PROJEKT STAR REVIVAL


Kapitola č. 7 - Střet

Na USS Saffron.
"Quarrantin Derrox, šéf ochranky a momentálně kapitán hvězdné lodi Saffron," chtěl diktovat Derrox ve své potemělé kajutě do deníku. Nechal ale toho. Pomyslel si, jak jsou jeho slova v podstatě absurdní. "Lodi? Přesněji kapitán kosmického vraku. Loď byla značně poškozena. Něco díky nepřátelským útokům, něco díky "Zakladatelům." Avšak něco tady bylo rozbité víc. Něco, co se ani v tomto století nedokáže věda nebo medicína, natož technika spravit. To něco je zlomené lidské srdce. Litoval toho, že Lice neotevřel své city dříve. Měl ji rád... víc než si myslel. Od její smrti pomalu nevycházel z kajuty. Zanedbával své povinosti, nestýkal se s lidmi. Po lodi se šuškalo, že se asi zbláznil.

Saffron se pomalu blížila k souřadnicím, které dostali.
Magnusson se rozhlédl po můstku. Docela mu imponovalo, že ho všichni zdraví. Jo, je to pěkný, prohodil si pro sebe, když se ozval pilot. "Pane, jsme asi 30 minut od cílových souřadnic."
Kde je kapitán, pomyslel si Eric. Klepl na svůj komunikátor. "Magnusson kapitánovi." Nic. "Pane, tady můstek." Zase bez odezvy. "Počítači, najdi kapitána Derroxe". "Kapitán se nachází na palubě tři, simulátor dvě." Magnusson jen pohlídl ke stropu. Budu pro něj muset dojít, blesklo mu hlavou. Vstal z kapitánova křesla.
"Pane Defreme," promluvil ke členu ochranky, který na Derroxův příkaz povýšil na šéfa bezpečnosti. "Máte velení. Já dojdu pro kapitána..."
"Když dovolíte, pane, zastavil ho Defrem, já kapitána znám lépe než vy. Rád bych pro něj zašel sám."
"No.." zaváhal Magnusson, "No tak dobře." Sedl si ztěžka zpátky do křesla. "Ale pospěšte si." zavolal do zavírajících se dveří turbovýtahu.

Luis se zastavil před dveřmi simulátoru a ukázal na boční panel. Jeden z inženýrů se k němu sehnul a sundal kryt. Luis se podíval na blikající světélka a řekl: "Zkrátka ty dvěře otevřete! Já tomu rozumím jako Vulkánec vtipu."
Inženýr odpojil několik obvodů a dveře zasyčely. Luis se do nich opřel a pomalu je rozevřel. Uvnitř běžel nějaký relaxační program. Malý potok, všude kolem tráva, slunce svítilo a na kameni seděl Derrox. Naproti němu stála Lika Darim, oblečená do dlouhých žlutých šatů. Derrox se na ní díval a plakal.
"Quarrantine," řekl potichu Defrem.
Derrox se ani neotočil a řekl: "Nezvládnu to."
"Musíš! Magnusson teď sedí v kapitánském křesle a snaží se vyřešit problém s Romulany. Musíš mu jít pomoci!"
"Ne, on to zvládne, má odslouženo dohromady více než já. Byl to premiant."
"Sakra! Sloužil na lodi, která snad nikdy neopustila stanici! Neví o řízení lodi skoro nic," řekl naštvaně Defrem.
"Podal jsem žádost o uvolnění ze služby," řekl na to Derrox a zakroutil hlavou, "nechci se tam vrátit. Možná později. Ty se teď musíš vrátit, koneckonců jsi šéf ochranky a snad i první důstojník!"
"Nechtěl jsem to." řekl Defrem.
"A co jsem měl taky asi dělat? Jeffrey je civil a Bárta na ošetřovně, léčí se z toho, co mu udělal měňavec. Hodně štěstí."
"Dobře, ale probereš se z toho?" zeptal se Defrem. "Jo, kámo, jsme v pohodě," řekl Derrox. "Počítači ukonči program."
Toho dne se v Derroxovi něco změnilo. Změnil se on sám.

Quarrantin se před vstupem na můstek na okamžik zastavil a zhluboka se nadechl. Vešel. "Pane Magnussone, omlouvám se za své chování. A teď bych prosil uplný přehled situace."
Erikovi proletělo hlavou, že zodpovědnost za veleni není zase taková krásná věc a s úlevou spustil. "Blížíme se k červí díře. Při současné rychlosti tam budem asi za 15 minut."

Derrox sedí v kapitánském křesle. Vlevo od něj sedí Magnusson, vpravo má svůj bezpečnostní panel Luis. A kolem nich blikají a tiše pípají ostatní panely.
"Pane, jsme na místě," ozval se pilot.
Quarrantin se nadýchl a upravil svůj hnědý stejnokroj. "Na obraz." Opět uviděl tu úchvatnou a zároven děsivou scenérii. Dvě bojové stanice Federace obklopené troskami malých stíhačů a lodí Federace. Tak jsme zase tady, prohodil si pro sebe. "Magnussone, vyšlete signál agentům, uvídíme, co z toho bude. Zatím se impulsem přiblížíme k dokům a zakotvíme. Ti, co nemají směnu, můžou opustit loď."
"Ano, pane," odpověděl mu Magnusson a obrátil se ke svému panelu.
"Můstek je váš, pane Magnussone," řekl Derrox a šel se do kapitánovi kajuty připravit na nepříjemnou záležitost. Musí oznámit kapitánově ženě, že její manžel už domů nikdy nepřijde...

Zrovna, když se chystal spustit volací frekvenci, blikla nalevo od něj obrazovka. Zpočátku tomu nevěnoval pozornost, tu si získala až tvář jeho starého známého agenta ze sekce 31.
"Ah," vyklouzlo mu, "Takže jsme tady. Co dál?"
Charron se suše podíval na Derroxe: "V pořádku. Čekejte na další instrukce. Vyskytly se jisté, jak bych to řekl, problémy. Jejich loď má odlišnou signaturu maskování. Mohlo mě napadnout, že talshiar nepošle své vyjednavače jen tak."
"Talshiar???" Zeptal se udiveně kapitán.
Charron se jen jízlivě usmál. "Mno aha," došlo to agentovi a pokračoval: "Kromě nové signatury vám taky posílám, ehm... ten... zatykač na Michaela Williamse, on byl náš kapi..." Najednou se Charron zarazil. Na jeho očích mu bylo vidět, že tohle říct nechtěl. "Je to nebezpečný makista," řekl nakonec. Co je Derroxovi do vnitřních záležitostí sekce, pomyslel si.
"Nám zatykač? To je snad Vaše práce ne?" řekl ještě udiveněji Quarrantin.
Charron se nadechl. "Ano, je to věcí bezpečnostních složek, jenže VY máte na palubě Quaziho a tudíž jste pro něj cílem. Víte, on má s nimi pár nevyřešenejch účtů..."
"Každý máme své," skočil mu do řeči Derrox, který i když se s Quazim tak nějak srovnal, pořád k němu cítil silnou nedůvěru.
Charron se zamračil. "To máte pravdu, ale když někdo kvůli >svému< je ochotný zabít druhé..." Na chvíli se odmlčel. "Pokud ho dostanete živého, někam ho zavřete a při nejbližší příležitosti nám ho předejte. Pokud ho zabijete, pak je postup stejný. V každém případě ho chcem raději živého. Hodně štěstí s Romulany, Quarrantine," prohodil nakonec a na obrazovce naskočilo logo UFP.

Za pár minut na můstku Saffronu sledovali, jak se Romulanská loď chystá odletět:
"Pane Magnussone, zavolejte je a připravte program Derrox Alfa." řekl Derrox chvějícím se hlasem.
"Ano pane," odpověděl Eric a vyťukal sekvenci příkazů. "Vše je připraveno, Romulané odpovídají na volací signál."
Quarrantin se pořádně nadechl a zatnul prsty do opěrky svého křesla. Nervozita na něm byla vidět, byla skoro hmatatelná. Tohle nezvládnu, řekl si Derrox a věděl, že mu tentokrát nikdo nepomůže. Poručík Magnusson se na něj podíval a děkoval bohu, že nemusí být na postu kapitána. Na ten si s radostí ještě pár let počká. Derroxovi těch pár let právě přibylo.
"Tady kapitán Aidoann z Romulanské hvězdné lodi. Proč nás voláte ?!"
"Provádíme v této oblasti scanování kvůli podezřelé aktvivitě Jem'Hadarských lodí..."
"Ještě dvě minuty."
"... a vzhledem k tomu, že vaše loď nemá ...ehm... oficiální označení, museli jsme..."
"Minuta čtyřicet vteřin."
"...přistoupit k tomuto ...ehm... vyrušení. Takže, co tady vlastně děláte ?"
"Minuta dvacet!"
"To naprosto určitě není VÁŠ problém. Teď nás prosím omluvte..."
"Minuta do konce!"
"Počkejte! Takhle nás nemůžete odbýt. Budete se muset identifikovat nebo vás budeme nuceni zadržet! Nová nařízení."
"Čtyřicet vteřin!"
"O takových nařízeních jsem neslyšel. Celé se mi to nezdá."
"Dvacet vteřin!"
"Ano, možná jsem si špatně interpetoval nové instrukce,"
"Deset..."
"Musím to zkontrolovat, prosím..."
"...pět..."
"Počkejte."
"...čtyři..."
"Jenom s vámi..."
"...tři..."
"Ztrácím čas."
"DVA !"
"Aiodann..."
"JEDNA !"
"...konec."
"Mám ho!" zakřičel Eric naštěstí až potom, co Romulané přerušili spojení.
Derrox kývl na Luise. "Rozumím pane," poračoval Defrem, "Přenáším ho na určené pozice." Najednou se zarazil. "Pane, ale tam nic není," řekl udiveně. Derrox se na něj otočil. "Jak to?" Pomyslel si. No co, jeho chyba to nebude. "Proveďte," přikázal Defremovi. Ten jenom pokrčil rameny a aktivoval druhý transportér. "Zachycena warpová signatura pane," ozvala se obsluha senzorů. "Tomu tedy říkám maskování," řekl Deffrem naštvaně. Nemá totiž rád, když z něj někdo dělá blbce.

Nyní už vlastně bývalý agent Williams seděl v malé a sparťansky zařízené místnosti. Stalo se to, co předpokládal, zatracený Charron, nebýt jeho... Posádka díky jeho aktivitám pojala podezření a začali se hrabat v souborech. Pak navázali spojení se sekcí...
... sakra a po spojení už to šlo všechno z kopce. Jistě, věděl, že jako agent sekce, který přísahal sloužit zájmům Federace a jejím obyvatelům, nemá právo na lidské emoce, a tím méně na nějakou soukromou pomstu. Věděl moc dobře, že jeho počínání a prozrazení je jenom otázkou času. Ale přišlo to moc brzo. Moc! Nestihl aplikovat svůj přístroj na ty dva neforemné. A když pak musel utéct, myslel si, že je všechno ztraceno. A pak mu to došlo. V Charronově hlášení bylo jasně psáno, že na Saffron je ještě jeden. Charron tam ještě mluvil o jakémsi poslání, které má a které mu má Saffron pomoci uskutečnit, ale to ho zrovna nezajímalo. Důležité bylo, že má nový plán. Dostat Quaziho, ze kterého dostane všechno, co bude potřebovat.
Z jeho myšlenek ho vytrhl hlas vycházející ze stínu na druhé straně místnosti. "Vítám vás na Phoenixu, vlastně teď už na Phoenixu II pane Williamsi."
"Děkuji za pohostinství, kapitáne Maxwelli, mám ale špatné zprávy. Naše plány se budou muset lehce změnit."
"Prosím ?? Pane "agente", to není dobré, když jste mě a mou makistskou posádku vytáhl z vězení na Fury 16, kde jsme hnili za naši snahu bránit Federaci, osvobodil jste i naše "Démony". My teď máme zájem na pokračování odboje. Zvlášť, když si Federace myslí, že nás rozdrtila."
"Držte hubu Maxwelli, beze mě by jste tam chcípali dodnes!"
"Kdo se vás prosil," stupňoval napětí makistský vůdce, "Spíš by mě zajímaly vaše pohnůtky k tomuhle všemu. Muselo být dost obtížné sehnat tuhle loď. I když je postarší a (pohlédl na konstrukci místnosti) dříve patřila nějakým Vulkánům."
Williams se usmál. "Proto sem vás vytáhl ven. Váš úsudek je dobrý."
"Víc než dobrý," usmál se Maxwell a napětí bylo tatam.
"Jaké jsou další plány?" zeptal se po několika sekundách kapitán Phoenixu.
"Abych vám to vysvětlil," začal ztěžka uklidněný Williams, "Spojuje nás jen jediná věc, pane Maxwelli, nenávist. Stejně jako vy i já jsem měl rodinu. Ale narozdíl od vás má Dominion podíl na jejich smrti. Byli jsme zrovna na výletu v okolí stanice deep Space Nine a při jednom z dominionských útoků nás dostali. Měli jsme jenom dvě záchrané koje, tak jsem nechal ženu a dítě odletět a zůstal tam. Ale nevěděl jsem, že Fereng, kterej mi člun pronajal,..." pokračoval Williams a postavil se k replikátoru a poručil si Whisky. Asi po pěti minutách a po 5 sklenicích pokračoval. "Ten Fereng se vykašlal na záchraný systémy. Já jsem se jakž takž dobelhal na DS9, ale má rodina... Oni se v modulech udusili. Ten Fereng už nevydělá ani jeden prut zlatem raženého latinia... Teď zbývají Měnavci," pronesl to slovo s neskrývaným odporem. "Pošlu k čertu jejich rodinu, to hnusný jezero slizu. A pak jsem ochoten využít své znalosti a kontakty v boji po vašem boku, pane Maxwelli."

"I kdyz je "Phoenix II"," pronesl Williams s předstíranou úctou, "Jen stará kocábka s fázovým maskováním, několika novými zbraněmi a upravovanou borgskou technologií, dokáže víc, než jakákoliv loď Federace. Při troše snahy se tahle věc vyrovná v přímém boji Defiantu," řekl a tím pro něj záležitost skončila.
"Na Saffronu mají taky měněvce. Budeme je sledovat a jak se naskytne příležitost..." udeřil pěstí do stolu. Pak vstal a odešel na můstek. Maxwell vstal a chtěl jej následovat. Přišel ke dveřím a ...  a narazil do nich. Senzor pohybu nefungoval. "Tak Defiant," pronesl jízlivě pro sebe a začal dveře rozevírat manuálně.

Derrox nervózně poposedával v kapitánově pracovně. Nechtělo se mu do té špinavé práce. Nechtělo se mu oznámit Rachel Davisové, co se stalo. To je pravda, agent mu svým "telefonátem" taky nepřidal na jistotě. A zrovna když to chtěl zkusit po druhé, zapípal jeho komunikátor. Sakra, pomyslel si.
"Kdo to je? Nevíte, že nechci být nikým rušen!". Už samotný tón hlasu byl jasným znamením toho, že to myslí vážně.
"Tady je T´Po."
"Kdo?!"
"Praporčice T´Po. Musím být okamžitě transportována na loď."
"Víte vy vůbec, v jakém je tato loď stavu, a kdo vlastně...", dále se rozčiloval Derrox.
"To, v jakém je stavu vaše loď je fakt, který si zjistím až na místě. Do toho momentu si ověřte mou identifikaci."
"Počkejte, kdo vám dal příkazy. Jak vlastně... Kdo...", úplně zmateně se snažil položit několik otázek najednou Derrox.
"Diskuse na toto téma postrádá logiku. Potřebuji jen povolení k transportu. Kontaktuji vás až budu na palubě Saffronu."
Derrox se zadíval na monitor a viděl mladou Vulkánku. Rychle zkontroloval data a řekl: "Máte povolení."
"Děkuji. Konec komunikace."
Tak a teď by se mohl znovu soustředit. Hlavně upokojit. Napadlo ho, že je zajímavé, proč ho Vulkánci vždy znervózní. Posadil se a začal znovu hledat nejvhodnejší slova.

No, tak do třetice. Z hluboka se nadchl a spustil přenos...

Na obrazovce se objevila tvář asi čtyřicetileté ženy v modrém. Její cvočky u krku se blýskaly jako dva démanty a Derrox zrovna uvažoval, kde Davis sehnal takovou kočku, když jej zaregistrovala.
"Ano?" zeptala se a odhodila vlasy z obličeje.
"Paní Davisová, mám nepříjemnou povinost oznámit vám," nadechl se Derrox, "Že váš muž... "
"Proboha," vydechla Rachel a posadila se.
"Že váš muž," pokračoval Derrox, "Zemřel při výkonu.."
"Ne," opět ho přerušila Davisová.
"Zemřel při výkonu služby." Dopověděl Quarrantin. A nakonec řekl. "Je mi to líto."
Ticho. Oba dva na sebe asi pět minut jen tak koukali, když z Davisové vypadlo: "Jak? Jak se to stalo? Měl nehodu?"
"Obávám se, že ne, paní. Měli jsme na lodi dva špiony, měnavce. Celá záležitost se ještě vyšetřuje, ale jak se zdá, byl kapitán zabit jedním z nich."
"Takže měnavci," řekla Rachel.
"Ano, paní. Je mi líto...," řekl a nevěděl, co dál. Nechtěl jen tak ukončit jejich rozhovor. Bál se, že by to působilo nezdvořile. Davise doopravdy neměl rád, ale za to jeho žena nemůže.
"Kdybych pro vás mohl něco udělat tak...," chtěl říci a rozloučit se. Jenže Davisová na něj pohlédla a až nepřirozeně cizím hlasem pronesla.
"Můžete, pane "kapitáne", dostaňte mně na zpátky na Saffron."
"Paní, já nemyslím, že to je dobrý nápad. Jen co skončí opravy, máme nebezpečný úkol a ..."
"Prosím, pane Quarrantine z úcty k památce mého muže, prosím, dostante mne zpět na Saffron. Chci mít příležitost posmstít se a tady mě už stejně nepotřebují." (po příletu USS Saffron totiž dorazil konvoj s posilami).
"Co mám s vámi dělat," řekl tiše Derrox. "Udělám, co budu moci."

Quarrantin seděl v pracovně asi ještě deset minut po tom, co jejich rozhovor skočil. Přemýšlel, jak splnit její přání. Najednou se mu rozsvítilo. "Kapitán Daywitchovi."
"Slyším pane," ozval se nástupce Davisové.
"Cítíte se unaven a přepracován, že?" zeptal se Derrox.
"Jak, co.. jakže pane?"
"Řekl jsem, že se cítíte přepracován a požádáte o návrat paní Davisové."
"Aha, ano pane. Rozumím. Daywitch konec."
A je to, pomyslel si Derrox a vyšel z pracovny zjistit, jak pokračují opravy.

Davisová vešla na ošetřovnu. Všechny ty důvěrně známé věci jí jakoby zdravily. Zatočila k pracovně šéflékaře. Daywitch ji ponechal takovou, jaká byla, když odcházela. Kultivační misky, kresby jejího syna, a taky holoprojektor s rodinou fotkou. Posadila se do křesla a po tváři jí stékala slza. Všechno je pryč. Celý její život se během několika minut převrátil naruby. Zůstala sama. Jejich dítě je naštěstí u rodičů, takže nic neví. A ona mu taky nic neřekne. Nechce, aby se syn trápil. Najednou si všimla spuštěného programu.
"Diagnostický postup ukončen." hlásal nápis na obrazovce. Napadlo ji, že to Daywitch zřejmě zapomněl vypnout. Chtěla záznamy pro jistotu uložit, ale zvědavost jí nedala.
Ukaž výsledky, zadala do systému. Před ní se objevila řada čísel, řetězec DNA a plno jiných věcí, kterým rozumí jen študovaní doktoři.
Davisová nevěřila vlastním očím. Ta DNA!!! Rychle sedla k počítači a napojila se do svých záznamů. Hledat: ... výsledky pitev >>>>>>>>> subjekt: Měnavec, DNA >>>>>>>>>výpis. DNA, kterou spatřila na své obrazovce se zhodovala s tou druhou. "Jakto!" Zařvala, zaklapla počítač a vyběhla za Derroxem do pracovny. Když však vešla na můstek, lodí otřásl vzdálený výbuch...
Loď se připravovala k odražení od stanice. Všichni členové posádky pobíhali sem a tam plni očekávání a vzrušení z neznámého. Nebo taky z nového, protože byly doplňovány stavy...
Na můstku to prožívali stejně. Panely blikaly a pípaly, lidé chodili sem a tam a dokončovali odpoutávací sekvence.
Jen jeden člen posádky se nijak nevzrušoval. Seděl si v kapitánově křesle a s povzneseným pohledem pozoroval okolní hemžení. Jeho oči přelétávaly sem a tam a občas je upoutalo šikovné pozadí některé z četných členek posádky Saffronu. Jak se tak na ně díval, řekl si, že už žádnou dlouho neměl. Ne žeby měl problémy sehnat ženskou, ale události posledních dnů mu dali pořádně zabrat. Nejdříve seznámení na DS9. Tam viděl poprvé dominionské stíhače, pak průlet červí dírou, ten ale jenom cítil, protože zrovna odpykával trest v domácím vězení. Pak ti zakladatelé, nebo měnavci, či jak jim to říkal. Pro něj to je jenom hnusnej a barevnej sliz. Jo, je fakt že s Quazim si rozumí, dokonce se i zasmál jeho stupidímu humoru o "pevných", ale jinak jsou pro něj hnusnej lepkavej sliz.
Přerušil své přemítání několika kontrolními poklepy na kapitánův panel s titulkem "Práce dokončeny na 97%."
Takl kde to přestal? Aha, že měnavci jsou hnusnej sliz. Docela by ho zajímalo, proč si Flotila Quaziho nepřevzala, když je tak důležitý. Poslední dobou se v tomhle kvadrantu dějí vůbec divné věci. Šéfa ochranky nechaj kapitánovat, Saffron dostala přednostně posily a zásoby, Derrox se pořád schází s měnavcem v kapitánově pracovně a vždycky za sebou zamknou. "Zajímalo by mě," pokračoval v rozmýšlení Eric, "Co si tam povídají..." A aby toho nebylo dost, musí ještě...
Píp, píp pí píp. Ozval se kapitánův pult. Magnusson vystřelil z křesla.
"Červený poplach! Okamžitě ukončete práce a všichni do bojového postavení! Kapitán na můstek!"
Mumraj, který kolem něj panoval, se zvětšil a zrychlil. Dveře turbovýtahu syčely v jednom kuse a za chvíli bylo vše v bojovovém postavení. Pěkně vycvičení, pomyslel si Magnusson.

"Stav?" zeptal se udýchaný Derrox, když s Quazim vpálili na můstek.
"Máme tady frontální útok Dominionu. Je to něco přes 150 stíhačů, 25 lehkých lodí a máme tady jednu Dominionskou loď, kterou nemáme v databázi," hlásil Luis.
Derrox kývl na Quaziho a řekl. "Dejte ji na obraz." Ta scenérie je uchvátila. Kupa lodí vyrovnána v útočných formacích odrážela svit nevelmi vzdálené hvězdy jako diamanty na šnůře.
"Zvětšit!" Poručil Derrox. "Ještě jednou!"
Hlavní obrazovku zaplnila těžkopádná Dominionská loď. Byla obrovská, asi čtyřikrát nebo pětkrát větší než Saffron.
"Znáš to?" Zeptal se Quarrantin Quaziho.
"A..ano," vydechl Quazi. "Mateřská loď."
"Mateřská... co???!"
"Mateřská loď," vydechl Quazi. "Tohle je,.. tohle je náš finální plán!"
"Finální plán? A kdy jste mi to chtěl říct?"
"Nevěděl jsem, věřte mi, když jsem byl spojen s ostatními, zdálo se, že nejsou připravení. Infiltrace nebyla úplná a.."
"Infiltrace?"
"Ano. ... Máme své lidi na velících místech. Pár sem jich už označil, ale neznám jména všech. Prostě jenom vím, že tam jsou, a mají..."
"Pane, zachytávám kolísání v jádru jedné ze stanic," ozval se Luis od bezpečnostního panelu.
"Obraz!" Bojová stanice tam stála klidně, jako by nic. Jen pulzující fázerové střílny dávaly vědět o její bojové připravenosti. Najednou se celá jako by nafoukla a explodovala.
"Doprdele," vydechl Magnusson. Ještě nedořekl, když na loď dorazilo nouzové volání ze druhé stanice.
"Pane, ta druhá je bez velení," zakřičel Luis.
Velící důstojníci se zamkli na můstku a aktivovali autodestrukční systém!
Derrox pohlédl na Quaziho. "Tak, máme ještě něco vědět?" řekl a sedl si do křesla.
USS Saffron se začal zapojovat do eskadry asi 25 lodí Federace. Ve špici stála Vlajková loď a rozesílala rozkazy.

Quazi najednou přistoupil před kapitána a pronesl "Jestli vám můžu poradit, odleťte pane."
"Cože? Utéci z boje?" V Derroxovi se probudil bojovník, ten, který ho ovládl v bitvě proti Borgům. Vrátil se a toužil po boji.
"Nikdy," řekl. "Defreme, štíty na maximum a přímo mezi ně," rozkázal.
Na červeno obarveným můstkem se nesly Luisova slova ... "Rozkaz pane" ... a loď vyrazila vstříc nepřátelům...
"Quarrantine, zbytečně obětujete posádku." řekl tiše Quazi.
Maxwell zaklel "Sakra, to vypadá špatně. Bojové stanice už jsou out! Ty svině je vykuchají jako Bajorského králíka."
Williams sedící vedle něj v křesle už nevypadal jako človek. Jeho tvář byla zkřivena nenávistí a měl co dělat, aby nezařval Na ně! a nevypáli ze svého stanoviště pár torpéd. Zatínal pěsti do křesla a to se pomalu měnilo v plastové třísky.
"Musíme jim pomoci," začal rozdělovat rozkazy Maxwell.
"Počkejte," řekl podivně tichým hlasem Williams, "Chcípli bysme tu a i kdyby ne, dokud bude existovat to jejich jezero, budou útočit. Zasáhneme jen pokud by byla Saffron v nebezpečí. Zatím nás někam schovejte," kývl Williams na pilota.
Maxwell jenom zavrčel něco o tupých důstojnících a sedl zpátky do křesla.

Před vchodem do červí díry se rozhořela galaktická bitva. Eskadra Federace se rozdělila na dvě skupiny. Velící loď zůstala stát a vedle ní ještě dvě. Jednou z nich byla i Saffron. Posádky těch tří lodí měly možnost pozorovat tu úchvatnou podívanou. Fotonová torpéda střídaly výstřely dominionských stíhačů, trosky zničených nebo explodujících lodí...
BUM! Zrovna jedna z lodí Federace dostala finální zásah a rozprskla se na milion drobných kousků. Subprostorová komunikace byla zahlcena výkřiky zlosti, strachu, voláním přeživších členů lodí Federace a příkazy z vlajkové lodi.

Situace se vyvíjela pro Federaci dobře. Podařilo se jí rozbít formace stíhačů a ti tak přišly o výhodu zhuštěné palebné síly. Jejich polaronové paprsky samostatně nepředstavují velkou ničivou sílu. Síla Dominionu se ovšem skrývá v jednotě a počtu.

Na trupu vlajkové lodi hlásala písmena NCC-26136 USS Zhukov. Je to těžký bitevní křižník třídy Ambassador. Její kapitán byl asi třetím rokem z Akademie. Celá tahle loď má dost nízký věkový průměr. Byl to jeden z těch federačních projektů "mládeže" a k téhle akci se loď dostala jen náhodou. Tyto lodě maají možnost velet ostatním lodím Federace. USS Zhukov strávil bohužel poslední tři roky u demilitarizované zóny a tak posádka neměla zkušenosti s bojem. To bylo ostatně znát i na příkazech kapitána.
Když Derrox na USS Saffron slyšel ze subprostorového vysílání jeho příručkové příkazy, začaly ho hlodat pochyby. Jeho bojovné já úplně šílelo. Byla to ta stejná intuice, která ho dovedla na stopu měnavce "kapitána". Prostě ten malej histerickej hlásek, kterej má každý člověk. Derroxův ovšem nabýval na síle.

Povstal ze křesla a kývl na Luise. "Chci přímou linku na USS Zhukov!" Přikázal.
Na obrazovce se ukázala tvář asi 25-letého kapitána.
"Co to sakra je?" Obořil se na Derroxe.
"Pane, něco tady nehraje," začal Derrox, "Je to moc snadné."
"Snadné? Jak myslíte snadné!! Přišli jsme o tři lodě sakra!"
"Ano pane, já vím, ale jak víte, máme tady jednoho ze Zakladatelů, a on..."
"Vy tam máte měnavce??!" zařval kapitán Zhukovu, "A věříte mu? Máte vůbec hodnost kapitána vy šašku! Ukončete spojení!" řekl a zmizel z obrazovky.
"Hajzl!" Zaječel Derrox a Magnusson na něj udiveně pohlédl.
"Quazi, proč si myslíte, že je to past?"
Měnavec na kapitána ani nepohlédl. Byl naplno zabrán pohledem na Dominionskou loď a tak Derrox musel svoji otázku zopakovat ještě jednou.
"Protože," prohlásil Quazi, když Quarrantina zaregistroval, "Protože víme, že v případě vaší porážky zničíte červí díru." Oni ji chtějí tak, jak je. Jak víte, připravovali jsme smlouvu s Bajorem. Zatím se jedná, ale možná už přece jenom něco dojednali."
"S Bajorem?" zeptal se Magnusson.
"Jak víte," pokračoval měnavec, "Naši lidé se schovávají. Neradi používáme útočnou sílu, když existuje jiná a stejně efektivní možnost. Jednali jsme i s Cardassiany, ti ale vyjednávání odmítají".
"Takže máme dělat co?" Zeptal se už podrážděně Derrox.
Ale Quazi neodpovídal. "Haloooé" Zakřičel na něj Quarrantin.
Měnavec na něj pohlédl: "Málo lodí! Mateřská loď v sobě skrývá příliš mnoho technologie, než aby kolem ní bylo tak málo lodí."
Derroxovi se zdálo, že pochopil. "Proveďte scan oblasti!"
Na senzorech nic.
Až Quazi řekl. "Stanice!"

"Asi to mám, pane," řekl Eric a odstčil od pultu T'po. Chvíli si hrál s nastevením senzorů.
"Napadlo mě, že když ty stanice explodovaly, je kolem nich spousta rušení. Pokud má Dominion nějakou formu maskování, potřeboval zničit stanice. Vždyt jejich palebná síla nebyla zas tak velká. Možná se bály jenom jejich senzorů... Tohle by je mohlo najít. ... Hotovo," ozval se po chvíli a spustil program...
Sotva se na obrazovce objevilyi výsledky, Magnusson vydechl překvapením: "Kriste pane, za námi je asi 180 dalších stíhačů!"
"Kde se tam vzaly!" Zaječel Derrox.
"Oni, oni létají z červí díry..." vydechl Defrem.
Quarrantin neváhal. "Spojte mě s vlajkovou lodí."
Na USS Zhukov seděl mladý študovaný kapitán v křesle a "řídil operace" stylem "pět lodí vpřed, čtyři do leva.."
"Pane, opět nás volá USS Saffron."
"Ignorovat," řekl.
Derrox ho zhodil před jeho posádkou a on nemá rád, když se do něj někdo naváží. Odmítá s ním mluvit, letělo mu hlavou. "Ou," řekl, když viděl, že další loď Federace byla zničena. Ale to, že to bylo jeho vinou, mu jaksi uteklo.
"Pane, opakují volání," oznámil mu jeho důstojník.
"Řekl jsem ignorovat," pronesl ječivým hlasem a pokračoval ve "velení". ...

"Tak co je!" Zařval Derrox na Defrema.
"Pane, neodpovídají."
"Do prdele!" Zařval Derrox a sedl do křesla. Právě v čas, protože USS Saffronem otřásl výbuch.
"Štíty na 89 procentech", hlásil Magnusson.
Derrox se nadýchl.
"Pilote, pryč odsud," řekl tiše.
"Pane???"
"Řekl jsem jasně, že nás odtud máte dostat!"
"A.. ano pane, rozkaz."
Defrem se naklonil ke Quarrantinovi a tiše řekl:
"Doufám, že víš co děláš."

Na USS Zhukov:
"Pane, Saffron se odpoutává!"
"Jakže! Otevřete linku," chtěl říct kapitán, ale když se pozorněji podíval na svůj port, zjistil, že Saffron je už dávno pryč. A kdyby provedl detainější scan, zjistil by, že hned za ní se vydala stará vulkánská loď skrytá za maskovacímy štíty.

Derrox dál sledoval scanery. Když se Saffron odpoutala, začala se situace zhoršovat. Dominionské stíhače vrazili Federaci do zad a když USS Zhukov přišel o pohon a byl obsazen, začali ustupovat. Dominion je sejmul, všechny federační kocábky, pěkně jednu po druhý...

"Sakra," vyklouzlo Quarrantinovi, "Co teď?"
"Myslím pane," ozvala se T´Po, "Že jediným logickým postupem je pokračovat v naší misi..."


Předcházející kapitola

Následující kapitola