PROJEKT STAR REVIVAL


Kapitola č. 5 - Vzpoura

Mezitím ve strojovně: Bárta něco vyťukával na panel, v tom k němu přistoupil kapitán. "Jak jsme na tom?" Bárta odpověděl. "Musíme do doku, měli šanci se sem transportovat během té přestřelky a víte, jak jsou hloupí..."

Lika Darim seděla ve své kajutě. Quarrantin se u ní už od výsadku ani jednou neobjevil. Začala mít strach, jestli se jí nenabažil. Opravdu ho miluju, letělo jí hlavou. "TuuTu!" Ozval se zvonek u jejich dveří. Setřela slzu, která jí stékala po její hedvábné tváři. "Vstupte Quarrantine," vydechla překvapeně, když si všimla, že nemá na své uniformě komunikátor. Padla mu kolem krku a políbila ho. "Ehm," ozvalo se za ní suché zakašlání. Stál tam Jeffrey a taky bez svého odznaku. "Co se děje?" Zeptala se. "Lásko, nemáme čas." řekl Derrox a strhnul jí komunikátor. "Co to děláš!" Zakřičela. "Okamžitě mi ho vrať." "Liko, není čas, prosím tě pojď." Derrox jí vytáhl na chodbu. Stál tam Davis, Defrem, pár lidí z Quarrantinova výsadkového oddílu, jeden ze strojovny a Poručík Magnusson. Všichni bez znaku Hvězdné flotily. "Nee," vydechla Lika. "Pust mě, to bolí," a vytrhla se mu. Přiběhla k počítačovému panelu u křižovatky chodeb. "Ostraha na palubu dvě!!" Zakřičela. Otočila se a v tom inkasovala ránu. "Promin lásko," řekl Quarrantin, hodil si ji přes rameno a za blikání červeného poplachu si to se všema zamířil do doků...

V uzavřeném jefryssovém průlezu: John Thomas Davis, pravý kapitán Saffronu, byl stále bezmocný. Nevěděl, jak dlouho ho tam ten "měňavec" držel a nevěděl, co všechno mu řekl. Měl čas a tak přemýšlel, o životě, o své ženě, děcku. Teď byl rád že ho Rachel neposlechla. Přece jenom by ji nemohl ochránit. Vzdal se veškerých snah o útěk. Poslední setkání (o kterém neví) USS Saffronu s Jem'Hadary, spálilo vedení, na které se chtěl napojit a on dostal zásah elektrickým obloukem. Výslech"Vzzzzzzzzzzzz" ozvalo se a před něj se zase posadil ten "černej", jak mu Davis říkal, ten měnavec. Zase jen tak seděl a pozoroval ho. Davis to pomalu přestával snášet. "No tak mluv," začal mumlat, "Mluv už. MLUV SAKRA! CO CHCEŠ!!" Začal řvát na celé kolo jako šílený. Bolest z jeho popálenin ho však rychle usadila a on se svalil na zem. Najednou měnavec povstal. "Čísla!" Přikázal mu. "Co... Co??" Zeptal se udiveně kapitán. To bylo poprvé, co jeho věznitel promluvil. "Chci čísla k lodi. Autodestrukce, depeše. Všechna čísla!" Přikázal mu a v ruce se mu objevilo něco, co Johnovi připadalo jako hypospray. "Nedám," řekl tiše a schoulil se do rohu chodby. "Dej - mi - ty - čísla!!!" Přikázal mu výhružněji měnavec. "Ne nikdy!" zavřval Davis a skočil po něm. Měnavec změnil skupenství, John Thomas jím proletěl jako vodou a narazil hlavou do stěny. "Aaaaááá" zakřičel znovu a měnavec ho tentokrát odkopl na druhou stěnu. "Ty dáš ty čísla, dáš..." křivě se usmál a vyprázdnil do jeho krevního oběhu celý obsah hypospraye. Z počátku se nic nedělo, ale najednou ucítil kapitán pulzující bolest v zátylku - a ta se začala zvětšovat. Stále víc a víc. Silněji a silněji, až se Davisovi zdálo, že se mu hlava rozpadne na tisíc kousků. "Dej mi ty čísla, dej mi ty čísla," řval měnavec na svíjejícího se kapitána. "N..ik..dy," vydechla jeho oběť prudce. "Neoh... rozím...svou.. loď. Nikdy!" "Dej mi ty čísla!!" Ječel už hystericky nepřátelský "černý" měnavec. "Dej mi ty čísla!!" Najednou se Davis nadechl a jeho tělo opustily křeče. "Rachel..." zašeptal a jeho duše se vydala k předkům... (pro méně chápavé umřel :) Měnavec na něj lhostejně pohlédl a prohlásil: "Nedal ty čísla."

Quarrantinova trestná výprava se zatím pohybovala směrem k doku a zbrojnici. I přes červený poplach jejich cesta probíhala hladce (kombinace hackera Jeffreyho a bývalého šéfa bezpečnosti byla bezchybná). Potřebovali dvě věci - pořádnou výzbroj a profesorův detektor. Dva zelenáči střežící dveře zbrojnice nepředstavovali pro Quarrantinovy veterány velký problém. Fousatý trik s házením něčeho o zeď zabral i teď. A Jeffrey si poradil i s bezpečnostním systémem. Během čtvrt hodiny už byli připraveni na "procházku peklem."

Část jednotky pod velením Magnussona poslal Derrox do doku zabrat raketoplán pro případný ústup. "Je vše jasné?" zeptal se Derrox a s puškou v ruce zavelel "Let's go." Se svou jednotkou a Jeffrym vyrazil pro profesorův detektor.

Eric si stoupl před dveře do doku. Počítač už mu řekl, že uvnitř nikdo není, ale to neznamená, že systém mluví pravdu. Když se nepříteli povedl zásah do hlavního počítače, nemůže věřit ničemu. Jeho dva společníci hlídali chodbu. Eric otevřel dveře.

Dok vypadal na první pohled úplně prázdný. Na druhý v něm byli dva Jem'Hadaři, schovaní za raketoplánem. "Doprdele !" zakřičel Eric a dva členové ochranky to vzali jako 'pal'. Začali pálit z phaserů, ale Jem'Hadaři byli chráněni nějakým druhem silového pole. Asi proto je počítač nedetekoval. Oba byli neozbrojeni, ale to je u Jem'Hadarů docela relativní.

Dveře od doku se najednou samy zavřely a uzamkly. To už ale byla Ericova jednotka bohužel uvnitř. Se dvěma rozzuřenými Jem'Hadary by měli problém i tři Klingoni. Což teprve tři lidé, z nichž dva sloužili v ochrance teprve pár měsíců a jeden k ochrance vůbec nepatří...
Jem'Hadaři se rozeběhli, ochranka se je pokusila ještě párkrát prověřit z phaserů a Eric se pokusil něco vymyslet. Protože ho nic nenapadlo, nechal toho a řekl si, třeba se něco stane. A stalo. Místnost potemněla a odporný zvuk vybuchujících konzolí a elektrických výbojů všem třem lidem najednou připadal jako rajská hudba.

Derroxova skupina přišla k vědeckému oddělení na lodi. Dveře hlásaly: Vědecká koje A-1 Sklad. Jeffrey prolomil bezpečnostní systém. Dveře se otevřely a ... A najednoou se za jejich zádama ozval rázný hlas Scharkese. "Pane Derroxi! Odložte zbraně!!" Quarrantin něco pošeptal Jeffryovi a ten zakýval hlavou. Všichni vběhli dovnitř. "To nemůžu," odpovídal Quarrantin zatímco vycházel vstříct prvnímu důstojníkovi. "To nemůžu pane." "Co to plácáte???" Zakřičel Scharkes. "Okamžitě odložte zbraně." "Pane, nevšiml jste si, co se děje? Nevšiml jste si tu frekvenci útoku na naši loď? Ta nehoda s počítačem?" "Tu nehodu způsobil Jeffrey, byl jsem u toho," odpověděl mu Scharkes. "Ne pane, to nebyl on. I přes váš zákaz jsem udělal rozbor všech jeho postupů a on se k těm souborům ani nepřiblížil. Navíc se ani nenapojil na bezpečnostní okruhy, použil jen tepelná čidla. Všechno," pokračoval šéf bezpečnosti Derrox, "Všechno to mám tady." Hodil Scharkesovi k nohám PADD. "Stačí, když..." Nedopověděl. Všiml si, že se ke dveřím plíží jeden horlivý člen z ochranky. "Zavřít!!!" Zařval Quarratnin a dveře skladu se za jeho týmem uzavřely. Derroxe obklopil tým bezpečnosti a jeden z jeho bývalých podřízených ho poslal k zemi... "Otevřít dveře skladu!" Zavelel Scharkes. Zkušeli to, ale dveře byly zablokované, tak je odpálili. Ale když se dostali dovnitř, našli jen pár vybitých baterií z Jeffryova přístroje... Scharkes vzal do ruky PADD. "Hajzl jeden." řekl a praštil s ním o zem. PADD se rozletěl se na tisíc kousků...

Když se Eric probral z bezvědomí, Jem'Hadaři i zbytek jeho týmu ještě leželi na podlaze. Náhle se ale jeden Jem'Hadar začal probouzet a tak ho Eric nemilosrdně poslal opět k zemi. Jem'Hadar má sice hlavu pěkně tvrdou, ale Eric zase ví, jak praštit.
Když se probrali i zbývající členové týmu, svázali Jem'Hadary a připravili raketoplán ke startu. Poručík se ohlédl ke dveřím a povzdechl si : "Docela doufám, že jsme to dělali zbytečně, že raketoplán nebude třeba. A taky doufám, že ten výbuch ..."
V tom se otevřely dveře a v nich stál urostlý muž v tmavém úboru.
"Poručíku, vše v pořádku ?"
"Dá se říci."
"Od teďka podléháte jen mně. Nebudete přijímat rozkazy od nikoho jiného, jasné?"
"A kdo vůbec jste ?!"
"Sekce 31. Od teď je to naše záležitost."
"Jak jste se sem dostal?"
"Už žádné otázky. Vše se již brzy dozvíte."

Zbytek Derroxova týmu se zatím plazil ventilačními šachtami do nitra lodi a Jeffrey se za pochodu snažil zapojit svůj přistroj. Na jedné z křižovatek náhle Jeffrey začenichal. "Necítíte nic? Jo neco jako ... zdechlina, že by krysy nebo triblové? No nevím, kouknem se tam." Po chvíli plazení dorazili k polouzavřeným dveřím. "Nejdou otevřít, jsou zavařené." prohodil Defrem. Jeffrey si posvítil do štěrbiny. Světlo jeho lampy dopadlo na zhroucenou postavu.
"Ježíši! To je kapitán" ... hlavou mu problesklo - měnavec ho tu zavřel a převzal jeho místo a pak ho zabil. Tou štěrbinou se mohla protáhnout jen myška - nebo právě měnavec...

Derrox seděl ve vězení. Silové pole jemně bzučelo a pomalu ho uspávalo. Čekal na výměnu stráží. Dobře věděl, že zrovna v tuto dobu se mění hlídky, sám ten rozpis podepsal. Najednou se službu konající praporčík zvedl a opustil místnost. To byla příležitost pro Quarrantina. Napojil se na zdroj pole a zkušenými tahy ho vyřadil z provozu. Pak přeběhl k hlavnímu panelu. "Vypnout silové pole" blikalo na obrazovce, když Derrox stiskl "Potvrďte." "Zink." Ozvalo se a vězni byli volní. Derrox zamířil k měnavci. "Hej vylez! Pověz mi, co se děje!" A měnavec začal. "Když jsem opustil Jednotu, viděl jsem, co naši lidé provádějí s ostatnímu druhy. Nelíbilo se mi, že jsme se odklonili od naší původní cesty. My jsme jenom objevovali světy, ne je ničili. A když jsem uviděl Jem'Hadary, bylo toho právě dost. Víte, jejich druh byl původně mírumilovný. To všechno, co vidíte," zavolal si jednoho z Jem'Hadarských věznů, kteří ho ochraňovali, když se poprvé setkal s Federací, "Všechny jejich orgány a jejich mysl byla podřízena našim plánům. A aby jsme si pojistili jejich poslušnost, navykly jsme je na drogy. Snažil jsem se to ukončit, ale byl jsem uzavřen a zavrhnut Jednotou. Naštěstí se mi podařilo utéct a spolu s těmito," ukázal na Jem'Hadary "Vyléčenými, jsem se snažil kontaktovat někoho, kdo by byl ochoten pomoci a ukončit to všechno. Bohužel Cardassiané mě jenom využili. Doufám, že Federace bude jednat lépe." "To je pěkný," přerušil ho Quarrantin, "Ale jak mi vysvětlíte, co se děje tady na lodi???"

Erikovi se ten chlap nezdál. Muž ze Sekce 31 není "standardním vybavením" lodi Federace. Ale až podezřele dobře se ten chlap vyznal na lodi, dovedně se schovával před detektory. Erik se ho rozhodl vyzkoušet. "Promiňte pane, já víte... chtěl bych se zeptat. Když jste byl v sekci na Marsu, pracuje tam ještě Ulf Underaw?" Muž v tmavém úboru "kontroloval", jak dobře jsou Jem'Hadaři svázaní a Erikova otázka ho vyvedla z míry. Otočil se a řekl: "Jasně jsem vám přikázal, žádné otázky!"
Erikovi to nestačilo. Pevněji sevřel svou zbraň, významně pohlédl na zbytek své jednotky a pokračoval: "Pane, jak mám vědět, že nejste jedním z nich?" A významně pohlédl ke dveřím. "Budeme na Vás muset provést test - pár kapek vaší krve by byl dostatečný důkaz." Erik neotálel a vytáhl útočný nůž.
Agent se jen ušklíbl a ... Erik si později nebyl úplně jistý, co se vlastně stalo... najednou byl agent za ním a tiskl mu nůž k ledvině. Na to zareagovali členové Ericova týmu namířením svých zbraní. Agent se usmál.
"Jak jsem říkal poručíku, žádné otázky." Pak poodstoupil a probodl si nožem dlaň. Erik jen s úžasem koukal na kapky krve padající na podlahu doku a pak na ránu v agentove ruce, která se mu před očima ztrácela. Agent mu s úsměvem vracel nůž. "Pár experimentů s borgskou technologií."
A suše dodal: "Výborně, aspoň, že nejste tak velcí babralové. Jdeme!"

Derrox měňavci vysvětlil celou situaci, ten se na chvíli odmlčel a pak začal: "O tom, co se děje na lodi, nemám ani tušení. Z toho, co jsem slyšel, jsme vy i já byli zneužiti Zakladateli."
"Vy si myslíte, že vám budu věřit ?"
"Obávám se, že vám nic jiného nezbývá," zašklebil se měňavec, napodobujíce lidské grimasy. "A navíc, pokud jsem to dobře pochopil, můžu vám hodně pomoci!"
"Jak?" zeptal se pochybovačně Derrox.
"Už jste někdy slyšel o tom našem nepsaném zákoně? Žádný měňavec nikdy neublíží jinému měňavci."
Derrox se jen usmál.


Sharkes seděl v kapitánském křesle a čekal, až přijde kapitán ze své pracovny. Kromě něj tu již nikdo nebyl, všichni se podíleli na opravách.
Přemýšlel, co mu to vlasntě Derrox chtěl. Možná se ho mohl zeptat, napadlo ho, a ne jak idiot to rozbíjet. Teď už tu stejně musí počkat, nemůže nechat můstek bez obsluhy. Když kapitán konečně přišel, stalo se něco naprosto nečekaného.
V tu chvíli se do místnosti vřítil Jeffrey spolu s Derroxem a "hodným" měňavcem. Jen o setinu sekundy později se na můstku zhmotnil agent Sekce 31 spolu s poručíkem Magnussonem a jeho dvěma společníky.
Kapitán v ohroženíTicho v místnosti přerušilo jen BZzzzzzzzzz jak se aktivovaly zbraně. "Tak tě mám ty hajzle," řekl Derrox a namířil na kapitána. "Tady můj kolega Jeffrey se právě napojuje do systémů. Pár "elektronových bouří" a zbydou po všech měnavcích jen mastné louže."
Scharkes viděl, že je jeho kapitán v ohrožení. Postavil se před něj a kryl jej vlatním tělem (a taky služebním fazerem :) ) "Derroxi, položte tu zbraň," konejšil zlostí šíleného Quarrantina. Jeffey se od pultu ozval. Scan u konce. Na palubě jsou včetně našeho tři z nich," a pohrdavě kývl hlavou ke kapitánovi. "Spouštím program bouře," řekl a hodlal stisknout tlačítko.
Najenou se levá ruka falešného kapitána změnila v ostrý bodec. Rázným machem jej vrazil Scharkesovi do zad a vytrhl mu phaser. "Aaaáá" vydechl jen Scharkes, když s hrůzou zjistil, že mu vrchol bodce trčí z břicha. Měnavec trhl a rozřízl prvního důstojníka na dvě půlky. Pak vypálil z phaseru a rozptýlil tři z Quarrantinova týmu. Pak se schoval za křeslo a klepl na svůj komunikátor. "MaDa TE !!!" Zařval a jeho tělo se rozložilo v paprsku cizího transportéru.
To všechno se událo tak rychle, že nikdo nebyl schopen zareagovat. V tom se spustil Jeffryům program a lodí proletěla dávka elektronů. Její šumění přerušil jen Derroxův křik a pláč. Měnavec zabil Liku...

Agent se zvedal ze země. Magnusson si pomyslel, že poprvé vypadá trochu vyvedený z konceptu. V místě zásahu mu trcely kousky normální tkáně i nějakých součástek a snažily se dát poranění dopořádku. Z agentových úst se vyřinula smršť nadávek, dost jich bylo v jazycích, jaké Magnusson ani Derrox nikdy neslyšeli. "Co stojíte jak solné sloupy?" zařval nakonec, "Červený poplach! Musíme ty měňavce najít !!!" "Zabiju je!" řekl temně Derrox a se slzou kanoucí po jeho líci si stoupl za svůj panel. "Jaký nám můžete dát warp?" Zeptal se do strojovny. "No, Bárta zmizel, takže je tady trošku zmatek." "Na Bártu nečekejte," řekl temně Derrox, "Na večeři nepřijde." "COŽE?" ozval se udivený hlas. "NEZDRŽUJTE!" zařval Derrox. "Aaano pane, promiňte. Momentálně warp 4,5, ale do 24 hodin by jsme to měli spravit. Děláme na několik směn a ..." Derrox pohlédl na Agenta. Ten jen pokývl a Derrox temně řekl. "Máte 10 hodin."


Předcházející kapitola

Následující kapitola