NX


Třída NX patří do skupiny tzv. warp 5 lodí, jejichž výzkum byl započat v roce 2119 ve Warp Five Complexu. Na vývoji se podílelo mnoho vědců, kteří byli inspirovaní Zeframem Cochranem, mezi nimi i Henry Archer, otec pozdějšího kapitána první lodi. První lodí této třídy je S.S. Enterprise, která byla vypuštěna v dubnu 2151.

Loď je vybavena transportním systémem, který slouží k přenosu materiálu a nákladu na loď nebo z lodi. K transportu osob se ještě tento systém nepoužívá, k tomuto účelu slouží raketoplány, které jsou na palubě lodi dva.
O neshodách kolem S.S. Enterprise a třídy NX více zde.

Známé lodě:

Enterprise, NX-01
Columbia, NX-02