HEROES AND DEMONS


Hlavní děj

"Kapitánův deník. Hvězdné datum 48693.2. Změnili jsme kurz, abychom prozkoumali neobvyklou intenzivní fotonovou aktivitu, která se vyskytuje v okolí blízké protohvězdy. Poručík Torresová a já transportujeme na palubu vzorky k podrobnější analýze."

Ve strojovně spouští B’Elanna na rozkaz kapitána Janeway transport vzorků do dvou válců, ale hned u prvního z nich se transport nezdaří. Na vině je porucha závěrečné fáze transportu.

V druhém případě transport proběhne v pořádku.

Torresová se chystá provést co nejdříve kompletní fázovou analýzu. Kapitán Janeway doufá, že jim to pomůže zvýšit celkový výkon o 15 %. B’Elanna doufá ve 20% a vyšší zvýšení výkonu. Jelikož kapitán s touto kompletní fázovou analýzou vzorků spěchá, a za předpokladu, že tuto analýzu bude B’Elanna provádět šest hodin, se jí zdá celkový čas příliš dlouhý. Navrhne tedy výpomoc praporčíka Kima. Harry Kim má mít sice volno, ale kapitán je přesvědčena, že nový úkol neodmítne. Snaží se s Kimem spojit přes interkom. Protože se nikdo neozývá, nařídí počítači lokalizovat jeho polohu.
Ten ovšem ke kapitánovu překvapení oznámí, že se praporčík Kim už nenachází na palubě této lodi.
Tuvok na můstku hlásí, že nenašel nic v záznamech transportérů a kontrola raketoplánů byla také negativní.
Komandér Chakotay oznamuje, že Harrymu skončila směna před čtyřmi hodinami, a že v době volna měl v úmyslu jít do simulátoru číslo dva.

Od té doby jej už nikdo nespatřil. Kapitán Janeway tedy okamžitě nařídí prozkoumat simulátor. Tuvok se pokouší simulátor proskenovat, ale skrz rušení nemůže ze senzorů obdržet jasné informace.
Porucha na systému zjištěna není. Nezbývá nic jiného, než simulátoru prozkoumat osobně.
Chakotay a Tuvok vstoupí do simulátoru, kde se má praporčík Kim zdržovat. Uvnitř právě probíhá nějaký holoprogram. Ukončit ho nelze, protože manuální ovládání nefunguje.

Ocitnou se v nějakém lese.
Oba odečítají naměřené hodnoty z trikordérů a zjišťují, že počítač identifikuje program jako holoromán založený na etické básni jménem Beowulf, pocházející ze Země.

Chakotay Tuvokovi poskytne další informace.
"Je to starověká anglická epopej, odehrávající se v Dánsku přibližně v 6. století. Je to o hrdinovi jménem Beowulf bojujícím s příšerou, která zabíjí lidi. Je to příběh příšer a hlavně mečů."
Tuvok oznamuje, že sice nenašel žádné známky života, ale naměřil velmi silné záření.
Když komandér odpovídá, že nemůže zjistit jeho zdroj, proletí jim těsně kolem hlavy kopí, které se zabodne do stromu.
Oba se otočí s překvapením na mladou ženu, která tasí meč a neústupným hlasem spustí:
"Mluvte, jste-li přátelé. A nebo se braňte."
Naneštěstí zůstává Tuvokův příkaz počítači, aby zmíněnou postavu vymazal, nesplněn.

Bezpečnostní protokoly simulátoru nejsou pravděpodobně funkční. Dívka se oběma představí jako Freya, dívčí rytíř, dcera krále Hrodgara. Upozorní je, že neváhá zvednout svoji zbraň proti každému, kdo by jí a jejím lidem chtěl uškodit. Ptá se jich, co jsou zač. Připomíná jim, že je to nutné, než je do své země vpustí.
Tuvok ji ubezpečuje, že do její země bez dovolení vniknout nechtějí, ale že jsou na velmi naléhavé misi.
Freya se ptá, odkud pocházejí. Jako Dánové jí totiž nepřipadají. Nakonec se obou ptá, jestli snad nejsou příbuzní Beowulfa. Chakotay převezme iniciativu a její poslední slova jí potvrdí. Oba dva je představí pod pravými jmény. A hned se Freyi zeptá, zda Beowulfa viděla.
"Ano. Je jako žádný jiný. Vlasy má černé jako havran, jasné oči zářící ohněm, planoucí pohled hrdiny," odpovídá žena.
"I když to bylo nadnesené, mohl by to být popis pana Kima. Jak jste věděl, že je Beowulfem?" ptá se komandéra Tuvok.
"Tohle je Harryho holoromán. Je jasné, že bude hrát hrdinu,“ vysvětluje Chakotay.

Oba předpokládají, že by mohla vysvětlit, co se vlastně stalo.
"Váš druh byl opravdu statečný bojovník. Měli byste pomstít jeho smrt,“ vysvětluje Freya.

Po jejích slovech se na sebe Chakotay s Tuvokem podívají, ale komandér chce znát podrobnosti jeho smrti. Freya je proto vezme ke králi Hrothgarovi.

Přivádí je do velké místnosti plné lidí.

Freya Chakotaye a Tuvoka představí jako Beowulfovi druhy, kteří přišli pomstít jeho smrt.

Dozvídají se zde jen to, co oba znají z epopeje. A sice, že je tento lid sužován strašlivou příšerou jménem Grendel, který připravil o život celou třetinu jejich bojovníků. Grendel si svoji oběť vybírá vždy v noci a prozatím ho nikdo a nic nebylo schopné zastavit. Král jim radí, aby zapomněli na pomstu a vrátili se domů.

Tuvok se stále pokouší získat o Beowulfovi další informace a ptá se, zda by bylo možné jeho tělo vyšetřit. Freya odpovídá, že Beowulfovo tělo, které zřejmě odvlekl Grendel, je pryč. Žádné stopy se nenašly. Chakotay se ptá na svědka samotné bitvy, ale dozvídá se, že Beowulf čelil Grendelovi sám. Když komandér podotkne, že by se s Grendelem sami rádi setkali, je jim naznačeno, že jejich jména nikdo nezná, a že chtějí vzbudit jen planou naději.

Nejvíce nedůvěry projeví rytíř Unferth. Král jim ovšem povolí zůstat přes noc.

Freya je označí za statečné bojovníky, a doufá, že je ráno opět uvidí. Když z místnosti všichni odejdou, Chakotay volá kapitána Janeway.
"Kapitáne, nenašli jsme po Harrym žádnou určitou stopu, ale setkali jsme se s holopostavami, které tvrdí, že ví, co se mu stalo."
Tuvok hlášení dokončí.
"Pan Kim byl v holorománu založeném na básni Beowulf. Podle holopostav bojoval s nějakou příšerou a byl zabit."

Kapitán Janeway se zděšeně zatváří a v žádném případě si tento scénář nepřipouští.

Tuvok kapitánovi připomíná, že bezpečnostní podprogramy v holorománu nefungují, tudíž se to vyloučit nedá. Harryho tělo ale nebylo doposud nalezeno, jistá naděje stále existuje.

Kapitán nařizuje provést diagnostiku kontrolního systému holoprojekce, případně jeho opravu a zjištěné údaje z jejich trikordérů poslat na můstek k vyhodnocení.

Když Tuvok připojuje k hlavnímu zobrazovacímu přístroji pomocný zdroj, neodpustí si malou poznámku.
"Zdá se, že tento národ je fascinován monstry."
"Každá kultura má své démony. Jsou ztělesněním nejčernějších pocitů. Aby se lid s těmito city vyrovnal, dal jim fyzickou formu. Vokšajové na Rakel Prime věří, že nenávist je příšera žijící v žaludku. Jejich hrdinou je muž, který jedl třiadvacet dní kameny, aby tu příšeru zabil a stal se svatým,“ vysvětluje Chakotay.
"Tyhle báchorky jsou nezbytné u kultur, které zveličují své citové chování. Chtěl bych zdůraznit, že u Vulkanců démoni nejsou, " reaguje na poznámku Tuvok.
"To vysvětluje jejich popularitu,“ popíchne ještě komandér, když jim opět volá Janeway, která jim oznamuje, že provedli analýzu jejich záznamů a objevili výskyt fotonové energie.

Vysvětlení, jak by se do simulátoru dostala, nabízí B’Elanna.
"Asi k tomu došlo, když jsme transportovali ty vzorky z protohvězdy. Finální transportní paprsek byl mírně porušen a z transportního systému zřejmě unikla fotonová energie."
"A odtamtud do dalších systémů na lodi. Našli jsme ji i v replikátoru, " dodává kapitán.
Tuvok z toho vyvodí, že při kontaminaci holoprojektoru, mohl projít praporčík Kim procesem látkové přeměny.
"Myslíte, že byl přeměněn v energii?" ptá se Chakotay.
Kapitán bohužel připouští, že musí vzít v úvahu i tuto možnost.

V tu dobu Tuvok s Chakotayem odečítají ze svých trikordérů nové hodnoty. Něco se k nim blíží. Objekt velikosti asi jednoho metru v průměru (Grendel). Tuvok připomíná, že právě Grendel stojí za zabitím Kima, a proto by bylo na místě, tuto část programu prozkoumat.

Kapitán to schválí a oba čekají, co se objeví za velkými dřevěnými dveřmi, které se právě otevírají.

V tom Torresová odečítá stopy po látkové přeměně. Kapitán nařídí okamžitý nouzový transport, ale B’Elanně se to nějak nedaří. Janeway se snaží ty dva v simulátoru kontaktovat, ale marně. Jsou pryč!

"Tohle je obraz holoprojekce těsně před tím, než jsme s nimi ztratili kontakt. Záznamy jsou zkreslené, ale přesto si myslím, že v holoemitorech bude nějaká porucha,“ vysvětluje B’Elanna.
"Fotonová energie, která pronikla do subsystémů, je mohla poškodit. A to mohlo způsobit poruchu, která se objevila před Grendelovým příchodem,“ doplňuje Janeway.
"Porucha, která odhmotnila naše lidi,“ dokončí myšlenku B’Elanna.
Parisovi se tomu nějak nechce věřit.
"Já se nesmířím s faktem, že se Harry a ostatní vypařili. Jejich molekulární látky by tam měly být. A jestli tam jsou, mohli bychom je znovu zhmotnit. Jediné, co teď můžeme udělat, je vrátit se do holoprojekce a prostudovat tu energii a zjistit, co se stalo."
B’Elanna připomíná, že kdokoli se tam vrátí, by mohl skončit jako ostatní. Ale Tom se domnívá, že ne kdokoli...

"Jako já?“ ptá se překvapeně příchozích Doctor, kterého návštěvou na ošetřovně poctili Tom s kapitánem a B’Elannou.

Tom mu vysvětluje, že hologram nemůže být přeměněn na energii, protože už energií je. Také se nezapomene zmínit, že je Doctor jejich jedinou nadějí. Doctor nechápe, jak jej hodlají přenést z ošetřovny. Janeway mu vysvětlí, že vzhledem k tomu, že ho přenáší na holopalubu, kde jsou už umístěny holoprojektory, bude stačit jen přemodifikování jeho záznamů a systémů. B’Elanna Doctora uklidňuje, že jeho magnetické pole budou mít stále pod kontrolou. Bude si moci sám vybrat, jestli se bude chtít změnit v postavu nebo nechá věci procházet skrze sebe.

Kapitán na něj s důvěrou promluví:
"Myslete na to, že je to vaše první mise. Chápu vaše váhání, Doctore, ale v sázce jsou tři životy. A vy máte největší šanci z nás všech je zachránit. Je vám to jasné?"

Když Doctor souhlasně odpoví, Janeway mu zadá za úkol najít zdroj fotonové energie a prozkoumat ho. Za tři hodiny bude úprava jeho systému dokončena.

Když ti tři odejdou, Doctor se posadí za počítač a nechá si jím vyhledat kompletní rozbor o básni Beowulf včetně historických informací a kulturních odkazů.

V tom na něj promluví Kes, kterou Doctor pozve dál.
"Nevím, jak dlouho tu nebudu, ale není to důvod, aby jste přerušila studium. Jak jste na tom s proteinovou syntézou?" zajímá se Doctor.
"Včera jsem to dokončila,“na to Kes s úsměvem.
"Skvělé, tak se naučte, jak operovat se sekvenčním přístrojem. Učebnice najdete v technické databázi,“ plánuje Doctor, ale protože Kes pořád nikam neodchází, ptá se jí, jestli má ještě něco na srdci.
"Něco vám dělá starosti?" ptá se Kes.
"Vůbec ne. Omluvte mě prosím, musím se dobře připravit, " odpovídá Doctor a jeho pohled sklouzne zpět na terminál.
"Jste nervózní kvůli té misi, že?"
"Nervózní...“ opakuje Doctor s mírným náznakem úsměvu s prsty lehce bubnujíce. "Jsem schopen operovat bez toho, že bych byl nervózní. Rozhoduji o životě a smrti a nejsem nervózní. Proč bych měl být nervózní?"
"Protože v tomhle se vyznáte, byl jste na to naprogramován, ale mise je něco jiného, že?" zajímá se Kes.

Doctor si oddechne.
"Můžu popsat každý detail, každou část zařízení, od biolůžek až po neurostimulátory. Ale nikdy jsem neviděl oblohu nebo les. Nikdy jsem nebyl sám s Vikingy a nemůžu tam neuspět. Přitom nevím, co mě v holoprojekci čeká. "
"Chtěl jste, aby s vámi zacházeli jako se členem posádky. Tak teď máte šanci. A můžu vám říci, že nikdo z posádky přesně neví, co ho na jeho misi čeká - Doctore, už jste si pro sebe vybral jméno?"
"Zúžil jsem výběrový seznam na tři možnosti."
"Vyberte si ho před tím, než odejdete. Budete se tak cítit jako důstojník Hvězdné flotily," radí mu Kes.
"Asi máte pravdu. Budu o tom přemýšlet...a Kes...děkuju. "
"Hodně štěstí,“ popřeje mu Kes a nechá ho nad počítačem s vyhledanými informacemi o Beowulfovi.

Doctor je transportován na holopalubu do stejného lesa, kde byl Chakotay s Tuvokem a pravděpodobně i Harry Kim.

Vezme si trikordér, se kterým byl také přenesen.
Je fascinován dokonalostí projekce.
Stejným způsobem jako dříve Chakotay s Tuvem je i on uvítán Freyou, kterou překvapí, že Doctor zná její jméno.
Sám se představí jako Dr. Schweitzer, který hledá Grendela.
Freya ho odvede za králem, kde je srdečně přivítán.
Pochybnosti má opět rytíř Unferth, který nevěří, že je právě on vyvede z utrpení. Jeho jméno nezná z žádné písně.
Vyzve proto Doctora k boji a tasí svůj meč.
Překvapenému Doctorovi nezbývá, než si vypůjčit meč od Freyi a bránit se Unferthovým úderům. Meč pro něj zrovna lehký není.
Rozhodně nevypadá jako hrdinný válečník, jakým se představil. Unferthovi je jeho výkon v souboji pro smích.
Doctor, uvědomujíc si vážnost i tragikomiku celé situace, nasadí svůj klidný výraz naučeného a vzorně připraveného studenta a meč odloží. A vzápětí, k všeobecnému údivu všech přítomných, přežije Unferthův smrtící úder mečem bez sebemenšího šrábnutí. Ten jím jen projde. Jako kdyby Unferth krájel vzduch. Tím si získá chybějící respekt. Všichni provolávají jeho jméno, jméno Schweitzer.

Později všichni společně večeří.

Doctorovi zjevně chutná los, který mu byl naservírován.
Je vybídnut, aby se podělil o nějaký příběh ze své země, o své udatnosti.
I když se Doctor vymlouvá na to, že není příliš dobrý vypravěč, pochlubí se:
"Jednou jsem zastavil rozšíření heronosiových spalniček, předtím, než se z nich stala epidemie. Vypadalo to beznadějně, šest lidí na to zemřelo. Naštěstí se mi podařilo..., ...izolovat endoplasmatický virus a získat antivirus. Dokonce ani tehdy nebylo jasné, jestli budu moci udělat účinnou vakcínu. Ale pracoval jsem na tom čtyřiasedmdesát hodin. Stihl jsem naočkovat posádku a tak je zachránit."

Král označí příběh za jedinečný a poděkuje Doctorovi za krásný večer.

Unferth není z náklonnosti, která je Doctorovi prokazována, nikterak nadšen.
Sám se bojí o své postavení. Doctor alias Schweitzer ho ale ubezpečuje, že se v tomto ohledu nemusí ničeho obávat, po vypořádání se s Grendelem hodlá odejít.
Všichni odejdou až na Freyu, která udržuje oheň. Doctor je poblíž ohně.
"Noci jsou studené, chtěla jsem to tu trochu zpříjemnit, " navazuje Freya konverzaci.
"To je od tebe moc milé. Myslím, že už šli všichni spát," na to Doctor.
"Spánek do těchto míst nechodí snadno, už dlouho ne. Konec světa přijde v zimě. Nejdřív bude beznadějná zima a za ní démon, který sežere slunce. Už je to dlouho, co tu bylo léto. Démoni obcházejí v těchto zdech."
"Freyo, váš svět jistě nikdy neskončí,“ uklidňuje ji.
"Možná ne, ale moc se změnilo. Každou noc přichází ta příšera a každý den je nás méně a nikdo o tom nechce mluvit, protože by mohl být dalším na řadě," Freya se zamyslí, ale po chvilce pokračuje: "Při každém jídle pořád všichni mlčí. Za nějaký čas nebudeme mluvit vůbec. Víš ty jaké to je, být mezi tolika lidmi a nemluvit o svém strachu?"
"Myslím, že vím,“ ujišťuje Doctor a dívá se do ohně.
"Jak to přežíváš?" ptá se Freya.
"Neustále se učím. Ale to vám moc nepomůže."
"Někdy si myslím, že vidím chvilku své vlastní smrti. Dojde k tomu v bitvě, jinak to asi nejde. S mečem, který budu mít zdvižený nad hlavu. A pak mě osud ušetří. Jindy mám pocit, že rychle ztrácím odvahu - ale dnes ne!“ dodává ostře, jako by chtěla ujistit o svých slovech sama sebe.
"Jsem rád, že jsem ti pomohl,“ odpověděl jí Doctor pokyvujíce hlavou.
"Můžu teď pomoci tobě? Před bojem je nejdůležitější zůstat v teple! " radí mu.
"No, udělala jsi zde velký oheň..." dodává Doctor a Freya ho políbí.
"Nehřeje přece jenom oheň, Lorde Schweitzere. Však víš, kde spím...“ naznačuje své další úmysly Freya a odchází.

Ale i když Doctor Freyu do "hnízdečka lásky" nenásleduje, o samotě dlouho nezůstává. Začnou se otevírat ty stejné velké dveře, přichází Grendel...

Doctor okamžitě volá na můstek, kam oznamuje, že zachytil fotonovou energii.

Ze dveří vystupuje bílý oblak neurčitého tvaru, který se blíží k Doctoro vi.
"Prosím vás, dostaňte mě odtud, rychle. Hned!“ křičí zoufale Doctor.

Kapitán Janeway nařídí ošetřovně nouzový transport, který se Parisovi naštěstí zdaří, i když ne tak zcela. Doctor totiž postrádá svoji pravou ruku!

Kontakt s fotonovou energií přerušil jeho magnetickou kohezi. B’Elannu ale spíše zajímají záznamy z Doctorova trikordéru. Z doby konfrontace s neznámým zdrojem. Vypadá to na synaptickou látku.
Kapitán nechápe, že je to součástí fotonové energie. Torresová chce zjistit, zda získá stejnou látku ze vzorku, který mají ve strojovně. Tím by dostali více informací, jak fotonová energie poškodila systémy.

K B’Elanně se připojí Tom Paris. Ve strojovně zaktivuje polarizační pole a spojí ho s válcem obsahující vzorek. Dochází k reakci, začíná to produkovat synaptickou látku. Vše se to přemění na bílý oblak neurčitého tvaru (jako malý Grendel), prorazí to válec a zmizí ve stěně strojovny.

"Ať je to cokoli, snaží se to zmizet,“ říká Tom.
"Pokusíme se to nějak zachytit," reaguje na situaci B’Elanna.
"Směřuje to k palubě čtrnáct, sekce C5," hlásí jí Tom od konzoly.
"Zablokovala jsem to ochranným polem."
"Mění to směr, jakoby se to dostalo ze zablokování. "
"Malý Grendel" se začíná vymykat kontrole.
"Tak to zkusím znovu,“ říká B’Elanna. "Je to zablokováno ze tří stran.“
"Mění to směr, směřuje to k otevřené straně...
" dodává Tom a dívá se na B’Elannu.
Ta se ptá: "Myslíš si, to co já?"
"Tyhle synaptické látky můžou být nervového původu,“ přemýšlí Tom nahlas.
"Třeba se potýkáme s živou formou těchto látek," uvažuje B’Elanna.
V tom strojovnu volá Janeway, která jim oznamuje, že zachytili masu energie, která se pohybuje za lodí. B’Elanna kapitánovi potvrdí, že to prokazuje vlastnosti živé formy. Vetřelc má nervovou síť a projevuje se známkami inteligentního chování. Snaží se dostat z lodi. Míří k vnějšímu trupu, který prolomí asi za patnáct vteřin. Když Tom potvrdí, že na jeho cestě nejsou žádné důležité systémy, nařídí kapitán, ať ho nechají jít.

"Připravte se na zacelení průlomu. Pošlu tam servisní tým, aby to opravil. Nasměrujte senzory, až se to objeví,“ přikazuje z můstku Janeway.
"Kapitáne, proniká to silovým polem,“ slyší Tomův zoufalý hlas.
"Silové pole je umístěno," hlásí B’Elanna.

Na hlavní obrazovce je na chvíli vidět neurčitý předmět tvaru koule, do kterého se prchající "malý Grendel“ začleňuje.
Pak opět zmizí. Senzory zachytí sto metrů od lodi jen jakous i formu energie.
"A co je tohle?“ kouká na celý výjev Janeway a nevěřícně kroutí hlavou.

Janeway to připadá jako nějaký druh fotonové mřížky. Zjevně se k tomu ta energie chtěla vrátit, jako kdyby to pro ni byl nějaký úkryt nebo jejich ekvivalent lodi.
Senzorům Voyageru stačil tento malý okamžik k tomu, aby tuto energii zachytily a uvnitř objevily tři bioelektrické látky.

Kapitán Janeway to dává do souvislosti s chybějícími třemi členy posádky. Torresová nechápe, jak se tam mohli dostat.
Kapitán se snaží pochopit, co se vlastně stalo:
"Máme teď důkaz o tom, že v té protohvězdě žijí fotonové bytosti, živé formy s inteligencí. To jsme nevěděli, když jsme transportovali vzorky na palubu. Neměli jsme tušení o tom, co děláme, že unášíme živé bytosti. Uzavřeli jsme je uvnitř pole a začali j e prozkoumávat. Kdyby takhle unesli mé lidi, vím, jak bych reagovala. Udělala bych všechno proto, abych je dostala zpět. "
"Takže vy si myslíte, že nám to jen oplatili?" ptá se Doctor.
"Ano. Tyhle bytosti se dostali do přístroje holoprojekce, který vytváří holopostavy. Jen tak byli schopni vzít naše lidi jako rukojmí," odpovídá Janeway Doctorovi.
"Jestli máte pravdu, tak bychom měli ty bytosti rychle vrátit, " míní Doctor.
"Jako projev, že to myslíme dobře. Musíme to zkusit. "
"Kdybych vzal ty bytosti do simulátoru a předal je Grendelovi, možná by to pochopil a propustil naše lidi," navrhuje Doctor.
"Obyčejně musí důstojníci projít intenzivním výcvikem, než jsou někam vysláni. Ale vy jste jediný, kdo to může udělat,“ říká kapitán.
"Rád dokončím, co jsem začal. Dokážu to!“ přesvědčuje Doctor kapitána.
A ta mu bez zaváhání důvěru dává. Jen ho ještě upozorní, že když bude držet válec s tím živým vzorkem, musí zůstat v pevném stavu. Probíhá transport.

Doctor se opět zhmotní v již známém lese a volá Freyu. Ta ho s radostí obejme, protože si myslela, že si ho Grendel vzal jako svou další oběť.
Doctor ji vysvětluje, že válec, který drží v ruce, je talisman, který Grendela zničí.
Vyruší je Unferth, který považuje Schweitzera za lháře, nikdo podle něho nemůže přežít setkání s Grendelem, pokud s ním není spolčený.
Freya je ale na Doctorově straně, snaží se Unferthovi vysvětlit, že se vrátil, aby jim pomohl. Když Doctor alias Schweitzer s námitkou důležitosti dostat talisman co nejdříve do síně, Unferth pozvedá meč, aby tomu zabránil.
Doctor se nemůže bránit, musí kvůli válci zůstat v pevném stavu.
Freya proto bojuje s Unferthem za něj. V nerovném boji je ovšem přemožena a Unferth se chystá Doctora zabít nožem.
Freya se ale na poslední chvíli před Doctora postaví, čímž mu zachrání život. Sama je smrtelně zraněna.
"Freyo!“ vykřikne Doctor zoufale.
"Pane…můj čas už přišel,“ říká jako ve snách Freya.
"Je mi to líto. Nemůžu nic udělat.“ Na Doctorově obličeji je vidět veliká lítost.
Ale Freya jen těžce říká: "Je to dobrá smrt. Vezmi si můj meč. Zastav Unfertha a Grendela... nezapomenu na tebe..."
Na chvíli se odmlčí, ale po chvilce pokračuje:
"A já umřu šťastná, s tvým jménem na svých rtech… sbohem Schweitzere… "
A Freya vydechne naposledy.
Doctor položí její ruku, kterou svíral ve svých a hrdinně pozvedne její meč.
Unferth vzal válec a proto Doctor přichází do síně za králem. Jen se svým odhodláním a hrdostí.
"Můj pane. Znáte mě jako bojovníka… víte, že jsem jediná naděje, jak se zbavit Grendela a ten talisman mi pomůže při mém poslání. Musím ho mít! " naléhá Doctor na krále.
"Neposlouchejte ho! Před chvílí zabil Freyu," lže Unferth a pln nenávisti pozoruje Doctora.
Doctor vytáhne hořící pohrabáč z ohně a se zlostným pohledem se blíží k Unferthovi, kterému přiloží svůj meč na krk.
"Zastavte ho, můj pane! Je to šílenec!"
"Jediný důvod, proč nezemřeš je, že jsem přísahal, že vám pomůžu,“ chladně řeší celý vývoj Doctor.
Vezme si zpět svůj válec a volá Grendela. Dveře se otevírají a Grendel vstupuje do síně.

"Nevím, jestli mi rozumíš. Ale podívej. Všichni už jsou volní.“ Doctor uvolňuje uzávěr válce, ze kterého energie okamžitě směřuje ke Grendelovi a stane se jeho součástí.
"Žádné další nepotřebuješ. Prosím, vrať nám zpátky naši posádku,“ dodává obřadně a čeká na reakci.
Tom Paris na můstku oznamuje, že fotonová mřížka se znovu objevuje. Kapitán Janeway nařizuje její zaměření všemi senzory. V simulátoru se zvyšuje počet částic a mřížka znovu mizí.
Doctor okamžitě volá na můstek radostnou zprávu: "Máme je zpátky, kapitáne - všechny tři."
Kathryn ho pochválí za dobrou práci. Nejvíce dezorientovaný je Harry, který by se od ostatních rád dozvěděl, kde celou dobu vlastně byl.

"Kapitánův deník: Hvězdné datum 48711.5. Od návratu pohřešovaných členů posádky jsme už nebyli schopni objevit další stopy po fotonových bytostech."

Na ošetřovně Doctor a kapitán Janeway rozebírají, co se vlastně stalo.
"Já nevím, jestli rozuměli mému jazyku, nebo mému chování. Bylo by zajímavé v tom kontaktu pokračovat," navrhuje Doctor kapitánovi.
"To je jedna z nejvíc vzrušujících věcí na výzkumech, potkávání druhů, navazování komunikací a sdílení věcí stejných i rozdílných," odpovídá mu kapitán.
"Mrzí mě, že se nic z toho nestalo," na to Doctor smutně.
"Ale stalo. Stalo se to neočekávaným způsobem. Když o tom přemýšlím, ocitli jsme se v konfliktu, komunikovali jsme a ustanovili s nimi mírovou dohodu. Připojím do svých záznamů pochvalu za vzorné chování pohotovostního holografického doktora během jeho výzkumné mise."
"Děkuji,“ přijímá Doctor s potěšením.
Kapitán se obrátí k odchodu z ošetřovny, ale ještě se otočí:
"Ráda bych vám říkala jménem. Kes tvrdila, že už jste si ho vybral. Je to p ravda?"
"Ano, ale myslím, že si ho nenechám. Když jsem ho slyšel naposledy, bolelo mě to. Nechci na to vzpomínat."
"Zní to, jako by jste zažil na holopalubě nějaké dobrodružství? " zajímá se Kathryn.
Doctor jen souhlasně kývne: "Ano, myslím, že ano."
"No, něco mi říká, že to nebylo vaše poslední… "
"Něco mi říká, že máte pravdu,“ dodává Doctor a vrátí se zpět ke své práci.

© 2002 Hypospray + Al Bomber