PROJEKT STAR REVIVAL


Kapitola č. 4 - Planeta Zero

Quarrantin se spolu s výsadkem pomalu blížil ke trikodérem udávaným souřadnicím. Ta planeta se mu ani trochu nelíbila, všude plno písku, sluneční paprsky skoro neprošly hustou atmosférou a všude panovalo příšeří.

"Nemám rád tmu," proletělo mu hlavou, když se zabořil do písku a ostatní členové výsadku ho museli vytahovat ven. Když byli asi 15 metrů od souřadnic, prohlásil Quarrantin: "Pánové, je to tam." Ukázal na písečnou dunu. Rozestoupili se a pomalu pokračovali vpřed. Najednou jeden z výsadku zařval! "Jem'Hadaři!!" A začal po nich pálit. Výsadkem zavládla panika, všichni padli k zemi a začali střilet na čtyři k sobě se choulící postavy.

Jem'Hadar

"Najednou se jeden z Jem'Hadarů postavil, odhodil zbraň a začal křičet. "Vy střílet ne! Vy střílet ne! My ne zlí! My čekat na Federace tady! Vy střílet ne!"

"Ukončete palbu, ukončete palbu!" řval Quarrantin po podřízených. Pak nabil svou zbraň a pomalu přistoupil k Jem'Hadarům. "Mluv, co tady děláte!"

"My být s ním tady, čekat," mluvil Jem'Hadar ke Quarrantinovi. "On tam být - zraněn - on hodný, čekat na Federace, nelíbit to, co ostatní dělat s Jem'Hadary." Derrox pohlédl na to, co Jem'hadar ukazoval. "Měnavec, vyklouzlo mu - ten agent je Měnavec !!" "Cože??" začali bázlivě opakovat ostatní, kteří je na vlastní oči ještě nikdy neviděli. O Měňavcích se říká tolik divných věcí... ale že uvidí Měnavce v "láhvi" tomu by nevěřili.

"Madlen, ošetřete Jem'Hadary a půjdeme k lodi. Tady Derrox, volám USS Saffron slyšíte?" "Tady Scharkes, mluvte." "Pane? Není tam kapitán?" "Kapitán musel odejít... Máme kontakt pane, jdeme nahoru." "V pořádku, čekáme vás."

"Áááááá," probudil se Davis s křikem... strašně ho bolela hlava. Snažil se vzpomenout, ale nemohl. "Byl jsem v kajutě. Otevřely se dveře a někdo vešel dovnitř. Kdo to sakra byl!" Chtěl zařvat, ale bolest hlavy mu to nedovolila. Poslední obraz, který mu utkvěl v paměti, byl jak padá k zemi. Nechal toho a snažil se zjistit, kde je. Byl v Jeffrysově průlezu. Je to ostuda, ale nedokázal zjistit, kterej to je. Klepl si na levou stranu hrudníku. S údivem zjistil, že nemá komunikátor. "Do prdele, ulevil si..." Dveře byly zavařený a tak se posadil a seděl.

V člunu...
Quarrantin se cítil ohrožený v blízkosti Jem'hadarů. Nikdy je neviděl tak zblízka - tedy viděl, ale simulátor to je něco úplně jiného. Slyšel, že jsou navyklí na drogách. "Nepříjemná věc" proletělo mu hlavou. Píp píp, přerušilo jeho přemítání pípání palubní desky. "Saffron, naveďte nás dovnitř," požádal velení lodi.

...USS Saffron...
Ve vědecké místnosti se v pološeru hrabal Jeffrey v podivným udělátku. Jeho pověstný klid byl ten tam. Celý rozrušený pobíhal po místnosti a popoháněl svoje spolupracovníky. Najednou se zastavil a zvolal: "Heuréka!! Je to hotový!!" Spustil ten podivný přístroj... Ozvalo se jemné zabzučení, párkrát to písklo a .... ... začalo to pracovat. Jeffrey pln očekávání zmáčkl tlačíkto Scan. Když se mu na desce objevily výsledky akce, celý zbělal...

Na lodi je Měnavec!! (upozorňuji, že toto se událo ještě před příletem Quarrantina na Saffron)

Davis se probudil ve svém vězení... Všude kolem něj byla černočerná tma přerušována jenom jeho dechem. Najednou měl pocit, že ho někdo pozoruje... po chvíli, když si jeho oči zvykly na tmu, uviděl u dveří sedět podivnou postavu. Seděla na skřížených nohách, hlavu na stranu a pozorně si ho prohlížela. "Kdo sakra..." začal se Davis vyptávat. Odpověd, která se mu dostala, mu vyrazila dech. Ten neznámý před sebe natáhl ruku a ta ze změnila ve znak Hvězdné flotily. "Doprdele," vypadlo z Johna Thomase.

Jeffrey se vřítil na můstek jako divoká voda do troubek. "Pane Scharkesi," řval už ode dveří turbovýtahu. "Oni jsou tady, ...jsou tady!!!"

"Kdo je tady? Co blázníte, doktore? Neřekl snad kapitán, že máte sedět ve svých laboratořích???! Tady nemáte co dělat." "Ne, vy mě nechápete! Na lodi jsou Měnavci... Zachytil jsem jejich elektromagnetickou stopu ve vzorku z transportní místnosti.

"Měnavci??" podíval se na Jeffryho službu konající mladší důstojník. Scharkes ho zmrazil pohledem. Nestrpí, když se někdo mísí do hovoru. "Měnavci?" zeptal se sám. "Ano, pane, tohle je Jeffrysův přístroj a funguje na zakladě elektromagnetických impulzů. Každá forma života vysílá do prostoru svůj elektromagnetický otisk. Klingoni mají jiný, Vulkánci také jiný atd. Tohle sem seřídil podle pana Oda a když jsem to konečně uvedl do provozu a zkušebně začal se skenováním vzorků, začal šílet."

Scharkesovi se to nezdálo. "Nemohl jste se mýlit??" Chtěl se zeptat pološíleného vědce. Jeho záměr ovšem přerušilo syčení dveří turbovýtahu. Vešel Quarrantin s Jem'Hadary a se zraněným Měnavcem ve "flašce".

Na můstku bylo ticho, které přerušovalo jenom Quarrantinovo hlášení. "Tak tady máte tu svoji tlupu měnavců," usmál se Scharkes. Poručil Quarrantinovi, ať kontakt - tak tomu Měnavci říkají - donese na ošetřovnu a Jem'Hadary ať zavře. "Pane, to nebude ono, to nemůže být ono. Můj přístroj by nepronikl našimi štíty... To nemůže být ono." Scharkes si oddychl.

Panel

"Dobrá tedy. Aby jste měl pokoj, překalibrujte naše scanery. Ale rychle, ať vás nechytí kapitán." Peter Jeffrey se chvíli hrabal v panelu. "Hotovo pane," řekl a spustil scan.

Na obrazovce panelu naskočilo velkými písmeny "Scanuji" Ale program se ani pořádně nerozběhl, když se panel zhroutil a zapl se červený poplach. "Co, co jste s tím udělal!" Zařval Scharkes a odstrčil překvapeného vědce na stranu. "Počítači, stav?" zeptal se, ale odpovědi se mu nedostalo. "Počítači???" Scharkes přeběhl ke svému křeslu. "Spouštím diagnostiku hlavního palubního systému."

"Pane Quarrantine, pomozte mi s tím." Derrox přistoupil k bezpečnostnímu panelu. "Komunikace je mimo provoz pane a přišli jsme taky o navigaci! Vše, co řídí palubní počítač, je mimo provoz!" Pokračoval Jeffrey, který stále nechápal, co se děje. Ale pak mu to došlo. "Pane, za tohle nemůžu. Neměl jsem ani přístup k hlavním datům. Vypadá to spíš, jakoby někdo záměrně smazal hlavní soubor v paměti." Scharkes na něj pohlédl. "No, to by ale ... " Quarrantin zkusil provést nové spuštění. "Pane Jeffrey, máte pravdu. Někdo to záměrně zhodil..."

O 24 hodin později... Quarrantin seděl ve své kajutě. Koukal do svých poznámek. Nešlo mu do hlavy, proč by někdo poškozoval palubní počítač. Scharkes podezřívá Jeffryho, že to udělal svým zásahem, ale Quarrantin tomu nevěří. Jeffrey by byl pravděpodobně ten poslední, kdo by se nevyznal v palubním počítači. Ne, něco mu tady nesedí. Hlavou mu vrtala myšlenka, že ten vědec má možná pravdu. Co když jsou na lodi další Měnavci? Co když "kontakt" byl jen léčkou Dominionu? Zavřel notebook a rozhodl se, že si jak s Jeffrym tak s "kontaktem" promluví...

Quarrantin vešel do vězení. "Pozor!" Zařval rázně na pospávající hlídku. "Hlášení?" Praporčík poskočil: "Všechno v pořádku pane!" "Dobrá, vypněte pole u našeho hosta." "Jak si přejete," řekla stráž a přistoupila k pultu. Ozvalo se slabé "ZZZ" a Quarrantin vstoupil do cely.

Hlavou mu proskočilo, co vlastně všechno o měňavcích ví, či spíše, co o nich neví. Vzpomněl si na jeden starý přiběh o mimozemšťanovi schopném převzít lidskou podobu. Brrr otřásl se. No uidíme, jaké pohádky bude vyprávět tenhle.
Veledůležitě nahlédl do "flašky" s měňavcem. Sakra, problesklo mu hlavou. Jak se budí naložení ufouni? Jediné, co ho napadlo, byla stupidní archaická rýmovačka z dávných dob. Zněla asi nějak takto "Šnečku šnečku vystrč řůžky...", ...a potom zaklepal na okraj.
Zevnitř vyrazila bílá biomasa. Dopadla před Derroxe a začala se formovat do postavy člověka. Bylo na ní vidět, že udržení pevného stavu jí dělá potíže. "Dů...stojník...(nadechl se) ..Flo..tily???." "A-ano pane," vydechl překvapený šéf bezpečnosti, "Mám na vás pár otázek." "Otááázek?" (další hluboký nádech). Měnavec se najednou zarazil. "My... stojíme. Proč??" "Malá závada," prohlásil Quarrantin. Měnavec se usmál... "Větší, než (nádech) si myslíte, vážený...dustoj..níku. Zakladatelé mne totiž hledají. A jestli se vám tady poslední dobou stávají "nešťastné" náhody, pak věřte, že to náhody nejsou."

Derrox se na něj podíval. "Co tím myslíte?" "Myslím ... že ONI jsou tady, vím toho mnoho, ale mě neublíží... měli byste si dávat dobrý pozor." "ONI?" Zeptal se nechápavě Derrox. Měnavec se usmál. "Zakladatelé, můj Federační příteli."
Výslech trval asi tři hodiny. Šéf ochranky všechno svědomitě nahrával a ukládal do palubního počítače. Hlavou mu lítalo strašně moc věcí, ale jedna z nich se vracela stále znovu a znovu: "Na lodi jsou měnavci."
Kapitán se na Jeffryho obořil až moc tvrdě. Jako by to ani nebyl on. Slíbil si, že to bude muset prověřit. Proto Derrox zašel na můstek a zeptal se kapitána, jestli s ním může mluvit o samotě. Jak tak s ním mluvil, najednou si uvědomil, že mu tam něco nesedí. Něco na kapitánovi nebylo jako obvykle. Ale co???
Kapitán ho zavedl do pracovny a zeptal se: "Tak copak se děje, pane Quarrantine?" A usmál se. "Co, cože? Promiňte pane," řekl zamyšlený Quarrantin. Usilovně přemýšlel, co je na kapitánovi v nepořádku. Najednou se Derroxovi rozšířily zorničky a udělal nevědomky jeden krok zpět ke dveřím. Už mu došlo, co není v pořádku. Kapitán měl modré oči. Ale ted je má hnědé!!!

"Kapitánovi" došlo, že byl prozrazen. Vyskočil zpoza svého stolu a zaútočil. Jeho pravačka prolétla těsně kolem Quarrantinova levého spánku. Ten se stačil sehnout a kopnout nepřítele do břicha. "Kapitán" upadl na zem. Derrox mu sedl na krk a začal ho dusit. "Mám tě ty hajzle!!" zařval na něj. Najednou se otevřely dveře a dovnitř vešel Scharkes. "Pane já," začal. Ale pak uviděl, co se děje. "Derroxi! Zbláznil jste se???" Zakřičel a odhodil jej stranou. Derrox na nic nečekal a chtěl utéci, když najednou můstkem otřásla silná rána. Konzoly za kapitánským křeslem explodovaly v záplavě jisker a odrmštily obsluhu o pár metrů dál. "Červený poplach!" zaječel Sharkes,"Můstek ošetřovně: máme tu raněné!" "Komunikace je v háji," konstatoval suše Derrox, který už stačil přiskočit ke konzolím a vyklepat pár příkazů. "Nabijte phasery! Zvednout štíty!!" Ječel Sharkes. "Co to sakra je?" "Máme tady asi šest lehkých JemHadarských stíhačů pane," odpověděl mu praporčík Numir. Scharkes si prohlédl jejich formaci. "Zaměřte phasery na prostředního. Rozbijeme jim formaci," řekl. Obrazovku přetnul paprsek jejich lodních zbraní. Zasáhla cíl a celý chumel lodí explodoval. Před tím ale prostřední loď stačila vypálit torpéda a ty narazily do USS Saffron. "Derroxi, hlášení." "Štíty vypadly, komunikace nefunguje, nemáme warp." "Plným impulzem pryč !" "Není tu nikdo, kdo by plnil rozkazy!" Sharkes si sedl ke kormidlu a zadal několik údajů.

Derrox zařval do intercomu: "Strojovno, hlášení." Ale nic se neozvalo a tak Derrox svou otázku zopakoval. Ozval se poručík Bárta: "Pane, šéf inženýr je mrtev, nemáme warp a podpora života je na tom špatně." Derrox suše konstatoval, že jsou jak obloženej chleba na švédským stole.

"Jak jsme na tom?" zeptal se Sharkes. "Opravy potrvají nejméně 24 hodin," ozval se Bárta ze strojovny. "Máte 16. Sharkes konec. Transportujte kapitána na ošetřovnu." dořekl, když zjistil, že všichni ranění kromě napadeného kapitána jsou už pryč. "Ne, ne já jsem v ... " bránil se a zmizel v turbovýtahu. "Ostraha." řekl a vzhlédl k pultu bezpečnosti. S údivem zjistil, že u něj už nikdo není... "Ostraha, zadržet Derroxe a přivést sem!"
"Pane Derroxi, hlaste se na ošetřovně. Ostraha vás tam zavede," ozvalo se tak hlasitě, že to musela slyšet úplně celá loď. "Průser," řekl Derrox a vstoupil do turbovýtahu, kde už na něj čekali.

"Jste hlupák Derroxi, měl byste se krotit a hlavně byste měl myslet! Za tohle vás čeká vojenský soud. Doufejte jen, že u vás doktor najde někakou duševní poruchu," řekl trochu ironicky Sharkes. To už se ale za Derroxem zavřely dveře.
Na ošetrovně se zatím marně snažili zjistit rozsah kapitánova zranění. "Dejte kapitánovi první..." "Ne, ne nic mi není," protestoval kapitán, "Ani škrábnutí, vidíte..." a ukazoval si na zcela neporušený obličej. "Zapište si doktore, že jste me ošetril a už mě s tím neotravujte, mám práci!" Doktor se kapitana ještě chvíli snažil přimět alespoň ke scanu hlavy, ale marně. To je ale tvrdohlavec, pomyslel si doktor, když kapitán odešel. Ale něco mu vrtalo v hlavě, kapitánův spis přece četl, má drobnou poruchu srážlivosti krve. Jak je možné, že po úderu trénovaného zabijáka Quarrantina nemá ani tu nejmenší modřinu ?

Derrox došel na ošetřovnu nedlouho poté, co ji kapitán opustil. Ochranka zůstala u dveří a počkala, až bude ošetřen. On zatím sevřel ruku v pěst a kontroloval si kůstky. Ani škrábnutí. Přitom kapitánovi vrazil ránu, že by měl mít přinejmenším pochroumané zápěstí. "Musím ho dostat," řekl si spíše pro sebe a vyběhl z ošetřovny. Ochranka ani nestačila zareagovat.

"Kapitán na můstku!" zakřičel poručík Magnusson, který se právě vrátil do služby ze svého domácího vězení. "Poručíku, kde je pan Jeffrey?" otázal se kapitán. "Nevím, pane," odpověděl poručík a vráil se ke své činnosti.
Kapitán se na chvíli zahleděl na obrazovku a pak řekl: "Kapitán ostraze. Okamžitě mi přiveďte pana Derroxe a pana Jeffreyho!" "Rozkaz, pane," odpověděl Derroxův hlas a přitom neopomněl dát důraz na slovo 'pane', "Hned to bude."
Quarrantin ale nehodlal nechat přivést sebe ani Jeffreyho na můstek. Právě totiž připravoval s panem Jeffreym, jeho zázračným přístrojem a několika dobrovolníky zajmutí 'kapitána'...


Předcházející kapitola

Následující kapitola