PROJEKT STAR REVIVAL


Kapitola č. 8 - Výprava za "svatým grálem"

Kapitán USS Saffron usedl do křesla ve své pracovně. Už asi tři dny letěli warpem 5 k souřadnicím, které získali od Quaziho. Ten tvrdí, že tam má být planeta, na jejíž orbitě je stanice, kterou Dominion využívá k výrobě Bílého ketracelu (BK) - látky, která drží Jem'Hadary pod kontrolou Dominionu. Quazi tvrdí, že drogu vyrábějí zajatci - přesněji řečeno otroci získaní buďto genetickými manipulacemi nebo posádky poražených lodí.
Od doby, kdy se odpojili od předem ztracené bitvy u červí díry, pronásledovaly Derroxe pochyby. Udělal dobře? Asi ano, vždyt bylo zřejmé, že je to celé ztracené. No jo, ale když neuposlechl rozkaz, hrozí mu válečný soud. Ať si - zachránil posádku - nehodlá ji zbytečně obětovat kvůli rostoucímu egu jednoho "kadeta". Splní úkol a dostane Saffron zpátky. Pak ať si s ním dělají, co chtejí.
Vydechl a zmáčkl svůj komunikátor. "Kapitán ošetřovně!" Letmým pohledem zkontroloval rozpis služeb, ze kterého mu bylo jasné, že Davisová má službu. Od chvíle, co zjistila, že na palubě mají Quaziho, byla uzavřená a nekomunikativní, ale Quarrantin to přičítal jejímu stesku po bývalém kapitánovi, dej mu stvořitel lehký spánek...
"Tady Davisová," ozvala se šéflékařka, "Přání pane?"
"Potřebuju, abyste připravia zásobníky na Bílý keracel. Nechci, aby se to rozpadlo, než to dovezeme domů."
"Ano pane," stroze odpověděla, "Začnu s tím hned."

Quarrantinovi chvíli trvalo, než zjistil, že Davisová ukončila přenos.
"Sakra," vydechl a vyšel na můstek. Právě probíhala výměna lidí a on předal velení Magnussonovi. "Dobrou noc, pane!" Zavolal za ním do turbovýtahu Eric.
"Doufám, že vůbec nějaká bude," odpověděl mu kapitán a dveře se zavřely.
Jemné bzučení turbovýtahu Derroxe uspávalo. Oči mu ztěžkly a víčka pomalu klesala.
"Ehm, pane, vaše patro," vzbudila ho T´Po.
"Co, cože? Aha, díky."

Kapitán byl unavený, ale spát toho dne ještě neměl. Teď míří do lodního baru, kde má s Defremem a Jawisem probrat bezpečnostní přípravy. Bezmyšlenkovitě bloumal po druhé palubě až s údivem zjistil, že je poblíž střežených kajut s Quaziho Jem'Hadary. Ani nevěděl proč, ale dostal nápad provést menší inspekci.

Ostraha kajut se, jakmile ho spatřila, postavila do pozoru a snažila se předstírat, že takhle hlídkují celou směnu. Derrox se jenom usmál.
"Dobře, pánové dobře. Jsem rád, že berete svou práci tak vážně." :o)
"Ano pane, děkuji pane," odpověděl mu rázně praporčík, až Quarrantin málem zasalutoval.
"Sákra, vy máte ale elán. No, tak co dělají naši hosté?"
"Smím promluvit pane?"
"Mluvte praporčíku"
"Víte pane, nechci vyvolávat planý poplach, ale ta náhražka BK, co jim Quazi dává, asi přestává působit."
"Podle čeho tak uvažujete?" zeptal se se zájmem Derrox, ale odpovědí mu byl ohlušující řev z hlídané kajuty. Podiveně pohlédl na oba hlídající.
"A to tady, pane, máne co pět - deset minut," řekl praporčík a bylo na něm vidět, že je fakt zoufalý.
"Soucítím s vámi," řekl Derrox. Vzpoměl si totiž, jak kdysi musel hlídat bandu hašteřivých Ferengů podezřelých z přepadení konvoje Federace. Ještě teď mu stávají vlasy hrůzou."
"No víte co? Já vám sem někoho pošlu, ať vás vystřídají." Kapitána přešla chuť na přátelský rozhovor s Jem'Hadary a rychle nastavil kurz k lodnímu baru. Jen praporčík se usmíval. Konečně střídání ...

Deffrem a Jawise seděli v lodním baru. Jejich výraz tváře ukazoval na maximální vzrušení a oba živě gestikulovali. Členové posádky si jich nevšímali. Většina je dobře znala ještě z jejich tahů z dob, když byl Derrox ještě šéfem bezpečnosti.
Když se u nich zjevil Derrox, ani ho nepostřehli.
"Ehm." Musel zakašlat.
"Aah, Quarrantine, nazdar, máme tady něco, co tě bude hodně zajímat."
Derrox se posadil k nim a kývl De - Kiwové na pozdrav.
"Tak se pochlubte, pánové," řekl a rozvalil se na židli.
"No, je to asi takhle. Dával jsem s Quazim dohromady všechno, co víme o našem cíli. A mě napadlo, jak Dominion získává lidi z Federace na práci. Vždyť ztráta nějaké posádky by se musela najít v našich archivech."
"A našli jste něco?"
"To je právě to," pokračoval Jawise, když se Deffrem odmlčel.
"Prolezl jsem všechno možné a nic. Sám Quazi nic pořádného neví. Jenom to, že tam viděl lidi ve zbytcích uniforem Hvězdné flotily."
Quarrantin na něj nechápavě zíral.
"No a co? K věci chlape!"
"Hele, ty víš, že já si vždycky všechno prověřím, než vyřknu nějakou hypotézu. Ale když jsem byl včera v simulátoru, pustil jsem si jednu starší produkci. Víš, tu ze země o 21. století. Našel jsem tam knížku, o únosech lidí.
"Hele, vždyť víš..." skočil mu do řeči kapitán.
"Nech mě domluvit sakra," bouchl Jawise do stolu tak razantně, až se všichni ohlídli.
"Prostě jsem se jen tak začal zabývat touto možností - jak je možné, že je Flotila nepostrádá. Jo v archivej je pár zmizelých, rozhodne ale ne tolik, jak tvrdí Quazi. Když jsem se na to díval s mejma lidma blíž, zjistili jsme, že jediná možnost, jak Dominion získavá naše lidi je, že nějak nakládá s mrtvejma."
"Tohle je hodně ujetý," prohodil Derrox a napil se.
"Já vím, ale, ... ale je tady možnost, že mají Liccu."
Derrox najedou zmlkl. Jeho ledový pohled se upřel na Jawise.
"Uvědom si, cos řekl!" Pronesl temně a ruce sevřel v pěst. Pořád ještě ho vzpomínka na Liccu bolela... v lodním baru poněkud zhoustla atmosféra. Členové posádky se pomalu, jeden po druhém, vytráceli, až tam zůstali Jawise, Deffrem a Derrox sami.
"Uvědom si co říkáš!" Opakoval znovu nadmíru rozčilený Derox.
"Ale já vím, co tvrdím, mám to doložený, mám záznamy scanerů z toho okamžiku. Zachytily menší fluktuaci v našich štítech. Pokud by někdo chtěl transportovat Liccu ven, měl možnost to provést"
Jawise byl nervozní. Nerad Derroxovi ubližoval, ale jeho svědomí bylo silnější. Co když je to tak, jak tvrdí? Do smrti by si musel vyčítat, že nic neudělal.
Nakonec se do situace vložil Deffrem. Kývl na Jawise a ten odešel.
"Podívej," řekl a přistoupil ke kapitánovi. "Ty víš, že Jawise ti nechce ublížit. A víš, že ani já ne. Většina této posádky tě zná osobně, což se o jiných kapitánech říci nedá. Není důvod, proč by ses musel hlídat. Licca byla taky moje kamarádka, jestli jsi nezapomněl. Tak to udělej aspoň pro ni. Přečti si to." dořekl a podal mu PADD.
"Možná žije," řekl a dveře baru se za ním zavřely.

V místnosti se rozhostilo ticho. Ticho přerušované jen občasným pípnutím přečtené stránky s Jawisovými daty...


Předcházející kapitola

Následující kapitola