APOLLOApollo je třída lodí vulkánského designu, užívaných především v první polovině 24. století jak Vulkánci, tak i Hvězdnou flotilou. Mnoho těchto lodí je zřejmě i v osobním vlastnictví.

Detailnější informace jako přesnější rozměry nejsou známy, jedná se ale spíše o menší, méně náročné lodě, co do rozměrů a využití ekvivalentní třídě Sydney. Vulkánský design této třídy připomíná vulkánské lodě z dřívějších dob (nutno poznament, že o 200 let starší vulkánské lodě podobného designu jsou mnohem hezčí než třída Apollo :)). Loď se dělí na dvě části - hlavní trup se základním vybavením obklopuje sekundární část lodi s warp motory.

Název této třídy pochází z řecké mytologie, přeneseně je to pak název vesmírného programu letů na Měsíc. Lodě této třídy jsme mohli vidět několikrát na obrazovce, níže si můžete prohlédnout model. Je zajímavé, že se mění barva lodi. Vulkánské lodě třídy Apollo z TNG: Unification byly barvy šedé (podobně jako model), ale jiná loď, kotvící na Deep Space Nine (viz. Galerie) byla tmavě hnědé barvy. Je možné, že se tímto způsobem odlišují lodě užívané Vulkánci a Hvězdnou flotilou, nebo lodě v soukromém vlastnictví.

Poznámka: I když vulkánské lodě do této databáze nepatří, třídu Apollo sem řadíme. Ačkoli jsou užívané Vulkánci a nemají typický název "U.S.S. xxxxxx", mají přiděleno registrační číslo lodí, vyráběných Hvězdnou flotilou (Ale jelikož je Hvězdná flotila nepoužívá, nenesou registr NCC-nnnnn, ale NSP-nnnnn; je pravděpodobné, že některé osobní nebo vědecké i NAR-nnnnn). O registračních číslech viz. zde.