OCAMPOVÉ


Další informace o Ocampech

KesOcampové jsou humanoidní forma života. Jejich rodná planeta se nachází v delta kvadrantu, na které žili po Povrch planety Ocampůmnoho let v míru a harmonii. Jednoho dne se však setkali s cízí životní formou, která si říkala Nacien. Není přesně známé, co se s ní později stalo, víme jen, že se jeden jedinec (nám známý jako Ochránce) na planetě usadil a později tu prováděl různé testování. Při jednom z nich zavlekl do atmosféry planety jaderné částice a znemožnil tak život na jejím povrchu.


Protože si nechtěl vzít ubohé Ocampy na svědomí, vybudoval jim pod povrchem planety podzemní město, kam se Ocampové museli rychle přesunout. Co je prapodivné, že se nedochovaly žádné informace, které by tuto domněnku potvrdily. Jsou zde možné dvě verze:
Podzemní město
První, že Ochránce zničil veškerá data, která souvisela s životem na povrchu planety. Docílil by tak toho, že by budoucí potomci na skutečný život časem zapomněli a z dřív skutečné historie by se později stala pouze stará pověst.

Druhá, že Ocampové neměli na přesun technologie dostatek času a proto byli rádi, že si zachránili alespoň vlastní život.


Ať tak či tak, budoucí rasa nemá ani tušení o své dávné historii. Existují pouze staré pověsti, které nikdo nebere vážně. Po přesunu pod povrch měli Ocampové vše potřebné pro přežití a zachování rasy. Ochránce jim poskytl veškerou techniku, energii a dokonce i rekreační centrum, kde mohli Ocampové sledovat povrch planety. Energii jim dodával Návrat Kespravidělně pomocí pulzů, ze své vesmírné stanice umístěné poblíž planety. Nakonec kolem celého komplexu vztyčil silové pole, které je mělo ochránit před možnými potenciálními nepřáteli.


Na první pohled vypadají Ocampové jako lidé, liší se pouze nápadně protáhlýma ušima. Také organické složení je podobné jako u lidí. Mají stejnou červenou krev, dvoje plíce a prsní žlázy, které se vyvinuly obdobně jako u savců na Zemi. Jejich mozková kůra se však vyvinula zcela odlišně a díky ní jsou Ocampové obdařeni paranormálními schopnostmi, které jim umožňují jak telepatickou komunikaci, tak i věci, které jsou pro nás takřka nepochopitelné. IpasaforaElogiumŽivotem pod povrchem však o tyto schopnosti takřka přišli. Měli dostatek všeho, co k životu potřebovali, nikdo je jakýmkoliv způsobem neohrožoval, a proto se přestali vyvíjet. Jejich délka života se za staletí zkrátila v průměru na pouhých devět let.

Život Ocampy se skládá z několika období, z nichž každé má své speciální pojmenování. Jsou známé ale jen dvě a to "Elogium", což je čas sexuální dospělosti, kdy se ocampské ženy připrMorilogiumavují na oplodnění a během kterého se jim na zádech vytvoří mitrální vak a na dlaních se jim objevuje ipasafora. Elogium obvykle nastává ve věku čtyř až pěti let. Druhým známým obdobím je morilogium, což je konečná fáze života, která obvykle nastává kolem devátého roku života.


Ochránce ale nezůstal sám, kdo se o Ocampy zpočátku staral. Zůstala s ním jeho družka Suspirie, kterou to ale brzy začalo nudit a odletěla s několika Ocampy na palubě neznámo kam.
Ochráncova stanice
Po smrti Ochránce je osud Ocampů neznámý, ale snad dokázali najít způsob jak přežít i bez Ochráncovy pomoci.

Nejznámějším Ocampou je pravděpodobně Kes, která díky svým odvážným činům dokázala, že ztracené schopnosti může celá rasa získat velice rychle zpět. Díky tomu se může prodloužit i délka života. Je potvrzeno, že se za necelé dvě století může prodloužit až na více než dvojnásobek. Při své cestě na Voyageru narazila Kes i na Suspirii a potomky Ocampů, kteří už své schopnosti ovládali.

Více informací naleznete na: Jenniferlien.net.

© 2002 Ocampa