ROMULANÉ


1

2

3

4

5

6


Databáze Romulanů

Romulané se na první pohled svýma špičatýma ušima a zvednutým obočím velmi podobají Vulkáncům a to ne náhodou. Jsou totiž potomky odnože Vulkánců, která se oddělila před dvěma milióny lety. Jejich fyziologie je proto téměř identická s vulkánskou, kromě několika drobných rozdílů, které jsou výsledkem evoluční adaptace na podmínky Romulu. Jejich uši nejsou tolik špičaté jako u Vulkánců a jejich schopnosti méně výrazné. Také postrádají jejich mentální schopnosti, které se u Vulkánců zřejmě vyvinuly až po jejich odchodu. Díky vlídnému podnebí na Romulu se snížila i jejich fyzická zdatnost. K jejich charakteristickým vlastnostem patří zvědavost a velká sebevědomost až arogance.

V romulanské společnosti vládne vojenský řád Obrana Říše a vlastní čest mají pro Romulana maximální důležitost. Právě respekt a čest je základem společnosti. Ta je zřetelně rozdělena do několika kast. Společenské postavení každého Romulana se určuje podle jeho moci a vojenské hodnosti, které dosáhl. Nejvýše postavený Romulan se nazývá Praetor. Má největší moc a všichni pod ním mají postupně nižší a nižší hodnost. Nejnižší mají vězni, kterými Romulani pohrdají a říkají, že nejsou ani Rihannsu. Tak si Romulané sami říkají. Nemají čest a proto jsou na tom hůře než otroci. To je také důvod, proč Romulané neberou po vítězné bitvě žádné zajatce a raději všechny nepřátele pobijí.

Vládnoucím orgánem Říše je senát a pilířem vlastní politiky je klanový systém. Postavení je dědičné a předává se z pokolení na pokolení. Tento systém se od feudálního liší tím, že do vládnoucí třídy patří mnohem širší část společnosti.

Ačkoliv je čest stejně důležitou součástí společnosti jako u Klingonů, na rozdíl od nich nejsou tak násilničtí a ani nechtějí zemřít ve slavné bitvě. Oni sami bitvy nikdy nezačínají a dávají přednost tomu, aby první krok učinil protivník. Jsou ale velmi podezřívaví vůči všem cizincům a věří jenom svým lidem. Pokud se zaváží slibem, vždy ho dodrží, protože v opačném případě je čeká něco horšího než smrt - ztráta cti.

Cílem každého Romulana je získat co největší moc, když ne pro sebe, tak pro svůj rod nebo Říši. Jejich věrnost Říši je nezpochybnitelná a když jde do tuhého, mohou se vždy spolehnout na svůj nacionalismus, který je vyburcuje k činům. V boji neváhají použít všech špinavých praktik, kterými například Klingoni pohrdají a proto také Romulany tak nenávidí. V těchto praktikách vyniká organizace, která má jméno Tal Shiar. Jedná se o romulanskou rozvědku, jejíž špehové a agenti se nepozorovaně pohybují téměř všude. Tato organizace je, jak se zdá, všemocná. Ovládá všechno a všechny a zástupce Tal Shiar má právo vydávat rozkazy i komandérům romulanských válečných ptáků. Velká část Romulanů se Tal Shiar dokonce bojí nebo ji nenávidí.

Romulanská flotila se skládá zejména z válečných ptáků, které jsou o málo větší než lodě Federace třídy Galaxy. Mají ale také menší vědecké a průzkumné lodě.
Historie Romulanů a Romulanské říše

Romulanská historie je do určité doby totožná s vulkánskou, protože pocházejí ze stejné planety. Skutečná historie se proto počítá až od tohoto oddělení asi před dvěma milióny lety.

Vulkánci byli před odchodem "Rihansu" válečnickou a nebezpečnou rasou. Přírodní zdroje na vysušené planetě nemohly uživit všechny obyvatele. Byl to neustálý boj o přežití, díky kterému se Vulkánci stali násilničtí a emocionální. Někteří Vulkánci byli unaveni nekonečným bojem a válčením a založili mírové hnutí v jehož čele stál Surak. Pomalu ale jistě šířili svou filozofii logiky a pacifismu mezi ostatní Vulkánce. Ne všichni ale chtěli jeho učení přijmout a brzy se společnost začala štěpit. Nakonec se někteří sebrali a vydali se hledat nový domov. Dorazili na dostatečně vzdálený binární planetární systém a usadili se tam. Pozemská jména těchto planet jsou Romulus a Remus. Odtud jméno Romulané. Život na povrchu nebyl snadný a v prvních letech zemřelo mnoho Rihansu. Ironicky se zabíjeli i mezi sebou, protože se vrátili ke starým způsobům.

Dávní Romulané vystavěli mnoho základen. Jako například na Barradas III, Calder II, Dessica II, Draken IV, Yadalla Prime.

Někdy před rokem 2072 vedli Romulané stoletou válku proti Vulkáncům. Ani jedna strana netušila, že příčinou byl Q, který toužil po smrti.

První kontakt Romulanů a lidí proběhl roku 2152, kdy se romulanská loď střetla s hvězdnou lodí Enterprise NX-01. Lidé se ale pouze dozvěděli o existenci této rasy a také to, že ve svém prostoru nestrpí cizince. Není jasné, jak přesně došlo k rozhodujícímu konfliktu, ale následkem byla krvavá válka, která začala roku 2156 a skončila někdy kolem roku 2161 v bitvě o Cheron. Lidé nikdy Romulany neviděli tváří v tvář. Mírová smlouva byla uzavřena přes subprostorové rádio. Mezi oběma mocnostmi byla ustanovena Neutrální zóna přibližně jeden světelný rok široká. Krátce poté byla založena Spojená Federace planet a je možné, že právě tato válka byla význačným podnětem k jejímu vzniku.

Romulané o sobě dlouho nedávali vědět a vyvíjeli nové technologie. Jednou z nich bylo maskovací zařízením, k jehož prvnímu praktickému testu došlo asi o sto let později. Malá romulanská loď začala postupně ničit stanice kolem Neutrální zóny na straně Federace. Pro senzory byla neviditelná a kdyby se jí podařilo v pořádku dorazit domů, hrozila by nová válka mezi Federací a Romulany. Na pomoc ale přispěchala U.S.S. Enterprise pod velením kapitána Kirka, kterému se po tuhém boji podařilo romulanskou loď zneškodnit. Při tomto incidentu lidé poprvé spatřili tvář Romulanů a s překvapením zjistili, že jsou příbuzní jejich spojenců Vulkánců.

Krátce poté Romulané utvořili alianci s Klingony. Obě dvě mocnosti spojovala nenávist vůči Federaci a byl to v podstatě oboustranně výhodný obchod. Klingoni dostali maskovací zařízení a Romulané plány a technologie klingonských dravců. Tento pakt byl zrušen roku 2292, kdy vybuchl klingonský měsíc Praxis a kancléř Gorkon inicioval mírové rozhovory s Federací.

Romulané dali o sobě vědět až v roce 2311, kdy zabili tisíce obyvatel Federace při Tomedském incidentu. Krátce nato obě strany podepsali Algeronskou dohodu, která znovu potvrdila Neutrální zónu a výslovně Federaci zakázala vyvíjet technologii maskování. Romulané se poté na padesát let uklidili za Neutrální zónu, opět vyvíjeli nové technologie a samozřejmě se připravovali na novou válku.

Další incident nastal roku 2344, kdy Romulané zaútočili na klingonskou základnu na Narendra III. Klingonům přišla na pomoc Enterprise-C a i když byla v boji zničena, velmi to utužilo přátelství lidí a Klingonů.

V té době byl proveden ještě jeden velmi důležitý útok a to o dva roky později. Roku 2346 byla napadena klingonská základna na Khitomeru, kde byla před lety podepsána mírová smlouva s Federací. Romulané vyvraždili veškeré osazenstvo a podařilo se přežít pouze malému Worfovi, kterého se ujali lidští rodiče a jeho chůvě. I když přece jen přežil ještě někdo. Romulané vzali do zajetí několik Klingonů. Ti se ale posléze nemohli vrátit domů, protože by byli zneuctěni a proto pro ně Romulané zřídili tábor v systému Caraya. Tento tábor existoval více jak dvacet let, až ho roku 2369 objevil Worf při pátrání po svém otci.

Romulané mezitím opět nastupují na scénu, a to roku roku 2364, kdy došlo ke zničení předsunutých základen kolem Neutrální zóny. Na místo byla vyslána hvězdná loď Enterprise D pod velením Jean-Luca Picarda. Jak se ale posléze zjistilo, základny nezničili Romulané, protože i oni měli stejné ztráty na své straně zóny. Nezjistilo se, kdo nebo co to udělalo, nicméně Romulané oznámili, že jsou zpět.

Během dalších dvou let došlo k několika menším střetnutím. Jedním z nich bylo objevení zaniklé civilizace Iconianů, jejichž planeta se nacházela v Neutrální zóně. Romulanská loď hrozila, že zničí Enterprise D, ale obě lodě byly zneškodněny počítačovým systémem Iconianů a incident se obešel beze ztrát.

Později v prostoru Federace ztroskotala romulanská loď. Dva trosečníky, z nichž jeden posléze zemřel, zachránila opět Enterprise D. Romulanský komandér Tomalak trval na vydání trosečníků, protože předpokládal, že je Federace bude vyslýchat. Tomalak vnikl do prostoru Federace a zdálo se, že válka je opět na spadnutí. Konflikt byl nakonec zažehnán, když poslední přeživší Romulan v poslední chvíli Tomalakovi potvrdil, že s ním bylo dobře zacházeno.

Mezi prostorem Federace a Romulanů bylo i několik sporných systémů, na který si činili nároky oba. Jedním z nich byl Beta Stromgren, kde byla objevena podivná forma života, která vypadala jako živá loď. Jak Federace tak Romulané vyslali své lodě, ale nakonec všichni museli odejít s prázdnou.

Romulanská říše věděla, že Federace je mocný soupeř a proto musela jednat pomocí lstí a úskoků. Přišli s promyšleným plánem, jak odhalit neloajálního generála a při tom zničit Enterprise. Předstírali, že budují tajnou základnu v Neutrální zóně a nechali generála Alidara Jaroka přeběhnout a doručit tuto informaci Federaci. Picard Jarokovi zprvu nevěřil, ale nakonec se nechal přesvědčit ke vstupu do Zóny. Základna ale neexistovala a byla to jen past, jak sem Enterprise přilákat a zdálo se, že nic nestojí v cestě jejímu zničení. Kapitán Picard ale počítal se zrádností Romulanů a předem si vyjednal pomoc maskovaných klingonských dravců a Romulanské lodě pod velením Tomalaka se tak musely stáhnout a nechat Enterprise odletět. Zrazený Alidar Jarok spáchal sebevraždu.

Romulané se ale jen tak nevzdávali a vysílali do Federace své špehy. Jedna z nich se vydávala za vulkánskou velvyslankyni, která měla posléze vyjednávat s Romulany. Enterprise D ji tak nevědomky dopravila k jejím lidem i se všemi informacemi, které ve Federaci nashromáždila.

Poté se Romulané rozhodli přejít na jinou taktiku a zničit alianci mezi Federací a Klingony. Hvězdného data 44885.5 unesli šéfinženýra Enterprise D Geordiho La Forge a vypláchli mu mozek. Posléze ho naprogramovali tak, aby na jejich povel zabil klingonského guvernéra kriosských kolonií Vagha. Vše se zdařilo a Geordi byl poslán zpět na Enterprise. Kdyby se mu podařilo Vagha zabít, Federace by se tak postavila na stranu kriosských rebelů a to by mohlo vyvolat konflikt. Naštěstí byl Geordi zastaven Worfem a navíc byl odhalen spojenec Romulanů, klingonský velvyslanec Kell, který patřil k části Klingonů, která byla nespokojena s mírem s Federací.

Celou operaci měla na svědomí Sela, dcera Tashy Yar z alternativní budoucnosti a Romulana. Spojila se s domem Durasů a podařilo se jí otrávit klingonského kancléře K'mpeca. Nepočítala ale s tím, že K'mpec pověří kapitána Picarda, aby se stal arbitrem nástupnictví a rozhodl tak o příštím kancléři. Bylo odhaleno, že Duras spolupracuje s Romulany a kancléřem se stal Gowron.

V podpoře domu Durasů Romulané nepřestali ani když byl Duras zabit. Nakonec se jim podařilo vyvolat klingonskou občanskou válku a byli připraveni podporovat Durasovy sestry. Federace ale o jejich aktivitách věděla a na hranice mezi Romulanskou a Klingonskou říší vyslala flotilu lodí, která aktivovala tachyonovou síť. Díky ní šlo detekovat všechny maskované romulanské lodě, které by chtěly letět do klingonského prostoru. Romulané dobře věděli, že na boj s Federací nejsou připraveni a proto ustoupili. Nechali Durasy bez podpory a převrat se nepovedl.

Chování
Romulanů dlouho pozoroval velvyslanec Spock a rozhodl se, že se pokusí vyjednat mír. Podařilo se mu dokonce kontaktovat jakési podzemní hnutí, které s myšlenkou míru sympatizovalo. Hnutí bylo ale odhaleno a Romulané chtěli Spockovu osobu využít ve svůj prospěch. Vypustili informaci, že Spock je u nich, což přilákalo kapitána Picarda a Data v přestrojení na Romulus a poté chtěli předstírat, že Spock vyjednává o míru a posílá mírový konvoj, který bude ve skutečnosti plný invazních jednotek. Picardovi a Spockovi se nakonec podařilo poslat zprávu Enterprise a Romulané "mírový konvoj" sami i se všemi romulanskými vojáky na palubě zničili. Spock odmítl odejít z Romulu, protože věřil, že opětovné sjednocení jejich národů je možné.

K dalším větším střetům s Romulany během následujících let nedochází. Oni sami vyvíjejí novou technologii fázování, které chtěli využít jako nový typ maskování. Ale testování příliš nevyšlo. Spock pracoval stále v podzemním hnutí a dokonce se mu dařilo dostat několik vysoce postavených Romulanů, kteří byli odhaleni, z říše do Federace. I když s malou pomocí Deanny Troi, která se vydávala za člena Tal Shiar. Nicméně diplomatické vztahy s Romulany zůstávaly na mrtvém bodě.

To se změnilo s příchodem Dominionu, když byla letkou Jem'Hadarů zničena hvězdná loď Odyssey třídy Galaxy. Federace pochopila, že potřebuje nějakou výhodu a vyjednala s Romulany výměnný obchod. Dostali povolení instalovat na jednu hvězdnou loď maskovací zařízení. Tou lodí byl U.S.S. Defiant, který se okamžitě vydal hledat vůdce Dominionu. Romulané měli na oplátku dostat všechna data, která se Defiantu podaří o Dominionu získat. Další podmínkou bylo, že se Defiant může zamaskovat pouze v kvadrantu gama. Posádka Defiantu nakonec zjistila, že Zakladatelé Domininu jsou ve skutečnosti měňavci. Někteří Romulané, zejméni ti z Tal Shiar, se proto začali obávat dominionského útoku.

Prvním jejich krokem byl pokus o uzavření červí díry do kvadrantu gama, během kterého měla být zničena i stanice Deep Space 9. Díky shodě neuvěřitelných okolností a jejich vlivu na Milese O'Briena, se podařilo romulanský plán odhalit. Romulany zradila jejich vlastní technologie. Srdcem jejich pohonu je umělá černá díra a jak kroužili zamaskováni kolem červí díry, vytvářelo to jakýsi průchod do budoucnosti, kterým byl O'Brien schopen procházet a poznat budoucnost.

Romulané se ale nevzdali, tedy zejména Tal Shiar, která tajně začala spolupracovat s cardassijským Obsidiánským řádem. Obě organizace postavily velkou flotilu lodí, s kterou společně proletěli červí dírou a zamířili na mateřskou planetu měňavců. Nikdo ale netušil, že hlava Tal Shiar, generál Lovok, je měňavec, a tak byl plán od počátku odsouzen k zániku. Obě flotily padly do předem připravené pasti a byly rozmetány. Několik Romulanů i Cardassianů bylo zajato.

Po těchto událostech se kvadrantem začala šířit panika, která vyústila v útok klingonské flotily na Cardassii. Siskovi se sice podařilo válku zažehnat, ale Klingoni se usadili mezi DS9 a Cardassií, odkud napadali i některé základny Romulanů. Ti se ale více obávali útoku Dominionu, než Klingonů a proto, když bylo jasné, že do kvadrantu alfa si to letí obrovská flotila Jem'Hadarů, vyslali k ústí červí díry svoje lodě. Útok se ale nekonal, lodě Jem'Hadarů zamířili do prostoru Cardassie se kterou uzavřeli Alianci. Smyslem celé akce bylo nalákat k DS9 co nejvíce lodí z kvadrantu alfa a pak zničit bajorské slunce. Celou akci měl provést měňavec, který se vydával za člena posádky DS9. Byl ale včas odhalen a plán Dominonu opět zmařen.

Teď když měl Dominion mocného spojence v kvadrantu alfa se Romulané stáhli do izolace. Stále se dávali dohromady po oné drtivé porážce lodí Tal Shiar. Jejich strach byl tak velký, že o několik měsíců později podepsali s Dominionem pakt o neútočení a Dominionu se tak otevřely dveře do kvandrantu alfa. Pakt podepsal senátor Vreenak, tajemník Rady pro válečné operace a místopředseda Tal Shiar.

To odstartovalo válku mezi Klingony a Federací na jedné straně a Dominionem a Cardassiany na straně druhé. Romulané se věnovali posilování své flotily i Tal Shiar. Dokonce dál podnikali ojedinělé útoky proti Federaci. Jedním z nich byl například pokus o uchvácení prototypu lodi Federace U.S.S. Prometheus. Únos se nezdařil díky včasnému zásahu dvou holografických doktorů.

Romulané ale nezůstali nečinní dlouho. Jakmile zjistili, že za smrtí senátora Vreenaka stojí Cardassiané, kteří patří k Dominionu, odpověděli rychlým útokem. Vyslali svou flotilu na hranici Cardassie a zničili 15 základen. Tím byl zrušen pakt o neútočení a Romulané se připojili k Federaci a Klingonské říši v boji proti Dominionu.

Jak se zdá, tato spolupráce vzala po skončení války za své a Romulané s vrací ke starým způsobům. Jen tentokrát bude jejich intrikami ohrožena sama Země...


1

2

3

4

5

6