KLINGONI


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


Databáze Klingonů

Klingoni jsou mnohými považováni za nejlepší válečníky alfa a beta kvadrantu, ne-li celé galaxie.

Klingoni jsou humanoidi s DNA kompatibilní s lidskou. Krom zesílené skeletální struktury a známých čelních kostních výrůstků se vyznačují taktéž silným svalstvem, tmavší pokožkou a velkou silou a odolností.

Tvar kostních výrůstků je unikátní a částečně dědičný, lze je považovat za ekvivalent otisků prstů.

Většina tělních orgánů má zálohu (23 párů žeber, srdce s osmi komorami, dvojitá měkká plena mozková, dvoje játra,...). Toto vše jen dokazuje, jak jsou Klingoni přizpůsobeni k životu na své planetě, která vyniká drsným prostředím a kde by křehčí stavba těla byla rozhodujícím faktorem v boji s místní faunou o to, zda "sežrat či být sežrán".

Klingoni se taktéž vyznačují bojovným duchem a neváhají při prosazování svých zájmů použít násilí.

V klingonské společnosti se nejvíce oceňuje osobní síla, schopnost boje a odvaha. Už od dětství se Klingon učí zacházet se zbraněmi a to hlavně se zbraněmi sečnými a bodnými, protože zbraně střelné, disruptory, jsou v osobním boji považovány za zbabělecké. Přesto se hojně používají v bitvách.

Oblíbenými osobními zbraněmi jsou betleH (bat'leth, "Meč cti"). Je zhruba metr dlouhý, má tři čepele a tři rukojetě.. MeqleH (makleth, "Meč rozumu") a tradiční osobní zbraní je také dýka d'k tahg. Vražedná zbraň se třemi ostřími, používá se při osobních soubojích a mnohých obřadech. Následuje kut'luch, bodná zbraň se zubatým ostřím používaná klingonskými atentátníky. V průběhu rituálu Věku vzestupu se používají hole bolesti, které prověřují fyzickou bolest a duchovní výdrž. Krom boje se zbraněmi se také Klingoni cvičí v boji beze zbraně, velmi oblíbeným je bojové umění moQbara' (Mok'bara).

Klingonské náboženství je částečně založeno na příběhu Velkého Kahlesse Nezapomenutelného. Kahless byl válečník z období zhruba sedmého století našeho letopočtu. V době "temna" sjednotil lid a svrhl zlého tyrana Molora. Je taktéž tvůrcem prvního bat'lethu, který se stal posléze kulturním a náboženským symbolem. Říká se, že ten, kdo vlastní "Meč Kahlessův", vládne Říši.

Samotná klingonská víra je pak založena na myšlence cti. Válečník, který se po celý život choval čestně, po smrti přijde do Sto-Vo-Kor, kde bude bojovat po boku samotného Kahlesse. Naopak nečestní válečníci po smrti přicházejí do ghe'tor (Gre'thor), což je jakási klingonská varianta křesťanského pekla. Ghe'tor hlídá mystická stvůra veqlargh (Fek'lhr).

Klingonský rituál smrti je obřad prováděný Klingony po smrti přítele. Oči padlého válečníka jsou drženy otevřené, zatímco ostatní válečníci vydají mocné zavytí. Podle klingonské víry toto zavytí varuje ostatní mrtvé, že přichází klingonský válečník.
Výraz pro rituální sebevraždu zní Hegh'bat. Klingonská tradice říká, že pokud už není Klingon schopen postavit se nepříteli, má zvolit Hegh'bat a odejít z tohoto světa. Podle tradice má nejstarší syn nebo věrný přítel válečníka přinést rituální nůž, který si válečník vrazí do hrudi. Syn nebo přítel pak nůž vyjme a otře ho do svého rukávu.

Rituál, během něhož je vybírán nový vůdce klingonské Nejvyšší rady, je rituálem následnictví. Vyžaduje nejprve provést rituál Sonchi, při kterém se formálně potvrzuje smrt vůdce dotekem těla zemřelého klingonskými tyčemi bolesti. Poté rozhodce následnictví vybere vyzyvatele. Dva nejsilnější vyzyvatelé se střetnou v boji o právo vést Nejvyšší radu.

Kvůli silné víře je ostatní kultura dost potlačena, nicméně jsou Klingoni hrdi na své drsné operní árie.

Dokonce i vztah muže a ženy je u Klingonů provázán s rituály. Kolem roku 854 Kahless a jeho milenka Lady Lukara, zažily podle Klingonských měřítek největší romanci v dějinách, během které, ubránili budovy Nejvyšší Rady před 500 bojovníky - všechny zabili. Tato na naše poměry poněkud drsná "romance" se stala inspirací pro milióny Klingonských mileneckých dvojic a určitým standardem, jak získat srdce milované ženy. Neznamená to nutně, že Klingonka si nevezme Klingona pokud spolu nezabijí 500 bojovníků, ale měly by spolu zažít něco vzrušujícího, něco, kde poteče krev. Tradiční svatební obřad se pak odehrává stejně jako u Kahlesse i se symbolickým útokem Molorových zabijáků.

Mateřskou planetou Klingonů je Qo'noS, ale díky své přirozené potřebě rozšiřovat svoje území, vytvořili v Beta kvadrantu rozsáhlou říši, zvanou příznačně Klingonská říše. Říše je de facto i de jure monarchie (v současné době už konstituční), byť poslední skutečně vládnoucí císař zemřel podle neověřených informací v roce 2069. Od jeho smrti Říši vládla Vysoká rada, v jejímž čele stojí kancléř (a de facto je tak vládcem Říše). Od Hvězdného data 46852.2 má Říše opět císaře, byť pouze jako formálního představitele. Výkonná moc náleží stále kancléři a Vysoké radě.

Klingonská říše má přibližně 500 miliard obyvatel, zhruba 2/3 obyvatelstva pak tvoří "podrobené" rasy, jejichž území Klingoni dobyli. Jazykem Říše je klingonština, která má však řadu dialektů.Neoficiální příběh o vzniku znaku Klingonské říše: Po vítězné bitvě proti Molorovi údajně Kahless (vědom si toho, že tohoto vítězství mohli dosáhnout pouze jednotní) položil na zem tři dýky d'k tahg, svou a svých dvou nejlepších přátel, aby tvořily trojcípou hvězdu. Každá z dýk symbolizovala jednu vlastnost - povinnost, oběť a sílu. Pak Kahless okolo dýk do půdy vyryl kruh - protože jen tehdy bude Říše fungovat, když tyto tři vlastnosti budou pohromadě. Od té doby je symbolem Klingonské říše stylizovaná kresba třech čepelí tvořících hvězdu a ležících na kruhu.

Současná flotila Klingonské říše sestává z několika typů lodí. Základem flotily již 100 let jsou různé modifikace lodi třídy Bird of Prey - Dravec, třídy B'Rel a K'Vort. Druhým typem lodi, které má Klingonská flotila již taktéž velmi dlouho je podle straších označení D7 podle novějších K'T'inga. Novým typem lodi je Vor'cha, která je o něco menší než Federální loď třídy Galaxy, ale svou palebnou silou se ji zcela vyrovná. Nejnovějším typem lodí jsou určité modifikace lodi Negh'Var. Tato loď je větší než loď třídy Galaxy a silou zbraní ji určitě předčí. Klingonské lodě jsou obecně o něco pomalejší než Federální a i kvalitou senzorů zaostávají. Velmi důležitým zařízením každé Klingonské lodě je Maskovací zařízení, které Klingoni získali od Romulanů výměnou za specifikace svých válečných lodí, během dohody, kterou měly tyto velmoci ve 23. století.


Historie Klingonů a Klingonské říše

A nyní něco málo ke Klingonské historii - už v sedmém století našeho letopočtu klingonský válečník zvaný Velký Kahless Nezapomenutelný porazil tyrana Molora, sjednotil lid a založil Klingonskou říši. Naučil svůj lid, co to opravdu znamená být válečníkem. Když umíral, ukázal na hvězdu (nazývanou od té doby Kahlessova hvězda) na nebi a řekl, že z této hvězdy se jednou ke svému lidu vrátí. Kněží později založili kláštěr na planetě Boreth obíhající Kahlessovu hvězdu. Každý rok je Molorova smrt oslavována svátkem Kot'baval. Ve 14. stol (r. 1372) byl Qo'noS napaden nájezdníky, nazývanými Hur'q, kteří zničili mnoho kulturních artefaktů a ukradli i legendární zbraň - Meč Kahlessův.

V roce 2069 (podle některých zdrojů o pár desetiletí dříve) zemřel poslední císař. Nebyl nastolen žádný nový a proto Rada uchvátila moc a stala se oficiální výkonnou mocí v Říši.

První kontakt lidí (ještě neexistovala Federace) a Klingonů proběhl počátkem roku 2151. Setkání nebylo příliš šťastné, protože Klingonský kurýr s důležitou zprávou ztroskotal na Zemi, když byl pronásledován Sulibany. Krizi se nakonec podařilo zažehnat, nicméně vztahy mezi Klingony a lidmi se s každým novým setkáním zhoršovaly, až se staly nepřáteli na život a na smrt.

Hvězdného data 3198.4 se kapitán Kirk a jeho posádka poprvé setkala s Klingony v Organijském systému, který se Klingoni v čele s komandérem Korem pokusili ovládnout. Konflikt nakonec skončil úspěšně podepsáním Organianské mírové smlouvy, kterou až na ojedinělé výjimky dlouho dodržovali jak lidé, tak Klingoni.

Jedna taková výjimka se stala hvězdného data 4523.3, kdy se Klingoni pokusili sabotovat kolonizační snahy Federace na Shermanově planetě otrávením zásoby kvadrožitovce. Plán Klingonského kapitána Kolotha nevyšel díky kapitánu Kirkovi a stovkám Tribblů.

Brzy poté Klingoni uzavřeli dohodu s Romulany o výměně technologie lodí D-7 za maskovací zařízení.

Hvězdného data 7412.6 byly tři klingonské křižníky třídy K'Tinga zničeny mocným žijícím strojem zvaným V'ger. Tajemství V'geru opět odhalila Kirkova posádka.

Klingoni byli stále připraveni k úderu na Federaci, jak to dokázaly události okolo hvězdného data 8210.3. Dokonce zatímco běžely mírové rozhovory s Federací, klingonský komandér Kruge se pokusil odcizit tajemství projektu Federace Genesis, který mohl zničit život na planetě stejně jako vytvořit nový. Kirk byl při zastavování Klingonů úspěšný, ale za jakou cenu - admirál ztratil svého syna i loď. Smrt Davida Marcuse, jeho syna, zapříčinila v následujících letech Kirkovu nenávist ke Klingonům...

Hvězdného data 8454.1 byl Kirk degradován do hodnosti kapitána, avšak někteří Klingoni byli přesvědčeni, že dokud nezemře, nebude mír s Federací. Mnoho Klingonů toužilo Kirka zabít a když byla Enterprise obsazena silami loajálními Vulkanci Sybokovi, mladý nerozumný Klingon se o to pokusil.

Roku 2292 bylo za nejasných okolností ukončeno spojenectví mezi Klingony a Romulany. Dřívější spojenci se stali na více než 75 let zarytými nepřáteli...

Hvězdné datum 9521.6 se ukázalo být zlomovým bodem ve vztahu mezi Klingonskou říší a Federací. Klingonský měsíc Praxis explodoval a způsobil těžké poškození atmosféry Qo'noS. Říše neměla prostředky k nápravě neštěstí a její představitelé (kancléř Gorkon) si uvědomili, že teď, kdy si Klingoni musí pomalu hledat novou domovinu, už si nemohou dovolit pokračovat v konfliktu s Federací.

Vyjednávání mezi dvěma velmocemi bylo brzy zahájeno a klingonský kancléř Gorkon souhlasil s cestou na mírové rozhovory na Zemi. Některé kruhy Říše i Federace však s tímto krokem nesouhlasily a naaranžovaly vraždu kancléře před příletem na Zemi. Z této vraždy byli obviněni kapitán James Kirk a jeho šéflékař Leonard McCoy. Oba důstojníci byli podle mezihvězdného práva uvězněni Klingony.

Kapitán Spock však zjistil, co se opravdu děje a podařilo se mu zachránit Kirka i McCoye. Navzdory intervenci prototypu klingonského dravce, schopného střelby i při maskování, posádky Enterprise a Excelsioru zabránily atentátu na prezidenta Federace, který chtěl i přes neštěstí pokračovat v mírovém procesu...

Khitomerská konference byla počátkem mírového vztahu mezi Federací a Říší. Mír se nezrodil přes noc, ale bylo ho dosaženo během několika následujících let. V utužování míru sehrála velkou roli i Enterprise-C pod velením kapitána Rachel Garrett, která roku 2344 pomáhala bránit klingonskou výspu na Narendra III před romulanskými silami. Enterprise-C byla skoro zničena, ale pro Klingony byla hvězdná loď Federace bránící klingonskou výspu před zničením dostatečným důkazem, že Federace bude v následujících letech cenným spojencem.

Aby dokázali, že ještě nezmizeli ze scény, Romulané napadli roku 2346 klingonskou výspu na Khitomeru. Díky pomoci kolaboranta byl útok úspěšný a vyžádal si 4 000 životů.

Roku 2364 byla vypuštěna Enterprise-D, na jejíž palubě byl první klingonský důstojník - mladší poručík Worf, syn Moghův.

Navzdory nové epoše míru se našli tacíKlingoni, kteří si mysleli, že svazkem s Federací přišla Říše o "zuby". Hvězdného data 41503.7 se Worf setkal se dvěma Klingony, kteří takto právě smýšleli. Worf byl později nucen své klingonské bratry zabít, protože se pokusili převzít kontrolu nad Enterprise. Později, hvězdného data 42901.3, pomáhal Worf vypořádat se s několika dalšími Klingony, kteří si mysleli, že Federace je stále nepřítel. Posádka klingonské spící lodi T'Ong byla vyslána na misi před Khitomerskou mírovou smlouvou a probudila se až v prostoru Federace. Díky Worfovi a vyslankyni K'Ehleyr, se posádka T'Ong rozhodla vzdát, místo útoku na planety Federace.

Toho času byl zahájen program výměn důstojníků mezi Říší a Federací. Komandér Riker se tohoto programu zúčastnil od hvězdného data 42506.5. Navzdory nedorozumění se svým klingonským velícím důstojníkem, si Riker vedl dobře...

Hvězdného data 43685.2, přišel v rámci tohoto programu na palubu Enterprise komandér Kurn. Kurn později vysvětlil Worfovi, že jsou bratři a jejich otec, Mogh, byl obviněn Klingonskou nejvyšší radou ze zrady svého lidu, když měl údajně předat Romulanům bezpečnostní kódy výspy na Khitomeru. Vyšetřování provedená posádkou Enterprise nakonec odhalila, že skutečným zrádcem byl Ja'rod, otec člena rady Durase. Rodina Durasů však byla velmi silná a vážená a pokud by byla odhalena pravda, vedlo by to k občanské válce a možná i ke konci mírové smlouvy s Federací. Aby tomu zabránil, Worf dobrovolně přijal obvinění a zneuctění od Klingonské říše...

Rok poté, hvězdného data 44246.3, se K'Ehleyr na palubu Enterprise vrátila se znepokojujícími zprávami – kancléř K'mpec, vůdce Klingonské nejvyšší rady byl pomalu tráven svými nepřáteli. K'mpec se obával, že kdokoliv provedl něco tak nečestného, by také mohl uchvátit vládu nad Říší a zatáhnout jí do občanské války. Požádal proto kapitána Picarda, aby vybral vhodného vůdce Klingonské říše, protože žádnému Klingonovi nemohl důvěřovat. Kapitán měl rozhodnout mezi Durasem, který byl částečně odpovědný za Worfovo zneuctění, a Gowronem, nováčkem v klingonské politice. K'Ehleyr také Worfovi přivezla překvapení – jeho syna, Alexandra.

Během procesu ja'chuq (právo následnictví) explodovala bomba a téměř zabila oba kandidáty. Oba obviňovali toho druhého z umístění bomby, která se ukázala být romulanskou...

Když kvůli svému zneuctění odmítl Worf přijmout Alexandra jako svého syna, začala K'Ehleyr pátrat po důvodech Worfova vyvržení. Zjistila, že data týkající se útoku na Khitomer jsou zapečetěna a že tak nakázal Duras. K'Ehleyr si uvědomila, že skutečným zrádcem je Durasův otec a konfrontovala s touto pravdou Durase. To však z její strany byla velká chyba. Duras jí zabil, aby zakryl hříchy svého otce...

Nic nemohlo ubránit Alexandra od hrůzné pravdy, že je jeho matka mrtvá – Worf mu řekl, aby se "podíval a navždy pamatoval" – a nic nemohlo ochránit Durase od Worfova hněvu, když přišel na Durasovu loď. Pro Durase, syna Ja'rodova, to byl dobrý den na smrt. Worf byl později pokárán a Gowron, který už neměl ani jednoho protivníka, se stal novým vůdcem Klingonské říše.

Stále zde byli Klingoni, kterým se nelíbilo, jak "slabou" se Říše stala svazkem s Federací. Mezi nimi byl i klingonský xenobiolog J'Ddan, který byl později shledán vinným z předání detailních plánů dilithiové komory Enterprise-D Romulanům. J'Ddan věřil, že Romulané jsou silnější a že by byli cenným spojencem pro jeho lid. A jak se ukázalo, nebyl jediným Klingonem, který tak smýšlel.

Romulanská říše v té době znásobila své úsilí, aby rozdělila Klingonskou říši a Federaci. Jeden takový pokus byl podniknut hvězdného data 44885.5, kdy byl Romulany unesen hlavní inženýr Enterprise-D Geordi LaForge. Ten byl Romulany proti své vůli donucen k pokusu o zabití Vagha, klingonského guvernéra pro oblast Kriosských kolonií. Pokud by byl plán úspěšný, zasadil by tvrdý úder alianci Federace a Říše. Později bylo dokázáno, že klingonský vyslanec Kell pomáhal Romulanům tím, že přímo vysílal příkazy do LaForgeova mozku. I když tento romulanský pokus neuspěl, neznamená to, že se Romulani vzdali...

Hvězdného data 44995.3 byl kapitán Picard pozván, aby se zúčastnil uvedení Gowrona do funkce kancléře Nejvyšší rady. Enterprise byla zastavena Gowronem samotným. Věřil, že ostatní členové Durasova Domu plánují nějak znemožnit jeho nástup do funkce. Lursa a B'Etor, Durasovy sestry, objevily, že Duras měl syna, Torala, a pokusily se ho učinit vůdcem Nejvyšší rady (ženám nebylo podle Klingonského práva dovoleno zasedat v Nejvyšší radě). Jistí členové Nejvyšší rady byli přátelé a spojenci Durasova Domu a rozhodli se následovat Lursu a B'Etor. Nejvyšší rada byla rozdělena a brzy i celá Říše, díky občanské válce, která záhy následovala. Navzdory Gowronově formální žádosti Hvězdná flotila v odvolání na Základní směrnici do dění uvnitř Říše nezasáhla.

Během třech týdnů způsobily síly Durasova Domu těžké ztráty v řadách sil Gowronových. To se stalo navzdory zničení zásobní základny Durasova Domu v sektoru Mempa. Mnoho lidí podezřívalo členy Durasova Domu ze spojenectví s Romulany a tak kapitán Picard poukázal na možný konec mírového svazku Federace a Klingonů a vznik aliance Klingonů a Romulanů. Picard navrhl blokádu klingonsko-romulanské hranice za pomoci tachyonových paprsků, které měly odhalit i maskované romulanské lodě pokoušející se vstoupit na území Říše. Federace dala Picardovu plánu zelenou a blokáda byla brzy ustanovena.

Poté, co byl varován romulanskou velitelkou komandérem Selou, aby opustil prostor, Picard požádal Gowrona, aby zahájil útok na válečníky loajální Durasovu Domu. Útok proběhl a Lursa a B'Etor brzy požádaly své přátele se špičatýma ušima o další konvoj zásob. Navzdory tomu, že Romulané pronikli tachyonovou sítí, byli brzy v klingonském prostoru zásluhou komandéra Data nalezeni. Jakmile se zprávy o spojenectví Durasova Domu a největších klingonských nepřátel rozšířily, jeho podpora opadla a válka byla ukončena. Romulani se vrátili domů, Lursa a B'Etor utekly a Worf ušetřil Toralův život. Moghův Dům byl konečně očištěn. O šest měsíců později Hvězdné flotila zjistila, že o její pomoci během války nepadla ani zmínka. Gowron si nechal všechnu slávu pro sebe.

Lursa a B'Etor se mezitím nevzdaly svého snu vládnout Říši. Začali proto shromažďovat majetek, aby se mohly pokusit o další převrat. Jejich snaha je přivedla na bajorskou stanici Deep Space 9. Zde prodaly bilitriové výbušniny bajorskému teroristovi z organizace Kohn-ma, který chtěl vyhodit do vzduchu červí díru.

Hvězdného data 46852.2 se navrátil Velký Kahless Nezapomenutelný. Stalo se to přesně tak, jak kdysi řekl, v klášteře na planetě Boreth. Pozdější vyšetřování provedené Worfem a posádkou Enterprise-D odhalilo, že tento Kahless je vlastně jen klon, vytvořený kněžími z Borethu. Jako zdroj Kahlessovy DNA byla použita svatá relikvie. Navzdoru faktu, že je to jen klon, bylo Gowronovi jasné, že mnoho Klingonů touží po duchovním vedení, které i klonovaný Kahless mohl poskytnout. Na Worfovu radu Gowron oznámil, že klonovaný Kahless může být všemi Klingony považován za pravého Kahlesse a byl prohlášen novým Císařem Říše. Politická moc však i nadále zůstala v rukou Gowrona a Nejvyšší rady.

O nějaký čas později se Klingonští válečníci Kor, Koloth a Kang za pomoci Jadzie Dax úspěšně pomstili "Albinovi", který zabil prvorozené děti všech třech válečníků. Tuto vítěznou bitvu však z Klingonů přežil jen Kor.

Sestry Durasovy se později spojily s doktorem Tolianem Soranem. Soran potřeboval pomoc při svém návratu do Nexu, záhadného jevu, který nabízel radost a požitky každému, kdo do něj úspěšně vstoupil. Jako protihodnotu za tuto pomoc slíbil sestrám zbraň založenou na trilithiu, která by byla schopná zničit celý hvězdný systém. Naneštěstí pro Lursu a B'Etor se do jejich plánu zamíchala Enterprise-D a navzdory tomu, že Dravec sester způsobil Enterprise těžké poškození, byl nakonec zničen jediným fotonovým torpédem, když Worf využil slabiny ve warp cívkách Dravce. Enterprise-D však byla po tomto útoku zničena při kolapsu warp jádra.

Zhruba v tu dobu začala pro kvadrant alfa vzrůstat další hrozba - Dominion. Říše se zajímala o přítomnost Měňavců-Zakladatelů v kvadrantu. Mnoha Klingonům se nelíbilo, když vládu v Cardassianské Unii přejala Civilní vláda. Klingonům se jen těžko věřilo, že podzemní hnutí na Cardassii Prime by mohlo převzít moc od silného Centrálního velitelství a Říše interpretovala změnu na Cardassii jako první krok plánu Dominionu, jehož cílem bylo převzetí moci nad celým kvadrantem. Tato paranoia byla jen přiživována těmi válečníky, kteří byli znuděni a zneklidněni z žití v míru s kýmkoliv - tvrdili, že Klingoni byli zrozeni k boji a dobývání, ne k provozování restaurací na bajoranských vesmírných stanicích...

Díky tlaku ze strany klingonských vojenských kruhů se Gowron rozhodl chránit klingonské zájmy v kvadrantu útokem a invazí na Cardassii. Pro operaci byla určena více než třetina flotily vedená generálem Martokem. Našli se i Klingoni, kteří proti tomuto rozhodnutí protestovali, mezi nimi byli například císař Kahless a Worfův bratr Kurn, nyní už člen Nejvyšší rady...

Kapitán Sisko s pomocí nadporučíka Worfa klingonské záměry odhalil a varoval Martoka, že nevyprovokovaný útok na Cardassii by pravděpodobně znamenal konec Khitomerské mírové smlouvy. Martok přesto vydal povel k útoku. Rada Federace odsoudila klingonskou invazi a jako odpověď na tento akt odvolal Gowron všechny vyslance z prostoru Federace, vyhostil obyvatele Federace z klingonského prostoru a - co bylo nejhorší - prohlásil Khitomerskou mírovou smlouvu za neplatnou...

Klingonská invazní flotila prolomila obranu cardassijské armády a pokračovala ve své pouti na Cardassii, aby převzala kontrolu a odstranila Civilní vládu. Díky Gul Dukatovi a kapitánu Siskovi vůdci civilistů unikli a skončili na DS9. Gowron a generál Martok zde požadovali jejich vydání, ale Sisko odmítl a DS9 se ocitla pod útokem klingonských úderných sil. Naštěstí pro DS9 a její posádku nechal kapitán Sisko modernizovat staniční obranné systémy pro případ, že by se Dominion rozhodl napadnout stanici. Ale osud chtěl, aby to byli Klingoni, kdo první zakusí, čeho jsou nové zbraně schopné...

Útok na DS9 skončil, když Sisko připomenul Gowronovi, že to je přesně to, co Měňavci z kvadrantu gama chtěli - dřívější spojenci bojující proti sobě. Tato skutečnost a zpráva, že posily Federace jsou už na cestě, přesvědčily Gowrona, aby odvolal útok na DS9 i invazi na Cardassii - navzdory připomínkám generála Martoka, že stále ještě mohou bitvu vyhrát. Klingonské síly od té doby přesto okupovaly několik světů na Cardassijském území. Nadporučík Worf byl vyhoštěn z Říše kvůli nepodporování invaze. Všechny pozemky a vlastnictví Moghova Domu byly zabaveny a Kurn byl vyhozen z Nejvyšší rady.

Gowron se vrátil na Qo'noS, přivolal zpět většinu svých jednotek a vyhlásil vítězství. Přikázal také svým lidem, aby začali znovu prosazovat klingonské zájmy v celém kvadrantu - to zahrnovalo i několik útoků na romulanské výspy podél klingonsko-romulanské hranice...

Zatímco si Říše upevňovala svou pozici na Cardassijském území, vydali se Worf, Kor a Dax do kvadrantu gama, aby nalezli Meč Kahlessův. Trio bylo úspěšné, ale nepřipravené na skutečnost, že stejně jako by Meč mohl Říši sjednotit, mohl by jí i rozdělit, stejně jako když se proti sobě postavili Worf a Kor. Byli také nepřipraveni na příchod Torala, syna Durasova, který chtěl Meč odvézt zpět a získat tak vládu nad Říší. Dax mu v tom však zabránila a Meč pak byl vypuštěn do vzdálené části kvadrantu gama, kde už snad Říši nezpůsobí žádné další problémy...

Říše pokračovala v posilování své pozice v Cardassijském prostoru. Klingoni dokonce napadli cardassiansko-bajoranskou konferenci a všechny zabili. Válečníci odpovědní za tento čin byli brzy vystopováni a zničeni spojenými silami Gul Dukata a majora Kiry Nerys. Gul Dukat při tomto útoku zajal klingonského Dravce. Dukat později vedl soukromou válku s Říší, protože mu Cardassijské centrální velitelství neposkytlo podporu, jakou chtěl.

Klingoni později ukázali Federaci, že se připravují na konflikt, když se hvězdného data 49556.2 pokusili odříznout Bajor pomocí maskovaných min. Jejich pokus selhal díky intervenci synů Moghových - Worfa a jeho bratra Kurna. Později, hvězdného data 49665.3, se Říše pokusila ukončit politiku Federace - doprovázet cardassijské transporty - když se zinscenoval nevyprovokovaný útok USS Defiantu (pod velením nadporučíka Worfa) na klingonský civilní transport. Pozdější vyšetřování prokázalo, že na palubě zničené lodě nebyli vlastně žádní občané klingonské národnosti...

Koncem roku 2371 byly ukončeny mírové rozhovory mezi Klingonskou říší a Federací - Říše byla uražena požadavkem Federace, aby se stáhla z prostoru Cardassie. Jako odpověď odvolal kancléř Gowron rozhovory a požadoval stažení Federace ze sektoru Archanis, oblasti, které se Říše vzdala už před stoletími.

Mezitím byl Odo, šéf bezpečnosti na DS9, donucen k návratu domů ke svým lidem - Zakladatelům Dominionu. Za nějaký čas během Velkého spojení, byl Odo potrestán za zabití jiného Měňavce tím, že mu bylo dáno pevné tělo a jeho schopnosti mu byly odebrány. Po svém návratu na DS9 Odo oznámil, že věří, že kancléř Gowron byl nahrazen Měňavcem. V té době Gowron varoval Federaci, aby se do deseti dnů stáhla ze sektoru Archanis. Nesplnění požadavku by znamenalo válku...

O deset dní později byla Klingonská říše ve válečném stavu se svými bývalými spojenci. Říše, která odpověděla na Gowronovo volání do bitvy, postavila proti Federaci všechno, co měla. Hvězdná flotila sice Klingony zpomalovala, ale nic jiného. Následkem tohoto faktu a Odova podezření o skutečném původu Gowrona, byl úkol, který dostal kapitán Sisko hvězdného data 50013.9. Jeho cílem byla infiltrace Tiger Core, místa, kde se nachází Velitelství klingonské armády, a odhalení Gowrona jako Měňavce. Sisko a ostatní vyšší důstojníci z DS9 byli maskováni jako klingonští válečníci a s pomocí Gul Dukata a jeho Dravce se jim podařila inflitrace Tiger Core. Byli však objeveni generálem Martokem, vůdcem útoku na Cardassii, který se odehrál před rokem a Sisko a jeho společníci byli zadrženi.

Tam Martok sdělil Siskovi, že se také domnívá, že Gowron není Gowron. Generál řekl Siskovi, že kancléř nejdříve válku proti Federaci nechtěl, ale najednou se změnil a navzdory radám svých generálů do ní vytáhl. Martok také sdělil Siskovi, že všechny propustí, pokud budou souhlasit s tím, že Měňavce Gowrona zabijí. Sisko souhlasil a Worf a Měňavec, předstírající, že je Gowron, se proti sobě brzy postavili v boji na život a na smrt...

Právě před tím, než Worf zasadil smrtící úder (který měl dokázat, že Gowron je Měňavec), Odo objevil, že skutečným Měňavcem v klingonských řadách je ve skutečnosti generál Martok. Jakmile byl Odem prozrazen, byl Měňavec Martok zabit několika výstřely z klingonských disruptorů...

Tyto dramatické události vyústily v zastavení války. Gowron přiznal, že ho Martok dotlačil k zahájení války s Federací. Dominion doufal, že Sisko zabije skutečného Gowrona a Měňavec Martok se dostane k moci nad Říší a bude ve válce pokračovat. To by oslabilo jak Říši, tak Federaci a silám Jem'Hadarů by nestálo nic v cestě za ovládnutím kvadrantu alfa...

Okolo hvězdného data 50560.1 posádka DS9 zjistila, že je Jem'Hadarská invaze do alfa kvadrantu neodvratitelná. Díky válce s Federací nebyla Říše schopná vyslat k DS9 flotilu lodí. Hvězdná flotila na tom nebyla o moc lépe, Romulané si stále léčili pošramocenou pýchu po masakru lodí tajné služby Tal'Shiar a Cardassijská flotila byla díky Měňavci Martokovi v troskách. Poté, co bylo vše důkladně probráno, bylo rozhodnuto, že musí být uzavřena červí díra. To se však díky zásahu Zakladatele na palubě DS9 nestalo a flotila Jem'Hadarských lodí vstoupila do kvadrantu alfa...

Pak se věci zhoršily...

Gul Dukat oznámil, že před týdnem Cardassie souhlasila s připojením k Dominionu a Gul eskortoval Jem'Hadarské lodě na cardassijskému území. Jakmile Jem'Hadarové dorazili, vytlačili klingonské síly, které cardassijský prostor okupovaly po minulých osmnáct měsíců. Dukat později prohlásil, že jedním z důvodů připojení k Dominionu bylo, že se chtěl konečně zbavit Klingonů. Prohlásil také, že chce zpět vše, co jeho lidé ztratili, včetně stanice Terok Nor - DS9...

Zmasakrovaná klingonská flotila se stáhla do systému Bajor. Tady kapitán Sisko požádal Gowrona, aby zvážil znovupodepsání Khitomerské smlouvy - pokud by se Klingoni postavili Dominionu spolu s Federací, měly by oba spojenci větší šanci na přežití. Gowron souhlasil a dva nepřátelé se znovu stali spojenci. Je jen ironií života, že předpokládaná přítomnost Dominionu na Cardassii vedla ke zrušení smlouvy a potvrzená přítomnost Dominionu na Cardassii vedla k jejímu znovupodepsání...

Brzy se u DS9 shromáždilo obrovské množství federáčních a říšských lodí, připravených chránit stanici a Bajor před útokem Dominionu. Značný obdiv vyvolalo, když se k flotile připojili i Romulané. Zjistilo se, že ve skutečnosti neměla dorazit žádná flotila, ale že se Zakladatelé snažili zničit flotily i Bajor tím, že jeho slunce se mělo stát novou. Plán Zakladatelů však selhal díky zásahu majora Kiry Nerys a nadporučíka Jadzie Dax. Později bylo zjištěno, že skutečný generál Martok je naživu a byl nahrazen Měňavcem před dvěma roky. Jakmile se skutečný Martok navrátil zpět do kvadrantu alfa, stal se velitelem klingonských sil na DS9.

Během následujících měsíců poslal Dominion pro své cardassijské přátele skrz červí díru čtyři konvoje. Hvězdná flotila si uvědomila, že je jen otázkou času, kdy se Dominion pokusí zabrat celý kvadrant. Krátce po příletu dalšího konvoje hvězdného data 50975.2 začala Hvězdná flotila plánovat s Klingony útok na loděnice Dominionu v Cardassijském prostoru. Pokud by to Federace a Klingoni udělali, Dominion by byl natolik zaneprázdněn, že by kapitán Sisko mohl v klidu zaminovat červí díru. I když byly loděnice zničeny, byla za to zaplacena vysoká cena - Dominion obsadil DS9. Po roce válčení proti Federaci, vedla najednou Říše po boku Hvězdné flotily jinou válku - proti Dominionu...

Během následujících třech měsíců utrpěla Federace i Říše od Jem'Hadarů obrovské ztráty. Například Sedmá flotila ztratila přes 90 lodí během jednoho Jem'Hadarského útoku. Klingoni pokračovali v boji po boku svého spojence a musíme přiznat, že mnoho z nich bylo nedočkavých, aby mohli odpovědět na volání bitvy. Když se Hvězdné flotile donesla zpráva, že minové pole je skoro odstraněno, Hvězdnou základnu 375 opustily tři flotily Federace, aby znovu obsadily Terok Nor. Tam se setkaly s velkou flotilou Dominionu. To, co následovalo, nikdo nečekal. Hvězdná flotila nebyla na ochranu kvadrantu sama, k DS9 dorazila pomoci i velká klingonská flotila. Byla to jedna z největších bitev v historii.

V průběhu bitvy se však Dominionu podařilo odstranit poslední zbytky minového pole. To byl okamžik, na který čekalo u červí díry v Gama kvadrantu 2 800 lodí Dominionu. Siskovi se je ale s malou pomocí od Proroků podařilo zlikvidovat.

Jak do sektoru proudily další lodě Federace, Dominion se rozhodl stáhnout z DS9 zpět do cardassijského prostoru. Klingoni a Federace vyhráli bitvu, ale válka ještě neskončila. Krátce poté byl velitelem Deváté flotily chránící DS9 jmenován generál Martok.

O nějaký čas později, Říše, díky pomoci Výzvědné služby Hvězdné flotily, objevila plán Dominionu na atentát na Klingonského velvyslance. Vlastní atentát měl vypadat, jako kdyby byl velvyslanec zavražděn Klingony a celou operaci měl provést Orionský syndikát, který se nedávno stal spojencem Dominionu. Díky Hvězdné flotile byla Říše schopna zabránit velvyslanci, aby v brzké době navštívil Sto-Vo-Kor.

Dobré zprávy pro Klingony (a vlastně i pro celý kvadrant) dorazily, když Romulani porušily pakt o neútočení, který uzavřeli s Dominionem. Stalo se tak díky smrti senátora Vreenaka, který tento pakt s Dominionem uzavřel. Možná by Romulany zajímalo, že ve smrti jejich senátora byli zainteresováni i kapitán Sisko a jistý cardassianský krejčí.

S koncem roku 2374 se Federace rozhodla, že je čas pro zahájení ostrého boje proti Dominionu. Jako příhodné místo pro zahájení invaze byl vybrán cardassijský systém Chin'toka, protože se v něm nacházelo jen několik základen Jem'Hadarských stíhačů. Klingoni byli více než sťastní, že mohli s touto ofenzívou Federaci pomoci. Krátce před tím, než spojenecké síly opustily prostor Bajoru, generál Martok řekl admirálu Rossovi a kapitánu Siskovi, že "... přístí rok touto dobou, budou tři z nás pít víno v místnostech cardassijského centrálního velitelství!"

V prvních minutách útoku na Chin'toka způsobilo několik Jem'Hadarských stíhačů těžké škody klingonským silám, když provedli sebevražedné útoky na klingonské křižníky. Navzdory tomu a orbitální zbraňové platformě v oblasti, byla invaze úspěšná a Chin'toka byla spojenci převzata na konci roku 2374.

Roku 2375 navštívil DS9 Daharský mistr Kor a požádal Worfa, aby mu pomohl vybojovat alespoň jednu poslední bitvu ve službách Říši, takže by jeho život končil tak, jako ho žil. Worf souhlasil, ale generál Martok odmítl. Worfovi se však nakonec podařilo pro Kora zajistit místo důstojníka na jedné z lodí Deváté flotily.

Následovala klingonská "nájezdní" mise vedená generálem Martokem. Vzal sebou Kora, Worfa a pět Dravců, aby za nepřátelskými liniemi zaútočili na několik cílů včetně základny Dominionu. Mise však nevyšla podle plánu a Kor byl při dočasném velení zrazen svou slabou pamětí a touhou navrátit se zpět do vítězných dnů, kdy bojoval se svými přáteli. Později se však vykoupil, když zachránil klingonskou flotilu před zničením - s jedním Dravcem napadl deset útočících Jem'Hadarských stíhačů. Zda Kor přežil, zůstává záhadou do dnešních dnů. Jeho pozůstatky nebyly nalezeny...

Štěstěna se v této válce přikláněla na obě strany, ale jedna věc je jistá - všichni válečníci Klingonské říše budou stále odpovídat na volání bitvy.

© 2002 Hypo'Anry & JBr


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14