SHELLEY


V epizodě DS9: A Time To Stand a v několika dalších bitvách proti Dominionu se objevila zvláštní loď oficiálně označená jako "Varianta Constituiton / Excelsior".
Design: na trupu od Excelsioru je místo gondol přidělán primární trup třídy Excelsior. Na něm jsou umístěny dvě gondoly třídy Constitution Refit podobným způsobem jako u třídy Miranda nebo Centaur. Neoficiálně byla třída pojmenována Shelley.
Jedná se o nákladní loď.

 

Známé lodě:

U.S.S. Curry, NCC-45617
Raging Queen, NCC-42284