OZNAČENÍ A KONSTRUKCE LODÍ


Lodě Federace se podle funkce, vybavení apod. dělí do tříd. Lodě stejného designu jsou stejné třídy. Každá loď má jméno, před kterým je zpravidla U.S.S., ale mohou mít i jiné zkratky. Viz tabulka níže. Kromě jména má loď i registrační číslo. Tato čísla se přidělují chronologicky (existují vyjímky, ale tyto lze považovat za chybu). Před číslem jsou písmena, které určují další zaměření lodi. Přímo souvisí se zkratkou před názvem lodi. Viz tabulka níže.

Registrační číslo Zkratka před názvem Vlastník lodi Příklad
NCC U.S.S. Hvězdná Flotila - aktivní služba U.S.S. Saratoga, NCC-31911
NX U.S.S. Hvězdná Flotila - eXperimentální prototyp U.S.S. Constellation, NX-1974
NAR S.S. Civilní loď, nepatří Flotile - většinou vědecká loď S.S. Raven, NAR-32450
NCV U.S.S., U.T.S. Časová Flotila - aktivní služba U.S.S. Relativity, NCV-474439-G
NFT S.S. Civilní transportní loď - nepatří Flotile S.S. Robert Fox, NFT-1327
NGL S.S. Civilní nákladní loď - nepatří Flotile S.S. Odin, NGL-12535
NDT S.S. Civilní transportní loď - nepatří Flotile S.S. Milan, NDT-50863

 

Zkratka před názvem Význam Registr Příklad
U.S.S. United Space/States Ship - Loď spojených států/vesmírů - Hvězdná Flotila NCC U.S.S. Grissom
S.S. Space Ship - Vesmírná loď - Civilní, nepatří Flotile NAR, NFT, NGL, NDT S.S. Vico
U.T.S. United Time Ship - Loď spojených časů - Časová Flotila NCV U.T.S. Aeon
E.C.S. Earth Cargo Ship - Pozemská nákladní loď - Používalo se ve 22. století --- E.C.S. Fortunate
H.M.S., V.K., D.E.V.... Zkratky civilních lodí z 22. století. DY, NAR D.E.V. Eagle Valley

Konstrukcí lodí se zabývá celá jedna podsekce Hvězdné flotily s "příšerným" názvem Advanced Starship Design Bureau Integration Facility. Tato organizace sdružuje loděnice, ve kterých jsou lodě konstruovány. Nejznámějšími největšími a nejvýznamnějšími loděnicemi jsou Utopia Planetia Fleet Yards na orbitě Marsu. Zde jsou konstruovány především lodě třídy Galaxy, Excelsior, Akira, Intrepid, ale najdou se zde i univerzální doky pro opravu a rekonstrukcí lodí. Zde byla postavena např. U.S.S. Enterprise-D a U.S.S. Voyager.

V naší sluneční soustavě to však nejsou jediné loděnice. Na orbitě Země, přímo nad San Franciscem, se nachází jeden dok pro stavbu lodí. Bylo zde postaveno mnoho slavných lodí: U.S.S. Enterprise, U.S.S. Enterprise-A, U.S.S. Excelsior, U.S.S. Enterprise-B a U.S.S. Enterprise-E. Tento dok jsme mohli vidět ve filmech Star Trek: The Motion Picture, Star Trek II: The Wrath of Khan nebo Star Trek: Generations.

Na orbitě Země se ještě nachází dok McKinley, který je určen pouze pro třídu Galaxy nebo Nebula. Po útoku Borgů v roce 2367 zde byla opravena U.S.S. Enterprise-D (TNG: Family, TNG: Redemption, VOY: Author Author). Kromě toho se jeden dok nachází i přímo uvnitř stanice 001 na orbitě Země, ale ten se využívá ke stavbě lodí málokdy (Star Trek V: The Final Frontier).

Orbitální dok 001 a U.S.S. Enterprise. Ve vrchní části stanice pod anténami je vidět otvor do doku.

001 zevnitř - toto je U.S.S. Excelsior.

Dalšími významnými loděnicemi jsou Antares Fleet Yards. Zde se vytvářel projekt Defiant a projekt Prometheus. Nebo 40 Eridani-A Starfleet Construction Yards - zde se staví například lodě třídy Miranda.

Poté, co je loď dokončena, je jí přiděleno registrační číslo. Nejpravděpodobnější je, že se registry přidělují chronologicky. Existují však vyjímky. Jako poslední součást lodi je přidělána tabulka většinou zlaté barvy, na které je uveden název lodi, registrační číslo, třída, doky, kde byla postavena a velitelé sekcí, kteří dohlíželi na stavbu lodi. Kromě toho je na tabulce uvedeno hvězdné datum, kdy byla loď DOKONČENA, nikoliv VYPUŠTĚNA (proto je na tabulce např. U.S.S. Enterprise-D uvedeno datum 40759,5 ačkoli datum první mise bylo 41153,7). Po dokončení je loď vypuštěna na testovací lety a až poté dostane kompletní posádku a může plnit mise.
Pozn.:Existuje starší a novější typ registračních čísel. Převážná většina známých registračních čísel je nového typu, který začíná registrem NX-01 v polovině 22. století. Do této doby se užíval jiný způsob označování lodí. Jednalo se především o civilní, kolonizační a další lodě, které nepatřily Hvězdné flotile (ta v té době ještě neexistovala). Registr se skládal opět ze dvou částí, přičemž první část tvořil buď název třídy (DY-**), písmena z názvu lodi (ECS-**) nebo něco zcela jiného (BBI-**).