOMEL - Andoriánská svatba, která se od ne-andoriánských liší tím, že vyžaduje čtyři snoubence. Svatba je velmi obřadní, trvá deset dní a schází se zde rodiny, přátelé a vzdálenější příbuzní. Během této doby jsou snoubenci ve stálém kontaktu s lidmi a nejsou schopni dovršit spojení. První 3 dny se snoubenci navzájem nevidí a účastní se přípravných rituálů, čtvrtý den je kněz oddá, pátý a šestý den je určen pro rozjímání a pak následují 4 dny oslav.
Andoriáni vnímají smrt jako přirozenou věc, avšak věří v posmrtný život. Netruchlí přehnaně pro své mrtvé, neboť věří, že duch je konečně volný. Mají zvláštní místa, kam pohřbívají své mrtvé, ale nekonají se žádné obřady.

Vlajka Andoru

Úroveň vzdělání je na Andorii velmi vysoká, každá vesnice má školu, téměř v každém městě je univerzita. Vysoká úroveň vzdělanosti Andoriánů je pověstná po celé Federaci. Od tří do dvanácti let musí Andoriáni chodit na základní školu, od 13 do 18 na střední a pak mohou jít na univerzitu.

Andoriánský nervový systém vyžaduje pro svou funkci a vývoj velké množství proteinu. Protože Andoriáni potřebují mnoho masa, je pěstování zvěře věcí primární důležitosti pro andoriánskou ekonomiku. Andoriánské peníze jsou postaveny na hodnotě zvířat.

Povrch planety AndorieAndoriánská konfederace je tvořena 13 planetami: Andorií (Epsilon Indi VIII) a dalšími 12 planetami, kolonizovanými před vznikem Spojené federace planet. Andoria je hlavní planetou, administrativním centrem a nejdůležitější planetou konfederace. Jednotlivé planety nejsou samostatnými státy v rámci Federace, tvoří jen provincie jednotného státu řízeného z Andorie.
Andoria je osmá z devíti planet na oběžné dráze hvězdy Epsilon Indi. Andoria je planeta třídy M, o něco větší než Země a při pohledu z vesmíru má modrozelenou barvu. Je to domovská planeta rasy Andoriánů. Povrch Andorie je tvořen z 92% souší a jen 8% povrchu je pokryto povrchovou vodou. Atmosféra je zde řidší. Oceány Andorie jsou velmi podobné pozemským, ale obsahují méně soli.
Na Andorii žije asi 4,5 miliardy obyvatel. Hlavním městem planety je Tualan (3,5 mil. obyvatel), který je největším městem planety. Andoria má také klíčovou úlohu pro Hvězdnou flotilu. Hvězdná základna 7 obíhá kolem planety a na povrchu ve městě Chiskis je obrovská továrna na výrobu hvězdných lodí.

Bližší informace naleznete na stránce http://andor.startrek.cz.

© Zirland 20010731