PROJEKT STAR REVIVAL


Kapitola č. 6 - Kdo z koho?

V nedaleké mlhovině na lodi Dominionu byla ponurá atmosféra. "Bárta" zařval. "Sakra, jak je to možný! Jak je to do prdele možný!" Zuřivě přecházel sem a tam.
"Děláš ostudu zakladatelům," řekl tiše "kapitán", který seděl v křesle kajuty. "To tady budeme tvrdnout do konce věků?" "Neboj se," řekl tiše "kapitán" "Ještě nevyhráli. Však oni si přijdou sami."

Jem'Hadarská loď

"Je mi to líto, pánové, ale jsem nucen ustanovit se kapitánem této lodi," pronesl trochu ironicky agent.
"Než začneme něco dělat, odpovíte nám na pár otázek. Jinak se odsud nehneme," začal mu vyhrožovat Derrox.
"Pane Derroxi, nejste v pozici, kdy si můžete cokoliv diktovat."
"Ne? Já myslím, že ano. Bez nás tu loď sám nedokážete ovládat, takže nás nemůžete zavřít ani zabít, co vy na to?"
"Dobrá, odpovím vám na vše, na co mohu, co není tajné."
"Začneme jednoduše: Kdo jste a proč tu jste?"
Agent se na něj chvíli zadíval a pak odpověděl: "Jsem ze Sekce 31. Jméno vám říci nemohu. Jsem tu, abych se pokusil zneškodnit špehy Flotily. Bohužel je jich mnohem více, než jste zatím měli možnost vidět. Na této lodi byli snad jen dva. Jakmile najdeme dalšího mrtvého, znamená to, že je na lodi další špeh. Na další vysvětlování není čas. Pane Magnussone, prohledejte okolí a najděte cokoliv, kde by se mohla schovávat Jem'Hadarská loď. Pane Derroxi! Od teď budete mým prvním důstojníkem. Můstek je váš. Já teď musím na oše..." nedokončil agent a zkolaboval.

Quarrantin se lhostejně podíval na Jawise a Defrema. "Odneste ho na ošetřovnu. Jeffrey, zapojte přístroj na naše scanery a najděte je, ať to stojí co to stojí. Magnussone, zkuste přinutit scanery, ať najdou tu zatracenou loď. Počítači, porovnej počet osob na palubě se seznamem včetně jejich zdravotního stavu, porovnání vzhledu, hlasu a všeho, co se dá z vnitřních kamer a scaneru zjistit, všechna podezřelá místa ve ventilaci a servisních tunelech. Budem připravení!" Eric se otočil a nesměle pronesl. "Je mi líto, že vám zabili přítelkyni, ale náš úkol je přednější. Musíme kontakt dopravit do prostoru Federace a ..." "DRŽ HUBU!" Zaječel Derrox. "Drž hubu a sedni za tu podělanou konzoli!" "Aaáno pane, promiňte," řekl Magnusson. Měnavec se na něj otočil a řekl mu. "Nezlobte se na něj. Možná ví co dělá..."

"Pane! Máme je," zavolal Magnusson, "Našel jsem tu loď."
"Kde?" zeptal se zívající agent sekce 31, který by teď raději spal, než bojoval. "V mlhovině na pravoboku, asi 4.2 světelného roku od nás."
Ve vylepšovaném mozku kapitána-agenta se objevila informace, loď Jem'Hadarů nalezena. "Vpřed!" Zavelel rázně...

Na Jem'Hadarské lodi se zatím měňavci dohadovali o dalším postupu. Náhle jeden z Jem'Hadarů vstal a zašeptal: "Vy necítit něco? Mít takový divná pocit. Něco se dít. Něco špatně..."
Měňavec se ohlédl a zavrčel."Odkdy smí Jem'Hadaři vyrušovat Zakladatele? Snižte mu dávku," přikázal pomocníkům.
"Za jiné situace by jsi byl okamžitě popraven a to dost..."

"ANI HNOUT!" Ozvalo se na můstku jejich lodi. Několik Jem'Hadarů se pokusilo sáhnout po zbrani. Pár rázných výstřelů a jejich ostatky obarvily zeď. "Co to je???" Zařval jeden ze dvou měňavců.

Uprostřed místnosti se odmaskovalo šest agentů sekce 31 v bitevních skafandrech. "Hellou!" Pronesl s úšklebkem jejich velitel. Ohlídl se k ostatním. "Začněte!"
Agenti se rozestoupili a za nimi stály dva průhledné válce. "Smíme pány prosit, aby navštívili náše skromné ubytovací zařízení? Pokud by Vás to samozřejmě neobtěžovalo, to by jsme byli velice neradi," pronesl velitel a všichni ve výsadku se zasmáli jeho povedenému vtipu. Měňavec "kapitán" se pokusil protestovat: "Jsme váleční zajatci! Máme právo na slušné zacházení!"
Odpovědi se mu dostalo okažitě. Pramínek tekutého dusíku mu poněkud zmrazil usměv. "Tak se nenechte prosit." pronesl velitel, "Ale tentokrát se už nesmál. Za pár sekund už byl přepadový výsadek na domovské lodi sekce a loď Jem'Hadarů se proměnila v rozpínající se mrak plazmy.

"Píp Píp" zaječel bezpečnostní panel na USS Saffron. "Co to bylo?" zeptal se Quarrantin. "Loď Jem'Hadarů explodovala, pane," ohlásil Erik. "Zdá se KAPITÁNE Quarrantine, že se již musíme rozloučit," řekl tiše agent za jeho zády. "Velmi Vám děkuji za skvělou spolupráci pánové... Vaše mise je splněna. Můžete se vrátit domů. Na případné dotazy vám rád odpoví zde přítomný pan měňavec," řekl sarkasticky. "Jo a říkám mu Quazi," dořekl a zmizel v transportním paprsku.

"Zachycena transwarpová signatura," ohlásil Erik. "No nazdar," řekl Derrox, "Zdá se, že už máme konečně pokoj. Pane Magnussone, chci úplnou zprávu o stavu lodi a posádky. Teď půjdu prostudovat nové >>instrukce<<," pronesl a zamířil ke kapitánské kajutě.

Asi za dvě hodiny mu pípl komunikátor:
"Pane?," ozval se Magnusson.
"Ano?"
"Lodní systémy jsou celkem v pořádku, bohužel bude třeba odstranit několik sabotáží, které stihl udělat měňavec ve strojovně. Už se na tom pracuje a zabere to asi tři hodiny."
"Dobře, dobré zprávy jsme teď potřebovaly. Mimochodem, poručíku, chápete, že jste se právě stal prvním důstojníkem na této lodi? Tak si to užijte. Až bude připraven warp, letíme k červí díře. Máme tam s někým schůzku. Derrox konec."
Magnusson odešel ze svého stanoviště a posadil se do kapitánského křesla. Nádherný pocit, pomyslel si. "Praporčíku! Jakmile bude k dispozici warp, nastavte kurz směr červí díra, warp 4 !"

Mezitím v nedaleké mlhovině odstartovala maskovaná loď, jejíž vybavení porušuje snad všechny dohody, které kdy Federace učinila. Pokud byste sledovali její kurz dostali byste se k červí díře - k průchodu do Bajorského prostoru.
Hned na to se na ní nepozorovaně nalepil malý romulanský raketoplán s několika velmi významnými členy jisté nejmenované organizace na palubě.
"Hmmm," pronesl velitel agentů ke svým kolegům při pohledu na obrazovku scaneru. "Hosté se sjíždějí." Otočil se. "Jak jste daleko s výslechem těch dvou?"
"Nic nám neřeknou pane, ale Romulané už dodali svůj 'přístroj.' Teď už půjdou výslechy dobře," odpověděl podřízený agent nadřízenému.
"Konečně. Až se transportuje první Romulan na palubu, proveďte náš malý plán a dostaňte pana Coopera na palubu jejich raketoplánu. Jeho plastická operace se zdařila na výbornou. Toho Romulana pak uložte do stázového pole."
"Ano pane, ale skutečně jsme dostali takové rozkazy?"
"Pane Charrone, vy si dovolujete o mně pochybovat?!"
"To ne! Já jen..."
"Ještě jednou a nechám vás uvěznit."
"Ano pane. Mohu teď odejít, pane?"
"Ano, běžte."

"Pane Derr... kapitáne! Dostáváme šifrovanou zprávu z neznámeho plavidla. Šifra patří Federaci, ale to plavidlo...," řekl Magnusson do komunikátoru.
"Jsem na cestě, poručíku. Rozšifrujte data."
Eric se přesunul z křesla ke svému stanovišti a začal na zprávě pracovat. Když Derrox dorazil na můstek měl již vše hotovo.

"Můžu vám to hned pustit, pouze audio." "Prosím," řekl Derrox a posadil se do křesla.
Reproduktory nejdřív jenom chrčely, ale pak se z nich ozvalo: "USS Saffron, zde agent Charron, Sekce 31." "Ten hlas znám", pomyslel si bez nadšení Erik. Jejich starý známý.
"Mám podezření, pokračoval Charron, že náš velitel, agent Williams nepracuje podle rozkazů a jedná na vlastní pěst. Na schůzce u červí díry vám bude předán 'balíček s nebezpečným materiálem', který máte zničit v koroně hvězdy. Ve skutečnosti to bude stázová komora s romulanským vyjednavačem. Je bezpodmínečně nutné, abyste kontaktovali malý romulanský člun a aniž byste prozradili našeho skrytého agenta, provedli výměnu agenta za romulana. Něco takového bude velice složité a proto vám zasílám frekvence romulanských štítů a kompletní plány jejich plavidla. Agent v té době bude pracovat sám v jiné místnosti. Dále zasílám plány na vylepšení transportního paprsku, je to experimentální technologie, nedá se detekovat, provede výměnu tělo za tělo. Ale dejte si pozor, pro oči je stále zjistitelný! Po skončení operace smažete veškeré údaje od této chvíle až do skončení operace. Pokud by se u vás tyto údaje našly, postavili by vás za vlastizradu před soud. Agenta předáte panu Dereku Valdisovi na DS9, on už bude vědět, co s ním. Hodně štěstí ! Charron konec."

Derrox se opřel, zavřel oči a pomyslel si: "Co jsem komu udělal? Proč já ?!"

Na plavidle Sekce 31.
"Máme tu nepovolené vysílání!" zařval jeden z agentů, "Hledám zdroj, je to na horní palubě, ne na prostření, ne na spodní, ne, je to divné pane, nemohu to určit."
"Charron! Zrádce !!"
"Pane?"
"To je v pořádku, pokuste se zjistit více," řekl Williams a nastopil do výtahu. "Horní paluba."
Charron vhodil do únikového modulu svůj komunikátor a odpálil ho. Pak vlezl do servisního tunelu a píchl si dávku léku, který mu na pár hodin zpomalí metabolismus natolik, aby ho v okolním rušení senzory, na kterých samozřejmně nezapomněl udělat menší úpravy, nezachytily.
"William je nebezpečný člověk," pomyslel si Charron, "Zajímalo by mě, pro koho vlastně pracuje. Pro Sekci určitě ne."

Agent Gernan stojí spolu s dalším na stráži před stázovými komorami měňavců. Už si řekli všechny vtipy, které o nich znají a začínali se nudit.
"Tak co? Už něco řekli?," ptá se jeden druhého. "Ne," odpověděl a ještě dodal: "Nevím ani, který se vydával za kterého." "No ale ten, co se vydával za Bártu byl špiónem určitě docela dlouho."
"Jo???," udivil se jeho společník. "Jasně!" ujistil ho, "Řekl mi to Charron a ten tam přece byl." "Ten se má," konstatoval člen ostrahy a šel se nechat vystřídat. Ve dveřích se srazil s Williamsem.
"Pusťtě je ven," pronesl tiše a pokývl směrem ke kontejnerům."
"Ano pane!!"
Oba Zakladatelé svorně vytekli a zformovali do humanoidní podoby.
"Měnavec - Bárta" se ho zeptal: "Tak co je? Já na vás nemám náladu."
"Je to vzájemné," procedil kapitán.
Bárta odvětil: "Soudě podle toho, že tu jste..."
"K věci!," spíš přikázal než řekl kapitán Williams.
"A co chcete vědět?," zeptal se měňavec.
"Nemyslím si, že byste mi chtěli dobrovolně odpovědět," řekl Williams. "Když promluvíte, dobře. A když ne," načal řeč a ukázal na zajímavý přístroj. "Zrovna teď by mě zajímaly souřadnice vaší současné základny."

měňavci

Zakladatel "kapitán" se pohrdavě uchechtl. "Mučeníčko?... Raději zemřu, než bych zradil. My nejsme jako pevní," pronesl s odporem, "Kteří prodají i vlastní inkubační jednotku."
Ve Williamsových vylepšených očích začal jednolitý měnavcův povrch vytvářet složité fluoreskující vzory. Pomyslel si, "Pokud byly laboratorní pokusy a závěry správné, byl tohle stav nejvyšší pýchy. Jakási fyziologická obdoba lidského ruměnce. A podle složitostí vzorů byl nejspíš tento měňavec dobře informovaný a hodně vysoko postavený, pokud se to dá o jejich hierarchii v jednotě říct. Ale pyšný, to je od přírody. Možná má pravdu. Mučení by na něj asi doopravdy moc nezabíralo. Ale zkusit ho pořádně naštvat nebo urazit. To by možná pak zpíval jako kanárek..."


Předcházející kapitola

Následující kapitola