PROJEKT STAR REVIVAL


Kapitola č. 15 - H‘ya: Smrt část I.

"Pane, zachytávám další plavidlo!" Saffron zdatně zdolával cestu ke stanicím. Mapa od tajného pomocníka se skvěle uplatnila. Teď museli přejít na impuls kvůli hustému asteroidovému poli.
"Totožné s tím… transportním…?" zeptal se líně Derrox, který měl obličej zakryt velkým hrnkem.
"Negativní pane. Ono…"
"Ono co…?"
"Ono totiž… Je to plavidlo… plavidlo… Federace!" Quarrantin a Eric se na sebe užasle podívali.
"Na obraz!"
Z asteroidů vyzařovala silná radiace. Senzory měly co dělat, ale loď Federace rozpoznaly bezproblémově. Na Derroxův rozkaz se na obrazovce objevil člun zaklesnutý do jednoho z obrovských kamenů.
"Fíííha!"
Na boku se mu leskla nepatrná číslice 5, hned vedle nápisu Deep space 9.
"Známka života?"
"Negativní."
"Jak tu může být dlouho???"
"Nemohu to jistě určit. Ale dlouho ne…" Derrox seděl chvíli bez hlesu a když scan neodhalil nic podezřelého, rozhodl se tím zbytečně nezdržovat.
"Asi to budeme muset nechat ležet," obrátil se na Erica, "stejně bychom toho moc nezjistili…"
"Asi ano." odvětil Magnusson.
Saffron pomalu pokračoval v kličkování mezi vesmírnými balvany.

Phoenix okamžitě zajel do doku. Maxwell rozdával rozkazy.
"Dá se tam dýchat???"
"Kyslík, téměř čistý."
"Výborně. Pane Deskte, máte velení. My půjdeme na procházku…"
Maxwell byl tak natěšený, že si ani neoblékli skafandry. Vzal s sebou pár nejvěrnějších z můstku Phoenixu a teleportovali se do tajemného přítmí toho obrovského a neznámého kolosu.

Bárta se od toho incidentu s dokem nehnul ze své (tedy spíš z Peterovy) kajuty, takže na něj Derrox nějak zapomněl. Seděl v kapitánském křesle, prohlížel si tok energie v obvodech a s osádkou můstku si povídali přitroublé vtipy.
"Víte, jakej je rozdíl mezi třídou Freedom a Jem'Hadarem???"
"Ne…"
"Voba stojí za houby!"
Derrox nad vlastním vtipem padl do kolen, Eric se smál už jen tak ze setrvačnosti a Jawis si povídal s obsluhou panelu vedle. V tom se ozval inerkom:
"Jeffrey můstku!"
"Mluvte. Mimochodem, víte proč má Klingon na čele vrásky…?"
"Ne pane, ale mám tady něco, co by vás mohlo zajímat…" ozval se Jeffryho hlas.
"Protože je pesimista!" vypálil Quarrantin konec svého vtipu a vítězně se koukl okolo. (Dobrá nálada ho neopustila)
"Zajímavé… Pokud mě budete i nadále ignorovat, tak tady Bártovi rupnou nervy…"
"A???"
"Dali jsme si s tim práci a vy nás takhle vyšachujete!!!" ozval se místo Jeffreye Bárta.
"Zajímavé… Pane Bárto, víte proč toho Jeffrey tolik ví…?"
"Pane, pošlu vám to na můstek…!"
"Protože… protože je to VĚDEC!!!" Derrox nevnímal okolí a škubal se v záchvěvech smíchu pod křeslem…
Znovu pípl interkom.
"Pane, máte to tam!"
V tom samém okamžiku se kolem rozhostilo ticho…
Uprostřed můstku, hned vedle kapitána, který se rychle vzpamatoval a kvapně usedl do křesla, se objevila malá postava v tmavé bojové uniformě Federace. Quarrantin se na ni podíval a zdržev se komentáře kývl na Erica, T'Pol a Jawise a pokynul směrem ke konferenční místnosti. Pak si ťukl na odznak a povolal Bártu a Jeffreyho.

"Bárto! Co to má znamenat???"
Místo Bárty promluvil Peter Jeffrey: "No, mě se zdál Chevot tak trochu nevyužitý… I když z počátku nesouhlasil…!"
"Pane Jeffrey!!!"
"No, vy jste nám zadal tu analýzu těch zbraní z Doku a tak jsme zjistili, že lidská ruka je používat nemůže… Vašek… Bárta dostal takovou vyrážku… A taky dostal nápad, že když ne člověk tak hologram…"
"Takže vy jste předělali Chevota na…"
"Elitního obranáře můstku. Ze začátku se sice pohyboval po celé lodi ale teď je omezen pouze na můstek, jinde působit nemůže…"
"Jo, nejdřív měl kecy o etice a tak jsem ho vypnul…" dodal Bárta. "Tem zmrch se umí i sám zapnout! Vymazali jsme mu paměť…" napil se synteholové Federační břečky (jak tomu říkal.)
Quarrantinův tázavý a Ericův pobavený pohled se střetly, ale oba zdržely jakýchkoliv poznámek…
"Dobrá… Takže až přiletíme ke stanicím… Aktivujete Chevota a ten bude bránit můstek…"
"Ano, ty zbraně, co jsme mu dali, jsou poměrně nebezpečné, o trochu lepší než phaserová puška, nicméně má integrovaný speciální naváděcí systém, měl by střílet přesně…"
"Ano… Ehm…" zakončil diskuzi o Chevotovi Magnusson. "Teď tu jsme ale kvůli jiné věci… Tyhle poslední dva dny od objevení Ore-x'at byly tak jaksi… Bez přímého velení… A protože se blížíme k cíli, tak… Tak je potřeba…"
"Vrátit kázeň do našich řad!!!" řekl ironicky Derrox.
"A-ano… Pokud to nevíte, tak jistý Weyt z ostrahy nalezl v Doku doupě kohosi neznámého a ten nám posloužil poměrně dost přesnou mapou okolí… Teď víme, že stanice pro výrobu ketracelu bílého není jedna, ale dvě. Jsme kousek od nich… Přibližně osm hodin letu…" Eric zapnul prezentační obrazovku, na které se objevila mapa. "Toto je Ore'x-at…" ukázal na žlutou tečku. "Ta tečka vedle je Inspekční plavidlo. Pro lepší přehled vám ho ukáži…" objevilo se na obrazovce.
"Vypadá jako rakev…" hlesl Quarrantin.
"Ano… Takže. Tady, tady to je Dok. A tyhle mourovatý ťuflíky… To je asteroidové pole. Je silně radioaktivní, máme co dělat s navigací, nicméně… Jsme zhruba v těchto místech. A stanice jsou asi zde."
"Ta planeta…?"
"Ah, ano, obíhají kolem planety, možná třída M. Jméno v tom… tom, pokud to tak mohu nazvat… v tom deníku není. Jen tak pro vaši informaci, stanice se jmenují De''d-uu a De''d-u. To se špatně pamatuje, v překladu to znamená něco jako Hojnost 1 a Hojnost 2…"
"To jsou teda pěkně blbý názvy…" ozval se kapitán…
"Hmmm. Ano… Takže pro nás to budou stanice… Dejme tomu…"
"Epsylon a Omikron!!!" řekl Derrox.
"Dejme tomu… Takže… To je asi vše… Tedy ode mě… Nějaké dotazy???"
"Nebyl by lepší název Bob a Bobek?" zeptal se Bárta, který si rychle přisvojil kapitánovu náladu…

Maxwell si panovačně prohlížel prostředí doku. Tajemně vyhlížející kontejnery ho lákaly ještě víc, než zabít federanta. Opatrně vytáhl trikordér a začal prozkoumávat okolí. Bezvědomky odkopl několik osmažených pavouků které tam zanechal Weyt a začal procházet kontejnery. Jeho druhové se lačně rozeběhli každý jinam, na vlastní pěst za vidinou tučného úlovku. Maxwell ještě chvíli přemýšlel a nakonec zavolal na palubu lodi.
"Pane Deskte? Zakotvěte Phoenixe a dejte posádce volno, co kdo v Doku najde, je jeho!"
Pak znovu vytáhl trikordér a pokoušel se zaměřit větší zdroj energie. Předpokládal, že tam někde se bude skrývat i spínač, který by Phoenixu poskytl neskutečné množství cizích technologií. Nemýlil se. Spínač se nacházel v hlavním kotvišti lodí, jehož vstup tvořilo pružné silové pole, takže se tu dalo normálně dýchat a pohybovat. Po chvíli našel co hledal: v prošedlé stěně, zhruba v úrovni jeho hlavy se nacházelo multipásmové čidlo. Nebyl žádný technik, ale jako kapitán něco umět musel. Vytáhl malou černou krabičku a připevnil jí vedle čidla. Z bezpečné vzdálenosti ji aktivoval phaserem. Fungovala, jak předpokládal. Uvolněná energie sepla čidlo, podobně jako spínací paprsek Dominionského transportního plavidla. Dok se rozzářil. Maxwell se spokojeně usmál a pozoroval kotvícího Phoenixe.

Slovo převzal kapitán.
"Takže, nyní se musíme zamyslet nad průběhem celé akce… Nebude to nic lehkého a pro jednu loď je to příliš… Máme sice maskování, na primitivní úrovni a slušné zbraně, ale naše hlavní síla je v dokonalé znalosti systému obou stanic… Já sám jsem na nic převratného nepřišel, proto prosím proneste cokoli vás napadne… Klidně i hloupost…"
"Pane," ozvala se ostře T'Pol. "Mám námitky vůči vašemu nelogickému chování. Mám dojem, že potřebujete lékařskou péči a kapitánské křeslo by měl převzít někdo zodpovědnější. Myslím, že váš nedávný výstup na můstku, kdy jste nebyl schopen potlačit vaše pudy je dostatečným důvodem…" Derrox se na ni podíval se smíšenými pocity.
"Uznávám. Ale vy zase máte špičatý uši a jste starší než moje matka!"
T'Pol se podle předpokladu stáhla do sebe a sem tam si pomyslela něco o ztracené lodi…
"Dobrá, takže kromě rozboru mé osobnosti???" zeptal se po chvíli mlčení Derrox.
"Pane, jako… jako člověk zodpovědný v téhle chvíli za ostrahu bych jen chtěl podotknout, že by nebylo od věci sestrojit elitní tým, který by byl schopen rychlého útoku, stejně jako obrany… Od té doby, co jsme objevili tu bioloď a… a vy jste… promiňte mi to říct… vy jste nebyl zrovna v takovém psychickém stavu, aby jste se aktivně věnoval řízení Saffronu, od té doby ustaly veškeré cvičení posádky… V simulátorech stále existují potřebné programy, které se zdají být totožné se skutečným prostředím stanic a času není moc…"
"Ano, jste nyní schopen říct alespoň několik konkrétních jmen???" zeptal se se zájmem Quarrantin.
"Hmmm. Určitě Weyt. Pak Yocuta, De-Kiwová, Kozakowsky, Madlne… A pak samozřejmě Keep. A Sowa!" pak se prudce zarazil. Vzdychl. "Ale… ti jsou vlastně oba… po smrti…"
Quarrantin ťukl na panel.
"Přesně za sedm hodin a… třicet osm minut dorazíme na orbitu té… planety… … Hojnosti… pokud se budeme držet předpokládaného kursu. To není moc času. Začněte hned. Odchod!" Jawis se zvedl.
"A ještě něco. Po dobu Luisovy neschopnosti zastanete jeho místo… Veškeré potřebné věci vám sdělím hned jak to bude možné." Jawis jen kývl a s lehkým úsměvem opustil můstek.
"Takže, to by bylo. Teď přejděme ke schématu provedení… našeho úkolu…"
"Ehm… Pane… ještě něco…" skočil mu do řeči Jeffrey. "Jeden z mých… ehm… kamarádů provedl rozbor toho pavouka… A jelikož jste se neozval…"
"To je vod vás pěkně hnusný, napařit mu rozbor a pak si s posádkou vyprávět fóry!" hlesl ostře Bárta a opět se ponořil do svého (již třetího) nápoje, který již neobsahoval syntehol ale alkohol, neboť jak řekl Jeffreymu, který se mu to snažil vymluvit: Kapitánovi to stejně bude u prdele. Aspoň na tom budeme podobně…
"Tak mě poprosil, abych vám to připomněl… On je trochu… Nervózní, když musí mluvit s někým, kdo má vyšší hodnost…" dokončil Peter.
"Ach ano. Kdo to je?"
"Vasco de Re. Mladý, kdyby nebyl zakomplexovaný, tak je velmi úspěšný…"
"Tak sem s ním… Derrox Vascovi de Re…" ťukl si kapitán na komunikátor.
"A… a… ano… ano pane, slyším vás…"
"Přijďte do konferenční místnosti… Ihned…"
"Do konferenční místnosti… Já??? A… a… ano… tedy… půjdu…!"
"Jste frajer, a takový tu potřebujem!"
"F… frajer?… Ano pane… Je to, je to… je to velká… pocta… velká…" Derrox ukončil hovor. Protáhl se. Zatmělo se mu pře očima… Téměř dva dny přežíval pouze díky kofeinu a lythanolu. Až skončí, skočí za paní Davisovou a nechá si píchnou nějaký povzbuzovač… A proč vlastně ne hned? Zabere to jen pár minut… Otočil se k Ericovi.
"Co myslíš, zvládneš to chvíli beze mě?"
"Proč?"
"Nespal jsem…"
"A?" pousmál se Eric.
"Nespal jsem a nezvracel jsem…"
"Já spal a zvracel. A co jako?"
"Jdu za Davisovou. Nechám si píchnout stimulátor…"
"Dobrý nápad…"
"Nic proti?"
"Ne. Myslím, že když se objevíš dřív než po útoku na Hojnost, tak si klidně běž. A pozdravuj jí. Je to kočka…" Quarrantin Derrox se unaveně postavil a protáhl se. Potměšile se zadíval na svého prvního důstojníka a pak uštěpačně řekl:
"Nech si zajít chuť. Mohla by to bejt tvoje a Bártova babička!"

"Takže… Dok teď používá standardní funkce… Má to spoustu výhod i nevýhod… Třeba nefunguje veškerá komunikace ani transporty hmoty…"
"Takže budeme stěhovat ručně…"
"Vypadá to tak…"
"Díky… Máte volno…" řekl Guy a sám začal zvědavě bloudit po doku. Pokřivené dveře se samy otevíraly, primitivní výtahy taktéž, všude se vznášely malé naváděné jeřáby, schopné přenést označený kontejner na označené místo… Takže svaly můžou zůstat v klidu, pomyslel si Maxwell. Vešel do velké místnosti, kde se vršily desítky kontejnerů. Vytáhl tricordér. Energie doku však rušila jeho senzory, takže se nedozvěděl nic… Začal se dobývat do prvního kontejneru...

"Piddidii!"
"Vstupte!" řekl úsečně Eric.
"Já… pane… já přišel na… na kapitánův rozkaz… Já jsem… Vas… Vasco de Re… Vě… vědec…!"
"Ano, v pořádku…"
"Ano… ano… … … ehm… ano… !"
"Nechcete se posadit???"
"Ano… tedy… ano…"
"Takže, co jste zjistil???"
"Já… provedl jsem roz… rozbor těch pavouků…" sedl si. "My… my jsme je s kolegou nazvali… Ghatové… vypadají skoro jako oni… Takže… … …"
"Ano, zatím vám to jde skvěle… Dál?" povzbuzoval Vasca Eric.
"No… Ze začátku nám nebylo nic divného… Ale potom… Oni v sobě mají 85% jakési neznámé maz… lepivé tekutiny… Nikdy jsme se s ničím podobným nesetkali…"
"Není to v databázi?" zeptala se T'Pol, která se po odchodu kapitána stavěla na odpovědnostní úroveň Erica.
"Ne… ne… Právě… Já… Můj… Já, tedy můj kolega Claney… Nazvali jsme to po nás… tedy jestli nemáte nic proti… začali jsme té látce říkat Reclan. Má omamující schopnosti… Ale není to jed… Předpokládáme, že se tím ghatové brání po napadení… predátor bude po pozření této látky velmi dlouho… omámen…"
"To je přímo skvělé. Hlavně to zvučné jméno Reclan!" zajásal na oko Eric.
"Jestli… já… můžeme… klidně to přejmenujeme… byl to jen… jen pracovní název…"
"Ne, v pořádku… Zasloužíte si to…" řekl Eric smířlivě.
"Ano… Tedy… díky… Víte… Ta látka… Něco nám v ní nehrálo… Ona tvoří… tvoří… nové vazby v šedé kůře mozkové… Jejich neurony jsou nevyužité… zatím… ale když má někdo technologii…"
"Ehm… ano…" poděkoval Magnusson. "Odvedl jste skvělou práci… Máte volno. A ten váš Claney taktéž… Nyní, jestli byste byl tak hodný, opusťte nás. Ještě jednou díky!"
"Ach… Děkuji pane… Díky… Já… ve volném čase… budu nadále… bádat… Reclan je ještě stále neznámý, může to být… převrat!"
"To jistě!"
"Díky… díky…" řekl rozrušeně Vasco a spěšně opustil místnost.

Quarrantin byl v mžiku na ošetřovně. Pokynul zdravotníkům a pokračoval přímo k šéflékařce. Ta ho přivítala vlažným úsměvem. Stále v ní existovala vazba mezi Derroxem a jejím bývalým manželem.
"Dobrý den, kapitáne… Co pro vás mohu udělat???"
"Dobrý… dobrý den… Rachel… pokud vám nevadí, že vám tak říkám…"
"Ale vůbec ne…" řekla překvapeně Rachel.
"Potřebuju být pár dní aktivní na plný úvazek… Žádný spánek… Můžete mi něco… Ehm… vpíchnout???"
"Ale jistě… Pojďte tudy…" chytla ho za rameno a pokynula mu rukou. "Cerny se vás ujme…"
"Ano, děkuji…"
"A… kapitáne… Quarrantine… nemůžete něco udělat s tímhletím Klingonem? Já… myslela jsem… určitě ho znáte lépe než já… Byl tady Seva Jawis ale nic nesvedl." Derrox se naklonil a uviděl běsnícího Weyta.
"Ale jistě… Hned jak budu… naočkován…" Josef Cerny zatím chystal aplikátor, naplnil ho roztokem a vstříkl ho kapitánovi do krku. Derrox si pak otřel čelo a pomalu přistoupil k Betchovi.
"Zřejmě zemře!" řekl naštvaně Weyt dřív než se kapitán mohl zeptat, co se stalo.
"Je v dobrých rukou…" řekl jemně Quarrantin a seknul hlavou směrem k Rachel.
"Nikdy bych neřekl, že můžu být takhle naštvaný!" odsekl Weyt.
"Naštvaný?" zvedl obočí kapitán. "Spíš zoufalý, ne?"
"Mám chuť zabíjet!" odvětil Betcha.
"Jistě… Za pár hodin dostanete příležitost… Můžete teď prosím do konferenční místnosti?"
"Jistě. Mám chuť zabíjet…"
Klingony nemáme šanci pochopit, pomyslel si kapitán…

"Yocuta, De-Kiwová, Kozakowsky, Madlne, Quita, Martalska, Cerna, Houste, Johnson, Orla-al-Baks… Souhlasí?" přečetl z paddu celý seznam vybraných jedinců Jawis.
"Sestavujeme elitní… Hazard team. Vy víte proč jste vybráni… Máte nadprůměrné schopnosti…" započal svou narychlo připravenou řeč. "Saffron se připravuje na infiltraci stanic pro výrobu bílého Ketracelu… Jelikož si sami umíte spočítat, že jedna loď je na zničení dvou jistě dobře bráněných stanic málo, naše hlavní síla je v dobře zvolené strategii, znalosti prostředí a nečekaného výpadu. Zhruba za sedm a půl hodiny musíte být připraveni pro rychlou akci. Takže teď se vaším domovem stává simulátor… Víc vám říct nemůžu, takže… Nějaké dotazy???" Ticho. "Dobrá. Takže mě všichni následujte do simulátoru jedna…"

Guy Maxwell byl natolik zaslepen touhou po bohatství, že si ani neuvědomil, že se ztratil. Zjistil to až příliš pozdě, tricordér mu nemohl poskytnout žádné informace a tak zkusil zapojit svůj orientační smysl. Vrátit se zpět o troje dveře a jeden výtah zvládl, ale pak byl skutečně v koncích. Chvilku poslouchal zda něco neuslyší… A uslyšel… Vydal se tím směrem a za chvíli narazil na skupinku trestanců z Phoenixu, dobývajících se do nízkých dveří bez jakéhokoliv označení.

Vůdce jsi byl naprosto jist, že nebezpečí je blízko. Cítil to. A teď už to i slyšel, jasně a zřetelně. Do jejich pradávného domova doléhaly podivné zvuky. Zlostným zachrčením probudil všechny samce ze smečky. Byl nervózní jako nikdy. I jim těkal v očích neklid. Zvuky se blížily. Byly čím dál tím silnější. Začalo rytmické bouchání rozléhající se po celém prostoru jejich domova… Vůdce odhodil cáry deky a vydal mocný skřek. Bouchání na chvíli ustalo. Několik Eta-phu' prchlo poděšeně do kouta. Nikdo se po nich nevrhl, aby obratným trhnutím špičáky propíchl oči Osminohého a pak vysál onen lahodný a výživný mok. Pak se to ozvalo znovu… A silněji… Vůdce a ostatní samci se připravovali na boj.

Maxwell se vrátil s dlouhou a pevnou tyčí. Na dveřích neviděl žádný panel, nic než čistou mechaniku a tak se rozhodl pro tento razantní krok. Vrazil tyč do škvíry… Tušil tam něco velkého… Několik mužů mu pomohlo. První pokus skončil neúspěchem. Zabrali znova. Dveře se se skřípěním daly do pohybu.

Vůdce oslepilo světlo. Nic neviděl, nebyl zvyklý na nic jiného než na tmu. Téměř mu to spálilo oči. Zakryl si tvář chlupatou paží. Bylo to lepší. Začínal rozpoznávat okolí. Obrysy několika strnulých postav.

Dveře se rozlétly až Guy zakolísal. Postavil se. Byla tam tma… Ale… Něco se tam pohnulo! Maxwell se naklonil blíž…

Vůdce vydal bojové zachrčení a vrhl se vřed. Samci udělali totéž.

Ve tmě se něco pohnulo. Maxwell popošel směrem k temnému otvoru… Něco ho tvrdě srazilo k zemi. Zatmělo se mu před očima. Obličejem čistil studenou podlahu doku a slyšel vyděšený křik posádky Phoenixu. Ač ho to bolelo, zvedl hlavu. Uviděl menší chlupatou postavu humanoidního vzhledu s dlouhým a tlustým krkem nesoucí ohromnou hlavu. Ozval se výkřik a Maxwellovi se udělalo zle. Jedna z potvor hodovala na tlustém střevě jednoho nebožáka, který stále úpěl a z koutku úst mu chrčela krev… Proboha! Pomyslel si Guy… Chvíli propadl zoufalství, ale pak z něj promluvil chladný rozum. Opatrně se natáhl pro tyč, která ležela těsně vedle jeho hlavy. Pevně ji uchopil a prudce ji zvedl. Udeřil nejbližší potvoru po hlavě. Nevrle se otočila. Uviděl odporný obličej se dvěma malýma očima, bez nosu ale za to s ohromnými ústy plnými ostrých zubů, na kterých visely kousky masa. V jenom rozpoznal lidský prst. Humanoid si ho měřil očima a se zachrčením se k němu blížil. Maxwell udeřil podruhé a dal se na útěk směrem, kterým tušil spásu: loď.

Seva Jawis začal výcvik jednoduchými cvičeními typu: Zabij Jem'Hadara, otevři zamčené dveře a zlikviduj řídící centrum spotřeby energie a pomalu přitvrzoval. Saffron dokázal Hteamu poskytnout dostatečně záškodnickou výzbroj, něco málo měli i od agentů sekce 31. Z party klasických federačních ostrahářů se za pět hodin stala sehraná parta… Seva ťukal do paddu.
"Takže… Nyní poslední simulace… Zde uplatníte veškeré nyní naučené postupy… Takže, jedná se o celkovou destrukci stanice… Jdeme do toho…"

Celý tým se ocitl v hnusné malé temné místnosti… Bylo tu horko a silný zápach. Chvíli se nic nedělo. K Jawisovi se přikulil Quita. Bylo ticho, které se všem dralo až do mozku. Pak se ozval první phaser. Paprsek prořízl tělo jednoho Jem'Hadara, který se složil zemi. A pak další. Cerna se zvedla aby měla větší rozhled…
"Vzzzz!"
"Cerna, k zemi!" zařval kdosi. Pozdě.
"Kruci!" ulevil si Seva. Simulace se vytratila a objevila se černá místnost protkaná žlutými čarami. Jawis nehodlal ztratit jediného člena posádky a proto program nastavil na automatické vypnutí při smrti nebo smrtelném zranění.
"Dáme si to ještě jednou. Víc přemýšlejte, než uděláte nějakou hloupost!" pronesl po překontrolování dat

"Kapitán na můstek!!!"
Derrox s Weytem po boku klusal k turbovýtahu.
"Hned jsem tam… Co se děje?"
"Plavidlo pane!"
"Zase Federace?"
"Obávám se, že tentokrát takové štěstí nemáme… Dominion!" Quarrantin padl do kapitánského křesla, Weyt zabral panel ostrahy, když byl Jawis v simulátoru.
"Databáze?"
"Negativní… Neznáme to!"
"Zastavit!!! Pane Bárto, doufám, že by nám mohl poradit Chevot!" řekl naštvaně kapitán, který se zpotil, když si vybavil Bártovu poznámku: "Vymazali jsme mu paměť…"
Bárta, který vyšel z konferenční místnosti jen hodil hlavu k Jeffreymu: "Dědo, dědo, kams dal rozum???"
"Vy jste pil?" podíval se na něj Quarrantin překvapeně.
"Posuď sám!" Bárta přistoupil k Derroxovi a dýchl mu do tváře. Quarrantinovi se obrátil žaludek.
"Ze žalu, pane, ze žalu, pane kapitáne!" dodal opilý Bárta. Jeffrey mu jen pošeptal: "Kolik jsi měl těch alkoholovejch povzbuzováků?"
"Za každej prst na levý ruce jeden…" řekl Václav a skácel se. Derrox se na něj znechuceně podíval a bylo vidět že svádí vnitřní boj. Pak řekl co nejchladněji a s předstíranou lhostejností: "Pane Bárto, na dobu neurčitou vás zbavuju vaší hodnosti!"
"Pokud si můžu nechat kalhoty…" hlesl šéfinženýr…
"Můstek ošetřovně… Rachel, můžete sem někoho poslat? Bárta to trochu přehnal s alkoholem…" kontaktoval Quarrantin ošetřovnu.
"Rozumím!"
Kapitán se podíval na jedničku.
"Ericu, sežeň někoho schopnýho k warp jádru… Nechávám to plně ve tvých rukou…" Magnusson přikývl. Quarrantin se vrátil do reality: "Dokážeme kolem nich proplout, aniž by nás odhalili?" koukl se k jedné z konzolí.
"Okolní radioaktivita by měla částečně rušit jejich senzory, ale abych pravdu řekl, nedokážu odpovědět. Pořád ještě nevíme, co je to zač…"
"PANE Jeffrey!" otočil se kapitán na kolegu vědce. Jeho hlas prozrazoval, že nad tou dvojicí nehodlá mít slitování. "Doufám že nám Chevot dokáže říct, co je to za loď."
"Pane, ehm… Chevotova vědomostní databáze byla moc velká a tak… Tak ji Bárta prostě smazal… Pokud se za něj mohu… Přimluvit… Dělal to v nejlepším přesvědčení…" Derrox sevřel opěrku křesla až mu zbělely klouby. Neřekl nic.
"Pak tedy zbývá pouze Quazi… Kapitán Quazimu!" opět žádná odezva. "Pane Jeffrey? Pokud nechcete, abych v simulátoru zapnul program Mučení Bárty a vypnul bezpečnostní protokoly, najděte laskavě Quaziho… Použijte svojí skvělou techniku. Děkuji." Peter se rozhodl sekat dobrotu a tak jen kývl hlavou a chvatně opouštěl můstek.
"Quarrantine?" ozval se Eric. "Co říkáš tomuhle?" ukazoval Derroxovi PADD. "Je sice trochu mladší, nicméně zkušeností má… Dost. A podívej na Davisův komentář: Skvělý pracovník, dovoluji si říct, že v této době i nepostradatelný…"
"Hmmm. Až na ten věk. A jeho minulost. Radši bych tam viděl někoho jiného…"
"Neřekls, že to necháváš na mě? Dáme ho tam na zkoušku a Bárta do té doby vystřízliví… Za pokus nic nedáme."
"Jak myslíš, budeme hlasovat… Můj hlas vydá za dva, takže…"
"Neblbni, na to není čas. Máme před sebou loď, bůh ví co to je… Vždyť jde jenom o dočasné umístění…" přemlouval Qarantina Eric.
"Tak ať rozhodne… Třeba… Weyt!" Derrox ukázal na Klingona, který svraštil tvář, pokud to šlo ještě víc. Eric mu podal PADD. Weytovi stačil jediný pohled: "Mladý, energický… Zabil jednoho Jem'Hadara skoro holýma rukama. Hodil by se spíš k ostraze, ale strojovnu bych mu klidně svěřil…"
"Takže je rozhodnuto. Eric Brodgemu!" pousmál se Magnusson.

Maxwell měl ohromné štěstí. Dostal se do nějaké hlavní chodby a vydal se správným směrem, nicméně dusot nohou v zádech neustával. Minul několik členů posádky Phoenixu, kteří se, když viděli ohyzdnou potvoru, rozprchli všemi směry hlava nehlava. Guy se otočil. Byli za ním nejméně dva. Přidal. Sem tam vypálil z phaseru ale ani jedna střela nebyla dobře mířená. Těžce popadal dech. Znovu vypálil. Tentokrát zasáhl nohu jedné z bytostí, takže už měl v zádech jen jednu. Do cesty mu vběhl jakýsi malý tvor, odkopl ho a slyšel, jak za ním narazil na stěnu. Už nemohl dál… Jeho fyzická kondice nebyla zase tak dobrá. Rezignovaně se otočil a vypálil… Vedle. Vůdce se blížil… Další výboj energie… Těsně vedle krku. Teprve poslední výstřel byl veden přímo. Potvora se mu zhroutila do náruče, z úst jí kapala krev a linul se z nich odporný pach. Maxwell ji znechuceně odhodil. Setřel si pot z čela a pomalu pokračoval ke kotvícímu Phoenixovi. Napětí z něj pomalu vyprchávalo, phaserem střílel pavouky, kterých tu bylo najednou nějak hodně… Je čas dostihnout Saffron, pomyslel si… Došel až k čidlu, které vypnul jednoduše tím, že ho energeticky zastínil. Dok znovu pohasl, ale za odměnu fungovalo spojení.
"Kapitán všem v Doku. Urychleně se vraťte k lodi, za deset minut odlétáme, na nikoho nebudeme čekat. Maxwell konec!" trochu ho zamrzelo, že nemá žádný úlovek, nicméně záchrana života ho dokázala rozveselit. A ono, konec konců, pokud Williams splní slib, bude Phoenix pouze jeho…

"Ztratili nás, zdá se, že je to v suchu…" oddychl si Eric. Kolem hučel červený poplach a po chodbách celé lodi nervózně přebíhala posádka.
"Vypadá to, že analyzují okolí…" oznámila T'Pol. "Ale s tím si poradí naše maskování."
"V pořádku… Takže… Co navrhujete?" zeptal se kapitán.
"Logickým krokem by bylo pokračovat k cestě ke stanicím a počítat se zvýšenou ostrahou." odpověděla T'Pol.
"Myslím, že bychom měli ještě chvíli počkat… Co udělají…" navrhl Eric. Derrox chvíli přemýšlel. Pořád měl radši názory jedničky než hysterické Vulkánky.
"Dobře. Počkáme… Proveďte rychlou diagnostiku systémů Saffronu. Třeba nás ten paprsek nějak poznamenal." vynesl Quarrantin závěrečný verdikt.

Dominionská loď se nepohybovala. Zdálo se, že o Saffronu skutečně neví, což kapitána uklidnilo.
"Pilote, pokračujte v kursu, plný impuls…" Saffron se dal opět do pohybu. Po chvíli senzory detekovaly několik dalších plavidel. Všechny stejná jako to malé přepravní u Doku. Derrox jen máchl rukou. Diagnostika dopadla dobře a svědomité hlášení Brodgeho ze strojovny smazalo poslední Quarrantinovy pochybnosti o tom, že je to člověk na svém místě. Pilot ohlásil, že ke stanicím dorazí za hodinu. Čím blíže byli, tím více lodí křižovalo prostor. Dokonce detekovali i několik "rakví". Jak se zdálo, trajektorie všech lodí směřovali do jediného bodu, do stejného místa, jako Saffron.

A zatím, mimo pozornost senzorů:
Williams byl víc než dítě štěstěny. Dokonale využil svých znalostí z někdejší kariéry v sekci 31 a dokázal tak naplnit to, co ho zžíralo celý jeho život: Pomstít se měňavcům, kteří jsou zodpovědní za smrt jeho nejbližších. Jakmile pronikl na Saffron, začal jednat. Chvíli poté se dala loď do pohybu. Nejdřív se lekl, že o něm někdo ví, což obratem ruky zavrhl.
"Ty!" ukázal na jednoho Bajorana. "Sežeň mi uniformu. Zkus nezabíjet, nastav si phaser na omráčení a pak jim vpíchni tohle…" lahvička prolétla vzduchem a přistála na rukavici vysokého muže, který ji jediným pohybem zastrčil do kapsičky u pasu, "dobře je schovej. Ber jenom lidi bez vyšších hodností." Muž kývl a prolezl Jeffrysovým průlezem kamsi do nitra lodi.

Vrátil se za půl hodiny, Williams si zatím hrál se svou bedýnkou a zbylí dva muži si povídali galaktické fóry. Hodil před něj uniformu žluté barvy a komunikátor. Sám měl už jednu na sobě.
"V pořádku," kývl Williams a urychleně se oblékl. "Teď ještě sehnat toho měňavce…" upravil se a zamířil najít Quaziho. Do ruchu na lodi se mu podařilo vmíchat bezproblémově. Sem tam vytáhl PADD a dělal, že je strašlivě zaneprázdněný, občas někoho pozdravil. Našel volnou kajutu a grafitovou rušičkou si otevřel dveře, takže počítač neměl námitky. Vevnitř pak vložil autorizační kódy, které dostal od Regayova. Replikátor mu poskytl něco k jídlu a nápoj podporující mozkovou činnost. Chvíli odpočíval, teď už nebylo kam spěchat. Po pár minutách pohodlí se rozhodl.
"Počítači, kde se nachází Quazi?" řekl a doufal, že měňavec obdržel komunikátor.
"Paluba 7, hlavní koridor." Odpověděl mu příjemný ženský hlas. Williams ještě zjistil, čí že identitu si přivlastnil a změnil její hodnost, aby se Quazi chytil určitě.
"Rozz Quazimu, přijďte za mnou do kajuty… … ano… paluba 4. Děkuji." Willi si otřel čelo. Tak tohle mu vyšlo, kéž by to i nadále šlo tak hladce.

Nečekal ani pět minut a už se ozval zvonek. Alexander "Rozz" Williams vyšel rázně z kajuty a podal měňavci PADD, ve kterém byl "kapitánův rozkaz" o kontrole transformační komory. Quazi nic nenamítal, ať se mu to zdálo jakkoliv podivné. Oba zamířili směrem, odkud Alexandr před chvílí přišel. Cesta proběhla bez jediného slova. Quazi ochotně prolezl Jeffrysovým průlezem a i když uviděl dvě postavy v ochraném obleku, nic nechápal. Když pochopil byl už v dokonalé pasti. A nebyl natolik silný, aby nespolupracoval. Williams byl opravdu víc než dítě štěstěny.

Můstek:
"Jsme v dosahu senzorů!" hlásil pilot.
"Na obraz!"
"Co je to za planetu? V těch mapách o tom není žádná konkrétnější informace…" zvedl obočí Eric.
"Byla tam skrytá sekce. Ten někdo nechtěl poskytnout informace kde komu. Rozluštili jsme to. Teď máme ty nejpřesnější informace, co jsme mohli dostat… Ty to nevíš?" zeptal se překvapeně Quarrantin.
"Takže???"
"Planeta H'ya. V překladu smrt. Třída Y…" kapitán pomalu četl text z panelu a sem tam pohlédl na obrazovku. Byli na místě. Po osmi hodinách dolétli zhruba doprostřed asteroidového pásu, kde ležela planeta, na jejíž orbitě se skrýval osud. Smrt nebo vítězství…
Okolní prostor byl plný dominionských lodí, Saffron se neodvažoval provést sken a bylo s podivem, že kromě zachycení vlečným paprskem nenastal žádný konflikt. Situace vypadala ideálně, ale Derrox tomu nevěřil. Už o nich věděli. Věděli kam letí, kdo jsou, jen nevěděli kam nasměrovat své zbraně. To, že po jedné lodi vypálili fotonové torpédo nemohlo zůstat bez povšimnutí.
"Pilote, naveďte nás blíž. Chci je vidět!" Saffron plul prostorem přehuštěným malými transportními plavidly. "Naveďte nás přímo na orbitální úroveň těch stanic!" rozkázal Quarrantin. "Ta planeta je sice pěkně neklidná, ale tam kde můžou být stanice, můžeme být taky," zašeptal napůl sobě a napůl Jedničce. Eric jen pokrčil rameny. Vypadalo to majestátně. Na pozadí temné planety sužovanou elektrickými výboji a gejzíry jedovatě oranžového plynu se vznášely dva totožné útvary, dvě stanice, s dlouhým trupem a s něčím, co by mohl být můstek v horní části každé z nich. Vertikální část stanice byla několikrát přetnuta příčnými polokruhovými palubami. Do obou stanic mířili desítky menších i větších plavidel, nemajíce o Saffronu ani potuchy. Všichni na tu scenérii koukali se zatajeným dechem, byla hrůzostrašně krásná. Nikdo ani nehlesl.
Derrox se prudce zvedl.
"Začneme, nemá cenu čekat… Derrox Jawisovi, přijďte prosím ke mně do pracovny. Jedničko, máte velení."

Phoenix se odpoutal od Doku. Maxwellova posádka pěkně prořídla, tak moc, že se sám lekl. Teprve v bezpečí lodi se dozvěděl, že svou daň si vybrali i pavouci. A vše za cenu dvou kontejnerů, které se právě chystali otevřít. Guy se s tím moc nepáral a za chvíli už koukal na obsah toho prvního: nic… Otevřel druhý a zatajil dech. Vyndal dvě rudé zbraně s dvojitými zapuštěnými hlavněmi.
"Páááni!" hlesl. Slastně je zkoumal a jeho makistická duše už se těšila na to, jak s nimi bude likvidovat Federaci. Znovu se zadívala na kontejner. To, že má nějak vysoké dno nemohlo zůstat bez povšimnutí. Tak jako Jeffrey s Bártou pohybem ruky odhalil silové pole, držící další dvě menší bedýnky. Vyndal je a pokoušel se vyluštit bajorské nápisy ale nakonec je radši otevřel. Obě byli plné kovových plechovek a jedna ještě obsahovala dva páry tmavých a tenkých očních krytů. Guy všechno rozložil na můstek kolem sebe, tak, jako dítě, kterého zrovna navštívil Ježíšek. Když se dost nakochal toho krásného pohledu pokračovali maximální cestovní rychlostí po stopách Saffronu.


Předcházející kapitola

Následující kapitola