PROJEKT STAR REVIVAL


Kapitola č. 16 - H‘ya: Smrt část II.

"Kapitán se každému podíval zpříma do očí. Nejprve T'Pol, z jejíž tváře se nedala vyčíst ani malá stopa nervozity. Pak Jawisovi. Jeho šikmé oči těkaly ze strany na stranu a prsty nervózně ťukaly do desky stolu. Kousal se do rtu. Derrox mu chtěl říct něco uklidňujícího, ale na nic nepřišel. Ostatně, ani se nedivil tomu, v jakém stavu teď Seva je. Za pár minut bude vyslán do jedné z nepřátelských stanic. Popravdě řečeno, Quarrantin i Seva přepokládali, že H-team už se nevrátí, pouze doufali...
"T'Pol bude fungovat jako plně kvalifikovaná poradkyně," prohodil k Sevovi kapitán, když zachytil jeho nechápavé pohledy směřované na Vulkánku. "Plně ovládá plán mise..." Jawis kývl.
"Asi nemá cenu to prodlužovat... Půjdeme," řekl po chvíli úsečně a hrdě si přejel rukou po komunikátou, který se na jeho bitevním obleku dobře vyjímal. Derrox mu podal ruku a Seva ji pevně stiskl. Vešli na můstek. Derrox kývl na Erica, který dal pokyn k pilotovi. Pro loď nastal nejtěžší manévr. Transportovat Hazard Team do jedné ze stanic, což obnášelo odmaskování lodi a vystavení se tak pozornosti všech Dominionských plavidel.

Quarrantin vešel na můstek. Kývl na Erica.
"Nic... Vůbec nic se neděje..." Derrox si sedl do uvolněného kapitánského křesla. Chvíli sledoval krásně děsnou scenérii a pak se otočil na Magnussona.
"Je to bláznovství. A už není cesta zpátky..." pronesl tiše.
"Já vím... Jsme připraveni na všechno..." odvětil Eric.
"Víš, nevím, jak dlouho Saffron vydrží... Za chvíli o nás budou vědět... Takže, kdybych už neměl příležitost... Chci jenom říct, že seš dobrej chlap..." Eric se pousmál. Pak Derroxe mužně poplácal po rameni. Kapitán se ani nehnul. Pak začal do ticha můstku pomalu odříkávat:
"Kapitán posádce... Připravte se na zahájení útoku. Během necelých pěti minut přeneseme našich jedenáct specialistů, kteří proniknou do první ze stanic, kterou se pokusí vyřadit z provozu. Na Saffronu pak bude zlikvidovat tu druhou a teleportovat Hazard team zpět na loď. Očekávám od vás maximální výkon. A přeji vám... Hodně štěstí." Pak se podíval kolem.
"Jdeme na to..." řekl rázně. "Kapitán Jawisovi, jak jste na tom?"
"Vše v pořádku, připraveni." Seva pohlédl do oči všem členům Hazard Teamu. Weyt si odfrkl.

"Začátek akce!" zavelel Derrox. "Připravte se... Tři... Dva... Jedna... Odmaskovat!" Dominionská obrana zareagovala rychle. Z jedné stanice vylétl modrý paprsek. Saffron se mohutně otřásl. U kapitánského křesla explodovala konzole. "Transport!!!" Zařval Eric poté co uviděl nehybného Quarrantina na zemi.
"Jsou tam" ozvalo se za necelou sekundu. Všude se ozývalo varovné pípání konzolí. Saffron to schytával ze všech stran.
"Zamaskovat!!!" Eric drtil opěrku křesla. Střelba ustala. "Štíty???"
"57 procent, pane!!!"
Magnusson přiskočil ke kapitánovi. Pak si konečně ťukl na komunikátor. "Doktor na můstek!!!"
Otočil se zpět k osazenstvu můstku.
"Hlášení???"
"Minimální škody pane, zranění na palubě 7 až 10, strojovna hlásí mírnou závadu v obvodech..."
"Děkuji!" Eric přemýšlel, co se asi teď děje s H-Teamem. Na obrazovce se stanice jevila jako před tím, Eric ji provrtával očima, jako by byl schopen proniknout přes plášť a vidět Sevu, jak kosí jednoho Jem'Hadara za druhým.

Čas absolutně ztratil smysl. Vteřiny se protáhly na minuty, minuty na hodiny. Celý svět jako by se scvrkl pouze do prostoru dvou dominionských stanic. Všechno pozbylo logiky. Jediným životním posláním teď bylo zabíjet.

De''d-uu
Sevu polilo horko. Bezprostředně po transportu zemřeli tři jeho lidé. Měli smůlu. V místnosti, kam se transportovali, byl jeden Jem'Hadar. Prořízl jim hrdlo ostrým předmětem, který držel v ruce. Seva mu to oplatil plnou dávkou do jeho hrudi. Odplivl si. Orla-al-Baks se shýbal nad třemi těly a jenom pokrčil rameny. Nebylo jim pomoci. Seva si v duchu škrtl jména Quita, Martalska a Cerna. Pak vytáhl trikordér. Zběžně prohlédl mapu. Bylo to přesně jako v simulátoru.
"Takže... Jdeme na to!" pousmál se na zbytek týmu. De-Kiwová a Yocuta přiskočili k jediným dveřím vedoucím ze skladiště a připevnili na ně grafitové rušičky. Ozvalo se lupnutí. Cesta byla volná.
Jawis vyběhl na chodbu s bojovým řevem. První Jem'Hadar padl na zem, druhý se vzpíral, ale Kozakowsky mu přišlápl krk. Dalšího zasáhl současne phaser Johnsona a Yocuty. Poklusem se vydali směrem ke strojovně, Seva se pokusil navázat spojení se Saffronem. Šlo to. Ozvala se T'Pol.
"Jsme v sektoru 0.075 na 1.482, zbývá nás osm." Jawis se sám divil, s jakou lehkostí přiznal smrt těch tří.
"Saffron rozumí. Držte kurs na 2.893. Nejste zase tak daleko. Saffron konec."
Hazard team se s tou největší tichostí ubíral směrem ke strojovně...

Phoenix II
"Asteroidy... Asteroidy... ASTEROIDY!!!" praštil Guy do konzole. I Phoenix se musel podřídit prostředí a tak se pohyboval pouhopouhým impulsem. Maxwell se začínal nudit.
"Člověk mine asteroid..." rozčiloval se kamsi do prostoru, "chce přejít na warp... Ale v cestě mu stojí další asteroid... Cožpak je gamma kvadrant plnej hnusnejch vesmírnejch balvanů???" otočil se na Deskteho u senzorů, který jenom pokrčil rameny. Guy zavrčel. Hypnotizovaně sledoval obrazovku plnou šedočervených valounů. Jako by se té scenérie nemohl nasytit.
"Nemůžete letět rychleji?" zeptal se asi po páté.
"Nemůžeme." Dostalo se mu stále stejné odpovědi. Maxwell zaťal zuby. Pak přišel na spásný nápad.
"Pane Deskte, kolik máme energie???" zeptal se vesele.
"Předpokládám že dostatek." Odpověděl Deskte tuše nějaký podraz.
"Takže... Pokud dovolíte, otestuji naše lodní phasery!" Maxwell se vítězoslavně rozhlédl po můstku. Nikdo neměl námitky. Za chvíli už měnil asteroidy na vesmírný prach.

De''d-uu
De-Kiwové bylo do breku. Zůstala sama. Stačilo necelých dvacet minut a celý H-team ležel kdesi na studených chodbách nepřátelské stanice. Padl a s ním padla i naděje.
De-Kiwová se schovala do jednoho z četných kolektorů a po tváři se jí skoulela slza. A pak další. Nemohla se udržet, to co před chvílí viděla, ji uvrhlo v naprosté zoufalství. Byla na pokraji psychických sil. Není nic horšího, než vidět umírat své kamarády. Orla-al-Baks, týmový lékař, zemřel naprosto zbytečně. Ošetřoval Yocutu zasaženého střepinou vytržených dveří a dostal plný zásah od jednoho Jem'Hadara. Zezadu. Proto, že nehlídali pohyb na chodbách. Kozakowsky padl o pár minut později, vzdorujíce přesile, když zbytek týmu odblokovával jedny dveře. Pak nastala vřava. Madlne se někde ztratil. Už nemůže být na živu. Byl jen jeden na nejméně desetkrát tolik. Houste si srazil vaz při pádu o dvě patra níž. Pak už byli jen tři. Seva si zachoval chladnou hlavu, dostali se téměř ke strojovně. A tam Sevu odvlekli někam do neznáma. Nebylo jí jasné, proč ho nezabili jako ostatní, asi s ním měli jiné plány. Houste, plný zoufalství, otočil zbraň proti sobě. A tak zůstala sama. Chvilku odpočívala. Pak vytáhla trikordér. Podle plánu jí od strojovny dělilo pouhopouhých třicet metrů. Rozhodla se, že to nevzdá. Chtěla pomstít všechny, kteří zde našli smrt. Spojila se s lodí. Chtěla mluvit s kapitánem.
"Derrox," ozval se jeho roztřesený hlas. Davisová právě dokončila jeho oživování a diskrétně se vytratila z pracovny, kam bylo kapitánovo tělo přeneseno.
"Tady De-Kiwová," snažila se aby její hlas zněl co nejklidněji. "H-team selhal. Zbyla jsem pouze já. Pokusím se dokončit úkol, pokud budu mít štěstí, vyřadím všechny energetické zdroje."
"Kde je Jawis..." přerušil ji Quarrantin tichým hlasem.
"Byl... byl unesen. Všichni ostatní jsou mrtví," těžce vzdychla. "Pane..." hlas se zachvěl a opět začala plakat. "Pane, vím že zemřu... Pane, prosím, pozdravujte mou rodinu... Prosím!" Quarrantin se kousl do spodního rtu.
"A...ano... Buďte bez obav..." řekl konejšivě.
"Vyřiďte jim, že... že jsem to tak nemyslela a že jsem udělala hloupost... A že je..." hlas se jí zlomil. Derrox s těžkým srdcem poslouchal vzlykající ženu. "Řekněte jim, že je přes to všechno mám ráda." De-Kiwová se uklidnila. Mohutně se nadechla.
"I když vůbec nevím, co tím myslíte, vyřídím jim to..." pronesl do ticha kapitán.
"Najdete je na stanici Jupiter," řekla tvrdě. (To je ta De-Kiwová, kterou znám, pomyslel si Quarrantin) "A teď jim jdu rozsekat ty dominionský prdele..." usmála se. "Počkejte pět minut. Pak zahajte útok. Pokud bude štít aktivní, naše mise zklamala... Nicméně... Byla to docela legrace. De-Kiwová konec."
Quarrantin spolkl slzu a pousmál se.

Phoenix II.
Guy usnul spokojeným spánkem. Deskte tiše obsluhoval senzory. Přesně držel stopu Saffronu, podle údajů byli pouhou hodinu za nimi. Z dlouhé chvíle kontroloval připravenost lodních systémů a pak začal analyzovat okolí. Kromě jednoho transportního plavidla mířícího do Doku, aniž by vzalo Phoenix jakkoliv na vědomí, nebylo v okolním vesmíru nic zajímavého. Jak řekl Maxwell. Šutry a zase šutry. Pak ho něco zaujalo. Kousek před nimi... Na jednom z asteroidů byla bílá tečka. Po zvětšení záběru se ukázalo, že je to raketoplán. Deskte kopl do Maxwella. Ten jenom máchl rukou a zamlaskal.
"Kapitáne..." zašeptal. Nic.
"Kapitáne!" z Maxwellových úst se začala linout slina.
"KAPITÁNE!!!" Guy vyskočil z polstrovaného křesla a dezorientovaně se koukal okolo. "Co je?" zavrčel.
"Možná by vás zajímalo, že jsem narazil na federační raketoplán..." řekl Deskte odměrěně. Slovo Federace na Mawella zabralo.
"Kde???" zeptal se se zájemem.
"Přímo před námi. Támhle." Guy protáhl obličej.
"Vrak..." zašeptal zklamaně. Ale aby se neřeklo, nařídil důkladnou analýzu.

De''d-uu - strojovna
De-Kiwová odstřelila dveře vedoucí do strojovny. Střepina ji jemně řízla do tváře, cítila, jak ji krev stéká za límec. Nevšímala si toho. Nahlédla dovnitř a jen tak tak unikla paprsku Jem'Hadarské zbraně. Skryla se za roh a od pasu odepla calogranát. Vhodila ho dovnitř. Tlaková vlna, kterou granát způsobil, dezorientovala většinu ostrahy. Vpadla dovnitř a pálila oběmi phaserovými puškami najednou. Pak se opět přitiskla ke stěně. Jeden Jem'Hadar jí vběhl přímo pod ruku, aniž by o ní věděl. Za chvíli se válel na zemi. Odebrala mu zbraň a vhodila ji do strojovny. Ticho. Pomalu se plížila podél stěny. Vpadla dovnitř. Stačilo vystřelit pouze dvakrát. Teprve teď se mohla porozhlédnout kolem. Strojovna byla skoro dvacetipatrová kulatá místnost na okraji s ochozy. Uprostřed těkal křišťálově modrý paprsek, od podlahy v prvním poschodí až nahoru do osmnáctého, ve kterém stála. Byla překvapená, že paprsek není chráněn jako u federačních lodí. Jeden výstřel však potvrdil existenci silového pole.
Podle trikordéru byla centrála o tři patra níž. Nechtěla ztrácet čas a tak se rozhodla slanit. Jakmile však přistoupila k okraji ochozu aby ukotvila lanko, z nižších pater k ní blesklo několik paprsků. Vystřelila jen tak naslepo. Jedna puška se vybila a tak ji hodila dolů. Jak padala, sem tam po ní šlehl výstřel z Jem'Hadarské zbraně. Raději přikotvila lanko ke stěně a kryta palbou spadla volným pádem přímo před centrálu. Vhodila sem dva calogranáty a vytáhla se zpět nahoru. Sama se divila svému štěstí, ač byla ostřelována ze všech stran, tak neúspěšně. Ozvaly se dvě detonace. Opět se spustila dolů. Všichni Jem'Hadaři teď vypadali jako brouci, nad kterými kdosi odklopil kámen. Naprosto zmateně chodili po centrále a poskytovali De-Kiwové skvělý terč. Pousmála se nad tím, jak to jde lehce. Za chvíli byla sama, zajistila hlavní dveře, aby ji nikdo nepřekvapil a vytáhla bombu. Koukla na časoměřič. Za minutu Saffron zahájí palbu. Bez rozmyslu jí umístila na hlavní zdroj. Na odpočítávání se vykašlala, stejně neměla kam utéct. Naposled se rozhlédla kolem, pomyslela na rodinu a popřála Saffronu hodně štestí.
"Život je život," pomyslela si. Pak to zmáčkla. Necítila nic. Propadla se do nekonečné temnoty.

Saffron
"Štíty jim jdou dolů!!!" Můstkem zašuměl potlesk. Derrox v duchu poděkoval De-Kiwové.
"Dokázali to!"
"Zlatej Jawis!"
"Mám zahájit palbu?" procedil skrz zuby Weyt.
"Musíme se připravit... Kolik máme torpéd?" zeptal se Eric. Betcha se však nedostal k odpovědi. Saffron se z ničeho nic odmaskoval a sklopil štíty, senzory zachytily transport hmoty. Potom na můstku vybuchla konzole.

Mimo dosah senzorů
Trpělivost přináší růže. Občas přináší i zajímavé informace o Měňavcích. Williams si mnul ruce. To, co z Quaziho zbylo, uložil do malé pixly, kterou nechal hlídat pomocníky v transformační komoře. Sám si z bedny vytáhl ještě jednu, menší, kterou hodlal použít na stanicích. Sebevědomě vešel na chodbu a opět zapadl do prázdné kajuty. Několika obratnými pohyby zapojil vizuální rozhraní s obrazovkou na můstku a tak měl skvělý přehled o tom, co se děje. Mimoto aktivoval audioodposlech. Čekal jenom pár minut. Jakmile zaslechl rozhovor mezi Derroxem a De-Kiwovou, přemístil se k nejbližšímu transportéru. Odměřil čtyři minuty, omráčil obsluhu a pár, kterým se to nelíbilo a spolu s příslušenstvím se transportoval na druhou dominionskou stanici, což samozřejmě obnášelo sklopení maskování i štítů Saffronu.

Můstek
Pilot padl na zem a vypustil duši. Eric skočil na jeho místo. Derrox dal povel k palbě. Weyt vypálil fotonová torpéda do spodní části stanice. Explodovala. Další sérii. Stanice pomalu ale jistě kolabovala.
"Protržení trupu na palubě pět!"
"Zranění po celé lodi!"
"Ošetřovna je přetížená!"
U kapitánova křesla to zajiskřilo. Quarrantin však v čas uskočil. Konzole se roztříštila.
"Kapitáne!!! Někdo se k nám transportoval... Z té skoro zničené stanice!!!" ozval se Eric. "Zamaskoval jsem nás!!!" vykřikl okamžik poté. Saffron se přestal chvět. Derrox se postavil a chtěl si prohlédnout zničenou kapitánskou konzoli. Uslyšel kroky. Otočil se.
Z transportéru se vyhrnuli dva Vortové a pět Jem'Hadarů, kteří namířili pušky na osazenstvo můstku. Jeden Vorta si stoupl doprostřed můstku, odkopl střepiny konzolí a pokynul jednomu Jem'Hadarovi, který namířil pušku přímo k Derroxově hlavě. Ušklíbl se.
"Tak hra skončila, kapitáne." Vorta se naklonil tak blízko, že Quarrantin cítil jeho pach. "Myslím, že vaše smrt vynahradí zničení naší stanice... Bylo to velmi... Chytré. Nečekal bych, že se člověk odhodlá k něčemu takovému... Ale teď... Zemřete... Nikdo nám v tom nezabrání... Jak se můžete přesvědčit..." Derrox se rozhlédl kolem, Eric měl ruce zkroucené dozadu a z nosu mu prýštila krev. Ve tváři měl bezmocný výraz. Pouze zvedl obočí. Weyta drželi dokonce dva a přesto s nimi docela mával. Druhý Vorta mu vzal phaser, nastavil ho na omámení a vypálil. Betcha se se žuchnutím svalil pod konzoli...
"Ale že jste se bránil statečně..." Vorta donutil kapitána, aby si klekl a pak mu tvrdě přišlápl krk, "Můžeš vyslovit poslední přání..."
Quarrantin horečně přemýšlel... Nevěřil tomu, že je opravdu konec. Proháněl myšlenky ve své hlavě, přebíral šedou kůru mozkovou, hledal spásný nápad. Na nic nepřišel. Stočil hlavu, aby se naposled podíval na svou posádku. Eric, Magnusson... Někde ve strojovně Brodge, v ošetřovně Luis... Vzpoměl si na mrtvého Jawise... Na Davise... Na toho otravného vědce Jeffreye a jeho nohsleda Bártu... Bárta...
BÁRTA!!!
Quarrantin chytl myšlenku za nohu, už se mu v hlavě třepetala jako ryba v síti. Podíval se na Erica a usmál se. Ten na něj nenápadně kývl a Derrox mrknul.
"Počítači..." pronesl ztěžka, neboť Vortova noha mu drtila krk. "Aktivuj..." nedostávalo se mu vzduchu... "Aktivuj Chevota!" zasípal.

Nastalo vteřinové ticho. Teprve pak se na můstku zhmotnila malá postava v tmavé bojové uniformě Federace, přesně taková, jakou ji viděl Quarrantin naposledy.
"Nazdar hoši. Přišel jsem vám natrhnout prdel!" zahlaholil Chevot a puškou z Doku sejmul prvního Vorta. Všichni Jem'Hadaři otočili své zbraně, čehož využil Weyt a ač omámený, dvěma nejbližším zlámal ruce, ukořistěnými puškami zabil Vortu u kapitána.
"Chcípni, paroháči!" prohlásil Chevot a vypařil dalšího Jem'Hadara. Jak moc mi připomíná Bártu, pomyslel si s úsměvem Derrox.
"Pojď ty sráči!" Poslední Jem'Hadar padl k zemi. Chevot přistoupil ke Quarrantinovi a hrdě prohlásil: "Můstek máš čistej, teplouši."

Phoenix II
Zkoumání raketoplánu nepřineslo žádné výsledky. Jak řekl Guy, pouze ztráta času. Jediné, co zjistili bylo, že je bez posádky a že selhal kvůli zvýšené radiaci. Opět se vydali na cestu skrz asteroidy. Hodinu si doslovně kousali nehty, strhlo se několik menších potyček mezi osazenstvem můstku. Těsně propluli kolem dvou dominionských lodí. Sestřelili pár asteroidů. A mimo to sledovali stopu Saffronu. Když už se Maxwella zmocnila asteroidová nemoc, ozval se Deskte: "Jsme v dosahu senzorů!!!" Následoval strohý rozkaz: "Na obraz."
Objevila se hrůzně krásná scenérie. Jedna stanice se zmítala v explozích, kolem ní kroužily spousty menších transportních plavidel, jako mouchy kolem mršiny. Druhá stanice stála klidně. Prostor křižovaly modré paprsky. Uprostřed toho se zmítal Saffron. Tam, kde ho zasáhl modrý paprsek se objevil malý výbuch. Pak se loď zamaskovala.
"Zdá se, že Williams začal bez nás," ušklíbl se Maxwell.
"Pane, přijímám zprávu," ozval se Deskte po pár minutách. "Pouze audio."
"Spusťte to!"
Ozval se šum, který se Deskte pokoušel vyladit, což se mu nakonec povedlo a tak Guy uslyšel exagentův hlas: "Pane Maxwelli, je mi naprosto lhostejné, že jste obešel moje zabezpečení Phoenixe autodestrukčním kódem, dokonce mohu říct, že jste přiletěl vhod..." Exagent se odmlčel a po krátké chvilce pokračoval: "Jsem v té zbývající stanici a mám co potřebuji... A tak bych ji rád zničil... Samozřejmě to nebude zadarmo... Pokud vás mohu požádat, získejte kontrolu nad Saffronem a použijte ho jako trošku větší torpédo. Já zatím vypnu štít stanice. A nakonec mě transportujete zpět k vám... Je vám to jasné???"
"Naprosto jasné... A kolik že dostanu?" otázal se Guy.

Saffron
"Na pravoboku se odmaskovala vulkánská loď!" hlásil Eric.
"Vulkánci??? Co ti tu chtějí?" podivil se Derrox. V odpověď mu přišlo pár dobře mířených ran lodním phaserem.
"Jakto že o nás vědí???" zařval Quarrantin. "Weyte, nabijte zbraně! Štíty?"
"Pouze 30% a klesá!" odvětil Weyt. "Nemůžu s tím nic dělat! Demaskují nás! Sklopili nám štíty... Jsou na palubě!!!"
Maxwellovi muži se rozeběhli do všech koutů Saffronu. Weyt opět nahodil maskování.
"Infiltrovali paluby 10 až 2... Postupují k nám!" Kapitán se otočil na Chevota: "Budeš mít co dělat!"
"Jasnačka!"
První Makista byl skolen Chevotem, druhý Weytem. Derrox se kryl za zbytky své konzole, pálejíce na všechny strany.
"Kapitáne!!!" ozvalo se po chvíli boje z interkomu. "Tady strojovna... Nemůžu nic dělat, přebírají kontrolu!" Brodgeho hlas vystřídal hlas Maxwella: "Jo, Derroxi, takovej je život... Pokud ti to nevadí, tak bych tvou loď použil jako beranidlo... Federace si nic lepšího nezaslouží... Přebírám řízení!"
Saffron se dal do pohybu.
"Počítači, vypni motory!"
"Nemohu provést," odpověděl příjemný ženský hlas.
"Doháje!" ulevil si Quarrantin. "Počítači, kdo teď velí lodi?"
"Nemohu sdělit, blokace dat!"
"Co to znamená?" zeptal se Eric, ustaraně pozorujíce, jak se Saffron blíží ke stanici.
"Moje i tvoje autorizační kódy jsou k ničemu!!!" zařval Derrox. "Nemůžeme nic dělat!"
"Pane, všichni se transportovali zpět na Phoenixe, ten padouch nás navedl pouze manipulačními tryskami, pomalu, ale přece!" podal hlášení Weyt.
"Spíš nám dal trochu víc času," ušklíbl se Eric. "Magnusson Brodgemu, máte možnost to zastavit?"
"Ani náhodou pane, zkoumal jsem obvody a nic, navrhuji evakuaci lodi!" Eric se podíval na Derroxe.
"Na mě se nekoukej... Máme v garáži dva raketoplány a k tomu: Kapitán opouští loď poslední, ne?"
"Nojo... A únikovej modul bych tu taky hledal marně..." povzdechl si Magnusson.
"Takže...?"
"Je to strašný... Ale nedá se nic dělat... Co se dělá před smrtí?"
"Odpočívá, pokud vím..."
"Což takhle trochu hudby? Máš rád klasiku?" Derrox přikývl. "Znáš Antona Dvoraka?"
"Rus?"
"Ne, myslím že Polák. Napsal symfonii Z Nového světa... V osmnáctém století se měla stát hymnou spojených států..."
"To mi něco říká..." Quarrantin začal pobrukovat...
"Jo! To je ono..."
"Tak sem s tím!"
"Počítači!" zavelel Eric, "spusť čtvrtou větu deváté symfonie od Dvoraka..."
"Rozumím..." Celý můstek se ponořil do smyčců a lesních trub a pomalu ale jistě se blížil ke stanici...

"Neruším?"
Na můstek vstoupil Brodge.
"Přejete si?" zeptal se s ironickým nádechem kapitán.
"Ehm... Pamatujete si na to inspekční plavidlo, co ho ovládal Chevot? Ještě než mu Bárta vygumoval mozek, řekl něco ve smyslu, že to plavidlo se dokáže změnit na cokoliv a že ho má pevně pod kontrolou a že ho může ovládat..." vysvětlil Brodge.
"Rakev!" hlesl Quarrantin. "Chlape, ty seš hlava! Chevote, dokážeš přivolat tu inspekční loď?" otočil se na hologram.
"Jasná páka, je tu cobydup!" odvětil Chevot.
Saffron snížil vzdálenost ke stanici na polovinu.
"Posádko, musíme evakuovat loď. Prosím, dostavte se k nejbližšímu transportéru a vyčkejte pokynů obsluhy." Derrox pro jistotu zapnul evakuační mód. Po chvilce čekání se ozval Weyt: "Je tady pane!"
"Vejde se tam všech 159 členů posádky?"
"Myslím že ano..."
"Pane Brodge, můžete se postarat o transportéry???"
"Samozřejmě."
"Počítači, jaká je vzdálenost od dominionské stanice?"
"Tisíc dvě stě osmnáct metrů," odpověděl počítač.
"Takže teď nezbývá nic jiného, než čekat..." řekl Derrox, zkřížil ruce a zaposlouchal se do Dvořákovy deváté...

Guy seděl v kapitánském křesle a jako v kině sledoval, jak se Saffron přibližuje ke stanici. Na konzoli se rychle odečítala vzdálenost. 2580 metrů, 2482 metrů, 2011 metrů... Maxwell byl spokojen sám se sebou.
Když se vzdálenost snížila na 1356 metrů, dálkové senzory zachytily podivné plavidlo, které nebyli schopni zařadit do databáze. Poslušně připlulo k Saffronu, jako pes, co ho zavolá pán. O minutu později zachytil čtyři transporty hmoty ze Saffronu na to plavidlo, které mu nápadně připomínalo rakev...

"Počítači, jaká je vzdálenost?"
"Tři sta pět metrů."
"Počítači, kolik členů posádky se nachází na palubě Saffronu?"
"Detekuji patnáct životních forem..." Quarrantin se usmál na Erica.
"Myslím, že jsme to zvládli na jedničku. Nikdy bych neřek, že nám rakev zachrání život. Teď zbývá jenom obsadit ty raketoplány a zavolat do alfa kvadrantu, aby nám poslali bezpečnost... Počítači, všem na palubě: Sejdeme se v hangáru. Transportujte se, není času nazbyt!"
"Řeknu ti, měl jsem tu loď docela rád..." otočil se Eric na Quarrantina a pokynul směrem k rozbořenému můstku. Pak se rozložil na milióny částic.

"Rakev" se ztratila stejnou rychlostí, jakou se objevila. Těsně před tím, než Saffron narazil do stanice, vyletěly z jeho hangáru dva raketoplány a zamířily stejným směrem jako inspekční loď. Guy ignoroval všechna Williamsova volání. Teprve teď si uvědomil, že se mu může pomstít. A Maxwell ví, jak chutná pomsta. Každý Makista to ví. To, že by Alexandra Williamse transportoval zpět na Phoenixe absolutně zavrhl. Slastně sledoval, jak se příď Saffronu bortí za reje obrovských jisker, jedna gondola se odlamuje a vše potom společně exploduje. Tam kdesi teď zemřel jeho trn v patě.
Ale v jednom měl Williams skutečně pravdu, pomyslel si Maxwell. Po skončení mise bude Phoenix jenom můj!

Epilog

Inspekční plavidlo se 159 členy posádky lodi USS Saffron na palubě se dostalo do alfa kvadrantu bez obtíží. O řízení se postaral Chevot se svými spolupracovníky Bártou a Jeffreyem. Pro raketoplány, čekající v asteroidovém poli, byla vyslána záchranná expedice čítající loď USS Hawk s průzkumnou lodí USS Cometeor třídy Galaxy, která později provedla průzkum doku i vraků stanic. Quarrantinovi Derroxovi byla oficielně přidělena kapitánská hodnost. Tuto radost mu však kazilo úmrtí jeho nejlepšího přítele - Luise Defrema. Byl zabit jedním z Makistů z Phoenixu, když se postavil na odpor. V bezpečí alfa kvadrantu dokončil Vasco de Re své bádání a objevil tak podstatu bílého Ketracelu - hlavní látka, od té doby nazývaná Reclan, se opravdu nacházela v pavoucích z Doku. T'Pol nadobro odešla z Flotily. Jako důvod uvedla zkušenosti z poslední mise, Rachel Davisová se podruhé vdala, vzala si kapitána průzkumné lodi USS Walrus Aipacka Fugera. Bárta i Jeffrey byli vyznamenáni, stejně tak Ferri Brodge. Povýšil i Eric, který získal hodnost kapitána a byl přidělen na loď USS Silver Dart. Jako velitele ostrahy si vybral Betchu Weyta. Quarrantin si vzal půlroční volno a šel splnit své sliby na stanici Jupiter, kde se zasnoubil s dcerou De-Kiwové. A to je asi tak vše... (opravdu? ... :)


Předcházející kapitola