A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

?


U.S.S. Saladin
Prototyp třídy Saladin; NCC-500.
(Star Trek II: The Wrath of Khan; Star Trek III: The Search for Spock)
Star Fleet Technical Manual

S.S. Santa Maria

Loď třídy Erehwon; BDR-529. Ztroskotala na planetě v systému Orelius Minor během mise na Gemulon V roku 2360.
Pojmenována po lodi Christophera Columba, se kterou objevil Nový svět v roce 1492.
(DS9: Paradise)
Star Trek Encyclopedia II

U.S.S. Sao Paulo

Loď třídy Defiant; NCC-75633. Přidělena na Deep Space Nine po zničení U.S.S. Defiantu. Přejmenována na U.S.S. Defiant NX-74205.
(DS9: The Dogs of War; DS9: What You Leave Behind...)
Star Trek Encyclopedia III

Sarajevo

Jedna z lodí ve flotile, která přivítala Enterprise po návratu domů z úspěsné mise proti Xindům.
(ENT: Storm Front; ENT: Daedalus)

U.S.S. Sarajevo
Loď třídy Istanbul; NCC-38529; ztracena v kvadrantu gamma. Zřejmě se vrátila zpět, protože roku 2374 bojovala v Dominionské válce.
(DS9: In Purgatory's Shadow; DS9: In The Pale Moonlight)
Star Trek Encyclopedia II

Saratoga

Loď Hvězdné flotily, na které sloužil člen posádky Taylor.
(ENT: The Forgotten)

U.S.S. Saratoga

Loď třídy Miranda; NCC-1867. Ochromena nepřátelskou sondou.
(Star Trek IV: The Voyage Home)
Star Trek Encyclopedia

U.S.S. Saratoga

Druhá Saratoga je také třídy Miranda (NCC-31911). Byla zničena Borgy u Wolf 359.
(DS9: Emissary)
Star Trek Encyclopedia

U.S.S. Saratoga
Blíže neurčená loď; roku 2374 kotvila na stanici Deep Space Nine.
(DS9: Wrong Darker Than Death of Night)

U.S.S. Sarek
Loď Hvězdné flotily. Byla součástí skupiny lodí, určené ke znovudobytí stanice Deep Space Nine. Po odvelení U.S.S. Cortéz z bitvy zaujala její pozici.
Pojmenována po významném velvyslanci planety Vulcan.
(DS9: Favor the Bold)

U.S.S. Scovil
NCC-1598, jedna z lodí, které měly zachránit kapitána Kirka a doktora McCoye z klingonského vězení. Třída neznámá, ale může se jednat o třídu Constitution.
(Star Trek VI: The Undiscovered Country)

S.S. Seattle
Civilní loď. Vypuštěna roku 2120 na průzkumnou misi sektoru Ficus pod velením Wendy Neuss. Uveden registr NAR18834, který ale musí být omyl, protože je příliš vysoký a navíc je shodný s registrem S.S. Vico.
(TNG: Up the Long Ladder)

U.S.S. Seaview

Loď neznámé třídy, v aktivní službě v 60. letech 24. století.
(TNG: Eye of the Beholder)


U.S.S. Seaquest

Loď neznámé třídy, v aktivní službě v 60. letech 24. století.
(TNG: Eye of the Beholder)


U.S.S. Sentinel
Roku 2375 kotvila na Deep Space Nine.
(DS9: Treachery, Faith and the Great River)

Shenandoah
Kapitán Duval. Plavidlo Flotily z 22. století.
(ENT: Silent Enemy)

U.S.S. Shenandoah

Runabout třídy Danube; NCC-73024. Tímto runaboutem letěli Worf a Jadzia Dax na planetu Soukara. Později jej využili Nog a Jake Sisko, kteří letěli ze stanice 257 na Feringinar doručit diplomatickou zprávu Velkému Nagusovi. Po cestě byli napadeni Jem'Hadary, ale byli zachráněni lodí U.S.S. Valiant.
(DS9: Change of Heart; DS9: Valiant)
Star Trek Encyclopedia III

U.S.S. Shepard
Toto je jedna z lodí, kterou ochromila nepřátelská sonda hledající velryby.
Loď nebyla zmíněna ve filmu, ale byla uvedena ve scénáři.
(Star Trek IV: The Voyage Home)
Star Trek Encyclopedia II

U.S.S. Shika Maru
Blíže neznámá loď, ve 23. století se střetla s Tammarianským plavidlem.
(TNG: Darmok)

U.S.S. ShirKahr

Loď třídy Miranda; NCC-31905. Součást invaze do systému Chin'Toka. Zničena Cardassijskými orbitálními platformami.
Pojmenována po hlavním městě planety Vulcan.
(DS9: Tears of the Prophets)
Stipes

U.S.S. Silversides
Jméno lodi uvedeno v osobním spise.
(TNG: Eye of the Beholder)

U.S.S. Sitak

Loď třídy Miranda. Součást flotily určené k dobytí Deep Space Nine. Spolu s U.S.S. Defiant a U.S.S. Majestic se dostala nejblíže ke stanici.
(DS9: Sacrifice of Angels)

U.S.S. Sovereign
Prototyp třídy Sovereign, NX-74222. Vývoj lodi začal v roce 2365, vypuštěna byla v roce 2369.
Star Trek Encyclopedia II; Rick Sternbach; Mike Okuda

U.S.S. Spector

Loď třídy Akira; NCC-65549. Měla za úkol zastavit U.S.S. Prometheus, který obsadili Romulané.
(VOY: Message in a Bottle)
Star Trek Fact Files

U.S.S. Springfield
NCC-1963, jedna z lodí, které měly zachránit kapitána Kirka a doktora McCoye z klingonského vězení. Třída neznámá, o prototyp třídy Springfield se pravděpodobně nejedná.
(Star Trek VI: The Undiscovered Country)

U.S.S. Stargazer

Loď třídy Constellation; NCC-2893. V letech 2333 - 2355 lodi velel kapitán Jean-Luc Picard. Během mise v sektoru 21503 na loď zaútočili Cardassiané. Roku 2355 byl zničen během setkání s Ferengy u Maxia Zeta. Po zničení byl Picard postaven před vojenský soud. Roku 2364 dotáhl Fereng Bok vrak Stargazeru na území Federace, aby jej použil jako nástroj pomsty, protože tvrdil, že během bitvy u Maxia Zeta zemřel jeho syn.
Na desce Stargazeru, která visí na můstku, je uvedeno motto "To bring light into the darkness", což znamená "Vnášet světlo do temnoty", což souvisí s misí Stargazeru - prozkoumávat hluboký vesmír.
Můstek na Stargazeru byl upravený bojový můstek z U.S.S. Enterprise-D
.
(TNG: The Battle; TNG: The Measure of a Man; TNG: Allegiance; TNG: The Wounded; TNG: Relics; TNG: Tapestry; TNG: Chain of Command, Part I.)
Star Trek Encyclopedia II

U.S.S. Strata
Geo-terraformní plavidlo, v roce 2355 pod velením kapitána Jamese Stona. První přidělení poručíka Chu'laka.
(DS9: Field of Fire)

U.S.S. Sullivan

Loď neznámé třídy, v aktivní službě v 60. letech 24. století.
(TNG: Eye of the Beholder)


U.S.S. Sutherland

Loď třídy Nebula; NCC-72015. Roku 2368 byla součástí tachyonové blokády na Klingonsko-Romulanských hranicích. Lodi velel dočasně nadporučík Dat. Během války proti Dominionu lodi velela kapitán Shelby a loď byla součástí deváté flotily.
(TNG: Redemption, Part II; DS9: You Are Cordially Invited; DS9: Change of Heart)
Star Trek Encyclopedia

U.S.S. Syracuse
Jméno lodi uvedeno v osobním spise.
(TNG: Eye of the Beholder)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

?