BORGOVÉ


OBECNĚ O PLAVIDLECH

Většina borgských lodí jsou Krychle. Obecně jsou borgská plavidla většinou obrovská, silně decentralizovaná a souměrná. Uvnitř nelze rozlišit žádný specifický můstek, strojovnu či ubikace. Dalo by se říci, že všechno je všude. Lodě jsou silně vyzbrojeny energetickými zbraněmi a jsou schopny se velmi rychle opravovat i při obrovských poškozeních. Dříve byla vidět plavidla pouze ve tvaru Krychle, později se objevily i Koule, Diamanty a Sondy (částečně zaoblené kvádry).
V Nové generaci jsme mohli vidět ještě loď zcela netypickou, nesouměrnou a přesně nepopsatelného tvaru, ta však nebyla řízena Společenstvem, ale odpojenými Borgy.

KRYCHLE

Krychle je standardním plavidlem Borgů. Je několikanásobně větší než loď třídy Galaxy. Tato plavidla mají silně decentralizovaný návrh bez specifického můstku, strojovny či obytných prostor. Nicméně nějaké důležité centrum na lodi je, ačkoliv ho nelze nalézt ani senzory. Pouze kapitán Picard, který stále slyšel zpěv úlu, poznal, kde takové centrum je. Krychle nejen, že nesou vlastní těžké zbraně, jsou také schopny analyzovat zbraňové systémy nepřítele a během několika okamžiků se na ně plně adaptovat. Jsou také schopny samy se opravovat a to dokonce takovou rychlostí, že zásah phasery pro ně neznamená defakto žádný problém.
Nejběžnější rozměry Krychlí jsou 3000x3000x3000 metrů. Plavidlo má obvykle kolem 800 palub, hangár pro asimilované lodě, únikový modul-kouli atd. Na palubách je možno vidět různě umístěné výklenky pro regeneraci Borgů a ovládácí panely. Místnosti byste zde hledali asi marně, snad jen asimilační komory, či zákoutí chodeb. Každé plavidlo má centrální Plexus, který ho spojuje s myslí společenstva. Plexus je propojen s Unikomplexem (hlavní základnou Borgů a sídlem královny) pomocí důmyslné subprostorové sítě. V plavidle jsou též obvykle čtyři transwarpové cívky, které dodávají plavidlu potřebnou rychlost pro pohyb lodi. Posádka čítá okolo 100 000 vojáků. Hmotnost krychlí je přibližně 4,5 miliard tun. Životnost je neomezená díky autoregeneraci, pokud samozřejmě není zničena. Všechny systémy se neustále vyvíjejí asimilováním nových technologií.
Prostředí na palubě se skládá z dýchatelné atmosféry, tíže o 2 kPa vyšší, než je běžná pozemská, vlhkost se obvykle pohybuje okolo 92 procent a teplota je udržována na 39,1 stupních Celsia.
Nebezpečí krychle spočívá hlavně v její nezranitelnosti. Již dvakrát se krychli podařilo téměř bez škrábnutí proniknout až k Zemi a ztráty na straně Federace byly obrovské. Může být zničena ze tří čtvrtin a stále ještě je schopna obnovit síly a regenerovat se. Jediná krychle může na své osamělé cestě vesmírem asimilovat desítky planet - a těžko říct, co by se stalo, kdyby Borgové zaútočili několika krychlemi najednou. První setkání Krychle Borgů s Federací proběhlo v systému J-25 hvězdného data 42761.3 (rok 2365), kdy Q vstrčil Enterprise D přímo do prostoru ovládaného Borgy a do cesty Krychli směřující do kvadrantu alfa. Druhá (dost možná i ta samá) přilétla do prostoru Federace rok poté a svedla bitvu s Flotilou u Wolf 359. Třetí přiletěla v roce 2371 - z toho to vypadá, že zatímco předchozí krychle se motala poblíž Federace, tato přilétla přímo z území Borgů v kvadrantu delta, zavolána na pomoc lodí předchozí. Na obou dvou byla královna.

KOULE

Koule jako taková byla již viděna v mnoha velikostech, proto nelze uvést žádné jednoznačné rozměry. Dosud však vždy platilo, že byla menší než Krychle.
Jako ostatní borgská plavidla i Koule využívají zbraňové systémy asimilovaných kultur (např. plazmová torpéda). Jejich životnost je takřka neomezená (nedojde-li ke zničení v bitvě), jelikož využívá autoregenerace.
Koule může být i jádrem krychle a slouží jako únikový modul Královny a skupiny elitních Borgů. Při zničení krychle ji modul opustí a jeho osazenstvo se pokusí při nejbližší příležitosti znovu vybudovat Společenstvo a novou loď.

Voyager se s borgskou koulí střetl vícekrát. Jediný známý střet v kvadrantu alfa proběhl v roce 2373, kdy se Borgové pokusili vstoupit zpět do minulosti a překazit Zeframu Cochranovi jeho první let warpem. Tehdy Koule opustila útočící Krychli těsně před jejím zničením a začala vytvářet časový vír, do kterého vlétla i Enterprise-E pod velením kapitána Picarda, který jim plány překazil.

DIAMANT

Jde o plavidlo středních rozměrů a průměrných štítů, velmi silně vyzbrojené, autoregenerativní ve tvaru diamantu. Slouží spíše k dozoru než k samotné akci. Jeho funkcí je řídit průběh hromadných asimilací a jelikož jediný, kdo dohlíží na Borgy je královna, bude se zákonitě jednat o plavidlo Borgské královny.
Plavidlo královny bylo poprvé spatřeno v roce 2375, když se oddělilo od Unikomplexu (Unimatrice Jedna) a mělo dohlížet na průběh asimilace druhu 10026 (ST Voyager).
Bohužel toto plavidlo nebylo vidět při bojovém nasazení a tak nemůžeme posoudit jeho zbraňový potenciál.

 

TAKTICKÁ KRYCHLE TŘÍDY 4

Taktické krychle 4. třídy jsou těžce vyzbrojená a také obrněná plavidla. Je známa pouze jedna - Taktická krychle 138. S tou se setkala kapitán Janeway v epizodě Unimatrix Zero.

SONDA

Sonda je malé podlouhlé plavidlo o velikosti rovné polovině Federální třídy Intrepid, tedy přibližně 170 metrů na délku, avšak se stejnou palebnou silou.
Na toto plavidlo narazil U.S.S. Voyager v roce 2375, načež se Borgové pokusili Voyager asimilovat. Došlo k bitvě - v jednom okamžiku byla Sonda donucena upravit štíty. V této slabé chvilce došlo k transportu fotonového torpéda přímo na palubu Borgského plavidla a jeho následnému výbuchu, po kterém zůstalo osm kilotun trosek.

PRŮZKUMNÍK

Malé plavidlo tvaru krychle o hmotnosti 2,5 miliónů metrických tun. Plavidlo vyžaduje minimální posádku - celkem 5 vojáků. Jedna takováto loď byla po své havárii objevena Enterprise-D v roce 2368 na povrchu měsíce v sektoru Argolius. Havárii přežil jediný Borg, kterému dal Geordi LaForge jméno Tim.


 

LOĎ ODPADLÍKŮ

Toto plavidlo nebylo řízeno Borgským společenstvem, ale Borgy, kteří od něj byli odpojeni, po té co se na jejich loď vrátil "Tim" Ten po dobu svého pobytu na Enterprise získal určitou individualitu a po návratu na krychli jí začal šířit mezi ostatní vojáky. Takto "nakažení" Borgové přestali býti schopni fungovat v rámci požadavků Společenstva a byli "vyvrhnuti". Toho využil bratr nadporučíka Data - Android Lore. Ujal se těchto Odpadlíků a s pomocí jejich lodě chtěl zničit kapitána Picarda.
Jak je vidět z prvního obrázku, toto plavidlo je několikrát větší než loď Federace třídy Galaxy a pravděpodobně disponuje i větší palebnou silou. Na obrazovce jsme mohli vidět jak phasery, tak energetická torpéda této lodě.INTERIÉRY BORGSKÝCH LODÍ


DALŠÍ NEOFICIÁLNÍ TŘÍDY A ÚDAJE ZE HRY STAR TREK: ARMADA

ASSEMBLER

Funkcí Assembleru ve Společenstvu je stavba struktur - stanic. Stavební program Assembleru rozvine četné šiky vojáků, kteří posléze začnou stavět.
Assemblery jsou vybaveny vlečnými paprsky umožnující vléct opuštěná plavidla. Nejsou útočná plavidla a nemají zbraně.

ASSIMILATOR

Assimilator je plavidlo středních, nebo spíše větších rozměrů. Jeho funkce je assimilace nebo zničení všech neassimilovaných plavidel a stanic.  Assimilatory jsou vybaveny vysoko energetickými torpédy. Plavidlo může být upraveno tak, aby byla assimilace prováděna automaticky - za pomoci auto-assimilačního paprsku. Tento paprsek přenese posádku nepřítele z jeho lodi a začlení ji do Společenstva - stanou se posádkou Assimilatoru.

DETECTOR


Detectory jsou velmi malá plavidla, jejichž funkcí ve Společenstvu je prozkoumávat oblasti vesmíru, ohodnotit jejich význam a informovat o výsledcích Společenstvo. Detector je vybaven předním energetickým dělem. Vyžaduje velmi malou posádku. Taktéž je vybaven tachyonovou detekční sítí – modifikací senzorů pro užití tachyonových částic. Tato modifikace umožňuje Detectoru najít zamaskované lodě v dosahu senzorů.

DIAMANT

Diamanty jsou plavidla středních rozměrů - jsou o málo menší než Koule. Jejich funkcí je pomáhat řídit assimilace neassimilovaných flotil a stanic. Diamanty jsou vybaveny energetickými paprsky a mohou být přizpůsobeny a dovybaveny dalšími technologiemi, jenž jsou nutné pro dokončení jejich cíle.
Remodulace štítů – jednou z modifikací je štítová remodulace. Diamant může být uzpůsobený na dočasnou úpravu - učiní štíty dočasně neprostupnými a výkonnějšími.
Počítačové rušení – diamant může být přizpůsobený tak, že může vysílat rušící frekvenci k nepřátelským plavidlům. To umožní Společenstvu dočasně převzít kontrolu nad tímto plavidlem.
Naniti - další modifikace umožnuje dát injekci Borgských Nanitů do nepřátelského komunikačního systému. "Nakažený" oponent postupně přichází o počítačové rozhraní.
Ultritiové výboje – poslední modifikací je palba Ultritiových výbojů v mnohočetném množství. To by mělo určit nevhodné cíle pro assimilaci. Výboje silně poškodí všechna cílová plavidla.

DILITHIUM COLLECTOR

Dilithiové Collectory jsou malá plavidla, jejichž jedinou funkcí ve Společenstvu je vytěžit z měsíců dilithium a přepravit jej do zpracovatelských stanic. Jsou vybaveny výkonnými těžebními transportními paprsky. Nejsou to ofenzivní plavidla a zbraně pro jejich funkci nejsou zapotřebí - bohužel se nemohou ani bránit.

INTERCEPTOR

Interceptor (neboli Stíhačka) je stíhací plavidlo středních, či spíše menších rozměrů. Funkcí lodi je identifikace neassimilovaných plavidel a stanic, určení jejich potenciální hodnoty a jejich assimilace nebo zničení - to je založeno na předchozím ohodnocení. Jsou vybaveny energetickými paprsky (obdobami phaserů). Interceptory jsou uzpůsobeny na let transwarpem (pouze na omezenou dobu). To dovoluje plavidlu okamžité dostavení se k cíli, eventuálně na místo, nad kterým má Společenstvo nebo jeho spojenci kontrolu, bez ohledu na vzdálenost, jenž je třeba překonat.

KOULE

Koule je plavidlo středních rozměrů - vůči Krychli. Funkce Koule je assimilovat či zničit všechna neassimilovaná plavidla a stanice. Jejími zbraněmi jsou energetické paprsky. Vyžaduje průměrné množství Vojáků.
Regenerace – koule může být přizpůsobena k regeneraci poškozených systémů. Tato funkce dočasně urychluje její opravy - například štítů.

KRYCHLE

Krychle jsou největší plavidla Borgů - přes 1000 m na délku, šířku i výšku. Funkcemi Krychle jsou assimilace či ničení všech dosud neassimilovaných plavidel a stanic. Vyžaduje velké množství vojáků - okolo 1000 a výše. Zbraňové systémy čítají vysokoenergetická torpéda a energetické paprsky.
Holding Beam - krychle může být přizpůsobena užívat Holding Beam - paprsek, jenž přenese na palubu nepřátelského plavidla vojáky z Krychle a současně assimiluje plavidlo. Při této transformaci je nepřátelské plavidlo "uchyceno" - únik není možný.

ASEEMBLY MATRIX

Assembly Matrix je základní strukturou pro stavbu lodí. Skládá se ze dvou základních částí - první - pro konstrukci nových lodí a druhé pro opravu lodí poškozených. Obě části mohou pracovat současně. Assembly Matrix může stavět Detectory, Interceptory, Koule a Assimilatory. Nemůže být postaven bez Nexu a je beze zbraní.

ADVANCED ASSEMBLY MATRIX

Advanced Assembly Matrix je rozšířená verze Assembly Matrix, která umožnuje konstrukce Krychlí a Diamantů. Má dvě části - jednu pro opravu a jednu pro konstrukci, jako jeho menší protějšek. Aby mohl být postaven, musí být nejprve postaven Nexus, Assembly Matrix a Modification Center.

MODIFICATION CENTER

Modifikační středisko dovoluje upravit Detectory, Interceptory, Koule, Assimilatory a Krychle speciálními funkcemi. Každá z úprav vyžaduje vlastní "laboratoř", které jsou připojeny na Modifikační středisko, avšak každá má vlastní malé štíty nezávislé na hlavní struktuře. Pokud je zničeno Modifikační středisko, zanikají všechny moduly. I zde musí být nejprve postaven Nexus.

NEXUS

Borgský Nexus je komunikační sít Společenstva v sektoru. Nexus je vlastně obdoba hvězdných základen jiných impérií. Může být také upraven dostavbou šesti dodatečných silových uzlů, což zvyšuje "efektivitu práce". V Nexu je možno stavět Assemblery a Dilithiové Collectory. Je také základní obrannou jednotkou pro danou oblast. Stavba Nexu je také podmínkou pro další stavbu struktur - např. Energetických děl, detekčních polí atd. Je vyzbrojen velkým množstvím učinných energetických děl.

PROCESSING NODE

Borgský zpracovací uzel je nutný pro těžení a zpracování dilithia, které je podstatnou surovinou pro konstrukci lodí a stanic. Součástí Uzlu je jeden Dilithium Collector, který začíná dolování nejbližšího Dilithiového měsíce. Jakmile je Collector plný dilithia, vrátí se do Uzlu a zahájí tím proces zpracování dilithia. Další Collectory mohou bý konstruovány v Nexu.

TECHNOLOGY NODE

Technologický uzel dovoluje upravit Diamant čtyřmi doplňky. Jako u Modification Center i tady musí mít každá úprava svůj modul na základu Uzlu. Popis je defakto identický s Modification Center.

TRANSWARP BRÁNA

Transwarp brána dovoluje Společenstvu otevřít časově omezený stabilní transwarpový průchod ne kterékoli jiné místo. Pokud je průchod otevřen, plavidla mohou cestovat v obou směrech. Energeticky je to velmi nákladná struktura a proto nemůže být otevřena permanentně.


[Charakteristika] [Historie] [Lodě] [Wallpapers]