ISTANBUL


Další méně známa třída. jedná se o třídu transportních lodí, užívaných ve 24. století. Využívá prvky třídy Miranda a Galaxy. Žádný oficiální nákres není k dispozici.

Známé lodě:

U.S.S. Constantinople, NCC-34852
U.S.S. Havana, NCC-34043
U.S.S. Sarajevo, NCC-38529